ابراهیمی رکورددار شد

نتایج دختران دو و میدانی کار در مسابقات مالزی:

مسابقات بین المللی دو و میدانی در بخش بانوان درحالی به پایان رسید که تیم دانشگاه آزاد اسلامی که به عنوان نماینده کشورمان شرکت داشتند نتایج مطلوبی را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران مسابقات بین المللی دو و میدانی که از ۱۴مهر به میزبانی مالزی برگزار نشده بود درحالی شب گذشته به پایان رسید که دختران دونده کشورمان دررشته های مختلف به میدان رفتند وتوانستند نتایج مطلوبی بدست آورند.

شایان ذکر است، در دوی ۱۰۰متر سرعت مریم طوسی بازمان ۱۲ثانیه و۸صدم ثانیه مقام دوم وفرزانهفصیحی بازمان ۱۲ثانیه و۲۷صدم ثانیه مقام سوم ، دردوی ۲۰۰متر مریم طوسی بازمان ۲۴ثانیه و۷۸صدم ثانیه دوم وفرزانه فصیحی با ۲۵ثانیه و۵۳صدم ثانیه مقام سوم، دردوی ۴۰۰متر فائزه اسمابازمان ۵۸ثانیه و۱۸صدم ثانیه مقام اول این ماده وبیتا حاجی بازمان ۶۰ثانیه ۷۳صدم ثانیه مقام چهارم راکسب نمودند.

همچنین دردوی ۸۰۰متر فهیمه کلهر مقام چهارم این ماده را بازمان ۲دقیقه و ۲۵ثانیه و۴صدم ثانیه را از آن خود کرد.

در دوی نیمه استقامت ۱۵۰۰متر باردیگر فهیمه کلهر بازمان ۴دقیقه و ۵۶ثانیه و۲۴صدم ثانیه ومقام سوم،در ماده ۵هزار متر لیلا ابراهیمی نتوانست کاری از پیش ببرد.

دردوی ۱۰۰متر بامانع سپیده توکلی بازمان ۱۵ثانیه و۱۳صدم ثانیه نایب قهرمان، الناز کمپانی نیزبا ۱۷ثانیه و ۳۵صدم مقام هفتمرادرجدول رده بندی کسب کرد.

درماده دوی ۴۰۰متر بامانع مه لقا خان باشی بازمان ۶۷ثانیه و۵۶صدم ثانیه مقام سوم در پرش ارتفاع سپیده توکلی باپرش ۱متر و۷۰سانتی متر مقام دوم درپرش طول از کشورمان الناز کمپانی باپرش ۴مترو۵۷ سانتی متر مقام ششم رادرجدول به سمت آورد.

درپرتاب چکش نیز پریناز ابراهیمی باپرتاب ۴۲متر و۱۰سانتی متر مقام چهارم رااز آن خود کرد.
درماده ۴در۱۰۰متر تیم ایران بازمان ۴۹ثانیه و ۸۵صدم ثانیه مقام دوم ودر ماده ۴در۴۰۰متر بار دیگر تیم ایران بازمان ۴دقیقه و۱۱ثانیه و۱۱صدم ثانیه عنوان نایب قهرمانی راکسب کرد./مح


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن