قیمت انواع لاستیک در بازار + جدول

http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/10/76afbd90408ebbb442819e49f5cf0497.jpg گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پرشیا . روآ

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

اورنت

ساخت چین

۱۸۵٫۷۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

جینیو

ساخت چین

۱۸۵٫۷۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

آچیلس

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

آچیلس

ساخت اندونزی

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۵۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

آچیلس

ساخت اندونزی

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

اینفینتی

ساخت چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

برجستون

ساخت تایلند

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

برجستون

ساخت تایلند

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

دلیوم

ساخت اندونزی

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

دلیوم

ساخت اندونزی

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

زیتکس

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

فالکن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

فدرال

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

فدرال

۲۰۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰

کومهو

ساخت ویتنام

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

کومهو

ساخت چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

نکسن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰

نکسن

ساخت کره

۱۹۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

نکسن

ساخت چین

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰

نکسن

ساخت کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

نیوتون

ساخت اندونزی

۲۰۵٫۴۵٫۱۶

۷۰٫۰۰۰

۴۷۰,۰۰۰

میشلن

ساخت آلمان

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰

هانکوک

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰

هانکوک

ساخت کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

رودستون

ساخت چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۱۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

رودستون

اسپرت پژویی

۲۰۵٫۵۰٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۰۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۷۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۱۵٫۴۵٫۱۷

۷۰٫۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

بارز

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

بارز

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

کویر تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

کویر تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۰۵,۰۰۰

ایران تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰

یزد تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

یزد تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰

گود یر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

دنا تایر

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰

سیلورستون

سایز پهن پژو

۱۹۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

لوسینی

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰

لوسینی

سایز پهن پژو

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰

لوسینی

ساخت تایوان

۲۰۵٫۵۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۵۰,۰۰۰

دنلوپ

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

سومیتومو

ساخت ژاپن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

یوکوهاما

ساخت ژاپن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

هانکوک

ساخت کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

لوسینی

ساخت تایوان

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰

لوسینی

ساخت تایوان

۲۰۵٫۶۰٫۱۶

۷۰٫۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

بریجستون

ساخت تایلند

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۹۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۰۵٫۵۰٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰

کورسا

ساخت اندونزی

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

ابولو

ساخت هند

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

بارز

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

یزد تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰

کومهو

ساخت چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

کومهو

ساخت چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

کومهو

ساخت ویتنام

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۴۷۵,۰۰۰

کویر تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

کویر تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰

کویر تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

نکسن

ساخت کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

نکسن

ساخت کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : ام وی ام ۱۱۰ . پراید . ماتیز

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

دنا

سایز فابریک

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰

دنا

سایز پهن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

بارز

سایز فابریک

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

بارز

سایز پهن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

کویر تایر

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰

کویر تایر

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

آچیلس

سایز پهن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

آچیلس

گل جهت دار

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

جی تی

ساخت اندونزی

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰

جی تی

سایز پهن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰

اورنت

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

اورنت

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

رودستون

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۱۸۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

فالکن

ساخت تایلند

۲۰۵٫۶۰٫۱۳

۸۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

فالکن

ساخت تایلند

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰

کورسا . اندونزی

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

کومهو . چین

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰

کومهو

ساخت ویتنام

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۸۰٫۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

کومهو

ساخت ویتنام

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

کومهو . کره

۱۸۵٫۶۰٫۱۳

۸۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

گود یر

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰

لینگ لانگ / چین

سایز پهن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

سونار

ساخت تایوان

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰

نکسن

ساخت کره . گل کامپیوتری

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

هانکوک

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰

هانکوک

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

مارشال

ساخت کره

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰

نکسن

گل کامپیوتری

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۸۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : پیکان

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

مارشال

دور سفید

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

بارز

سایز فابریک

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰

کویر تایر

سایز فابریک

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

اسبکتورا

ساخت اندونزی

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

ایران تایر

۱۶۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

دلیوم

ساخت اندونزی

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

رودستون

دور سفید

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

کورسا

ساخت اندونزی

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

کومهو

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

گلدستون

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

نکسن

ساخت کره

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

نکسن . چین

دور سفید

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

جی تی

ساخت اندونزی

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

یزد تایر

سایز فابریک

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰

کویر تایر

سایز فابریک

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

بارز

سایز فابریک

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

آچیلس

ساخت اندونزی

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

اورنت

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

رودستون

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

رودستون . کره

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

زیتکس

ساخت چین

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰

مکسیس

ساخت اندونزی

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

جی تی

ساخت اندونزی

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

دنلوپ

ساخت اندونزی

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

هانکوک

ساخت کره

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

رودستون

ساخت کره

۲۰۵٫۵۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

رودستون

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰

رودستون

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰

فالکن

ساخت ژاپن

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

فالکن

ساخت ژاپن

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰

فالکن . تایلند

سایز کمری و سوناتا

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۶۰۰,۰۰۰

فالکن ژاپن

ساخت ژاپن

۲۲۵٫۵۰٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک مزدا ۳

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک ماکسیما

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۲۱۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک سوناتا و کمری

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک وراکروز

۲۴۵٫۶۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

میشلن

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

نکسن . کره

۲۰۵٫۵۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

نکسن . کره

سایز لاستیک اپتیما

۲۱۵٫۵۰٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰

نکسن . کره

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جنسیس

۲۳۵٫۵۰٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰

نکسن . کره

سایز لاستیک جنسیس

۲۳۵٫۵۰٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰

نکسن . کره

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۸۲۰,۰۰۰

نیتون . اندونزی

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک کمری

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

هانکوک

سایز کمری و سوناتا شش سیلندر

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

هانکوک . کره

سایز لاستیک سوناتا جدید

۲۲۵٫۴۵٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک آزرا

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

یوکوهاما . ژاپن

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

یوکوهاما . ژاپن

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

مارشال . کره

۲۲۵٫۵۰٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

مارشال . کره

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

لوسینی

سایز فابریک

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۵۵۰,۰۰۰

لوسینی

سایز لاستیک سراتو

۲۱۵٫۴۵٫۱۷

۹۰٫۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰

لوسینی

سایز لاستیک ماکسیما

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

لوسینی . تایوان

سایز لاستیک سراتو

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

تیوپ

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

تیوپ

۱۵

۲۰,۰۰۰

تیوپ

۱۴

۲۰,۰۰۰

تیوپ

۱۳

۱۶,۰۰۰

رینگ

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

رینگ چرخ آلومینیومی ۵پره تورنادو‏

فابریک پژو ۲۰۷

۱۵

۱۶۵,۰۰۰

ینگ ۷ پره دوبل مدل AR1‏

۱۵

۱,۹۵۰,۰۰۰

خانواده پژو . ۱-۱ WKH‏

آلومینیومی

۱۵

۱۸۵,۰۰۰

خانواده پژو . ۱۰ پره رونال‏

آلومینیومی

۱۵

۲۲۰,۰۰۰

خانواده پژو . ۵ پره رونال‏

آلومینیومی

۱۵

۱۹۵,۰۰۰

خانواده پژو . طرح شهاب‏

آلومینیومی

۱۵

۱۹۵,۰۰۰

خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO

آلومینیومی

۱۶

۲۵۰,۰۰۰

تندر ۹۰

آلومینیومی

۲۱۵,۰۰۰

تندر ۹۰

فولادی

۸۰,۰۰۰

رینگ

فولادی

۱۴

۴۵,۰۰۰

رینگ

فولادی

۱۵

۴۵,۰۰۰

پراید

فولادی

۱۳

۳۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶

فولادی

۱۴

۴۰,۰۰۰

زنجیر چرخ

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

زنجیر چرخ

۱۵

۷۰,۰۰۰

زنجیر چرخ

۱۴

۶۵,۰۰۰

زنجیر چرخ

۱۳

۵۵,۰۰۰

باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *