جدیدترین قیمت روز انواع لپ تاپ در بازار ایران

تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

Dell

مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
Dell 3521core i3۴ GB۱۵۱,۶۱۰,۹۸۸
DELL XPS L502 XCore i7۸۷۵۰NVIDIA 2G۱۵٫۶۰
Dell 5537 Core i5۴ GB۱۵۲,۰۴۸,۸۷۴
DELL XPS 13Core i7۴SSD 256Inthel۱۳٫۳۰
Dell 3521 core i3۲ GB۱۵۱,۴۴۸,۸۰۸
DELL Latitude E6330Core i5۴۵۰۰Inthel۱۳۰
Dell 3537 celeronGB 2۱۵۱,۱۹۴,۷۲۶
DELL Latitude E6230Core i5۴۳۲۰Inthel۱۲۰
Dell 5537 core i5۴ GB۱۵۲,۰۹۷,۵۲۸
Dell 3421 ۲۱۱۷uGB 2۱۴٫۱’۱,۲۳۲,۵۶۸
DELL Inspiron 2521Core i3۲۳۲۰Intel 3000۱۵٫۶۰
DELL Inspiron 5050Core i3۲۳۲۰Intel 3000۱۵٫۶۰
Dell 5521 Core i5۵۵۲۱ Core i5۴ GB۷۵۰ GB۱۵’call
Dell 3521 Core i5۴۱TB۲GB۱۵call
DELL INSPIRON 2521Core i7۸iTRADION 2G۱۵٫۶۲,۷۹۰,۰۰۰
DELL INSPIRON 5520Core i7۸iTRADION 1G۱۵٫۶۲۰,۶۰۵,۰۰۰
DELL INSPIRON 5521Core i7۸iTRADION 2G۱۵٫۶۲,۵۵۰,۰۰۰
DELL Latitude E6430 Core i7۸۷۵۰NVIDIA 3G۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰

Sony

مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
DUO 11SVD1115CDBCore i5۸۱۲۸ SSDInthel 4000۱۱۴,۵۷۹,۰۰۰
SVF 1521 ECXWCore i7۴۵۰۰۱G NVIDIA۱۵٫۶۳,۰۹۹,۰۰۰
SVE 1413BCXCore i3۴۳۲۰Inthel 4000۱۴۱,۱۹۹,۰۰۰
E 14A37CDHCore i7۱۶۱TRADION 7670 2048۱۴۴,۵۴۹,۰۰۰
S 1311DGXCore i7۱۲۶۴۰NVIDIA 640 M 1024۱۳٫۳۴,۹۹۹,۰۰۰
SVF1521DCXWCore i5۴۵۰۰NVIDIA 740 1024۱۵٫۶۲,۳۴۹,۰۰۰
SV14A390XCore i7۸۱TRADION 7670 2048۱۴۴,۶۷۹,۰۰۰
E15135CXCore i5۶۱TInthel 4000۱۵٫۶۲,۴۹۹,۰۰۰
SVE14A390X-BCore i7۸۱TRADION 7670 2048۱۴۴,۲۲۹,۰۰۰

Asus

مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
Asus X552 DUAL 2117۴ GB۱۵٫۶۱,۵۶۷,۷۴۰
Asus X550 LD core i3۴ GB۱۵٫۶″۱,۹۳۳,۱۰۴
Asus X450 LD core i7۸ GB۱۴٫۱’۲,۶۸۱,۳۷۶
Asus A450Core i5۴ GB۱۴٫۱’۲,۱۷۳,۲۱۲
Asus S300Core i3۴ GB۱۳۱,۹۶۷,۷۸۴
Asus X552 Core i5۴ GB۱۵٫۶۱,۸۸۱,۲۸۸
Asus X550 Core i3۴ GB۱۴٫۱’۱,۹۳۳,۱۰۴
Asus X552core i5۴ GB۱۵٫۶۱,۸۸۱,۲۸۸
Asus X200 Dual core۲ GB۱۲۱,۴۳۷,۹۹۶
Asus X551 b1007۲ GB۱۵٫۶۱,۲۱۰,۹۴۴
Asus X451 core i3۴ GB۱۴٫۱’۱,۵۴۶,۱۱۶
Asus X550 LD Core i7۶ GB۱۵٫۶۲,۷۷۸,۶۸۴
Asus X452 core i3۴ GB۱۵٫۶۱,۷۷۳,۱۶۸
Asus X451 b1007۲ GB۱۴٫۱’۱,۱۵۰,۴۰۷
Asus X450 LD core i7۴ GB۱۴٫۱’۲,۴۳۲,۷۰۰
Asus X550 LD Core i5۶ GB۱۵٫۶۲,۶۵۹,۷۵۲
Asus X452 DUAL 2117 DUAL 2117۴ GB۱۴٫۱’۱,۵۲۴,۴۹۲
Asus X450Core i5۸ GB۱۴٫۱’۲,۲۸۴,۸۰۰
Asus X450 LD core i5۴ GB۱۴٫۱’۲,۰۸۶,۷۱۶
Asus X550 LD Core i5۴ GB۱۵٫۶۲,۱۷۳,۲۱۲
AsusX550Corei7۶GB۱۵٫۶۲,۷۷۸,۶۸۴
Asus K551 Core i7۶ GB۱۵٫۶۲,۸۶۵,۱۸۰
Asus X200 Dual core۲ GB۱۲۱,۴۳۷,۹۹۶
X550-BCore i7۶۱TNVIDIA 720 2048۱۵٫۶۲,۷۹۹,۰۰۰
N46VZ-BCore i7۸۱TNVIDIA 650 2048۱۴۳,۰۴۹,۰۰۰
X450CC-DCore i5۶۱TNVIDIA 720 2048۱۴۲,۱۷۹,۰۰۰
X550-APentium 1.8۴۷۵۰NVIDIA 720 2048۱۵٫۶۱,۶۹۹,۰۰۰
X450CC-BCore i7۴۷۵۰NVIDIA 720 2048۱۴۲,۲۹۹,۰۰۰
K46CB-BCore i7۶۱TNVIDIA 740 2048۱۴۲,۷۳۹,۰۰۰
X450CC-GPentium 1.8۴۵۰۰NVIDIA 720 2048۱۴۱,۴۹۹,۰۰۰
X450CC-CPentium 1.8۴۷۵۰NVIDIA 720 2048۱۴۱,۶۹۹,۰۰۰
VIVO BOOK S550-DCore i3۶۱TNVIDIA 740 2048۱۵٫۶۲,۴۹۹,۰۰۰
N43SM-CCore i5۴۶۴۰NVIDIA 630 2048۱۴٫۱۲,۲۴۹,۰۰۰
VIVO BOOK S400CACore i5۴۵۰۰Inthel۱۴۲,۱۹۹,۰۰۰

HP

مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
Hp ENVY 15T Core i7۸ GB۱۵٫۶۴,۱۷۵,۳۴۰
Hp ENVY 15THp ENVY 15T۸ GB۱۵٫۶۴,۱۷۵,۳۴۰
Hp D002Core i5۴ GB۱۵٫۶۱,۹۰۲,۹۱۲
Hp G020 E1-2100۲ GB۱۵٫۶۱,۱۲۴,۴۴۸
Hp 4540 Core i7۸ GB۱۵٫۶۲,۵۰۸,۳۸۴
Hp D033 Core i3۴ GB۱۵٫۶۱,۵۰۲,۸۶۸
Hp N245 Core i7۸ GB۱۵٫۶۲,۵۲۱,۴۴۰
Hp 4540 Core i5۴ GB۱۵٫۶۲,۰۰۰,۲۲۰
Hp N059 Core i3۴ GB۱۵٫۶۱,۶۲۱,۸۰۰
Hp N240 core i5۴ GB۱۵٫۶۱,۹۵۶,۹۷۲
Hp 450 Core i5۸ GB۱۵٫۶۲,۲۳۸,۰۸۴
Hp N055 core i3۴ GB۱۵٫۶۱,۷۱۲,۴۷۸

Acer

مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
Laptop Acer E1-570 Core i3E1-570 Core i3۴ GB۱۵٫۶’۱,۳۸۳,۹۳۶
Acer V5 Core i5۶ GB۱۵٫۶۱,۹۸۹,۴۰۸
Laptop Acer E1-572 Core i5Core i5۶ GB۱۵٫۶۱,۸۹۲,۱۰۰
Acer V5 Core i5۶GB۱۵٫۶۱,۹۸۹,۴۰۸
Laptop Acer E1-572 Core i7 Core i7۸ GB۱۵٫۶۲,۲۱۶,۴۶۰
Laptop Acer E1-572 Core i5E1-572 Core i5۶GB۱۵٫۶۲,۲۹۲,۱۴۴
Acer V5 Core i7۸ GB۱۵٫۶۲,۷۲۴,۶۲۴
Acer V3 Core i7۸ GB۱۵٫۶call
Laptop Acer E1-572 Core i5E1-572 Core i5۶GB۱۵٫۶۱,۸۹۲,۱۰۰
Laptop Acer E1-572 Core i5Core i5۴ GB۱۵٫۶۱,۶۳۲,۶۱۲
Acer E1-530 Quad Core۲ GB۱۵٫۶۱,۱۷۸,۵۰۸
Laptop Acer E1-572 Core i5E1-572 Core i5۴GB۱۵٫۶۱,۷۹۴,۹۷۲
Laptop Acer E1-572 Core i3Core i3۴GB۱۵٫۶۱,۶۴۳,۴۲۴

Lenovo

مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
Lenovo G510 Core i3 Haswell۴ GB۱۵٫۶call
Lenovo G510 core i5-Haswell۴ GB۱۵٫۶۱,۶۹۷,۴۸۴
Lenovo G510Core i7-Haswell۸ GB۱۵٫۶۲,۳۳۵,۳۹۲
Lenovo Z-510 Core i7-Haswell۸ GB۱۵٫۶۲,۷۲۴,۶۲۴
Lenovo G510 Core i7-Haswell۸ GB۱۵٫۶
LenovoG5070 Core i3۴ GB۱۵٫۶۱,۴۳۷,۹۹۶
Lenovo Z510 Core i5-Haswell۴GB۱۵٫۶call
lenovo G5070Core i5۴ GB۱۵٫۶۱,۸۲۷,۲۲۸
Lenovo G500 Core i3۴ GB۱۵٫۶۱,۵۱۳,۶۸۰
lenovo G510 Core i7-Haswell۶ GB۱۵٫۶۲,۲۴۸,۸۹۶
Lenovo Z-510 Core i5-Haswell۸ GB۱۵٫۶۲,۳۲۴,۵۸۰
Lenovo G500 Core i3۴ GB۱۵٫۶۱,۳۵۱,۵۰۰
Lenovo z 410 core i7-Haswell۸ GB۱۴٫۱۲,۶۱۶,۵۰۴
Lenovo G5070 core i5-Haswell۶ GB۱۵٫۶۱,۹۶۷,۷۸۴
Lenovo B590۲۰۲۰۲ GB۱۵٫۶۱,۱۴۶,۰۷۲
Lenovo G510 Core i7-Haswell۸ GB۱۵٫۶۲,۵۴۰,۸۲۰
Lenovo G500 B1000۲ GB۱۵٫۶۱,۰۹۲,۰۱۲
Lenovo S510core i3۴ GB۱۵٫۶۱,۶۳۲,۶۱۲
Lenovo Z-510 Core i7-Haswell۸ GB۱۵٫۶۲,۷۲۴,۶۲۴
lenovo G5070core i3۴ GB۱۵٫۶۱,۴۰۵,۵۶۰
Lenovo B5400 core i5۴ GB۱۵٫۶۱,۶۹۷,۴۸۴
Lenovo G510 Core i5-Haswell۴ GB۱۵٫۶۱,۷۷۳,۱۶۸
lenovo G510Core i7-Haswell۸ GB۱۵٫۶۲,۲۳۷,۷۷۸
Lenovo G500 core i3۴ GB۱۵٫۶۱,۵۴۶,۱۱۶
Lenovo S-510Core i5۴ GB۱۵٫۶۱,۹۷۸,۵۹۶
Lenovo Z-510Core i5-Haswell۶ GB۱۵٫۶۲,۲۲۷,۲۷۲
lenovo G5070 B1000۲ GB۱۵٫۶۱,۰۹۲,۰۱۲
Lenovo Z510 Core i5-Haswell۶ GB۱۵٫۶۲,۲۴۸,۸۹۶
Lenovo G510 core i5-Haswell۴ GB۱۵٫۶۱,۶۹۱,۴۶۶
Lenovo E1-572core i3۴ GB۱۵٫۶call
Lenovo G510 core i3۴ GB۱۵٫۶call
Lenovo Z-510 Core i7-Haswell۸ GB۱۵٫۶۲,۷۲۴,۶۲۴
Lenovo S-510 Core i7۴GB۱۵٫۶۲,۳۱۳,۷۶۸
LenovoG5070 Core i5۴ GB۱۵٫۶call
تا این لحظه ۱۹نظر ثبت شده
 1. عمار علی :

  سلام من راجب لپ تاپ و کارایی هایشون هیچ اطلاعی ندارم. میشه راجب کارایی لپ تاپ ها برام بگید. من واس دانشگاه میخوام برای رشته های برق و حقوق. میخوام دو تا لپ تاپ بگیرم میشه راهنمایی ام کنید. زیان گرون نباشن در حد یک و نیم تا دو تومن. ممنون میشم

 2. AMIR MOHAMMAD :

  قیمت ها خیلی زیاده باید شکسته بشه و مردم بتونن دستگاه مورد علاقه شونو خریداری کنن

 3. محسن :

  سلام میشه شماره شرکت بزارین میخام خرید کنم

 4. رضوان :

  سلام. من یه لب تاب ایسوس x555lj دارم اکبند هم هس.core i5,4GB,white. و قصد فروشش رو دارم.

 5. Faeze :

  من لب تاب ایسوس اکبند هدیه گرفتم قصد فروشش رو دارم x555LD,core i5,4GB,white

 6. نواب :

  من میخوام ایسوس بگیرم به شما هم توصیه میکنم حتمابخرید

 7. علیرضا :

  گرونه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

 8. مهدی دهاقین :

  قیمت های سام سونگ را هم بزنید

 9. سیدرضا بازیار :

  قیمت لپ تاپ اپل توی لیست نیست
  امیدوارم اضافه بشه

 10. بهروز :

  خداییش قیمت ها خیلی بالاست نه خبردی

 11. reza :

  لطفا قیمت تبلت توشیبا را ثبت می کنید. با تشکر

 12. سعدی :

  okay

 13. سلیمه :

  قیمت هنوزخیلی بالاست کمتربشه بهتراست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

X