تفریح عجیب جون عربستانی با خودرو

تفریح عجیب جون عربستانی با خودرو

جوانان عربستان سعودی در نزدیک یکی از شهرهای جنوب این کشور به نام ابها به تفریح عجیبی با استفاده از سنگ و خودروهای لوکس می پردازند.


بستن تبلیغ