پربیننده در 30روز
  تعداد نظرات: ۱۱۶ نظر
توجه: چنانچه این مطلب با جستجوی شما مطابقت ندارد، حتما مطالب مرتبط را در انتهای مطلب مشاهده نمایید

قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی

به اشتراک بگذارید
تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
اورنت ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت اورنت
جینیو ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت جینیو
آچیلس ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت آچیلس
اینفینتی ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت اینفینتی
برجستون ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت برجستون
برجستون ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت برجستون
دلیوم ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دلیوم
دلیوم ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دلیوم
زیتکس ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت زیتکس
فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت تایلند ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فدرال ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فدرال
کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
نکسن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
میشلن ساخت انگلستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت میشلن
هانکوک ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک یخ شکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
بارز ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت بارز
بارز ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت بارز
کویر تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کویر تایر
ایران تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت ایران تایر
یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت یزد تایر
گود یر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت گود یر
دنا سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنا
دنا سایز پهن ۲۰۵٫۵۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنا
گلدستون سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت گلدستون
لوسینی سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لوسینی
دنلوپ ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت سومیتومو
یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
مارشال ساخت کره جنوبی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مارشال
سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت سایلون
مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مکسس
پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت پتلاس / ترکیه
لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لاسا / ترکیه

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
لوسینی ساخت تایوان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی ساخت تایوان ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لوسینی
بریجستون ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت بریجستون
رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون N5000 195.65.15 70.000 395,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
کورسا ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کورسا
ابولو ساخت هند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت ابولو
بارز سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت بارز
بارز سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت بارز
یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت یزد تایر
کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کویر تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کویر تایر
نکسن ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
فالکن سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
دنلوپ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت سایلون
سایلون ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت سایلون
مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مکسس
مکسس ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مکسس
لاسا ساخت ترکیه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لاسا
لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لاسا / ترکیه
میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت میشلن
گودیر ساخت آلمان ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت گودیر

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت ایران تایر
گلدستون سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت گلدستون
گلدستون سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت گلدستون
دنا سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنا
دنا سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنا
بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت بارز
بارز سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت بارز
کویر تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کویر تایر
یزد تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت یزد تایر
آچیلس گل جهت دار ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت آچیلس
جی تی ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت جی تی
جی تی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت جی تی
اورنت ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت اورنت
اورنت ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت اورنت
رودستون ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
فالکن ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کورسا
کومهو ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو . کره ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو . کره
گود یر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت گود یر
لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
سونار ساخت تایوان ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت سونار
نکسن سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
هانکوک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
مارشال سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مارشال
مارشال ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مارشال
سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت سومیتو
سایلون ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت سایلون
پرسا ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت پرسا
پریمول ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت پریمول
مکسس ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مکسس
لوسینی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لوسینی
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
مارشال دور سفید ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مارشال
بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت بارز
کویر تایر سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کویر تایر
یزد تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت یزد تایر
اسبکتورا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت اسبکتورا
ایران تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت ایران تایر
دلیوم ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دلیوم
رودستون دور سفید ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کورسا
کومهو ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
گلدستون ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت گلدستون
نکسن دور سفید . چین ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت جی تی
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سایلون ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت سایلون
سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت سومیتومو

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
یزد تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت یزد تایر
کویر تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کویر تایر
بارز سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت بارز
آچیلس ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت آچیلس
اورنت ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت اورنت
رودستون ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون . کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون . کره
زیتکس ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت زیتکس
مکسیس ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مکسیس
جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت جی تی
هانکوک ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت دنلوپ
رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون فابریک کیا سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون فابریک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۷۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن . تایلند سایز کمری و سوناتا ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن . تایلند
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ژاپن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن ژاپن
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن ۲۷۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
کومهو سایز لاستیک مزدا ۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت کومهو
میشلن ساخت آلمان ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱۰۰۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت میشلن
نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن . کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن . کره سایز لاستیک اپتیما ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن . کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن . کره سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن . کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نیتون . اندونزی ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نیتون . اندونزی
هانکوک سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز لاستیک کمری ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۹۰۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک . کره سایز لاستیک سوناتا جدید ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک . کره
هانکوک سایز لاستیک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
یوکوهاما . ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت یوکوهاما . ژاپن
یوکوهاما . ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت یوکوهاما . ژاپن
مارشال . کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مارشال . کره
مارشال . کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مارشال . کره
لوسینی ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز فابریک ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت لوسینی . تایوان
جینیو ساخت چین ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت جینیو
هدوی ساخت چین ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۶۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هدوی
مونتانا ساخت اندونزی ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت مونتانا
گودیر ساخت آلمان ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت گودیر

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت نکسن
فالکن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت فالکن
هانکوک سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هانکوک
کومهو MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
رودستون MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز کیا اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رودستون
گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت گودیر / آلمان

رینگ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
خانواده پژو . رینگ ۱۱ پره IK014 فابریک پژو LX 15 170,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014
رینگ فابریک ۲۰۷ فابریک ۲۰۷ ۱۵ ۱,۷۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ فابریک 207
خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . خرچنگی IK016
خانواده پژو . ۵ پره تخت IK004 آلومینیومی ۱۵ ۱۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره تخت IK004
خانواده پژو . ۵ پره رونال‏ آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره رونال‏
خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی ۱۵ ۱۷۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . طرح شهاب‏
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی ۱۶ ۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO
رینگ تندر ۹۰ – AR015 آلومینیومی ۱۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ تندر 90 - AR015
رینگ پراید آلومینیومی ۱۳ ۱۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ پراید
رینگ خانواده : تیبا , ریو و … آلومینیومی ۱۴ ۱۴۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : تیبا , ریو و ...
تندر ۹۰ فولادی ۱۵ ۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت تندر 90
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و … فولادی ۱۳ ۳۸,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ...
رینگ خانواده : ۲۰۶ , ۴۰۵ و … فولادی ۱۴ ۴۳,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : 206 , 405 و ...
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و … فولادی ۱۵ ۴۹,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ...

تیوپ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
تیوپ ۱۳ ۱۶,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت تیوپ
تیوپ ۱۴ ۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت تیوپ
تیوپ ۱۵ ۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت تیوپ

زنجیر چرخ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
زنجیر چرخ ۱۳ ۵۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
زنجیر چرخ ۱۴ ۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
زنجیر چرخ ۱۵ ۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ

قالپاق

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قالپاق رانا ۱۴ ۶,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق رانا
قالپاق تیبا ۱۳ ۶,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق تیبا
قالپاق پژو ۴۰۵ ۱۴ ۶,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 405
قالپاق سمند ۱۵ ۵,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
قالپاق سمند طرح جدید ۱۵ ۶,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
قالپاق مزدا سواری ۳۲۳ ۱۴ ۶,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا سواری 323
قالپاق مزدا وانت ۱۴ ۶,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا وانت
قالپاق L90 فابریک ۱۵ ۶,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
قالپاق L90 طرح جدید ۱۵ ۶,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
قالپاق زانتیا فابریک ۱۵ ۸,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق زانتیا
قالپاق پژو ۲۰۶ ۱۴ ۵,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
قالپاق پژو ۲۰۶ طرح جدید ۱۴ ۶,۵۰۰ نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
نظرات
تا این لحظه ۱۱۶نظر ثبت شده
 1. شهلا محمدی می‌گه:

  ۳۸۵/۶۵R22.5
  315/70R22.5
  295/80R22.5
  سلام. لطفا قیمت تایر کامیون (بارز) در سایزهای فوق را اعلام فرمایید

  • طباطبایی می‌گه:

   ۰۹۳۵۱۸۰۳۰۹۹______طباطبایی …..هر لاستیکی که لازم دارید در اسرع وقت با بهترین شرایط تهیه و به درب منزل یا محل مورد نظر فرستاده می شود..

 2. Farzad می‌گه:

  با سلام این لیست که گذاشتین حدود یک ماهه که فقط تاریخ عوض میشه !!! جالبه
  قیمت ها سه ماهه که کپی پست میشه

 3. محمد رضا می‌گه:

  با تشکر . لطفا قیمت انواع تایر رو به صورت عمده در بازار تهران بفروش میرسه رو بزارین .بازم ممنون

 4. محمد رضا می‌گه:

  با تشکر . لـطفا قیمت انواع تایر رو که به صورت عمده در بازار تهران به فروش میرسن رو بزارین .بازم ممنون

 5. رضا رفیعی می‌گه:

  پس چرا این همه تفاوت قیمت هست توبازار چرا اصناف نظارت ندارن..این قیمتی که زده اینجا تا بازار خدا تومن فرق داره

 6. سعید می‌گه:

  با سلام من لاستیک سایز۱۹۵*۴۵*۱۵ احتیاج دارم حتی شده دسته دوم لطفا راهنمایی کنید با تشکر

 7. رضا می‌گه:

  خیلی قیمتها بالا هستن.لطفا قیمت های جدید بگذارین

 8. حسین رهنما می‌گه:

  چرا بعضی از قیمتهای شما با بازار متفاوت است .؟

 9. رضا سعیدی می‌گه:

  سلام من به دو حلقه لاستیک ۲۰۵/۶۰/۱۵ گل ۵۱۲ نیاز دارم لطفا اگر کسی داره یا جایی هست که میدونه داره باهام تماس بگیره۰۹۱۲۸۹۴۰۱۸۰

 10. مهدی می‌گه:

  با سلام اطفا قیمت یک جفت لاستیک پراید را ایمیل بزنید

 11. محمد تاج ابادی می‌گه:

  باسلام لطفالاستیکmvm x33 اعلام کنید.باتشکر

 12. جواد می‌گه:

  قیمتی که شما زدید واسه خودتون خوبه بازار این خبرا نیست

 13. شهرام می‌گه:

  سلام .کارتون خیلی عالیه. خسته نباشید.

 14. سهیل می‌گه:

  قیمت ها عالی ممنون

 15. کاظم می‌گه:

  لطفا قیمت لاستیک پاترول رو برام ایمل کنید

 16. سیاوش می‌گه:

  با سلام.من تازه میخوام مغازه لاستیک فروشی باز کنم ولی هنوز وارد نیستم میخواستم منو راهنمایی کنید و یک مرکز پخش خوب با قیمت فروش مناسب لاستیک رو تو ایمیلم بهم معرفی کنید مرسی

 17. علیرضا می‌گه:

  با سلام. ممنون اززحمات خوب شما.عالییییییی بود

 18. حسین می‌گه:

  با سلام من امروز لاستیک یزد برای ۴۰۵ در بازار شیراز قیمت گرفتم ۲۷۵۰۰۰هزار تا۲۸۵۰۰۰ بود لطفا نظارت بیشتری بشه .شماره لاستیک ۱۸۵بود

 19. alavi می‌گه:

  متاسفانه قیمت بازار گران تر است چطور میتوان به این قیمت خرید کرد؟

 20. رسول می‌گه:

  سلام من تازه میخوام مغازه لاستیک فروشی بازکنم ی مرکز خرید خوب برام معرفی کنید مرسی

 21. لیست ارائه شده ناقص هست می‌گه:

  لطفااعلام فرمایید قیمت انواع لاستیک سایز ۲۱۵/۷۵/۱۵

 22. محمدرضا می‌گه:

  سلام
  شماره یا ادرس بدین برای خرید

 23. بهزاد کهنپور می‌گه:

  با سلام وخسته نباشید بنده حدود پنچ ماه است که لاستیک فروشی در شهرمرزی بیله سوار باز کرده ام واز شهرهای تبریز و اردبیل خر ید میکنم ولی بیشتر دوست دارم ازتهران خرید کنم لطفأ یک مرکز خوب برای من معرفی کنید با تشکر شماره تماس۰۹۱۹۷۶۰۴۲۲۰-۰۴۵۲۸۲۲۲۲۰۱

 24. امید قم می‌گه:

  سلام میشه بگید این قیمت ها عمده ای هست یا جزی؟
  اخه من کومهو ۱۶۵ کره گرفتم ۳۰۰ همه جام این کمترین قیمت بود. منبعتونو بفرمایید ما هم فیض ببریم-مرسی

 25. محمد می‌گه:

  لیست قیمتها کامل نیست!
  هانکوک، سایز ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ میخوام. لطفا قیمت بدید.

 26. masa می‌گه:

  با سلام. من در کردستان عراقم.یه مشتری لاستیک میخاستم نه در حد خیلی بالا ….انواع لاستیک میشلن. ..برجستون و مارکهای دیگه.حتی جفتی میتونم براش بفرسم … …masa.marivan@gmail.com

 27. امیرفرد می‌گه:

  سلام من میخام مغازه لاستیک فروشی بزنم لطفا راهنمایی کنید باید از کجا به صورت عمده خرید کنم لاستیک ایرانی وخارجی

 28. kamiar می‌گه:

  سلام دنبال لاستیک دور سفید ۲۲۵-۷۰-۱۵ هستم راهنمایی کنید

 29. kamiar می‌گه:

  سلام دنبال لاستیک دور سفید ۲۲۵-۷۰-۱۵ هستم راهنمایی کنید ۰۹۱۲۲۸۲۱۹۰۵

 30. حمید رضا می‌گه:

  من نتونستم از شما خرید کنم

 31. مهدی می‌گه:

  لطفا نام فرشنده ای که از آن استعلام شده را نیز درج نمائید. تا به هنگام مراجعه به بازار یا همان فروشنده بتوان لاستیک را با قیمت اعلام شده تهیه نمود.
  من دیروز در خیابان امیرکبیر قیمت لاستیک بارز را با ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از شما قیمت گرفتم

 32. lind می‌گه:

  لطفا نام فرشنده ای که از آن استعلام شده را نیز درج نمائید. تا به هنگام مراجعه به بازار یا همان فروشنده بتوان لاستیک را با قیمت اعلام شده تهیه نمود.
  من دیروز در خیابان امیرکبیر قیمت لاستیک بارز را با ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از شما قیمت گرفتم

 33. احمد کیایی می‌گه:

  با سلام

  من نیاز به لاستیک ساز زیر دارم لطفا راهنمایی بفرمایید از کجا تهیه کنم و اگر پیدا نکردم از چه سایزی می توانم به عنوان جایگزین استفاده کنم

  ۲۱۵/۵۵ ۹۳V R17

  باتشکر
  کیایی

 34. fyjdtyk می‌گه:

  این قیمت ها مال یک حلقه لاستیک یا ۴ تا؟

 35. shahab می‌گه:

  تــــیــزروتـــــــایــــــر

  نماینده فروش تایرهای سواری و اسپرت رودستــون و کــومـهـو کره جنوبی

  فروش انواع لاستیک های ایرانی و خارجی

  پخش عمده لاستیک های سواری ، اسـپـرت و فابریک در سـراسـر کشـور

  تهیه و توزیع رینگ و لاستیک سواری فابریک و اسپرت اتومبیلهای وارداتی ۲۰۰۶ به بالا

  لاستیک فابریک و اسپرت انـواع پــورشــه :

  باکسـتـر ۹۱۱ _ کایمن S _ پـانـامـرا _ کاین S

  لاستیک فابریک و اسپرت انـواع مـرسـدس بـنـز :

  C CLASS – E CLASS COUPE CABRIOLET – SLK – SL – CLS CLASS – S CLASS – GLK – SLS CLASS – E CLASS

  لاستیک فابریک و اسپرت انواع بی ام دابلیو :

  ۳ SERIES SEDAN – ۵ SERIES – ۶ SERIES – ۷ SERIES – Z4 – X1 – X3 – X6 – ۶۵۰I GRAN CUOPE

  لاستیک فابریک و اسپرت تــویــوتــا :

  اریون – پرادو – کمری – کرولا – لندکروز – FJ کروز – FT 86 – RAV4 – یاریس

  لاستیک فابریک و اسپرت لکــسوس :

  ES250 -ES350 – RX350 – GS460 – S300 – IS300 – LX570 – LX580

  لاستیک فابریک و اسپرت کـیــــا :

  اپتیما – اپیروس – اسپورتیج – پیکانتـو – سراتـو – سراتـو کوپه – سورنتـو – کادنـزا – مـوهـاوی

  لاستیک فابریک و اسپرت هیونـــدا :

  آزرا – گرنجور – آوانـتــه – اکسنـت – النترا – توسانIX35 – - جنسیس – سانتافه IX45- سنتینـال – سونـاتـا YF- ورنا – ولــوستر – وراکروز I20 – I30 – IX55

  لاستیک فابریک و اسپرت هونــدا :

  آکـــورد ACCORD – سیـویک CIVIC

  لاستیک فابریک و اسپرت نیسـان :

  تـیـانـا – مـاکسـیـما – مـورانـو – رونیـز – قشـقایی – پاترول

  لاستیک فابریک و اسپرت مــزدا :

  مــزدا۲ – مــزدا۳ – مــزداNEW 3 – مــزدا ۶

  لاستیک فابریک و اسپرت سـوزوکـی :

  ویتارا – کیزاشی

  لاستیک فابریک و اسپرت سانگ یانگ :

  REXTON W – ACTYON – KYRON – RODIUS

  لاستیک فابریک و اسپرت آلـفـــا رومـو :

  MITO – GIULIETTA

  لاستیک فابریک و اسپرت ولــوو :

  C30 – C70

  لاستیک فابریک و اسپرت رنـــو :

  SCALA – SCALA COUPE – MEGANE – LATITUDE – KOLEOS – DUSTER – SAFRANE – TRAFIC – LAGUNA

  پخش عمده لاستیک های فابریک به نــازلتــرین قیمت در ســراســر کشـــور

  برای کسب اطلاعـات بیشتر در خصوص قیمت انواع لاستیک های فابریک و اسپرت خارجی

  بـــا تـــــیــــزرو تــــــایـــــــــر تـمـــاس بگیـریــد.

  آدرس : تــهـران ، امیـرکبـیـر شــرقی ، جـنـب حســینیه بــنـی فـاطــمـه ، شــماره ۱۶۲

  تـلـفـن : ۳۳۵۲۲۰۳۲__۳۳۵۲۱۹۷۸_۰۲۱

  هـمـراه : ۰۹۱۲۴۲۱۲۸۶۴

  شهاب موسوی

  ( رودستون و کومهو ) MADE IN KOREA

  • محسن می‌گه:

   با سلام خدمت دوستان عزیز می خواهم در زاهدان لاستیک فروشی باز کنم لطفا کسانی که میتونن لاستیک ها ی ایرانی وخارجی ر
   روباقیمت مناسب به من بفروشند بااین شماره تماس یا در واتساپ پیام بدید ۰۹۳۳۵۴۶۴۴۸۸ باتشکر

 36. اکبر آقاخانی می‌گه:

  با سلام دو جفت رینگ و لاستیک با زاپاس پژو ۴۰۵ دست دوم به فروش می رسد ۰۹۱۲۴۸۹۴۶۰۶

 37. امیر می‌گه:

  ۴ حلقه لاستیک کارکرده مارشال اسپرت جهت انواع پژو سمند و… بفروش میرسد ۲۰۵/۱۶/۴۵
  تماس ۰۹۱۶۳۶۹۷۱۳۷

 38. امیر می‌گه:

  ۴ حلقه لاستیک کارکرده مارشال اسپرت جهت انواع پژو سمند و… در خرم آباد بفروش میرسد ۲۰۵/۱۶/۴۵
  تماس ۰۹۱۶۳۶۹۷۱۳۷خرم اباد

 39. امیر می‌گه:

  ۴ حلقه لاستیک کارکرده مارشال اسپرت جهت انواع پژو سمند و… بفروش میرسد ۲۰۵/۱۶/۴۵
  تماس ۰۹۱۶۳۶۹۷۱۳۷خرم اباد

 40. هومن می‌گه:

  سلام من ۵ حلقه رینگ و لاستیک در حد نو bmw 750li دارم بازدید در ظفر ۰۹۳۸۳۵۶۴۹۸۹

 41. رحمتی از تبریز می‌گه:

  ببخشید لاستیک P235/60R18 102H برای کدام خودروست

 42. hesam می‌گه:

  سلام دوستان لظف کنید بگید لاستیک یوکوهاما یا کوموهو برای پاترول به سایز ۲۹۵/۵۰ (۱۵) از کجا می توانم پیدا کنم با قیمت مناسب

 43. محسن ت می‌گه:

  یه جفت لاستیک سمند ۱۵*۶۵*۱۸۶ خوب دارم برای فروش ۱۶۵۰۰۰هزارتومن ۰۹۱۷۹۱۶۸۷۳۳

 44. هادی می‌گه:

  سلام من لاستیک ۱۸۵/۶۵/۱۴ تویو میتونم ت یزد گیر بیارم ممنون میشم راهنماییم کنید

 45. وحید می‌گه:

  لطفا آخرین قیمت های لاسیک خوروهارا بگذارید ممنون

 46. حمید می‌گه:

  سلام بهتریت لاستیک خارجی برای براید البته ۱۷۵ در حاله حاضر چه برندی و قیمته بروز با تشکر بسیار .

 47. تورج خاکی فیروز رئیس اتحادیه می‌گه:

  سلام
  هشدار هشدار هشدار
  لاستیکهای چینی غیر استاندار می باشد خواهشمند است به کلیه مردم اطلاع رسانی گردد ۹۳/۰۸/۰۱

  • حامد می‌گه:

   این چه حرفیه؟؟؟ شوخی می کنی با مردم؟
   شرکت ما وارد کننده لاستیک سواری و سنگین هست ,از چین هم وارد می کنیم تمام محموله ها در گمرک نمونه برداری می شوند و در آزمایشگاه استاندارد تحت آزمایش قرار می گیرند,اتفاقا بسیار هم سخت گیر هستند در مورد لاستیک نسبت به سایر کالاهای وارداتی. اگر مطابق استاندارد نباشد اجازه ترخیص داده نمی شود,شما ۴ تا لاستیک چینی بدون کیفیت دیدی قابل تعمیم به همه نیست که عزیز من

 48. mahdi elyasi می‌گه:

  سلام اگر بخواهم ۴ حلقه لاستیک کومهوی کره سفرش بدم در تبریز نماینگی دارید . ۲۵۵*۶۰
  لطفا راهنمایی نمائید . متشکرم

 49. مرتضی جمشیدی می‌گه:

  ماکه قیمت لاستیک موردنیازخودمان راندیدیم ۱۴-۶۵۰ ایرانی مزدا

 50. میلانی می‌گه:

  سلام. من لاستیک فروش هستم تو تبریز- قیمت هام هم به روز هست-قیمت ها رو هم از سایت میتونین نگاه کنید.

 51. علی می‌گه:

  برای هیوندای النترا بهترین لاستیک کدام هست. الان ماشین من لاستیک کومهو داره، اما احساس می کنم لاستیک ها صدا میده و می خوام عوضون کنم

 52. ghaheri.hamed می‌گه:

  سلام دوستان زیر ماشین ۴تا میشلن هست لاستیکای جلوم خوب نیست میخوام لاستیک بگیرم ولی میشلن گرونه چی پیشنهاد میکنید که هم قیمت مناسبی داشته باشه هم کارای خوب گل شم زیاد متفاوت نباشه مرسی

 53. samadzadeh می‌گه:

  مقدار سرمایه برای تاستیک فروشی معمولیچقدره؟
  ادرس عمدهفروشی درگیلان کجاست؟

 54. مرتضی مخبری می‌گه:

  ۴ عدد رینگ پراید نو به فروش می رسد (زیر قیمت)
  در منطقه ۷ در محل تحویل داده می شود.
  ۰۹۳۵-۵۹۱۸۰۰۷

 55. حمید حاجی بابایی می‌گه:

  سلام چرا قیمت لاستیک خودروهای سنگین را اعلام نمیکنیدبا تشکر

 56. هدایت می‌گه:

  باسلام وعرض ادب واقعن ازاینکه قیمت زدین ممنونم.من خودم لاستیک فروشی دارم قیمت های منم همین هاست.من قسطی هم میدم چیزی روش نمیکشم البته باچک معتبروحداکثر۷۰روز…آدرس:خراسان رضوی تربت جام نیلشهر (رینگ ولاستیک کیان)۰۵۱۵۲۵۷۳۷۱۰

 57. قاسمى می‌گه:

  سلام من آقاى قاسمى هستم مىخواستم بدونم خریدار لاستک از دلى هستین؟
  ٠٠٩٧١۵٠١۶٠٠١٩۶
  اکر خواستید یا زنگ یا از واتس اپ بهم خبر بدید ممنون

 58. هادی می‌گه:

  ممنون از زحماتی که کشیدنی فقط میخواستم بگم چطوری میشه اینا رو خرید؟

  با تشکر

 59. سید نجیم می‌گه:

  lbbdsr;p.
  ‘;l;jglvkjn

 60. توفیق فتحی می‌گه:

  سلام . در کرج میخواهم لاستیک فروشی (ماشین های سواری) باز کنم .لطفا راهنمایی کنید از کجا تهیه کنم؟ ممنون

 61. علی حسام می‌گه:

  سلام لطفا قیمت انواع لاستیک کامین را ایمیل کنید

 62. مهرداد می‌گه:

  سلام دوست عزیز. قیمت لاستیکها اومده پایین.قیمت جدید رو روی سایت بگذار.من همین امروز به تاریخ ۰۲/۹۴ لاستیک بارز گرفتم جفتی ۲۶۰۰۰۰ تومان شده.

 63. علی می‌گه:

  قیمت ها کاهش یافته است این قیمتها مربوط به سال ۹۳ است

 64. حامد می‌گه:

  سلام
  مادر کل کشور لاستیک پخش می کنیم,تحویل درب مغازه شما, به قیمت وارداتی فقط هم لاستیک چینی (ولی چین درجه یک) اگر نیاز به خرید دارید به من ایمیل بزنید و مقایسه کنید قیمت های ما رو بابقیه.
  hamed8929@gmail.com

 65. مجید طاهری می‌گه:

  باسلام و خسته نباشی
  اگر برایتان مقدور است لیست قیمت خرید به روز انواع لاستیک ایرانی و خارجی با ارزش افزوده و کرایه بار را برایم به شماره ۰۲۵۳۷۱۷۸۲۹۹فاکس نمایید با تشکر فراوان

 66. صمدزاده می‌گه:

  قیمت ها با بازار همخوانی ندارد

 67. کیوان رضایی می‌گه:

  به نظرمن قیمتها نسبتا خوبه وپیشنهاددارم که قیمتها بروز وازطریق پیام یا بازاراینترنت واسه عاملان فروش لاستیک فرستاده میشد بهتر بود.باتشکرازشما

 68. صادق جعفری می‌گه:

  سلام،من امروز رادستون۱۵/۶۰/۲۰۵گرفتمبه قیمت۷۸۰۰۰۰هزار۴عدد حالا اینجا زده جفتی۵۱۰۰۰۰،البته من بندر گناوه گرفتم….

 69. محمدباقر می‌گه:

  سلام قیمتهای زده شده از بازار گرونتر هست،من خودم لاستیک فروشم

 70. احمد می‌گه:

  پخش محصولات زیر:
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ نکسن کره(ت۲۵۵۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ نکسن کره(ت۲۳۹۰۰۰)
  ۳۱/۱۰.۵/۱۵ نکسن کره(۷۶۳۰۰۰ت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ کندا چین(ت۱۶۵۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ کندا چین(ت۱۷۰۰۰۰)
  ۰۹۱۴۶۳۸۰۴۷۴
  چک معتبر پذیرفته میشود.تک فروشی هم داریم

 71. محمد جهاندیده می‌گه:

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت دوستان بنده جای طلبم لاستیک برداشتم هرکسی که مایل هست بخری تماس بگیرد(تعداد تقریبا ۹۰جفت) شماره تماس:۰۹۱۲۳۷۶۸۳۹۲ جهاندیده

 72. سعید می‌گه:

  با سلام-لطفأ قیمت لاستیک کره ای برای رونیز با سایز ۳۴۵-۷۰-۱۶ را به ایمیل اینجانب اعلام فرمائید

 73. احمد می‌گه:

  فروش استثنایی تعدادی لاستیک به قیمت عمده
  این یک حراج واقعی است.(هر سایز ۳۰ جفت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ نکسن کره(ت۲۶۰۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ نکسن کره(ت۲۴۵۰۰۰)
  ۳۱/۱۰.۵/۱۵ نکسن کره(۷۶۶۰۰۰ت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ کندا چین(ت۱۶۹۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ کندا چین(ت۱۷۰۰۰۰)
  ۰۹۱۴۶۳۸۰۴۷۴
  ارسال برای بوکان رایگان است.بقیه شهرها هزینه به عهده خودتان میباشد.

 74. موسی ابراهیمی می‌گه:

  با عرض سلام.
  بنده موسی ابراهیمی ساکن دبی و عمده فروش لاستیک در(تمامی سایزا و برندها) هستم.
  از دوستان اگر کسی برند خاص یا سایز خاصی مد نظرتونه میتونین از طریق واتساپ و یا برنامه های دیگر به من پیام بدین. ممنون
  شماره تماس و واتساپ بنده :۰۰۹۷۱۵۵۲۸۸۹۵۹۷ ممنون

 75. بهروز می‌گه:

  آقایون این قیمت ها مختص یک جفت لاستیک هست،
  یا یک دونه لاستیک؟؟؟
  آیا

 76. سپهر می‌گه:

  سلام لطفا راهنمایی کنید چه لاستیکی برای پژو ۲۰۶مناسبتره ممنون

 77. علیشاهی می‌گه:

  لیست قیمت لاستیکهای یزد و بارز آبان ۹۴
  یک جفت
  بارز (۱۳-۶۵-۱۶۵) ۱۷۵۰۰۰ تومان
  بارز (۱۳-۶۰-۱۷۵) ۱۹۵۰۰۰
  بارز (۱۳-۷۰-۱۷۵) ۱۹۵۰۰۰
  بارز (۱۴-۶۵-۱۸۵) ۲۲۵۰۰۰
  بارز (۱۵-۶۵-۱۸۵) ۲۲۷۰۰۰
  یزد (۱۳-۶۵-۱۶۵) ۱۷۸۰۰۰
  یزد (۱۳-۶۰-۱۷۵) ۱۹۵۰۰۰
  یزد (۱۳-۷۰-۱۷۵) ۱۹۵۰۰۰
  یزد (۱۴-۶۵-۱۸۵) ۲۲۵۰۰۰
  یزد (۱۵-۶۵-۱۸۵) ۲۲۷۰۰۰
  یزد (۱۴-۶۰-۲۰۵) ۲۹۷۰۰۰
  یزد (۱۵-۶۰-۲۰۵) ۲۹۹۰۰۰
  فروشگاه صبا تایر جنت آباد مرکزی ۴۴۴۰۱۷۸۷

 78. ساسان می‌گه:

  سلام لطف کنید هر کس که رینگ و لاستیک فروشی داره اسم شهرشو بنویسه با تشکر

 79. فرشید می‌گه:

  سلام دوستان لاستیک فاق بلند برای رینگ پاترول ۱۵ میخوام افرود

  لطفا کسی داره خبر بده
  مثلا مکسس ۳۷_۱۲٫۵_۱۵
  ۴۰_۱۴٫۵_۱۵
  کد مکسس TL30008000

 80. طاهری می‌گه:

  لاستیک مکسس کد tl30008000 میخوام ۰۹۱۳۳۳۱۴۱۶۳

  رینگ ۱۵ پاترول برای افرود
  ۰۹۱۳۳۳۱۴۱۶۳

 81. فرشید می‌گه:

  ۰۹۱۳۳۳۱۴۱۶۳

  TL30008000 مکسس میخوام

 82. کاظمی می‌گه:

  با سلام

  یک جفت لاستیک ۲۱۵-۵۵-۱۶ بریحستون در تهران برای ماکسیما نیاز دارم اگر دارید فیمت و سال تولید بفرمایید حتی کار کرد کم

 83. محمد نصیری می‌گه:

  با سلام من ٢جفت یعنی ۴ حلقه لاستیک نکسون کره برای خودروی سانتافه ٢٠٠٩ میخوام قیمت چند هستش ؟فوری باتشکر

 84. سیوان می‌گه:

  لطفا قیمت لاستیک سایز ۲۳۵/۸۵ R16 را برام ایمیل کنید

 85. موسی ابراهیمی (افق تایر) می‌گه:

  با عرض سلام.
  بنده موسی ابراهیمی ساکن دبی و عمده فروش لاستیک در(تمامی سایزا و برندها) هستم.
  از دوستان اگر کسی برند خاص یا سایز خاصی مد نظرتونه میتونین از طریق واتساپ تلگرام یا لاین و یا برنامه های دیگر به من پیام بدین.
  ادرس ایمیل:mousa.7192@gmail.com
  شماره تماس موبایل :۰۰۹۷۱۵۵۲۸۸۹۵۹۷
  شماره تماس دفتر : ۰۰۹۷۱۶۵۵۵۰۸۳۱
  شماره فکس :۰۰۹۷۱۶۵۵۵۹۱۷۸
  کد پستی :۶۵۷۴۵

 86. salim می‌گه:

  سلام آیا قیمت های هر ۴ حلقه لاستیک هست یا ۲ تا؟

 87. میرزایی می‌گه:

  ۴عدد لاستیک۱۰۰% + رینگ اسپرت دوسایز برای خانوتده پژو سایز ۲۰۵R16-55 فروشی ۰۹۱۲۳۹۷۹۶۹۲
  ضمنا این قیمتها برای چه تاریخی می باشد

 88. رضا می‌گه:

  عزیزان :موقع خریدلاستیک ازنظرمارک وکشورسازنده کاملاحواستون باشه چون ازنظرظاهری همه شبیه همند اگه هم فروشنده دروغ بخوادبگه که دیگه حتماجنس بنجل نصیبمون میشه

 89. دادور می‌گه:

  خریدار ۴ حلقه لاستیک کمری GLX
  فروشنده لطفا با شماره تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۱۷۹۳ تماس بگیرد.

 90. فرهاد می‌گه:

  سلام… مممنون از زحمات شما

 91. Rahim می‌گه:

  سلام قیمت های شما خیلی تناقض دارن خارجی هارو زیرقیمت عمده فروشی زدید و ایرانی هارو بالاتر از خرده فروشی

 92. Amir می‌گه:

  ۱۶۵/۶۵/۱۳٫٫irantire 1550000…
  165/65/13…kavirtire..1650000..
  185/65/14…kavirtire…2130000
  ..
  185/65/14….goldeston..1700000
  185/65/15..goldeston…1750000
  185/65/14..barez…2450000…
  185/65/15…bares…2390000
  175/60/13..lkavir…1850000
  175/60/13…dena…1700000
  205/60/15.kavir…2880000
  ..205/60/14….sumitomo japon…4140000
  09109185355telfhon…tamam lastik ha 2016mibashad

 93. Amir می‌گه:

  Namayandegi lastik sumitomo Japon
  185/65/14…3650000
  185/65/15….3950000
  195/60/14…3950000
  205/60/14…4150000
  205/75/14…4890000
  195/60/15….4200000
  215/55/16….5550000
  205/60/15…4650000
  235/55/17…7400000
  215/45/17….6390000

 94. Amir. می‌گه:

  gheimat Omdei
  …tire irani ..1395/6/10…ta7roz

  165/65/13barez 1740000…..165/65/13yazdtire 1760000…185/65/14kavirtire 2110000…
  175/60/13kavir1800000….175/60/13dena1650000…185/65/14barez2490000…185/65/15barez2390000…185/65/15goldeston1650000…205/60/14yazod3220000….205/60/14barez3040000….205/60/14kavir2990000….205/60/14dena2590000…185/65/14dena2150

  000…205/60/15yazd3380000…205/60/15rodestonkore4490000…650/14dena235000…700/16yazd4khat3750000..700/16barez4450000…750/16dande goldeston4450000…750/16yazd dande4100000…825/16goldeston ulg5300000…825/16 rize dens 6150000…825/16riz barez5990000..12/24dande …..toyope13kore125000..toyope825/16dena365000..toyope13hendi100000…t

 95. Amir. می‌گه:

  gheimat Omdei
  …tire irani ..1395/6/10…ta7Roz
  09122718997…09109185355…33542974…tel sefareshat
  165/65/13barez 1740000…..165/65/13yazdtire 1760000…185/65/14kavirtire 2110000…
  175/60/13kavir1800000….175/60/13dena1650000…185/65/14barez2490000…185/65/15barez2390000…185/65/15goldeston1650000…205/60/14yazod3220000….205/60/14barez3040000….205/60/14kavir2990000….205/60/14dena2590000…185/65/14dena2150

  000…205/60/15yazd3380000…205/60/15rodestonkore4490000…650/14dena235000…700/16yazd4khat3750000..700/16barez4450000…750/16dande goldeston4450000…750/16yazd dande4100000…825/16goldeston ulg5300000…825/16 rize dens 6150000…825/16riz barez5990000..12/24dande …..toyope13kore125000..toyope825/16dena365000..toyope13hendi100000…t

  • Fariborz می‌گه:

   قیمتہاتون عالیہه میڅواستم بدونم چک ھم قبول میکنید
   از ھمہ سائز ھا ۱۰ جفت سفارش بدم در گرج لاستیک فروشی دارم
   ۰۹۳۷۹۳۷۰۹۴۷کریمی

  • شرکت تایر سومیتومو می‌گه:

   تنھا نمایندہ مرگزی فروش تایر سومیتومو ژاپن در ایران
   توزیع تایرھای سومیتومو ژاپن با گارانتی رسمی شرکت بدون واسطہ جہت ھمکاران سراسر کشور
   ۱۸۵/۶۵/۱۴…..۳۶۴۰۰۰۰][۱۸۵/۶۵/۱۵...۳۶۰۰۰۰۰]۲۰۵/۶۰/۱۴…۴۰۵۰۰۰۰][۲۰۵/۶۰/۱۵....۴۵۹۰۰۰۰]
   جھت اطلاعات بیشتر وشرایط فروش با شمارہ ھای۰۲۱۳۳۱۳۸۵۲۵※※※※۰۹۱۲۲۷۱۸۹۹۷※※※※۰۹۱۰۹۱۸۵۳۵۵※※※تماس بگیرید
   ارسا
   ل جہت ھمکاران عزیز در سراسر کشور انجام میگردد…. sumitoomo tires of japon 2016

 96. Hamid می‌گه:

  فروش تکی ھم دارید۔۲جفت ۱۸۵/۶۵/۱۴کویرنیازدارم۔
  ۰۹۱۲۱۱۹۸۷۰۸

 97. mohammad می‌گه:

  سلام من لاستیک سایز ۲۵۵٫۶۰٫۱۸ نکسن لازم دارم لطفا قیمت را به ۰۹۱۸۱۴۱۳۰۰۰ اعلام بفرمایید تا در صورت موافقت ۴ حلقه خریداری کنم

 98. یاسر می‌گه:

  ۱۶×۷۰۰دنا.ایران تایر…..یزدتایر…گلدستون
  ۱۴×۶۵۰دنا..ایران تایر…یزدتایر….گلدستون
  ۱۶×۷۵۰ایران تایر…..
  سلام لطفا قیمت های لاستیک های فوق رو اعلام کنید

 99. مصطفی می‌گه:

  به نظرم میشلن ساخت ۴فرانسه باشه نه المان

 100. سعید ساغری می‌گه:

  با سلام انواع لاستیکهای کارکرده تیوبلس سواری بسیار عالی به صورت عمده ارسال به تمام نقاط کشور در کمترین زمان

 101. سعید ساغری می‌گه:

  با سلام فروش عمده لاستیکهای کارکرده تیوبلس سواری بسیار عالی با قیمت مناسب از سایز۱۳تا۱۸ ارسال به تمام نقاط کشور ۰۹۳۹۳۰۲۵۰۲۳ فروشگاه لاستیک پارس(عقاب)سعید ساغری

 102. سامان می‌گه:

  این نرخ هایی که زدین برا کی و کجاس؟ آدرس بدین ما هم بخریم.
  چرا ملتو سرکار میذارین؟

نظرتان را در مورد مطلب قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی بنویسید

نیازهای روزانه
طراحی سایت حرفه ای