فعالیت ۵۱۰ عضوهیات علمی دردانشگاه صنعتی امیرکبیر/ رشدتولیدات علمی دانشگاه طی هشت سال قبل

آبان ۱۳۹۸

رهایی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیربااشاره به وجود ۱۶ دانشکده دراین دانشگاه گفت: درحال حاضر ۵۱۰ عضوهیات علمی دراین دانشگاه مشغول به فعالیت وتدریس می باشند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران ،دکترعلیرضارهایی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیردرمراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرددانش آموختگی دوره های اول ودوم این دانشگاه گفت : دانشگاه صنعتی امیرکبیردر ۵ دهه قبل همواره رشدعلمی وآموزشی داشته است.

وی بااشاره به رشدکمی این دانشگاه طی سالهای قبل تصریح کرد: درحال حاضراین دانشگاه دارای ۱۶ دانشکده و ۳۲ پژوهشکده ومرکزتحقیقاتی است.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیربااشاره به فعالیت ۵۱۰ عضوهیات علمی دراین دانشگاه خاطرنشان کرد: این دانشگاه دارای ۵ هزارو ۵۰۰ دانشجوکارشناسی در ۳۵ رشته، ۶ هزارو ۲۰۰ دانشجوکارشناسی ارشددر ۱۱۲ رشته وهزارو ۲۰۰ دانشجو دکتری در ۴۳ رشته است.

رهایی بااشاره به وجود ۲۶ واحد رشدوفناوری دردانشگاه صنعتی امیرکبیراضافه کرد: بسیاری ازاین واحدهاموفق به تولیدمحصول پژوهشی شده اندکه این امرموجب اشتغال دانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاه شده است.

وی بااشاره به رشد رشته های تحصیلی دراین دانشگاه گفت: طی ۸ سالگذشته موفق به راهاندازی ۴۰ رشته تازهدرمقطع کارشناسی ارشدشده ایم. تمامی این رشته هامتناسب بانیازهای جامعه طراحی وراه اندازی شده اندبنابراین فارغ التحصیلان این رشته هاجایگاه خوبی دراشتغال دارند.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیربه رشدفعالیت های علمی این دانشگاه طی سالهای قبل نیزاشاره کردوگفت: درحال حاضر ۱۶ طرح کلان ملی دراین دانشگاه درحال اجرا  است که ازاین طرح ها می توان به طراحی وساخت هواپیمای مسافربری  ۱۵۰ نفره،طراحی وساخت سفینه حامل موجود زنده،طراحی شبکه ملی اطلاعات کشور،طراحی پلتفورم ملی ومنظومه ماهواره هااشاره کرد.

رهایی تصریح کرد: طی دوسال قبل ۲ طرح بزرگ پژوهشی طراحی وساخت ابر رایانه ملی وماهواره آتستدردانشگاه صنعتی امیرکبیربه بهرهبرداری رسیده است.

وی اضاف کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیردرسالگذشته باکس رتبه ۳۵۷ به عنوان ۵۰۰ دانشگاه برترجهان معرفی شد.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیرگفت: این دانشگاه درزمینه تولیدات علمی نیزرشدداشته که براین اساس تعدادتولیدمقالات علمی این دانشگاه از ۳۴۰ مقاله به ۲۰ هزارمقاله رسیده است.

رهایی درپایان تصریح کرد: حجم قراردادهای صنعتی این دانشگاه نیزطی سالهای اخیررشد ۴ برابری داشته است./م


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *