قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی اردیبهشت ۹۶

طبق آمار گرفته شده قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی در بازار امروز تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ به شرح زیر اعلام میگردد:

قیمت انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک لینگ لانگ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
لاستیک لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک نکسن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک میشلن ساخت انگلیس ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
لاستیک میشلن ساخت فرانسه ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
لاستیک میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
لاستیک هانکوک ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک یخ شکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک بارز ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
لاستیک بارز ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
لاستیک کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
لاستیک کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
لاستیک ایران تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک ایران تایر
لاستیک یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
لاستیک یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
لاستیک گود یر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک گود یر
لاستیک دنا سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
لاستیک دنا سایز پهن ۲۰۵٫۵۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
لاستیک گلدستون سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
لاستیک لوسینی سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
لاستیک لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
لاستیک دنلوپ ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک سومیتومو سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یوکوهاما
لاستیک مارشال ساخت کره جنوبی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
لاستیک مارشال سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
لاستیک سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سایلون
لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
لاستیک مکسس چهارفصل ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
لاستیک مکسس سایز پهن ۲۰۵٫۷۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
لاستیک پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پتلاس / ترکیه
لاستیک لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا / ترکیه
لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک تری انگل

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک ایران تایر karena ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک ایران تایر
لاستیک گلدستون GS2000 ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
لاستیک بارز سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
لاستیک بارز سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
لاستیک یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
لاستیک یزد تایر ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۵۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
لاستیک یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
لاستیک کویر تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
لاستیک کویر تایر سایز پهن سمند ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
لاستیک کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
لاستیک لوسینی سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون
لاستیک بریجستون ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون N5000 ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کورسا
لاستیک آپولو ساخت هند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک آپولو
لاستیک آپولو ساخت هند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک آپولو
لاستیک کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک نکسن ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک فالکن سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک دنلوپ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ سایز پهن سمند ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سایلون
لاستیک سایلون ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سایلون
لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
لاستیک مکسس ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
لاستیک لاسا ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا
لاستیک لاسا ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا
لاستیک لاسا ساخت ترکیه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا
لاستیک میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
لاستیک میشلن ساخت فرانسه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
لاستیک گودیر ساخت آلمان ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک سومیتومو ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک تری انگل
لاستیک نانکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک نانکن ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک نانکن ۲۰۵٫۵۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
لاستیک لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
لاستیک مارشال سایز پهن سمند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک تری انگل
لاستیک ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک ایران تایر
لاستیک گلدستون سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
لاستیک گلدستون سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
لاستیک دنا سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
لاستیک دنا سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
لاستیک بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
لاستیک بارز سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
لاستیک کویر تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
لاستیک کویر تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
لاستیک یزد تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
لاستیک یزد تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
لاستیک آچیلس گل جهت دار ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک آچیلس
لاستیک آچیلس سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک آچیلس
لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جی تی
لاستیک جی تی چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جی تی
لاستیک جی تی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جی تی
لاستیک اورنت ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک اورنت
لاستیک اورنت ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک اورنت
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کورسا
لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک گود یر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گود یر
لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
لاستیک سونار ساخت تایوان ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سونار
لاستیک نکسن سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک هانکوک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک مارشال سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
لاستیک مارشال ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
لاستیک سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتو
لاستیک سایلون ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سایلون
لاستیک پرسا ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پرسا
لاستیک پریمول ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پریمول
لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
لاستیک لوسینی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک دنا فابریک وانت پیکان ۵۶۰-۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
لاستیک دنا لاستیک عقب وانت پیکان ۵۹۰-۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
لاستیک مکسیس ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسیس
لاستیک مکسیس UE168 ۱۷۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسیس
لاستیک مارشال دور سفید ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
لاستیک بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
لاستیک بارز ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
لاستیک کویر سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر
لاستیک کویر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر
لاستیک یزد تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
لاستیک یزد تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
لاستیک اسبکتورا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک اسبکتورا
لاستیک ایران تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک ایران تایر
لاستیک ایران تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک ایران تایر
لاستیک دلیوم ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک دلیوم
لاستیک رودستون دور سفید ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک کورسا
لاستیک کومهو ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک گلدستون ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
لاستیک نکسن دور سفید . چین ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جی تی
لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک سومیتومو ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک دنا فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
لاستیک دنا لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۵۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
لاستیک گلدستون فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۴۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
لاستیک گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۴۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
لاستیک گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان ۷۵۰-۱۶ ۵۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک لینگ لانگ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک یزد تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
لاستیک کویر تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
لاستیک بارز سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
لاستیک آچیلس ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک آچیلس
لاستیک اورنت ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک اورنت
لاستیک رودستون ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک زیتکس ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک زیتکس
لاستیک مکسیس ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسیس
لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جی تی
لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز پهن تیبا ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک نکسن سایز فابریک تیبا ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک مارشال سایز فابریک تیبا ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون
لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک سومیتومو سایز پهن ماکسیما ۲۲۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ سایز فابریک کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ سایز تویوتا آریون ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۷۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۷۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون فابریک کیا سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون سایز X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون فابریک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون سایز اصلی کاپرا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۷۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت تایلند ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۷۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک کومهو اسپورت پژویی ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو سایز لاستیک مزدا ۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو سایز پژو ۴۰۷ ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک کومهو سایز اصلی کیا اپیروس ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱۰۰۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
لاستیک میشلن سایز BMW X3 ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
لاستیک میشلن سایز BMW X3 – محور عقب ۲۷۵٫۴۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز لاستیک اپتیما ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت تایوان ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز فابریک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن ساخت کره ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک هانکوک ۱۹۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز لاستیک کمری ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۹۰۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز MG6 ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز فابریک بنز C200 ۲۲۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره جنوبی ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز فابریک بی‌ام و ۵۲۰ ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز لاستیک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یوکوهاما
لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یوکوهاما
لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یوکوهاما
لاستیک مارشال سایز سوناتا ۶ سیلندر- کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
لاستیک مارشال ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
لاستیک مارشال ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
لاستیک مارشال سایز اصلی هیوندای آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
لاستیک لوسینی سایز فابریک ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
لاستیک لوسینی سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
لاستیک لوسینی سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
لاستیک لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی . تایوان
لاستیک جینیو ساخت چین ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جینیو
لاستیک هدوی ساخت چین ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۶۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هدوی
لاستیک مونتانا ساخت اندونزی ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مونتانا
لاستیک گودیر ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر
لاستیک گودیر ساخت آلمان ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر
لاستیک گودیر سایز پانامرا – عقب ۲۸۵٫۴۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر
لاستیک گودیر سایز پانامرا – جلو ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر
لاستیک پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۷۵٫۳۵٫۲۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پیرلی
لاستیک پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۴۵٫۴۰٫۲۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پیرلی
لاستیک پیرلی بنز E Class – محور عقب ۲۷۵٫۳۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پیرلی
لاستیک مکسس سایز هیوندای النترا ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
لاستیک مکسس سایز MG6 ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۱۹۵٫۵۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۲۵٫۴۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۴۵٫۶۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
لاستیک لاسا ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا
لاستیک لاسا ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لاستیک دنلوپ سایز فابریک تویوتا پرادو GX ۲۱۶٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
لاستیک نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز فابریک ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز سانگ یانگ اکتیون ۲۵۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
لاستیک فالکن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ۲۶۵٫۷۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک فالکن ۲۸۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
لاستیک هانکوک سایز فابریک سانتافه و سورنتو ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز فابریک نیو سانتافه ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک هانکوک سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
لاستیک کومهو MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
لاستیک رودستون MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون سایز فابریک توسان ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون سایز کیا اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک رودستون سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
لاستیک گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر / آلمان
لاستیک میشلن سایز پورشه کاین ۲۹۵٫۳۵٫۲۱ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
لاستیک مکسس سایز ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
لاستیک بریجستون سایز ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون
لاستیک بریجستون فابریک تویوتا پرادو ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون
تا این لحظه ۱۱۶نظر ثبت شده
 1. شهلا محمدی گفت:

  ۳۸۵/۶۵R22.5
  ۳۱۵/۷۰R22.5
  ۲۹۵/۸۰R22.5
  سلام. لطفا قیمت تایر کامیون (بارز) در سایزهای فوق را اعلام فرمایید

 2. Farzad گفت:

  با سلام چرا قیمت ها افزایش پیدا نمیکنه؟

 3. محمد رضا گفت:

  با تشکر . لطفا قیمت انواع تایر رو به صورت عمده در بازار تهران بفروش میرسه رو بزارین .بازم ممنون

 4. محمد رضا گفت:

  با تشکر . لـطفا قیمت انواع تایر رو که به صورت عمده در بازار تهران به فروش میرسن رو بزارین .بازم ممنون

 5. رضا رفیعی گفت:

  پس چرا این همه تفاوت قیمت هست توبازار چرا اصناف نظارت ندارن..این قیمتی که زده اینجا تا بازار خدا تومن فرق داره

 6. سعید گفت:

  با سلام من لاستیک سایز۱۹۵*۴۵*۱۵ احتیاج دارم حتی شده دسته دوم لطفا راهنمایی کنید با تشکر

 7. رضا گفت:

  خیلی قیمتها بالا هستن.

 8. حسین رهنما گفت:

  چرا بعضی از قیمتهای شما با بازار متفاوت است .؟

 9. رضا سعیدی گفت:

  سلام من به دو حلقه لاستیک ۲۰۵/۶۰/۱۵ گل ۵۱۲ نیاز دارم لطفا اگر کسی داره یا جایی هست که میدونه داره باهام تماس بگیره

 10. مهدی گفت:

  با سلام اطفا قیمت یک جفت لاستیک پراید را ایمیل بزنید

 11. محمد تاج ابادي گفت:

  باسلام لطفالاستیکmvm x33 اعلام کنید.باتشکر

 12. جواد گفت:

  قیمتی که شما زدید واسه خودتون خوبه بازار این خبرا نیست

 13. شهرام گفت:

  سلام .کارتون خیلی عالیه. خسته نباشید.

 14. سهیل گفت:

  قیمت ها عالی ممنون

 15. كاظم گفت:

  لطفا قیمت لاستیک پاترول رو برام ایمل کنید

 16. سیاوش گفت:

  با سلام.من تازه میخوام مغازه لاستیک فروشی باز کنم ولی هنوز وارد نیستم میخواستم منو راهنمایی کنید و یک مرکز پخش خوب با قیمت فروش مناسب لاستیک رو تو ایمیلم بهم معرفی کنید مرسی

  • امیر گفت:

   سلام.ما لاستیک چینی درجه یک ,کیفیت عالی وارد می کنیم, چکی هم می فروشیم عمده قیمت های ما واقعا استثنایی هست>
   سایز فابریک پراید ۱۶۵/۶۵R13 میفروشیم ۱۸۵,۰۰۰ تومان عمده

 17. علیرضا گفت:

  با سلام. ممنون اززحمات خوب شما.عالییییییی بود

 18. حسین گفت:

  با سلام من امروز لاستیک یزد برای ۴۰۵ در بازار شیراز قیمت گرفتم ۲۷۵۰۰۰هزار تا۲۸۵۰۰۰ بود لطفا نظارت بیشتری بشه .شماره لاستیک ۱۸۵بود

 19. alavi گفت:

  متاسفانه قیمت بازار گران تر است چطور میتوان به این قیمت خرید کرد؟

 20. رسول گفت:

  سلام من تازه میخوام مغازه لاستیک فروشی بازکنم ی مرکز خرید خوب برام معرفی کنید مرسی

 21. لیست ارائه شده ناقص هست گفت:

  لطفااعلام فرمایید قیمت انواع لاستیک سایز ۲۱۵/۷۵/۱۵

 22. محمدرضا گفت:

  سلام
  شماره یا ادرس بدین برای خرید

 23. بهزاد کهنپور گفت:

  با سلام وخسته نباشید بنده حدود پنچ ماه است که لاستیک فروشی در شهرمرزی بیله سوار باز کرده ام واز شهرهای تبریز و اردبیل خر ید میکنم ولی بیشتر دوست دارم ازتهران خرید کنم لطفأ یک مرکز خوب برای من معرفی کنید با تشکر

 24. امید قم گفت:

  سلام میشه بگید این قیمت ها عمده ای هست یا جزی؟

 25. محمد گفت:

  لیست قیمتها کامل نیست!
  هانکوک، سایز ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ میخوام. لطفا قیمت بدید.

 26. masa گفت:

  با سلام. من در کردستان عراقم.یه مشتری لاستیک میخاستم نه در حد خیلی بالا ….انواع لاستیک میشلن. ..برجستون و مارکهای دیگه.حتی جفتی میتونم براش بفرسم

 27. امیرفرد گفت:

  سلام من میخام مغازه لاستیک فروشی بزنم لطفا راهنمایی کنید باید از کجا به صورت عمده خرید کنم لاستیک ایرانی وخارجی

 28. kamiar گفت:

  سلام دنبال لاستیک دور سفید ۲۲۵-۷۰-۱۵ هستم راهنمایی کنید

 29. حمید رضا گفت:

  من نتونستم از شما خرید کنم

 30. lind گفت:

  لطفا نام فرشنده ای که از آن استعلام شده را نیز درج نمائید. تا به هنگام مراجعه به بازار یا همان فروشنده بتوان لاستیک را با قیمت اعلام شده تهیه نمود.
  من دیروز در خیابان امیرکبیر قیمت لاستیک بارز را با ۱۰ درصد بیشتر از شما قیمت گرفتم

 31. احمد كيايي گفت:

  با سلام

  من نیاز به لاستیک ساز زیر دارم لطفا راهنمایی بفرمایید از کجا تهیه کنم و اگر پیدا نکردم از چه سایزی می توانم به عنوان جایگزین استفاده کنم

  ۲۱۵/۵۵ ۹۳V R17

  باتشکر
  کیایی

 32. fyjdtyk گفت:

  این قیمت ها مال یک حلقه لاستیک یا ۴ تا؟

 33. shahab گفت:

  تــــیــزروتـــــــایــــــر

  نماینده فروش تایرهای سواری و اسپرت رودستــون و کــومـهـو کره جنوبی

  فروش انواع لاستیک های ایرانی و خارجی

  پخش عمده لاستیک های سواری ، اسـپـرت و فابریک در سـراسـر کشـور

  تهیه و توزیع رینگ و لاستیک سواری فابریک و اسپرت اتومبیلهای وارداتی ۲۰۰۶ به بالا

  لاستیک فابریک و اسپرت انـواع پــورشــه :

  باکسـتـر ۹۱۱ _ کایمن S _ پـانـامـرا _ کاین S

  لاستیک فابریک و اسپرت انـواع مـرسـدس بـنـز :

  C CLASS – E CLASS COUPE CABRIOLET – SLK – SL – CLS CLASS – S CLASS – GLK – SLS CLASS – E CLASS

  لاستیک فابریک و اسپرت انواع بی ام دابلیو :

  ۳ SERIES SEDAN – ۵ SERIES – ۶ SERIES – ۷ SERIES – Z4 – X1 – X3 – X6 – ۶۵۰I GRAN CUOPE

  لاستیک فابریک و اسپرت تــویــوتــا :

  اریون – پرادو – کمری – کرولا – لندکروز – FJ کروز – FT 86 – RAV4 – یاریس

  لاستیک فابریک و اسپرت لکــسوس :

  ES250 -ES350 – RX350 – GS460 – S300 – IS300 – LX570 – LX580

  لاستیک فابریک و اسپرت کـیــــا :

  اپتیما – اپیروس – اسپورتیج – پیکانتـو – سراتـو – سراتـو کوپه – سورنتـو – کادنـزا – مـوهـاوی

  لاستیک فابریک و اسپرت هیونـــدا :

  آزرا – گرنجور – آوانـتــه – اکسنـت – النترا – توسانIX35 – – جنسیس – سانتافه IX45- سنتینـال – سونـاتـا YF- ورنا – ولــوستر – وراکروز I20 – I30 – IX55

  لاستیک فابریک و اسپرت هونــدا :

  آکـــورد ACCORD – سیـویک CIVIC

  لاستیک فابریک و اسپرت نیسـان :

  تـیـانـا – مـاکسـیـما – مـورانـو – رونیـز – قشـقایی – پاترول

  لاستیک فابریک و اسپرت مــزدا :

  مــزدا۲ – مــزدا۳ – مــزداNEW 3 – مــزدا ۶

  لاستیک فابریک و اسپرت سـوزوکـی :

  ویتارا – کیزاشی

  لاستیک فابریک و اسپرت سانگ یانگ :

  REXTON W – ACTYON – KYRON – RODIUS

  لاستیک فابریک و اسپرت آلـفـــا رومـو :

  MITO – GIULIETTA

  لاستیک فابریک و اسپرت ولــوو :

  C30 – C70

  لاستیک فابریک و اسپرت رنـــو :

  SCALA – SCALA COUPE – MEGANE – LATITUDE – KOLEOS – DUSTER – SAFRANE – TRAFIC – LAGUNA

  پخش عمده لاستیک های فابریک به نــازلتــرین قیمت در ســراســر کشـــور

  برای کسب اطلاعـات بیشتر در خصوص قیمت انواع لاستیک های فابریک و اسپرت خارجی

  تـمـــاس بگیـریــد.

  ( رودستون و کومهو ) MADE IN KOREA

  • محسن گفت:

   با سلام خدمت دوستان عزیز می خواهم در زاهدان لاستیک فروشی باز کنم لطفا کسانی که میتونن لاستیک ها ی ایرانی وخارجی ر
   روباقیمت مناسب به من بفروشند بااین شماره تماس یا در واتساپ پیام بدید ۰۹۳۳۵۴۶۴۴۸۸ باتشکر

 34. اکبر آقاخانی گفت:

  با سلام دو جفت رینگ و لاستیک با زاپاس پژو ۴۰۵ دست دوم به فروش می رسد

 35. امیر گفت:

  ۴ حلقه لاستیک کارکرده مارشال اسپرت جهت انواع پژو سمند و… بفروش میرسد ۲۰۵/۱۶/۴۵

 36. هومن گفت:

  سلام من ۵ حلقه رینگ و لاستیک در حد نو bmw 750li دارم بازدید در ظفر

 37. رحمتي از تبريز گفت:

  ببخشید لاستیک P235/60R18 102H برای کدام خودروست

 38. hesam گفت:

  سلام دوستان لظف کنید بگید لاستیک یوکوهاما یا کوموهو برای پاترول به سایز ۲۹۵/۵۰ (۱۵) از کجا می توانم پیدا کنم با قیمت مناسب

 39. محسن ت گفت:

  یه جفت لاستیک سمند ۱۵*۶۵*۱۸۶ خوب دارم برای فروش ۱۶۵۰۰۰هزارتومن

 40. هادی گفت:

  سلام من لاستیک ۱۸۵/۶۵/۱۴ تویو میتونم ت یزد گیر بیارم ممنون میشم راهنماییم کنید

 41. وحيد گفت:

  لطفا آخرین قیمت های لاسیک خوروهارا بگذارید ممنون

 42. حمید گفت:

  سلام بهتریت لاستیک خارجی برای براید البته ۱۷۵ در حاله حاضر چه برندی و قیمته بروز با تشکر بسیار .

 43. تورج خاکی فیروز رئیس اتحادیه گفت:

  سلام
  هشدار هشدار هشدار
  لاستیکهای چینی غیر استاندار می باشد خواهشمند است به کلیه مردم اطلاع رسانی گردد

  • حامد گفت:

   این چه حرفیه؟؟؟ شوخی می کنی با مردم؟
   شرکت ما وارد کننده لاستیک سواری و سنگین هست ,از چین هم وارد می کنیم تمام محموله ها در گمرک نمونه برداری می شوند و در آزمایشگاه استاندارد تحت آزمایش قرار می گیرند,اتفاقا بسیار هم سخت گیر هستند در مورد لاستیک نسبت به سایر کالاهای وارداتی. اگر مطابق استاندارد نباشد اجازه ترخیص داده نمی شود,شما ۴ تا لاستیک چینی بدون کیفیت دیدی قابل تعمیم به همه نیست که عزیز من

 44. mahdi elyasi گفت:

  سلام اگر بخواهم ۴ حلقه لاستیک کومهوی کره سفرش بدم در تبریز نماینگی دارید . ۲۵۵*۶۰
  لطفا راهنمایی نمائید . متشکرم

 45. مرتضی جمشیدی گفت:

  ماکه قیمت لاستیک موردنیازخودمان راندیدیم ۱۴-۶۵۰ ایرانی مزدا

 46. میلانی گفت:

  سلام. من لاستیک فروش هستم تو تبریز- قیمت هام هم به روز هست-قیمت ها رو هم از سایت میتونین نگاه کنید.

 47. علی گفت:

  برای هیوندای النترا بهترین لاستیک کدام هست. الان ماشین من لاستیک کومهو داره، اما احساس می کنم لاستیک ها صدا میده و می خوام عوضون کنم

 48. ghaheri.hamed گفت:

  سلام دوستان زیر ماشین ۴تا میشلن هست لاستیکای جلوم خوب نیست میخوام لاستیک بگیرم ولی میشلن گرونه چی پیشنهاد میکنید که هم قیمت مناسبی داشته باشه هم کارای خوب گل شم زیاد متفاوت نباشه مرسی

 49. samadzadeh گفت:

  مقدار سرمایه برای تاستیک فروشی معمولیچقدره؟
  ادرس عمدهفروشی درگیلان کجاست؟

  • حامد گفت:

   سلام
   مادر کل کشور لاستیک پخش می کنیم به قیمت وارداتی فقط هم لاستیک چینی (ولی چین درجه یک) اگر نیاز به خرید دارید به من ایمیل بزنید و مقایسه کنید قیمت های ما رو

 50. مرتضی مخبری گفت:

  ۴ عدد رینگ پراید نو به فروش می رسد (زیر قیمت)
  در منطقه ۷ در محل تحویل داده می شود.

 51. حمید حاجی بابایی گفت:

  سلام چرا قیمت لاستیک خودروهای سنگین را اعلام نمیکنیدبا تشکر

 52. هدایت گفت:

  باسلام وعرض ادب واقعن ازاینکه قیمت زدین ممنونم.من خودم لاستیک فروشی دارم قیمت های منم همین هاست.من قسطی هم میدم چیزی روش نمیکشم البته باچک معتبروحداکثر۷۰روز…آدرس:خراسان رضوی تربت جام نیلشهر (رینگ ولاستیک کیان)

 53. قاسمى گفت:

  سلام من آقاى قاسمى هستم مىخواستم بدونم خریدار لاستک از دلى هستین؟

  اکر خواستید یا زنگ یا از واتس اپ بهم خبر بدید ممنون

 54. هادی گفت:

  ممنون از زحماتی که کشیدنی فقط میخواستم بگم چطوری میشه اینا رو خرید؟

  با تشکر

 55. سید نجیم گفت:

  lbbdsr;p.
  ‘;l;jglvkjn

 56. توفیق فتحی گفت:

  سلام . در کرج میخواهم لاستیک فروشی (ماشین های سواری) باز کنم .لطفا راهنمایی کنید از کجا تهیه کنم؟ ممنون

 57. علی حسام گفت:

  سلام لطفا قیمت انواع لاستیک کامین را ایمیل کنید

 58. مهرداد گفت:

  سلام دوست عزیز. قیمت لاستیکها اومده پایین.

 59. علی گفت:

  قیمت ها کاهش یافته است

 60. حامد گفت:

  سلام
  مادر کل کشور لاستیک پخش می کنیم,تحویل درب مغازه شما, به قیمت وارداتی فقط هم لاستیک چینی (ولی چین درجه یک) اگر نیاز به خرید دارید به من ایمیل بزنید و مقایسه کنید قیمت های ما رو بابقیه.

 61. مجید طاهری گفت:

  باسلام و خسته نباشی
  اگر برایتان مقدور است لیست قیمت خرید به روز انواع لاستیک ایرانی و خارجی با ارزش افزوده و کرایه بار را برایم به شماره نمایید با تشکر فراوان

 62. صمدزاده گفت:

  قیمت ها با بازار همخوانی دارد

 63. کیوان رضایی گفت:

  به نظرمن قیمتها نسبتا خوبه وپیشنهاددارم که قیمتها بروز وازطریق پیام یا بازاراینترنت واسه عاملان فروش لاستیک فرستاده میشد بهتر بود.باتشکرازشما

 64. صادق جعفری گفت:

  سلام،من امروز رادستون۱۵/۶۰/۲۰۵گرفتمبه قیمت۷۸۰۰۰۰هزار۴عدد حالا اینجا زده جفتی۵۱۰۰۰۰،البته من بندر گناوه گرفتم….

 65. محمدباقر گفت:

  سلام قیمتهای زده شده از بازار هست،من خودم لاستیک فروشم

 66. هادی گفت:

  من امروز کندا چین ۱۶۵ گرفتم به قیمت ۲۱۵ !!!!

 67. محمد جهاندیده گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت دوستان بنده جای طلبم لاستیک برداشتم هرکسی که مایل هست بخری تماس بگیرد(تعداد تقریبا ۹۰جفت) شماره تماس:جهاندیده

 68. سعید گفت:

  با سلام-لطفأ قیمت لاستیک کره ای برای رونیز با سایز ۳۴۵-۷۰-۱۶ را به ایمیل اینجانب اعلام فرمائید

 69. احمد گفت:

  فروش استثنایی تعدادی لاستیک به قیمت عمده
  این یک حراج واقعی است.(هر سایز ۳۰ جفت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ نکسن کره(ت۲۶۰۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ نکسن کره(ت۲۴۵۰۰۰)
  ۳۱/۱۰.۵/۱۵ نکسن کره(۷۶۶۰۰۰ت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ کندا چین(ت۱۶۹۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ کندا چین(ت۱۷۰۰۰۰)

  ارسال برای بوکان رایگان است.بقیه شهرها هزینه به عهده خودتان میباشد.

 70. موسي ابراهيمي گفت:

  با عرض سلام.
  بنده موسی ابراهیمی ساکن دبی و عمده فروش لاستیک در(تمامی سایزا و برندها) هستم.
  از دوستان اگر کسی برند خاص یا سایز خاصی مد نظرتونه میتونین از طریق واتساپ و یا برنامه های دیگر به من پیام بدین. ممنون
  شماره تماس و واتساپ بنده :۰۰۹۷۱۵۵۲۸۸۹۵۹۷ ممنون

 71. بهروز گفت:

  آقایون این قیمت ها مختص یک جفت لاستیک هست،
  یا یک دونه لاستیک؟؟؟
  آیا

 72. سپهر گفت:

  سلام لطفا راهنمایی کنید چه لاستیکی برای پژو ۲۰۶مناسبتره ممنون

 73. علیشاهی گفت:

  لیست قیمت لاستیکهای یزد و بارز

 74. ساسان گفت:

  سلام لطف کنید هر کس که رینگ و لاستیک فروشی داره اسم شهرشو بنویسه با تشکر

 75. فرشید گفت:

  سلام دوستان لاستیک فاق بلند برای رینگ پاترول ۱۵ میخوام افرود

  لطفا کسی داره خبر بده
  مثلا مکسس ۳۷_۱۲٫۵_۱۵
  ۴۰_۱۴٫۵_۱۵
  کد مکسس TL30008000

 76. طاهری گفت:

  لاستیک مکسس کد tl30008000 میخوام

  رینگ ۱۵ پاترول برای افرود

 77. فرشید گفت:

  TL30008000 مکسس میخوام

 78. کاظمی گفت:

  با سلام

  یک جفت لاستیک ۲۱۵-۵۵-۱۶ بریحستون در تهران برای ماکسیما نیاز دارم اگر دارید فیمت و سال تولید بفرمایید حتی کار کرد کم

 79. محمد نصيري گفت:

  با سلام من ٢جفت یعنی ۴ حلقه لاستیک نکسون کره برای خودروی سانتافه ٢٠٠٩ میخوام قیمت چند هستش ؟فوری باتشکر

 80. سیوان گفت:

  لطفا قیمت لاستیک سایز ۲۳۵/۸۵ R16 را برام ایمیل کنید

 81. موسی ابراهیمی (افق تایر) گفت:

  با عرض سلام.
  بنده موسی ابراهیمی ساکن دبی و عمده فروش لاستیک در(تمامی سایزا و برندها) هستم.
  از دوستان اگر کسی برند خاص یا سایز خاصی مد نظرتونه میتونین از طریق واتساپ تلگرام یا لاین و یا برنامه های دیگر به من پیام بدین.
  ادرس ایمیل:mousa.7192@gmail.com
  شماره تماس موبایل :۰۰۹۷۱۵۵۲۸۸۹۵۹۷
  شماره تماس دفتر : ۰۰۹۷۱۶۵۵۵۰۸۳۱
  شماره فکس :۰۰۹۷۱۶۵۵۵۹۱۷۸
  کد پستی :۶۵۷۴۵

 82. salim گفت:

  سلام آیا قیمت های هر ۴ حلقه لاستیک هست یا ۲ تا؟

 83. میرزایی گفت:

  ۴عدد لاستیک۱۰۰% + رینگ اسپرت دوسایز برای خانوتده پژو سایز ۲۰۵R16-55 فروشی
  ضمنا این قیمتها برای چه تاریخی می باشد

 84. رضا گفت:

  عزیزان :موقع خریدلاستیک ازنظرمارک وکشورسازنده کاملاحواستون باشه چون ازنظرظاهری همه شبیه همند اگه هم فروشنده دروغ بخوادبگه که دیگه حتماجنس بنجل نصیبمون میشه

 85. دادور گفت:

  خریدار ۴ حلقه لاستیک کمری GLX
  فروشنده لطفا با شماره تماس بگیرد.

 86. فرهاد گفت:

  سلام… مممنون از زحمات شما

 87. Rahim گفت:

  سلام لطفا شماره تماس یا آدرس بدید برای خرید

 88. Amir گفت:

  ۱۶۵/۶۵/۱۳٫٫irantire 1550000…
  ۱۶۵/۶۵/۱۳…kavirtire..1650000..
  ۱۸۵/۶۵/۱۴…kavirtire…2130000
  ..
  ۱۸۵/۶۵/۱۴….goldeston..1700000
  ۱۸۵/۶۵/۱۵٫٫goldeston…1750000
  ۱۸۵/۶۵/۱۴٫٫barez…2450000…
  ۱۸۵/۶۵/۱۵…bares…2390000
  ۱۷۵/۶۰/۱۳٫٫lkavir…1850000
  ۱۷۵/۶۰/۱۳…dena…1700000
  ۲۰۵/۶۰/۱۵٫kavir…2880000
  ..۲۰۵/۶۰/۱۴….sumitomo japon…4140000

 89. Amir گفت:

  Namayandegi lastik sumitomo Japon
  ۱۸۵/۶۵/۱۴…۳۶۵۰۰۰۰
  ۱۸۵/۶۵/۱۵….۳۹۵۰۰۰۰
  ۱۹۵/۶۰/۱۴…۳۹۵۰۰۰۰
  ۲۰۵/۶۰/۱۴…۴۱۵۰۰۰۰
  ۲۰۵/۷۵/۱۴…۴۸۹۰۰۰۰
  ۱۹۵/۶۰/۱۵….۴۲۰۰۰۰۰
  ۲۱۵/۵۵/۱۶….۵۵۵۰۰۰۰
  ۲۰۵/۶۰/۱۵…۴۶۵۰۰۰۰
  ۲۳۵/۵۵/۱۷…۷۴۰۰۰۰۰
  ۲۱۵/۴۵/۱۷….۶۳۹۰۰۰۰

 90. Fariborz گفت:

  قیمتہاتون عالیہه میڅواستم بدونم چک ھم قبول میکنید
  از ھمہ سائز ھا ۱۰ جفت سفارش بدم در گرج لاستیک فروشی دارم

 91. Hamid گفت:

  فروش تکی ھم دارید۔۲جفت ۱۸۵/۶۵/۱۴کویرنیازدارم۔

 92. شرکت تایر سومیتومو گفت:

  تنھا نمایندہ مرگزی فروش تایر سومیتومو ژاپن در ایران
  توزیع تایرھای سومیتومو ژاپن با گارانتی رسمی شرکت بدون واسطہ جہت ھمکاران سراسر کشور
  ۱۸۵/۶۵/۱۴…..۳۶۴۰۰۰۰][۱۸۵/۶۵/۱۵…۳۶۰۰۰۰۰]۲۰۵/۶۰/۱۴…۴۰۵۰۰۰۰][۲۰۵/۶۰/۱۵….۴۵۹۰۰۰۰]
  جھت اطلاعات بیشتر وشرایط فروش با شمارہ ھای … تماس بگیرید
  ارسا
  ل جہت ھمکاران عزیز در سراسر کشور انجام میگردد…. sumitoomo tires of japon 2016

 93. mohammad گفت:

  سلام من لاستیک سایز ۲۵۵٫۶۰٫۱۸ نکسن لازم دارم لطفا قیمت را اعلام بفرمایید تا در صورت موافقت ۴ حلقه خریداری کنم

 94. یاسر گفت:

  ۱۶×۷۰۰دنا.ایران تایر…..یزدتایر…گلدستون
  ۱۴×۶۵۰دنا..ایران تایر…یزدتایر….گلدستون
  ۱۶×۷۵۰ایران تایر…..
  سلام لطفا قیمت های لاستیک های فوق رو اعلام کنید

 95. مصطفی گفت:

  به نظرم میشلن ساخت ۴فرانسه باشه نه المان

 96. سعید ساغری گفت:

  با سلام انواع لاستیکهای کارکرده تیوبلس سواری بسیار عالی به صورت عمده ارسال به تمام نقاط کشور در کمترین زمان

 97. سعید ساغری گفت:

  با سلام فروش عمده لاستیکهای کارکرده تیوبلس سواری بسیار عالی با قیمت مناسب از سایز۱۳تا۱۸ ارسال به تمام نقاط کشور

 98. سامان گفت:

  ممنون از قیمت های بروز تان

 99. محمد گفت:

  سلام.۲ جفت لاستیک ۲۰۵ سمند میخوام ؟
  قیمت و کجا میتونم تهیه کنم.آیا در اصفهان هم نمایندگی دارید؟
  متشکرم

 100. حمید نورزاده گفت:

  سلام من خریدارم چگونه میتونم تماس داشته باشم با شما

 101. رضا گفت:

  سلام
  میشه لطفا آدرس هم بدید برای خرید تو تهران

 102. لاستیک پاترول آفروود گفت:

  لاستیک پاترول آفروود میخوام

 103. امین گفت:

  سلام چجوری میتونیم از لیست بالا خرید کنیم نه شماره تلفنی داره نه ادرسی!؟!

نظرتان را در مورد مطلب قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی اردیبهشت ۹۶ بنویسید