ابراز نگرانی موسسه اسراییلی از رشد علمی ایران

۵شنبه ۱۱م آبان ۹۱ iبه نقل از باشگاه خبر نگاران جوان در پورتال خبری ممتاز نیوز انتشار یافته است،

۱۴ کشور اسلامی و عربی خاورمیانه از جمله ایران ، ترکیه ، عربستان سعودی و اردن در دهه قبل رشد علمی سریعی داشته اند iبه نحوی که سهم این کشورها از تولید علم در جهان از ۲ درصد در اواخر دهه ۱۹۹۰ iبه ۴ درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است.

به گزارش تفسیری گروه وبگردیممتازنیوز، موسسه مطالعات ” ساموئل نیمن ” در اسراییل از کاهش فاصله علمی بین کشورهای اسلامی خاورمیانه و اسراییل ابراز نگرانی نموده است.

در مطالعات تازه این موسسه مشخص شده است که کشورهای عربی و اسلامی خاورمیانه iبه ویژه دو کشور ایران و ترکیه iبه سرعت از لحاظ پیشرفت های علمی iبه اسراییل نزدیک می شوند و اگر این روند ادامه یابد طی چند سال آینده اسراییل را پشت سر خواهند گذاشت.

در این گزارش تفسیری که نتیجه تحقیق یک تیم کارشناسی است از سیاست های کاهش بودجه تحقیقات علمی در اسراییل طی دهه اول قرن بیست و یکم انتقاد شده و یکی از دلایل کاهش فاصله رشد علمی ایران و ترکیه با اسراییل کاهش بودجه تحقیقات علمی در اسراییل طی دهه اول قرن بیست و یکم ذکر شده است.

این گزارش تفسیری بر مبنای ” رشد آمار تولید مقالات علمی -ISI ” و نیز ” میزان ارجاع iبه مقالات علمی ” تولید شده در این کشورها تنظیم شده است که نشان می دهد در دهه اول قرن بیست و یکم این کشورها گام های بلندی در این زمینه برداشته اند.

بر اساس این گزارش تفسیری ۱۴ کشور اسلامی و عربی خاورمیانه از جمله ایران ، ترکیه ، عربستان سعودی و اردن در دهه قبل رشد علمی سریعی داشته اند iبه نحوی که سهم این کشورها از تولید علم در جهان از ۲ درصد در اواخر دهه ۱۹۹۰ iبه ۴ درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است.

این گزارش تفسیری همچنین می نویسد رشد تولید علم در ایران سرعتی بسیار بالا داشته و ایران در سال های قبل با ضریب ۱۱ برابر رشد متوسط جهانی در این زمینه پیشرفت داشته است.

در این گزارش تفسیری تاکید شده که دلایل رشد تولید علم در کشورهای خاورمیانه iبه ویژه در ایران و ترکیه در افزایش سرمایه گذاری روی مطالعات علمی ، ایجاد مراکز پژوهشی متعدد وهمکاری مشترک با دانشگاه های مالک نام و مطرح جهان بوده است.

این گزارش تفسیری چنین نتیجه می گیرد که در صورت ادامه رکود تولید علم در اسراییل فاصله کشورهایی چون ایران و ترکیه در آینده ای نزدیک با اسراییل iبه شدت کاهش یافته و چه بسا در زمینه تولید علم این کشورها از اسراییل جلو بزنند.


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *