انتقال صندوق بازنشستگى کارکنان فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت وزیران به استناد بند (۵۹) ماده واحده قانون بودجه سال کل کشور؛ صندوق بازنشستگى کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد.

بر این اساس، صندوق بازنشستگى کارکنان صنایع فولاد با وظایف، اموال، دارایی ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می شود.

مصوبه هیئت وزیران

۱– صندوق بازنشستگى کارکنان صنایع فولاد با وظایف، اموال، دارایی ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می شود.

۲- به میزان بدهی و کسر صندوق، سهام شرکت های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق جدول زیر (پس از کسر سهام ترجیهی) بابت تادیه مطالبات به صندوق مذکور واگذار می شود که عبارتند از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا، شرکت دخانیات ایران، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل، شرکت ذغال سنگ کرمان، شرکت ذغال سنگ طبس شرقی و پروانه بهره برداری معدن ذغال سنگ کرمان.

۳- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه حقوق مالکانه به صندوق مذکور انتقال و متعاقبا روش و قیمت واگذاری سهام فوق الذکر توسط هیئت واگذاری تعیین می شود.

۴- ارزش سهام و اموال شرکت ها برآوردی بوده و چنانچه ارزش فوق کمتر یا بیشتر از بدهی کسری صندوق باشد، حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد شد.

۵- میزان بدهی و کسری صندوق به این شرح محاسبه می شود: الف- دارایی های صندوق اعم از اموال، سهام و موجودی توسط سازمان خصوصی سازی به نرخ کارشناسی روز تعیین می شود، ب- تعهدات صندوق بازنشستگان با انجام محاسبات بیمه ای (اکچوئری) توسط سازمان حسابرسی (ظرف ۲ماه) محاسبه می شود.

۶- به میزان بقیه بدهی و کسری صندوق، اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و موسسات تابع و وابسته (به صورت کلی یا سهام) که به تایید وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید با رعایت قوانین و مقررات حداکثر ظرف ۱ ماه بعد از محاسبات بیمه ای به صندوق یاد شده، منتقل می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ