قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی

تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: چهارشنبه 11 اسفند 1395

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
اورنت ساخت چین 185.70.14 60.000 300,000نمودار تغییر قیمت اورنت
جینیو ساخت چین 185.70.14 60.000 300,000نمودار تغییر قیمت جینیو
آچیلس ساخت اندونزی 185.65.14 50.000 360,000نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس سایز فابریک 185.65.14 70.000 360,000نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 430,000نمودار تغییر قیمت آچیلس
اینفینتی ساخت چین 185.65.14 60.000 320,000نمودار تغییر قیمت اینفینتی
برجستون ساخت تایلند 185.65.14 80.000 360,000نمودار تغییر قیمت برجستون
برجستون ساخت تایلند 205.60.14 80.000 440,000نمودار تغییر قیمت برجستون
دلیوم ساخت اندونزی 185.65.14 80.000 350,000نمودار تغییر قیمت دلیوم
دلیوم ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 450,000نمودار تغییر قیمت دلیوم
زیتکس 205.60.14 80.000 320,000نمودار تغییر قیمت زیتکس
فالکن ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 330,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت تایلند 195.60.14 70.000 420,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن 205.60.14 80.000 390,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فدرال 205.60.14 80.000 420,000نمودار تغییر قیمت فدرال
کومهو ساخت کره 205.60.14 80.000 415,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت چین 185.65.14 60.000 340,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 355,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 185.65.14 80.000 380,000نمودار تغییر قیمت کومهو
نکسن 185.65.14 60.000 340,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت چین 205.60.14 70.000 370,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 205.60.14 70.000 410,000نمودار تغییر قیمت نکسن
میشلن ساخت انگلستان 185.65.14 90000 590,000نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان 185.65.14 90.000 500,000نمودار تغییر قیمت میشلن
هانکوک ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 320,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 185.65.14 70.000 350,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک یخ شکن 185.65.14 70.000 600,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک 205.60.14 90.000 430,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000 340,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 195.65.14 80.000 370,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 215.60.14 80.000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000 345,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 205.60.14 70.000 410,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 205.65.14 70.000نمودار تغییر قیمت رودستون
بارز 185.65.14 70.000 225,000نمودار تغییر قیمت بارز
بارز 205.60.14 70.000 270,000نمودار تغییر قیمت بارز
کویر تایر 185.65.14 60.000 215,000نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر 205.60.14 60.000 275,000نمودار تغییر قیمت کویر تایر
ایران تایر 185.65.14 60.000 240,000نمودار تغییر قیمت ایران تایر
یزد تایر 185.65.14 60.000 230,000نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر 205.60.14 60.000 295,000نمودار تغییر قیمت یزد تایر
گود یر 185.65.14 60.000نمودار تغییر قیمت گود یر
دنا سایز فابریک 185.65.14 70000 280,000نمودار تغییر قیمت دنا
دنا سایز پهن 205.55.14 70.000 330,000نمودار تغییر قیمت دنا
گلدستون سایز فابریک 185.65.14 50.000 215,000نمودار تغییر قیمت گلدستون
لوسینی سایز فابریک 185.65.14 80.000 315,000نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 375,000نمودار تغییر قیمت لوسینی
دنلوپ ساخت تایلند 185.65.14 70.000 335,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 370,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت اندونزی 205.60.14 60.000 370,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 410,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سومیتومو ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 410,000نمودار تغییر قیمت سومیتومو
یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 450,000نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
مارشال ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 340,000نمودار تغییر قیمت مارشال
سایلون ساخت چین 185.65.14 60.000 275,000نمودار تغییر قیمت سایلون
مکسس ساخت تایلند 185.65.14 70.000 310,000نمودار تغییر قیمت مکسس
پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان 185.65.14 70.000 480,000نمودار تغییر قیمت پتلاس / ترکیه
لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان 185.65.14 70.000 485,000نمودار تغییر قیمت لاسا / ترکیه

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
هانکوک ساخت کره 185.65.15 80.000 385,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 205.60.15 80.000 455,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
لوسینی ساخت تایوان 185.65.15 80.000 340,000نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی ساخت تایوان 195.65.15 90.000 370,000نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز پهن 205.60.15 70.000 385,000نمودار تغییر قیمت لوسینی
بریجستون ساخت تایلند 205.60.15 80.000نمودار تغییر قیمت بریجستون
رودستون ساخت کره 185.65.15 80.000 360,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون N5000 195.65.15 70.000 395,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 205.60.15 90.000 415,000نمودار تغییر قیمت رودستون
کورسا ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 340,000نمودار تغییر قیمت کورسا
ابولو ساخت هند 205.60.15 70.000 440,000نمودار تغییر قیمت ابولو
بارز سایز فابریک 185.65.15 60.000 235,000نمودار تغییر قیمت بارز
بارز سایز پهن 205.60.15 70.000 265,000نمودار تغییر قیمت بارز
یزد تایر 185.65.15 60.000 225,000نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر 205.60.15 60.000 295,000نمودار تغییر قیمت یزد تایر
کومهو ساخت چین 185.65.15 70.000 345,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 185.65.15 80.000 370,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 195.65.15 70.000 410,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام 205.60.15 80.000 430,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 205.60.15 80.000 450,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کویر تایر 185.65.15 60.000 215,000نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر 205.60.15 60.000 295,000نمودار تغییر قیمت کویر تایر
نکسن ساخت کره 185.65.15 60.000 365,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 205.60.15 70.000 440,000نمودار تغییر قیمت نکسن
فالکن سایز فابریک 185.65.15 90.000 395,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن 195.60.15 80.000 420,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 440,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 485,000نمودار تغییر قیمت فالکن
دنلوپ سایز فابریک 185.65.15 90.000 400,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ سایز پهن 205.60.15 90.000 430,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سایلون ساخت چین 185.65.15 70.000 300,000نمودار تغییر قیمت سایلون
سایلون ساخت چین 205.60.15 70.000 375,000نمودار تغییر قیمت سایلون
مکسس ساخت تایلند 185.65.15 70.000 325,000نمودار تغییر قیمت مکسس
مکسس ساخت تایلند 205.60.15 70.000 420,000نمودار تغییر قیمت مکسس
لاسا ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 420,000نمودار تغییر قیمت لاسا
لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان 205.60.15 70.000 500,000نمودار تغییر قیمت لاسا / ترکیه
میشلن ساخت آلمان 185.65.15 90.000 525,000نمودار تغییر قیمت میشلن
گودیر ساخت آلمان 205.60.15 80.000 535,000نمودار تغییر قیمت گودیر

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
ایران تایر سایز فابریک 165.65.13 50.000 165,000نمودار تغییر قیمت ایران تایر
گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000 170,000نمودار تغییر قیمت گلدستون
گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000 210,000نمودار تغییر قیمت گلدستون
دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000 205,000نمودار تغییر قیمت دنا
دنا سایز پهن 175.60.13 60.000 230,000نمودار تغییر قیمت دنا
بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000 180,000نمودار تغییر قیمت بارز
بارز سایز پهن 175.60.13 60.000 215,000نمودار تغییر قیمت بارز
کویر تایر 165.65.13 60.000 165,000نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر 175.60.13 60.000 190,000نمودار تغییر قیمت کویر تایر
یزد تایر 165.65.13 60.000 175,000نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر 175.60.13 60.000 200,000نمودار تغییر قیمت یزد تایر
آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000 260,000نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000 280,000نمودار تغییر قیمت آچیلس
جی تی ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 240,000نمودار تغییر قیمت جی تی
جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000 260,000نمودار تغییر قیمت جی تی
اورنت 165.65.13 50.000 270,000نمودار تغییر قیمت اورنت
اورنت 175.60.13 50.000 300,000نمودار تغییر قیمت اورنت
رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000 265,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون 175.60.13 60.000 290,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 185.60.13 70.000 340,000نمودار تغییر قیمت رودستون
فالکن ساخت تایلند 165.60.13 80.000 250,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت تایلند 175.60.13 70.000 280,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 185.60.13 70.000 330,000نمودار تغییر قیمت فالکن
کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 260,000نمودار تغییر قیمت کورسا
کومهو ساخت چین 165.65.13 70.000 240,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام 165.65.13 70.000 250,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000 265,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 175.60.13 70.000 290,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 300,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو . کره 185.60.13 80.000 350,000نمودار تغییر قیمت کومهو . کره
گود یر 165.65.13 60.000 275,000نمودار تغییر قیمت گود یر
لینگ لانگ ساخت چین 165.65.13 60.000 210,000نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
لینگ لانگ ساخت چین 175.60.13 60.000 260,000نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000 245,000نمودار تغییر قیمت سونار
نکسن سایز فابریک 165.65.13 60.000 250,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 290,000نمودار تغییر قیمت نکسن
هانکوک 165.65.13 60.000 270,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک 175.60.13 60.000 305,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
مارشال سایز فابریک 165.65.13 60.000 250,000نمودار تغییر قیمت مارشال
مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000 290,000نمودار تغییر قیمت مارشال
سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 280,000نمودار تغییر قیمت سومیتو
سایلون ساخت چین 165.65.13 50.000 235,000نمودار تغییر قیمت سایلون
پرسا ساخت تایلند 165.65.13 50.000 235,000نمودار تغییر قیمت پرسا
پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000 225,000نمودار تغییر قیمت پریمول
مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000 225,000نمودار تغییر قیمت مکسس
لوسینی سایز پهن 175.60.13 60.000 270,000نمودار تغییر قیمت لوسینی
دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 240,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 310,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
مارشال دور سفید 175.70.13 60.000نمودار تغییر قیمت مارشال
بارز سایز فابریک 165.80.13 50.000 245,000نمودار تغییر قیمت بارز
کویر تایر سایز فابریک 165.80.13 50.000 200,000نمودار تغییر قیمت کویر تایر
یزد تایر 165.80.13 50.000 200,000نمودار تغییر قیمت یزد تایر
اسبکتورا ساخت اندونزی 165.80.13 60.000نمودار تغییر قیمت اسبکتورا
ایران تایر 165.80.13 60.000 205,000نمودار تغییر قیمت ایران تایر
دلیوم ساخت اندونزی 165.80.13 60.000نمودار تغییر قیمت دلیوم
رودستون دور سفید 165.80.13 60.000نمودار تغییر قیمت رودستون
کورسا ساخت اندونزی 165.80.13 60.000نمودار تغییر قیمت کورسا
کومهو 185.70.13 70.000نمودار تغییر قیمت کومهو
گلدستون 165.80.13 50.000نمودار تغییر قیمت گلدستون
نکسن دور سفید . چین 165.80.13 60.000 270,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 175.70.13 70.000 330,000نمودار تغییر قیمت نکسن
جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 300,000نمودار تغییر قیمت جی تی
دنلوپ ساخت اندونزی 165.80.13 70.000 270,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سایلون ساخت چین 165.65.13 60.000 235,000نمودار تغییر قیمت سایلون
سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن 165.80.13 70.000 290,000نمودار تغییر قیمت سومیتومو

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
یزد تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 225,000نمودار تغییر قیمت یزد تایر
کویر تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 205,000نمودار تغییر قیمت کویر تایر
بارز سایز فابریک 175.70.13 70.000 220,000نمودار تغییر قیمت بارز
آچیلس ساخت اندونزی 175.70.13 70.000 300,000نمودار تغییر قیمت آچیلس
اورنت 185.70.13 70.000نمودار تغییر قیمت اورنت
رودستون 185.70.13 70.000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون . کره 175.70.13 70.000نمودار تغییر قیمت رودستون . کره
زیتکس ساخت چین 185.70.13 60.000 310,000نمودار تغییر قیمت زیتکس
مکسیس ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 350,000نمودار تغییر قیمت مکسیس
جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 300,000نمودار تغییر قیمت جی تی
هانکوک ساخت کره 175.70.13 60.000 330,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
دنلوپ ساخت ژاپن 175.70.13 90.000 310,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت اندونزی 175.70.13 90.000 270,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 320,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
دنلوپ ساخت ژاپن 205.55.16 80.000 545,000نمودار تغییر قیمت دنلوپ
رودستون ساخت کره 205.50.16 80.000 500,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 205.55.16 80.000 500,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون فابریک کیا سراتو 215.45.17 90.000 540,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی 215.50.17 90.000 650,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 215.60.16 80.000 535,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون 215.55.16 80.000 540,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 215.55.17 80.000 610,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 215.65.16 80.000 580,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 225.70.16 90.000 640,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 225.45.18 80.000 700,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 225.50.17 80.000 650,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون فابریک جنسیس 235.50.18 90.000 730,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 235.60.18 70.000 660,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 235.55.18 70.000 710,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون 235.55.17 80.000 660,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 245.70.16 80.000 725,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 245.60.18 80.000 750,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 255.55.18 90.000 940,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی 265.35.18 90.000 900,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی 275.35.18 90.000 930,000نمودار تغییر قیمت رودستون
فالکن ساخت ژاپن 205.50.16 80.000 520,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 205.55.16 90.000 500,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 205.65.16 80.000 570,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 215.45.17 80.000 615,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 215.55.16 90.000 500,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 650,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن . تایلند سایز کمری و سوناتا 215.60.16 650,000نمودار تغییر قیمت فالکن . تایلند
فالکن ساخت ژاپن 215.50.17 90.000 670,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 225.45.17 80.000 665,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 225.40.18 80.000 775,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ژاپن ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 840,000نمودار تغییر قیمت فالکن ژاپن
فالکن ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 670,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 235.55.17 80.000 680,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 930,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 245.40.17 80.000 780,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 245.40.18 80.000 865,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 245.45.17 80.000 725,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 245.45.18 80.000 890,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 255.40.18 80.000 1,020,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 255.45.18 80.000 1,010,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 265.35.18 80.000 1,020,000نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 275.40.18 80.000 1,050,000نمودار تغییر قیمت فالکن
کومهو سایز لاستیک مزدا 3 205.55.16 80.000 535,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 215.45.17 70.000 550,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 700,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 215.55.17 80.000 730,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 215.50.17 70.000 720,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری 215.60.16 80.000 610,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 215.65.16 80.000 650,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 225.45.18 80.000 935,000نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 235.55.17 80.000 830,000نمودار تغییر قیمت کومهو
میشلن ساخت آلمان 205.55.16 100000 640,000نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان 215.60.16 90.000 780,000نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان 235.55.17 80.000نمودار تغییر قیمت میشلن
نکسن ساخت کره 205.50.16 80.000 490,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن . کره 205.55.16 80.000 480,000نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن . کره سایز لاستیک اپتیما 215.50.17 80.000 630,000نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن . کره 215.55.16 80.000 540,000نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن ساخت کره جنوبی 215.60.16 80.000 545,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 215.65.16 70.000 585,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 225.70.16 90.000 610,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 225.45.18 90.000 700,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 800,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن . کره سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 900,000نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن ساخت کره 235.70.16 80.000 690,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 235.60.18 70.000 650,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن . کره 235.55.17 80.000 660,000نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
نکسن ساخت کره 225.70.16 80.000 600,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 265.60.18 80.000 720,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نیتون . اندونزی 215.55.16 80.000نمودار تغییر قیمت نیتون . اندونزی
هانکوک سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 205.55.16 80000 525,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز لاستیک کمری 215.55.16 80000 575,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 215.55.17 90000 720,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر 215.60.16 80.000 670,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک . کره سایز لاستیک سوناتا جدید 225.45.18 90.000نمودار تغییر قیمت هانکوک . کره
هانکوک سایز لاستیک آزرا 235.55.17 80.000 790,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 235.60.18 90.000 875,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 245.60.18 90.000 870,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
یوکوهاما . ژاپن 205.55.16 80.000 680,000نمودار تغییر قیمت یوکوهاما . ژاپن
یوکوهاما . ژاپن 215.60.16 80.000 760,000نمودار تغییر قیمت یوکوهاما . ژاپن
مارشال . کره 225.50.17 80.000نمودار تغییر قیمت مارشال . کره
مارشال . کره 205.55.16 80.000نمودار تغییر قیمت مارشال . کره
لوسینی ساخت تایوان 205.50.16 80.000 500,000نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز فابریک 205.55.16 90.000 480,000نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز لاستیک سراتو 215.45.17 90.000 680,000نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 600,000نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو 215.60.16 80.000 600,000نمودار تغییر قیمت لوسینی . تایوان
جینیو ساخت چین 235.55.17 80.000 530,000نمودار تغییر قیمت جینیو
هدوی ساخت چین 225.45.18 60.000 600,000نمودار تغییر قیمت هدوی
مونتانا ساخت اندونزی 215.45.17 70.000 450,000نمودار تغییر قیمت مونتانا
گودیر ساخت آلمان 235.70.16 80.000 710,000نمودار تغییر قیمت گودیر

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
نکسن سایز فابریک موهاوی 265.60.18 80.000 720,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 590,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک ویتارا 225.65.17 80.000 680,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 600,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا 235.70.16 80.000 690,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 660,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 650,000نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 730,000نمودار تغییر قیمت نکسن
فالکن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 930,000نمودار تغییر قیمت فالکن
هانکوک سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 880,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 880,000نمودار تغییر قیمت هانکوک
کومهو MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 650,000نمودار تغییر قیمت کومهو
رودستون MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 580,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 650,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز پهن سوزوکی ویتارا 235.70.16 80.000 690,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز کیا اسپورتیج 235.55.18 80.000 710,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 660,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 730,000نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 750,000نمودار تغییر قیمت رودستون
گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا 235.70.16 90.000 710,000نمودار تغییر قیمت گودیر / آلمان

رینگ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 فابریک پژو LX 15 170,000نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014
رینگ فابریک 207 فابریک 207 15 1,700,000نمودار تغییر قیمت رینگ فابریک 207
خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی 15 175,000نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . خرچنگی IK016
خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 آلومینیومی 15 170,000نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره تخت IK004
خانواده پژو . 5 پره رونال‏ آلومینیومی 15 175,000نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره رونال‏
خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی 15 175,000نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . طرح شهاب‏
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی 16 210,000نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO
رینگ تندر 90 – AR015 آلومینیومی 190,000نمودار تغییر قیمت رینگ تندر 90 - AR015
رینگ پراید آلومینیومی 13 125,000نمودار تغییر قیمت رینگ پراید
رینگ خانواده : تیبا , ریو و … آلومینیومی 14 145,000نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : تیبا , ریو و ...
تندر 90 فولادی 15 80,000نمودار تغییر قیمت تندر 90
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و … فولادی 13 38,000نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ...
رینگ خانواده : 206 , 405 و … فولادی 14 43,000نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : 206 , 405 و ...
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و … فولادی 15 49,000نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ...

تیوپ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
تیوپ 13 16,000نمودار تغییر قیمت تیوپ
تیوپ 14 20,000نمودار تغییر قیمت تیوپ
تیوپ 15 20,000نمودار تغییر قیمت تیوپ

زنجیر چرخ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
زنجیر چرخ 13 55,000نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
زنجیر چرخ 14 65,000نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
زنجیر چرخ 15 70,000نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ

قالپاق

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
قالپاق رانا 14 6,500نمودار تغییر قیمت قالپاق رانا
قالپاق تیبا 13 6,000نمودار تغییر قیمت قالپاق تیبا
قالپاق پژو 405 14 6,000نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 405
قالپاق سمند 15 5,500نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
قالپاق سمند طرح جدید 15 6,500نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
قالپاق مزدا سواری 323 14 6,000نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا سواری 323
قالپاق مزدا وانت 14 6,000نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا وانت
قالپاق L90 فابریک 15 6,500نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
قالپاق L90 طرح جدید 15 6,000نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
قالپاق زانتیا فابریک 15 8,000نمودار تغییر قیمت قالپاق زانتیا
قالپاق پژو 206 14 5,500نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
قالپاق پژو 206 طرح جدید 14 6,500نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
تا این لحظه 119نظر ثبت شده
 1. شهلا محمدی گفت:

  385/65R22.5
  315/70R22.5
  295/80R22.5
  سلام. لطفا قیمت تایر کامیون (بارز) در سایزهای فوق را اعلام فرمایید

  • طباطبایی گفت:

   09351803099______طباطبایی …..هر لاستیکی که لازم دارید در اسرع وقت با بهترین شرایط تهیه و به درب منزل یا محل مورد نظر فرستاده می شود..

 2. Farzad گفت:

  با سلام این لیست که گذاشتین حدود یک ماهه که فقط تاریخ عوض میشه !!! جالبه
  قیمت ها سه ماهه که کپی پست میشه

 3. محمد رضا گفت:

  با تشکر . لطفا قیمت انواع تایر رو به صورت عمده در بازار تهران بفروش میرسه رو بزارین .بازم ممنون

 4. محمد رضا گفت:

  با تشکر . لـطفا قیمت انواع تایر رو که به صورت عمده در بازار تهران به فروش میرسن رو بزارین .بازم ممنون

 5. رضا رفیعی گفت:

  پس چرا این همه تفاوت قیمت هست توبازار چرا اصناف نظارت ندارن..این قیمتی که زده اینجا تا بازار خدا تومن فرق داره

 6. سعید گفت:

  با سلام من لاستیک سایز195*45*15 احتیاج دارم حتی شده دسته دوم لطفا راهنمایی کنید با تشکر

 7. رضا گفت:

  خیلی قیمتها بالا هستن.لطفا قیمت های جدید بگذارین

 8. حسین رهنما گفت:

  چرا بعضی از قیمتهای شما با بازار متفاوت است .؟

 9. رضا سعیدی گفت:

  سلام من به دو حلقه لاستیک 205/60/15 گل 512 نیاز دارم لطفا اگر کسی داره یا جایی هست که میدونه داره باهام تماس بگیره09128940180

 10. مهدی گفت:

  با سلام اطفا قیمت یک جفت لاستیک پراید را ایمیل بزنید

 11. محمد تاج ابادي گفت:

  باسلام لطفالاستيكmvm x33 اعلام كنيد.باتشكر

 12. جواد گفت:

  قیمتی که شما زدید واسه خودتون خوبه بازار این خبرا نیست

 13. شهرام گفت:

  سلام .کارتون خیلی عالیه. خسته نباشید.

 14. سهیل گفت:

  قیمت ها عالی ممنون

 15. كاظم گفت:

  لطفا قيمت لاستيك پاترول رو برام ايمل كنيد

 16. سیاوش گفت:

  با سلام.من تازه میخوام مغازه لاستیک فروشی باز کنم ولی هنوز وارد نیستم میخواستم منو راهنمایی کنید و یک مرکز پخش خوب با قیمت فروش مناسب لاستیک رو تو ایمیلم بهم معرفی کنید مرسی

  • امیر گفت:

   سلام.ما لاستیک چینی درجه یک ,کیفیت عالی وارد می کنیم, چکی هم می فروشیم عمده قیمت های ما واقعا استثنایی هست>
   سایز فابریک پراید 165/65R13 میفروشیم 185,000 تومان عمده
   hamed_glx@yahoo.com

 17. علیرضا گفت:

  با سلام. ممنون اززحمات خوب شما.عالییییییی بود

 18. حسین گفت:

  با سلام من امروز لاستیک یزد برای ۴۰۵ در بازار شیراز قیمت گرفتم ۲۷۵۰۰۰هزار تا۲۸۵۰۰۰ بود لطفا نظارت بیشتری بشه .شماره لاستیک ۱۸۵بود

 19. alavi گفت:

  متاسفانه قیمت بازار گران تر است چطور میتوان به این قیمت خرید کرد؟

 20. رسول گفت:

  سلام من تازه میخوام مغازه لاستیک فروشی بازکنم ی مرکز خرید خوب برام معرفی کنید مرسی

 21. لیست ارائه شده ناقص هست گفت:

  لطفااعلام فرمایید قیمت انواع لاستیک سایز 215/75/15

 22. محمدرضا گفت:

  سلام
  شماره یا ادرس بدین برای خرید

 23. بهزاد کهنپور گفت:

  با سلام وخسته نباشید بنده حدود پنچ ماه است که لاستیک فروشی در شهرمرزی بیله سوار باز کرده ام واز شهرهای تبریز و اردبیل خر ید میکنم ولی بیشتر دوست دارم ازتهران خرید کنم لطفأ یک مرکز خوب برای من معرفی کنید با تشکر شماره تماس09197604220-04528222201

 24. امید قم گفت:

  سلام میشه بگید این قیمت ها عمده ای هست یا جزی؟
  اخه من کومهو 165 کره گرفتم 300 همه جام این کمترین قیمت بود. منبعتونو بفرمایید ما هم فیض ببریم-مرسی

 25. محمد گفت:

  لیست قیمتها کامل نیست!
  هانکوک، سایز 225.45.17 میخوام. لطفا قیمت بدید.

 26. masa گفت:

  با سلام. من در کردستان عراقم.یه مشتری لاستیک میخاستم نه در حد خیلی بالا ….انواع لاستیک میشلن. ..برجستون و مارکهای دیگه.حتی جفتی میتونم براش بفرسم … …masa.marivan@gmail.com

 27. امیرفرد گفت:

  سلام من میخام مغازه لاستیک فروشی بزنم لطفا راهنمایی کنید باید از کجا به صورت عمده خرید کنم لاستیک ایرانی وخارجی

 28. kamiar گفت:

  سلام دنبال لاستیک دور سفید 225-70-15 هستم راهنمایی کنید

 29. kamiar گفت:

  سلام دنبال لاستیک دور سفید 225-70-15 هستم راهنمایی کنید 09122821905

 30. حمید رضا گفت:

  من نتونستم از شما خرید کنم

 31. مهدي گفت:

  لطفا نام فرشنده اي كه از آن استعلام شده را نيز درج نمائيد. تا به هنگام مراجعه به بازار يا همان فروشنده بتوان لاستيك را با قيمت اعلام شده تهيه نمود.
  من ديروز در خيابان اميركبير قيمت لاستيك بارز را با 20 تا 25 درصد بيشتر از شما قيمت گرفتم

 32. lind گفت:

  لطفا نام فرشنده اي كه از آن استعلام شده را نيز درج نمائيد. تا به هنگام مراجعه به بازار يا همان فروشنده بتوان لاستيك را با قيمت اعلام شده تهيه نمود.
  من ديروز در خيابان اميركبير قيمت لاستيك بارز را با 20 تا 25 درصد بيشتر از شما قيمت گرفتم

 33. احمد كيايي گفت:

  با سلام

  من نياز به لاستيك ساز زير دارم لطفا راهنمايي بفرماييد از كجا تهيه كنم و اگر پيدا نكردم از چه سايزي مي توانم به عنوان جايگزين استفاده كنم

  215/55 93V R17

  باتشكر
  كيايي

 34. fyjdtyk گفت:

  این قیمت ها مال یک حلقه لاستیک یا 4 تا؟

 35. shahab گفت:

  تــــیــزروتـــــــایــــــر

  نماینده فروش تایرهای سواری و اسپرت رودستــون و کــومـهـو کره جنوبی

  فروش انواع لاستیک های ایرانی و خارجی

  پخش عمده لاستیک های سواری ، اسـپـرت و فابریک در سـراسـر کشـور

  تهیه و توزیع رینگ و لاستیک سواری فابریک و اسپرت اتومبیلهای وارداتی 2006 به بالا

  لاستیک فابریک و اسپرت انـواع پــورشــه :

  باکسـتـر 911 _ کایمن S _ پـانـامـرا _ کاین S

  لاستیک فابریک و اسپرت انـواع مـرسـدس بـنـز :

  C CLASS – E CLASS COUPE CABRIOLET – SLK – SL – CLS CLASS – S CLASS – GLK – SLS CLASS – E CLASS

  لاستیک فابریک و اسپرت انواع بی ام دابلیو :

  3 SERIES SEDAN – 5 SERIES – 6 SERIES – 7 SERIES – Z4 – X1 – X3 – X6 – 650I GRAN CUOPE

  لاستیک فابریک و اسپرت تــویــوتــا :

  اریون – پرادو – کمری – کرولا – لندکروز – FJ کروز – FT 86 – RAV4 – یاریس

  لاستیک فابریک و اسپرت لکــسوس :

  ES250 -ES350 – RX350 – GS460 – S300 – IS300 – LX570 – LX580

  لاستیک فابریک و اسپرت کـیــــا :

  اپتیما – اپیروس – اسپورتیج – پیکانتـو – سراتـو – سراتـو کوپه – سورنتـو – کادنـزا – مـوهـاوی

  لاستیک فابریک و اسپرت هیونـــدا :

  آزرا – گرنجور – آوانـتــه – اکسنـت – النترا – توسانIX35 – – جنسیس – سانتافه IX45- سنتینـال – سونـاتـا YF- ورنا – ولــوستر – وراکروز I20 – I30 – IX55

  لاستیک فابریک و اسپرت هونــدا :

  آکـــورد ACCORD – سیـویک CIVIC

  لاستیک فابریک و اسپرت نیسـان :

  تـیـانـا – مـاکسـیـما – مـورانـو – رونیـز – قشـقایی – پاترول

  لاستیک فابریک و اسپرت مــزدا :

  مــزدا2 – مــزدا3 – مــزداNEW 3 – مــزدا 6

  لاستیک فابریک و اسپرت سـوزوکـی :

  ویتارا – کیزاشی

  لاستیک فابریک و اسپرت سانگ یانگ :

  REXTON W – ACTYON – KYRON – RODIUS

  لاستیک فابریک و اسپرت آلـفـــا رومـو :

  MITO – GIULIETTA

  لاستیک فابریک و اسپرت ولــوو :

  C30 – C70

  لاستیک فابریک و اسپرت رنـــو :

  SCALA – SCALA COUPE – MEGANE – LATITUDE – KOLEOS – DUSTER – SAFRANE – TRAFIC – LAGUNA

  پخش عمده لاستیک های فابریک به نــازلتــرین قیمت در ســراســر کشـــور

  برای کسب اطلاعـات بیشتر در خصوص قیمت انواع لاستیک های فابریک و اسپرت خارجی

  بـــا تـــــیــــزرو تــــــایـــــــــر تـمـــاس بگیـریــد.

  آدرس : تــهـران ، امیـرکبـیـر شــرقی ، جـنـب حســینیه بــنـی فـاطــمـه ، شــماره 162

  تـلـفـن : 33522032__33521978_021

  هـمـراه : 09124212864

  شهاب موسوی

  ( رودستون و کومهو ) MADE IN KOREA

  • محسن گفت:

   با سلام خدمت دوستان عزیز می خواهم در زاهدان لاستیک فروشی باز کنم لطفا کسانی که میتونن لاستیک ها ی ایرانی وخارجی ر
   روباقیمت مناسب به من بفروشند بااین شماره تماس یا در واتساپ پیام بدید 09335464488 باتشکر

 36. اکبر آقاخانی گفت:

  با سلام دو جفت رینگ و لاستیک با زاپاس پژو 405 دست دوم به فروش می رسد 09124894606

 37. امیر گفت:

  4 حلقه لاستیک کارکرده مارشال اسپرت جهت انواع پژو سمند و… بفروش میرسد 205/16/45
  تماس 09163697137

 38. امیر گفت:

  ۴ حلقه لاستیک کارکرده مارشال اسپرت جهت انواع پژو سمند و… در خرم آباد بفروش میرسد ۲۰۵/۱۶/۴۵
  تماس ۰۹۱۶۳۶۹۷۱۳۷خرم اباد

 39. امیر گفت:

  ۴ حلقه لاستیک کارکرده مارشال اسپرت جهت انواع پژو سمند و… بفروش میرسد ۲۰۵/۱۶/۴۵
  تماس ۰۹۱۶۳۶۹۷۱۳۷خرم اباد

 40. هومن گفت:

  سلام من 5 حلقه رینگ و لاستیک در حد نو bmw 750li دارم بازدید در ظفر 09383564989

 41. رحمتي از تبريز گفت:

  ببخشيد لاستيك P235/60R18 102H براي كدام خودروست

 42. hesam گفت:

  سلام دوستان لظف كنيد بگيد لاستيك يوكوهاما يا كوموهو براي پاترول به سايز 295/50 (15) از كجا مي توانم پيدا كنم با قيمت مناسب

 43. محسن ت گفت:

  یه جفت لاستیک سمند 15*65*186 خوب دارم برای فروش 165000هزارتومن 09179168733

 44. هادی گفت:

  سلام من لاستیک 185/65/14 تویو میتونم ت یزد گیر بیارم ممنون میشم راهنماییم کنید

 45. وحيد گفت:

  لطفا آخرين قيمت هاي لاسيك خوروهارا بگذاريد ممنون

 46. حمید گفت:

  سلام بهتریت لاستیک خارجی برای براید البته 175 در حاله حاضر چه برندی و قیمته بروز با تشکر بسیار .

 47. تورج خاکی فیروز رئیس اتحادیه گفت:

  سلام
  هشدار هشدار هشدار
  لاستیکهای چینی غیر استاندار می باشد خواهشمند است به کلیه مردم اطلاع رسانی گردد 93/08/01

  • حامد گفت:

   این چه حرفیه؟؟؟ شوخی می کنی با مردم؟
   شرکت ما وارد کننده لاستیک سواری و سنگین هست ,از چین هم وارد می کنیم تمام محموله ها در گمرک نمونه برداری می شوند و در آزمایشگاه استاندارد تحت آزمایش قرار می گیرند,اتفاقا بسیار هم سخت گیر هستند در مورد لاستیک نسبت به سایر کالاهای وارداتی. اگر مطابق استاندارد نباشد اجازه ترخیص داده نمی شود,شما 4 تا لاستیک چینی بدون کیفیت دیدی قابل تعمیم به همه نیست که عزیز من

 48. mahdi elyasi گفت:

  سلام اگر بخواهم 4 حلقه لاستیک کومهوی کره سفرش بدم در تبریز نماینگی دارید . 255*60
  لطفا راهنمایی نمائید . متشکرم

 49. مرتضی جمشیدی گفت:

  ماکه قیمت لاستیک موردنیازخودمان راندیدیم 14-650 ایرانی مزدا

 50. میلانی گفت:

  سلام. من لاستیک فروش هستم تو تبریز- قیمت هام هم به روز هست-قیمت ها رو هم از سایت میتونین نگاه کنید.

 51. علی گفت:

  برای هیوندای النترا بهترین لاستیک کدام هست. الان ماشین من لاستیک کومهو داره، اما احساس می کنم لاستیک ها صدا میده و می خوام عوضون کنم

 52. ghaheri.hamed گفت:

  سلام دوستان زیر ماشین 4تا میشلن هست لاستیکای جلوم خوب نیست میخوام لاستیک بگیرم ولی میشلن گرونه چی پیشنهاد میکنید که هم قیمت مناسبی داشته باشه هم کارای خوب گل شم زیاد متفاوت نباشه مرسی

 53. samadzadeh گفت:

  مقدار سرمایه برای تاستیک فروشی معمولیچقدره؟
  ادرس عمدهفروشی درگیلان کجاست؟

  • حامد گفت:

   سلام
   مادر کل کشور لاستیک پخش می کنیم به قیمت وارداتی فقط هم لاستیک چینی (ولی چین درجه یک) اگر نیاز به خرید دارید به من ایمیل بزنید و مقایسه کنید قیمت های ما رو
   hamed8929@gmail.com

 54. مرتضی مخبری گفت:

  4 عدد رینگ پراید نو به فروش می رسد (زیر قیمت)
  در منطقه 7 در محل تحویل داده می شود.
  0935-5918007

 55. حمید حاجی بابایی گفت:

  سلام چرا قیمت لاستیک خودروهای سنگین را اعلام نمیکنیدبا تشکر

 56. هدایت گفت:

  باسلام وعرض ادب واقعن ازاینکه قیمت زدین ممنونم.من خودم لاستیک فروشی دارم قیمت های منم همین هاست.من قسطی هم میدم چیزی روش نمیکشم البته باچک معتبروحداکثر70روز…آدرس:خراسان رضوی تربت جام نیلشهر (رینگ ولاستیک کیان)05152573710

 57. قاسمى گفت:

  سلام من آقاى قاسمى هستم مىخواستم بدونم خريدار لاستك از دلى هستين؟
  ٠٠٩٧١٥٠١٦٠٠١٩٦
  اكر خواستيد يا زنگ يا از واتس اپ بهم خبر بديد ممنون

 58. هادی گفت:

  ممنون از زحماتی که کشیدنی فقط میخواستم بگم چطوری میشه اینا رو خرید؟

  با تشکر

 59. سید نجیم گفت:

  lbbdsr;p.
  ‘;l;jglvkjn

 60. توفیق فتحی گفت:

  سلام . در کرج میخواهم لاستیک فروشی (ماشین های سواری) باز کنم .لطفا راهنمایی کنید از کجا تهیه کنم؟ ممنون

 61. علی حسام گفت:

  سلام لطفا قیمت انواع لاستیک کامین را ایمیل کنید

 62. مهرداد گفت:

  سلام دوست عزیز. قیمت لاستیکها اومده پایین.قیمت جدید رو روی سایت بگذار.من همین امروز به تاریخ 02/94 لاستیک بارز گرفتم جفتی 260000 تومان شده.

 63. علی گفت:

  قیمت ها کاهش یافته است این قیمتها مربوط به سال 93 است

 64. حامد گفت:

  سلام
  مادر کل کشور لاستیک پخش می کنیم,تحویل درب مغازه شما, به قیمت وارداتی فقط هم لاستیک چینی (ولی چین درجه یک) اگر نیاز به خرید دارید به من ایمیل بزنید و مقایسه کنید قیمت های ما رو بابقیه.
  hamed8929@gmail.com

 65. مجید طاهری گفت:

  باسلام و خسته نباشی
  اگر برایتان مقدور است لیست قیمت خرید به روز انواع لاستیک ایرانی و خارجی با ارزش افزوده و کرایه بار را برایم به شماره 02537178299فاکس نمایید با تشکر فراوان

 66. صمدزاده گفت:

  قیمت ها با بازار همخوانی ندارد

 67. کیوان رضایی گفت:

  به نظرمن قیمتها نسبتا خوبه وپیشنهاددارم که قیمتها بروز وازطریق پیام یا بازاراینترنت واسه عاملان فروش لاستیک فرستاده میشد بهتر بود.باتشکرازشما

 68. صادق جعفری گفت:

  سلام،من امروز رادستون۱۵/۶۰/۲۰۵گرفتمبه قیمت۷۸۰۰۰۰هزار۴عدد حالا اینجا زده جفتی۵۱۰۰۰۰،البته من بندر گناوه گرفتم….

 69. محمدباقر گفت:

  سلام قیمتهای زده شده از بازار گرونتر هست،من خودم لاستیک فروشم

 70. احمد گفت:

  پخش محصولات زیر:
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ نکسن کره(ت۲۵۵۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ نکسن کره(ت۲۳۹۰۰۰)
  ۳۱/۱۰.۵/۱۵ نکسن کره(۷۶۳۰۰۰ت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ کندا چین(ت۱۶۵۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ کندا چین(ت۱۷۰۰۰۰)
  ۰۹۱۴۶۳۸۰۴۷۴
  چک معتبر پذیرفته میشود.تک فروشی هم داریم

 71. محمد جهاندیده گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت دوستان بنده جای طلبم لاستیک برداشتم هرکسی که مایل هست بخری تماس بگیرد(تعداد تقریبا 90جفت) شماره تماس:09123768392 جهاندیده

 72. سعید گفت:

  با سلام-لطفأ قیمت لاستیک کره ای برای رونیز با سایز 345-70-16 را به ایمیل اینجانب اعلام فرمائید

 73. احمد گفت:

  فروش استثنایی تعدادی لاستیک به قیمت عمده
  این یک حراج واقعی است.(هر سایز ۳۰ جفت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ نکسن کره(ت۲۶۰۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ نکسن کره(ت۲۴۵۰۰۰)
  ۳۱/۱۰.۵/۱۵ نکسن کره(۷۶۶۰۰۰ت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ کندا چین(ت۱۶۹۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ کندا چین(ت۱۷۰۰۰۰)
  ۰۹۱۴۶۳۸۰۴۷۴
  ارسال برای بوکان رایگان است.بقیه شهرها هزینه به عهده خودتان میباشد.

 74. موسي ابراهيمي گفت:

  با عرض سلام.
  بنده موسي ابراهيمي ساكن دبي و عمده فروش لاستيك در(تمامي سايزا و برندها) هستم.
  از دوستان اگر كسي برند خاص يا سايز خاصي مد نظرتونه ميتونين از طريق واتساپ و يا برنامه هاي ديگر به من پيام بدين. ممنون
  شماره تماس و واتساپ بنده :00971552889597 ممنون

 75. بهروز گفت:

  آقایون این قیمت ها مختص یک جفت لاستیک هست،
  یا یک دونه لاستیک؟؟؟
  آیا

 76. سپهر گفت:

  سلام لطفا راهنمایی کنید چه لاستیکی برای پژو ۲۰۶مناسبتره ممنون

 77. علیشاهی گفت:

  لیست قیمت لاستیکهای یزد و بارز آبان 94
  یک جفت
  بارز (13-65-165) 175000 تومان
  بارز (13-60-175) 195000
  بارز (13-70-175) 195000
  بارز (14-65-185) 225000
  بارز (15-65-185) 227000
  یزد (13-65-165) 178000
  یزد (13-60-175) 195000
  یزد (13-70-175) 195000
  یزد (14-65-185) 225000
  یزد (15-65-185) 227000
  یزد (14-60-205) 297000
  یزد (15-60-205) 299000
  فروشگاه صبا تایر جنت آباد مرکزی 44401787

 78. ساسان گفت:

  سلام لطف کنید هر کس که رینگ و لاستیک فروشی داره اسم شهرشو بنویسه با تشکر

 79. فرشید گفت:

  سلام دوستان لاستیک فاق بلند برای رینگ پاترول 15 میخوام افرود

  لطفا کسی داره خبر بده
  مثلا مکسس 37_12.5_15
  40_14.5_15
  کد مکسس TL30008000

 80. طاهری گفت:

  لاستیک مکسس کد tl30008000 میخوام 09133314163

  رینگ 15 پاترول برای افرود
  09133314163

 81. فرشید گفت:

  09133314163

  TL30008000 مکسس میخوام

 82. کاظمی گفت:

  با سلام

  یک جفت لاستیک ۲۱۵-۵۵-۱۶ بریحستون در تهران برای ماکسیما نیاز دارم اگر دارید فیمت و سال تولید بفرمایید حتی کار کرد کم

 83. محمد نصيري گفت:

  با سلام من ٢جفت يعني ٤ حلقه لاستيك نكسون كره براي خودروي سانتافه ٢٠٠٩ ميخوام قيمت چند هستش ؟فوري باتشكر

 84. سیوان گفت:

  لطفا قیمت لاستیک سایز 235/85 R16 را برام ایمیل کنید

 85. موسی ابراهیمی (افق تایر) گفت:

  با عرض سلام.
  بنده موسی ابراهیمی ساکن دبی و عمده فروش لاستیک در(تمامی سایزا و برندها) هستم.
  از دوستان اگر کسی برند خاص یا سایز خاصی مد نظرتونه میتونین از طریق واتساپ تلگرام یا لاین و یا برنامه های دیگر به من پیام بدین.
  ادرس ایمیل:mousa.7192@gmail.com
  شماره تماس موبایل :00971552889597
  شماره تماس دفتر : 0097165550831
  شماره فکس :0097165559178
  کد پستی :65745

 86. salim گفت:

  سلام آیا قیمت های هر 4 حلقه لاستیک هست یا 2 تا؟

 87. میرزایی گفت:

  4عدد لاستیک100% + رینگ اسپرت دوسایز برای خانوتده پژو سایز 205R16-55 فروشی 09123979692
  ضمنا این قیمتها برای چه تاریخی می باشد

 88. رضا گفت:

  عزیزان :موقع خریدلاستیک ازنظرمارک وکشورسازنده کاملاحواستون باشه چون ازنظرظاهری همه شبیه همند اگه هم فروشنده دروغ بخوادبگه که دیگه حتماجنس بنجل نصیبمون میشه

 89. دادور گفت:

  خريدار 4 حلقه لاستيك كمري GLX
  فروشنده لطفا با شماره تلفن: 09122501793 تماس بگيرد.

 90. فرهاد گفت:

  سلام… مممنون از زحمات شما

 91. Rahim گفت:

  سلام قیمت های شما خیلی تناقض دارن خارجی هارو زیرقیمت عمده فروشی زدید و ایرانی هارو بالاتر از خرده فروشی

 92. Amir گفت:

  165/65/13..irantire 1550000…
  165/65/13…kavirtire..1650000..
  185/65/14…kavirtire…2130000
  ..
  185/65/14….goldeston..1700000
  185/65/15..goldeston…1750000
  185/65/14..barez…2450000…
  185/65/15…bares…2390000
  175/60/13..lkavir…1850000
  175/60/13…dena…1700000
  205/60/15.kavir…2880000
  ..205/60/14….sumitomo japon…4140000
  09109185355telfhon…tamam lastik ha 2016mibashad

 93. Amir گفت:

  Namayandegi lastik sumitomo Japon
  185/65/14…3650000
  185/65/15….3950000
  195/60/14…3950000
  205/60/14…4150000
  205/75/14…4890000
  195/60/15….4200000
  215/55/16….5550000
  205/60/15…4650000
  235/55/17…7400000
  215/45/17….6390000

 94. Amir. گفت:

  gheimat Omdei
  …tire irani ..1395/6/10…ta7roz

  165/65/13barez 1740000…..165/65/13yazdtire 1760000…185/65/14kavirtire 2110000…
  175/60/13kavir1800000….175/60/13dena1650000…185/65/14barez2490000…185/65/15barez2390000…185/65/15goldeston1650000…205/60/14yazod3220000….205/60/14barez3040000….205/60/14kavir2990000….205/60/14dena2590000…185/65/14dena2150

  000…205/60/15yazd3380000…205/60/15rodestonkore4490000…650/14dena235000…700/16yazd4khat3750000..700/16barez4450000…750/16dande goldeston4450000…750/16yazd dande4100000…825/16goldeston ulg5300000…825/16 rize dens 6150000…825/16riz barez5990000..12/24dande …..toyope13kore125000..toyope825/16dena365000..toyope13hendi100000…t

 95. Amir. گفت:

  gheimat Omdei
  …tire irani ..1395/6/10…ta7Roz
  09122718997…09109185355…33542974…tel sefareshat
  165/65/13barez 1740000…..165/65/13yazdtire 1760000…185/65/14kavirtire 2110000…
  175/60/13kavir1800000….175/60/13dena1650000…185/65/14barez2490000…185/65/15barez2390000…185/65/15goldeston1650000…205/60/14yazod3220000….205/60/14barez3040000….205/60/14kavir2990000….205/60/14dena2590000…185/65/14dena2150

  000…205/60/15yazd3380000…205/60/15rodestonkore4490000…650/14dena235000…700/16yazd4khat3750000..700/16barez4450000…750/16dande goldeston4450000…750/16yazd dande4100000…825/16goldeston ulg5300000…825/16 rize dens 6150000…825/16riz barez5990000..12/24dande …..toyope13kore125000..toyope825/16dena365000..toyope13hendi100000…t

  • Fariborz گفت:

   قیمتہاتون عالیہه میڅواستم بدونم چک ھم قبول میکنید
   از ھمہ سائز ھا ۱۰ جفت سفارش بدم در گرج لاستیک فروشی دارم
   ۰۹۳۷۹۳۷۰۹۴۷کریمی

  • شرکت تایر سومیتومو گفت:

   تنھا نمایندہ مرگزی فروش تایر سومیتومو ژاپن در ایران
   توزیع تایرھای سومیتومو ژاپن با گارانتی رسمی شرکت بدون واسطہ جہت ھمکاران سراسر کشور
   ۱۸۵/۶۵/۱۴…..۳۶۴۰۰۰۰][۱۸۵/۶۵/۱۵…۳۶۰۰۰۰۰]۲۰۵/۶۰/۱۴…۴۰۵۰۰۰۰][۲۰۵/۶۰/۱۵….۴۵۹۰۰۰۰]
   جھت اطلاعات بیشتر وشرایط فروش با شمارہ ھای۰۲۱۳۳۱۳۸۵۲۵※※※※۰۹۱۲۲۷۱۸۹۹۷※※※※۰۹۱۰۹۱۸۵۳۵۵※※※تماس بگیرید
   ارسا
   ل جہت ھمکاران عزیز در سراسر کشور انجام میگردد…. sumitoomo tires of japon 2016

 96. Hamid گفت:

  فروش تکی ھم دارید۔۲جفت ۱۸۵/۶۵/۱۴کویرنیازدارم۔
  ۰۹۱۲۱۱۹۸۷۰۸

 97. mohammad گفت:

  سلام من لاستیک سایز 255.60.18 نکسن لازم دارم لطفا قیمت را به 09181413000 اعلام بفرمایید تا در صورت موافقت 4 حلقه خریداری کنم

 98. یاسر گفت:

  ۱۶×۷۰۰دنا.ایران تایر…..یزدتایر…گلدستون
  ۱۴×۶۵۰دنا..ایران تایر…یزدتایر….گلدستون
  ۱۶×۷۵۰ایران تایر…..
  سلام لطفا قیمت های لاستیک های فوق رو اعلام کنید

 99. مصطفی گفت:

  به نظرم میشلن ساخت ۴فرانسه باشه نه المان

 100. سعید ساغری گفت:

  با سلام انواع لاستیکهای کارکرده تیوبلس سواری بسیار عالی به صورت عمده ارسال به تمام نقاط کشور در کمترین زمان

 101. سعید ساغری گفت:

  با سلام فروش عمده لاستیکهای کارکرده تیوبلس سواری بسیار عالی با قیمت مناسب از سایز13تا18 ارسال به تمام نقاط کشور 09393025023 فروشگاه لاستیک پارس(عقاب)سعید ساغری

 102. سامان گفت:

  این نرخ هایی که زدین برا کی و کجاس؟ آدرس بدین ما هم بخریم.
  چرا ملتو سرکار میذارین؟

 103. محمد گفت:

  سلام.۲ جفت لاستیک ۲۰۵ سمند میخوام ؟
  قیمت و کجا میتونم تهیه کنم.آیا در اصفهان هم نمایندگی دارید؟
  متشکرم

 104. رضا گفت:

  سلام
  این قیمتهایی که زدید کجا میفروسن ادرس بدید ما بریم بخریم از دنیا کلی عقبید بیدار شید از خواب با این قیمت اعلام کردنتون

نظرتان را در مورد مطلب قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی بنویسید