قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی – تیر 97

طبق آمار گرفته شده از قیمت لاستیک در بازار تهران، قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی در بازار امروز تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ به شرح زیر اعلام میگردد:
توجه داشته باشید که قیمتها حدودی بوده و قیمت لاستیک با توجه به تاریخ تولید و نیز میزان موجودی در بازار ممکن است تغییر کند

قیمت انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک لینگ لانگسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۱۷,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۵٫۰۰۰۳۷۸,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت تایلند۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک کومهوساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت ویتنام۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۱۹۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک نکسن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک میشلنساخت انگلیس۱۸۵٫۶۵٫۱۴۵۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلنساخت فرانسه۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلنساخت آلمان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۵۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک هانکوکساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکیخ شکن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۵۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۱۹۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۱۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک بارز۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک بارز۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک کویر تایرسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک ایران تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک ایران تایر
قیمت لاستیک یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک گود یر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰قیمت روز لاستیک گود یر
قیمت لاستیک دناسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک دناسایز پهن۲۰۵٫۵۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک گلدستونسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۵۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک لوسینیسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی سایز پهن پژو۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک دنلوپساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک سومیتوموسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یوکوهاما
قیمت لاستیک مارشالساخت کره جنوبی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک مارشالسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک سایلونساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک سایلون
قیمت لاستیک مکسسساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک مکسسچهارفصل۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک مکسسسایز پهن۲۰۵٫۷۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک پتلاس / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک پتلاس / ترکیه
قیمت لاستیک لاسا / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لاسا / ترکیه
قیمت لاستیک تری انگل ساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک تری انگل

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک ایران تایرkarena۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک ایران تایر
قیمت لاستیک گلدستونGS2000۱۸۵٫۶۵٫۱۵۴۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک بارزسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک بارزسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک یزد تایر۱۹۵٫۶۵٫۱۵۵۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک کویر تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک کویر تایرسایز پهن سمند۱۹۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک لوسینیساخت تایوان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینیساخت تایوان۱۹۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینیسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک بریجستونساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بریجستون
قیمت لاستیک بریجستونساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بریجستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۳۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونN5000۱۹۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک کورساساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کورسا
قیمت لاستیک آپولوساخت هند۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک آپولو
قیمت لاستیک آپولوساخت هند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک آپولو
قیمت لاستیک کومهوساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت ویتنام۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن۱۹۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک فالکنسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن۱۹۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک دنلوپسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپسایز پهن سمند۱۹۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک سایلونساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سایلون
قیمت لاستیک سایلونساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سایلون
قیمت لاستیک مکسسساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک مکسسساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک لاسا۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لاسا
قیمت لاستیک لاسا۱۹۵٫۵۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لاسا
قیمت لاستیک لاساساخت ترکیه۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لاسا
قیمت لاستیک میشلنساخت آلمان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلنساخت فرانسه۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۷۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک گودیرساخت آلمان۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۵۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک گودیر
قیمت لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۰۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو۱۹۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۴۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۴۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک تری انگلساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک تری انگل
قیمت لاستیک نانکن۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن۱۹۵٫۵۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن۲۰۵٫۵۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک لینگ لانگساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک لینگ لانگسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک مارشالسایز پهن سمند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مارشال

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک تری انگلساخت چین۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک تری انگل
قیمت لاستیک ایران تایرسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک ایران تایر
قیمت لاستیک گلدستونسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک گلدستونسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک دناسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک دناسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک بارزسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک بارزسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک کویر تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک کویر تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک یزد تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک یزد تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک آچیلس گل جهت دار۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک آچیلس
قیمت لاستیک آچیلس سایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک آچیلس
قیمت لاستیک جی تیساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک جی تی
قیمت لاستیک جی تیچین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک جی تی
قیمت لاستیک جی تیسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک جی تی
قیمت لاستیک اورنت۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک اورنت
قیمت لاستیک اورنت۱۷۵٫۶۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک اورنت
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک فالکنساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۸۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت تایلند۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک کورساساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کورسا
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۸۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک گود یر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گود یر
قیمت لاستیک لینگ لانگساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک لینگ لانگساخت چین۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک سونارساخت تایوان۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سونار
قیمت لاستیک نکسنسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره . گل کامپیوتری۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک هانکوک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک مارشالسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک مارشالساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک سومیتوساخت ژاپن۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتو
قیمت لاستیک سایلونساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سایلون
قیمت لاستیک پرساساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک پرسا
قیمت لاستیک پریمولساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک پریمول
قیمت لاستیک مکسسساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک لوسینیسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک دنلوپساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۸۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک دنافابریک وانت پیکان۵۶۰-۱۳۵۰٫۰۰۰۱۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک دنالاستیک عقب وانت پیکان۵۹۰-۱۳۵۰٫۰۰۰۱۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک مکسیس۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسیس
قیمت لاستیک مکسیسUE168۱۷۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسیس
قیمت لاستیک مارشالدور سفید۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک بارزسایز فابریک۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک بارز۱۷۵٫۷۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک کویرسایز فابریک۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کویر
قیمت لاستیک کویر۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کویر
قیمت لاستیک یزد تایر۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک یزد تایر۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک اسبکتوراساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰قیمت روز لاستیک اسبکتورا
قیمت لاستیک ایران تایر۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک ایران تایر
قیمت لاستیک ایران تایر۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۰۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک ایران تایر
قیمت لاستیک دلیومساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰قیمت روز لاستیک دلیوم
قیمت لاستیک رودستوندور سفید۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک کورساساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰قیمت روز لاستیک کورسا
قیمت لاستیک کومهو۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک گلدستون۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک نکسندور سفید . چین۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک جی تیساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک جی تی
قیمت لاستیک دنلوپساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک سومیتومودور سفید/ساخت ژاپن۱۶۵٫۸۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک دنافابریک وانت مزدا۶۵۰-۱۴۵۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک دنالاستیک جلو وانت نیسان۷۰۰-۱۶۵۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک گلدستونفابریک وانت مزدا۶۵۰-۱۴۴۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک گلدستونلاستیک جلو وانت نیسان۷۰۰-۱۶۴۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک گلدستونلاستیک عقب وانت نیسان۷۵۰-۱۶۵۰٫۰۰۰۵۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گلدستون

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک لینگ لانگ۱۷۵٫۷۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک فالکنساخت تایلند۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک یزد تایرسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک کویر تایرسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک بارزسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک آچیلس ساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک آچیلس
قیمت لاستیک اورنت۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰قیمت روز لاستیک اورنت
قیمت لاستیک رودستون۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک زیتکس ساخت چین۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک زیتکس
قیمت لاستیک مکسیسساخت اندونزی۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسیس
قیمت لاستیک جی تیساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک جی تی
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز پهن تیبا۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۳۸۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۱۷۵٫۷۰٫۱۳۹۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۹۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۸۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک نکسنسایز فابریک تیبا۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک مارشالسایز فابریک تیبا۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مارشال

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک بریجستونساخت اندونزی۲۰۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بریجستون
قیمت لاستیک بریجستونساخت اندونزی۲۱۵٫۵۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۸۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بریجستون
قیمت لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵٫۵۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۵۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۷۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۲۱۵٫۴۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۶۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتوموسایز پهن ماکسیما۲۲۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۲۳۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۱۵٫۵۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۶۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپسایز فابریک کمری۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپسایز تویوتا آریون۲۱۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۲۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۴۵٫۴۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۹۹۰٫۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۶۵٫۶۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۶۵٫۷۰٫۱۷۹۰٫۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۶۵٫۷۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۷۵٫۶۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۷۵٫۷۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۸۵٫۶۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۸۵٫۶۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونفابریک کیا سراتو۲۱۵٫۴۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۵۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره جنوبی۲۱۵٫۵۰٫۱۷۹۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۷۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونفابریک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۸۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۷۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۸۷۰٫۰۰۰۷۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونسایز اصلی کاپرا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۷۰٫۰۰۰۷۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز اصلی رونیز و کوراندو۲۴۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۴۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره۲۵۵٫۵۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره جنوبی۲۶۵٫۳۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونساخت کره جنوبی۲۷۵٫۳۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۴۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن . فابریک مزدا۳۲۰۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۵۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن۲۱۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۶۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت تایلند۲۱۵٫۶۰٫۱۶۷۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۵۰٫۱۷۹۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۹۵,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن۲۲۵٫۶۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن۲۳۵٫۶۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۳۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۵۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۵۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۶۵٫۳۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۷۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک کومهواسپورت پژویی۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوسایز لاستیک مزدا ۳۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوسایز پژو ۴۰۷۲۰۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوسایز لاستیک ماکسیما۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۲۱۵٫۴۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۲۱۵٫۵۰٫۱۷۷۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوسایز لاستیک سوناتا و کمری۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۲۲۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهوساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو۲۳۵٫۵۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو سایز اصلی کیا اپیروس۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک میشلنساخت آلمان۲۰۵٫۵۵٫۱۶۱۰۰۰۰۰۷۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلنساخت آلمان۲۱۵٫۶۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلنسایز BMW X3۲۴۵٫۴۵٫۱۹۹۰٫۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلنسایز BMW X3 – محور عقب۲۷۵٫۴۰٫۱۹۹۰٫۰۰۰۲,۹۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلنساخت آلمان۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن۲۱۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز لاستیک اپتیما۲۱۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره جنوبی۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۶۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۶۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت تایوان۲۲۵٫۶۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۲۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز لاستیک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز لاستیک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۷۰٫۰۰۰۷۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز فابریک آزرا۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز اصلی رونیز و کوراندو۲۴۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۸۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنساخت کره۲۶۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک هانکوک۱۹۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰۰۰۰۵۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۱۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز لاستیک کمری۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۹۰۰۰۰۷۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز MG6۲۱۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز کمری و سوناتا شش سیلندر۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز فابریک بنز C200۲۲۵٫۵۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۶۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره جنوبی۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۸۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز فابریک بی‌ام و ۵۲۰۲۲۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز لاستیک سوناتا جدید۲۲۵٫۵۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک۲۳۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز لاستیک آزرا۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۳۵٫۵۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۷۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۹۸۰٫۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۴۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکساخت کره۲۴۵٫۶۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یوکوهاما
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن۲۱۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یوکوهاما
قیمت لاستیک یوکوهاماساخت ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۸۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک یوکوهاما
قیمت لاستیک مارشالسایز سوناتا ۶ سیلندر- کمری۲۱۵٫۶۰٫۱۶۷۰٫۰۰۰۶۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک مارشالساخت کره۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک مارشالساخت کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک مارشالسایز اصلی هیوندای آزرا۲۳۵٫۵۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۷۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک لوسینی ساخت تایوان۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی سایز فابریک۲۰۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی سایز لاستیک سراتو۲۱۵٫۴۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی سایز لاستیک ماکسیما۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی . تایوانسایز لاستیک سراتو۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لوسینی . تایوان
قیمت لاستیک جینیوساخت چین۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۵۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک جینیو
قیمت لاستیک هدویساخت چین۲۲۵٫۴۵٫۱۸۶۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هدوی
قیمت لاستیک مونتاناساخت اندونزی۲۱۵٫۴۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مونتانا
قیمت لاستیک گودیر۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گودیر
قیمت لاستیک گودیرساخت آلمان۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گودیر
قیمت لاستیک گودیرسایز پانامرا – عقب۲۸۵٫۴۰٫۱۹۹۰٫۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گودیر
قیمت لاستیک گودیرسایز پانامرا – جلو۲۴۵٫۴۵٫۱۹۹۰٫۰۰۰۳,۰۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گودیر
قیمت لاستیک پیرلیمناسب برای بی ام و سری ۵۲۷۵٫۳۵٫۲۰۷۰٫۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک پیرلی
قیمت لاستیک پیرلیمناسب برای بی ام و سری ۵۲۴۵٫۴۰٫۲۰۷۰٫۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک پیرلی
قیمت لاستیک پیرلیبنز E Class – محور عقب۲۷۵٫۳۰٫۱۹۹۰٫۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک پیرلی
قیمت لاستیک مکسسسایز هیوندای النترا۲۱۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک مکسسسایز MG6۲۱۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک نانکنساخت تایوان۱۹۵٫۵۰٫۱۶۷۰٫۰۰۰۴۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکنساخت تایوان۲۰۵٫۴۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۴۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکنساخت تایوان۲۰۵٫۵۰٫۱۶۷۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکنساخت تایوان۲۱۵٫۵۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۶۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکنساخت تایوان۲۲۵٫۴۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۵۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکنساخت تایوان۲۲۵٫۵۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکنساخت تایوان۲۳۵٫۵۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۶۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکنساخت تایوان۲۴۵٫۶۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۸۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکنساخت تایوان۲۵۵٫۴۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۸۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک لاسا۲۰۵٫۵۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لاسا
قیمت لاستیک لاسا۲۱۵٫۴۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۶۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک لاسا

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک دنلوپسایز فابریک تویوتا پرادو GX۲۱۶٫۶۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک نکسنسایز فابریک موهاوی۲۶۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۶۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز فابریک ویتارا۲۲۵٫۶۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز فابریک سوزوکی ویتارا۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز پهن سوزوکی ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز سانگ یانگ اکتیون۲۵۵٫۶۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسنسایز فابریک موهاوی۲۶۵٫۶۰٫۱۸۷۰٫۰۰۰۹۹۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک فالکنسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن۲۶۵٫۷۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۹۲۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن۲۶۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۲۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن۲۵۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن۲۸۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۲۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک هانکوکسایز فابریک سانتافه و سورنتو۲۳۵٫۶۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۸۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز فابریک نیو سانتافه۲۳۵٫۵۵٫۱۹۹۰٫۰۰۰۱,۰۷۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوکسایز فابریک وراکروز۲۴۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک کومهوMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک رودستونMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۵۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونسایز فابریک سوزوکی ویتارا۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونسایز فابریک توسان۲۲۵٫۵۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونسایز پهن ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونسایز کیا اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونسایز فابریک رونیز و کوراندو۲۴۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستونسایز فابریک وراکروز۲۴۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۴۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک گودیر / آلمانسایز پهن ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۷۱۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک گودیر / آلمان
قیمت لاستیک میشلنسایز پورشه کاین۲۹۵٫۳۵٫۲۱۹۰٫۰۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک مکسسسایز ویتارا۲۲۵٫۶۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک بریجستونسایز ویتارا۲۲۵٫۶۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بریجستون
قیمت لاستیک بریجستونفابریک تویوتا پرادو۲۶۵٫۶۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰قیمت روز لاستیک بریجستون

تا این لحظه ۱۵۹نظر ثبت شده
 1. محمد :

  مطمئن هستین این قیمت ها درسته ؟
  اصفهان لاستیک هانکوک ۲۰۵/۶۰/۱۵ رو زیر ۶۵۰ تومن نمیدن
  چطوری امروز بوده جفتی ۵۲۰ تومن ؟؟

 2. مجید از فارس :

  کسی لینک گروه لاستیک فروشا رو نداره تا عضو بشیم

 3. مجید از فارس :

  سلام.من تو استان فارس لاستیک فروشی دارم.به نظر شما لاستیکهای ایرانی رو ازتهران بخرم ارزون تره یا فارس.اگه کسی آدرسی از عمده فروش تو تهران داره برام بفرسته. ممنون

 4. وحید :

  سلام. مطمئن هستین اینا قیمت امروز هستن؟ حداقل ۱۰۰ تومن زیر قیمتن.(مثلا هانکوک ۱۴ /۲۰۵ حدود ۶۰۰ تومنه الان)

  کجا این قیمته؟ من لازم دارم

 5. محمد :

  با توجه باینکه بنده فروشنده عمده تایر در بازار (خیابان ملت) هستم قیمتهای درج شده تا حدودی نزدیک به قیمتهای بازار میباشد ….اما چیزی که بیشتر توجه بنده را جلب کرد یکی از معرفه های تایر بعنوان میزان کارکرد میباشد و برای هر برند تعیین شده است سوال اینجاست که ملاک و معیار برای مقدار کارکرد لاستیک بر مبنای کیلومتر چه چیزی بوده است مثلا سایزی در یک برند مرغوب ژاپنی ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعیین ودر برند چینی اتفاقا آنهم مرغوب ۷۰۰۰۰ کیلومتر تعیین شده است !!! درحالیکه کارکرد بیشتر هر تایر نسبت به دیگری به عوامل بسیاری وابسته است از جمله : طرح آج تایر و میزان چسبندگی به سطح جاده ؛وضعیت جادهها ؛ میزان باد تایرها ؛ وضعیت تعلیق خودرو یا همان جلوبندی و فرمان و … ؛ وضعیت آب و هوایی از نظر خشکی و رطوبت ؛ از همه مهمتر چگونه رانندگی کردن فرد در دفعات و شدت ترمز گیری و …… در صورتیکه مقایسه دو یا چند برند در شرایط یکسان و با رعایت موارد مذکور انجام گرفت نتیجه بدست آمده صحیح و قابل اعتماد میباشد .

 6. سعید ساغری :

  فروشگاه لاستیک پارس
  اصفهان ۰۹۳۳۹۶۰۹۰۸۱
  ارسال پیام ۰۹۳۶۱۳۳۴۴۹۵

 7. سعید ساغری :

  با سلام فروشگاه لاستیک پارس
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ بارز ۲۰۵۰۰۰۰﷼
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ایران ۱۹۰۰۰۰۰﷼
  ۱۶۵/۶۵/۱۳فالکن ۲۷۰۰۰۰۰﷼
  ۱۶۵/۶۵/۱۳جی تی ۲۸۰۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۶۰/۱۳فالکن ۳۳۰۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۶۰۱۳جی تی ۳۲۰۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ایران ۲۱۰۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۷۰/۱۳ایران ۲۱۵۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۶۰/۱۳بارز ۲۴۵۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۷۰/۱۳بارز ۲۴۵۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۴بارز۲۵۰۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۴دنا۲۴۰۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۴ایران۲۴۵۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۴جی تی۳۵۰۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۴ فالکن ۴۲۰۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۵بارز ۲۵۰۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۵ایران۲۴۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۰/۱۳پرسا ۳۱۵۰۰۰۰﷼
  ۲۱۵/۶۰/۱۵کوپر ۴۵۰۰۰۰۰﷼
  ۲۱۵/۵۵/۱۷ یوکوهاما ۷۹۰۰۰۰۰﷼
  ….……
  ……….
  ……….‌‌‌‌..‌

 8. هادی :

  با سلام. بهترین نوع لاستیک برای سمند ، مورد استفاده در استان یزد چیست ؟ با تشکر .

  • admin :

   بهترین لاستیک برای سمند لاستیک ایرانی بارز و لاستیک خارجی میشلن یا هانکوک کره

 9. محمد حبیبی :

  من یک جفت لاستیک سمند۱۸۵/۶۵R15 لازم دارم ۰۹۱۲۱۳۳۵۱۳۸

  • مسعود :

   خوب دوست عزیز لاستیک لازم داری برو از لاستیک فروشا بخر.یجور میگی لاستیک سمند انگار نسلش منقرض شده

 10. Antonia :

  i need money now and fast
  can i get a loan
  payday loan direct lender only

 11. بهیار کاظمی :

  سلام یک جفت لاستیک بزرگ برای عقب فینیشر مدل فوگل ( دستگاه پخش آسفالت ) .۱۴۰۰R25 . ارتفاع یا بلندی یا قطر لاستیک یکمتر و سی و پنج سانتیمتر نو یا دست دوم خریداریم ۰۹۱۷۱۱۷۹۱۹۹ . . ۰۹۳۹۰۰۴۶۶۶۴ کاظمی

 12. بهیار کاظمی :

  سلام یک جفت لاستیک بزرگ برای عقب فینیشر مدل فوگل ( دستگاه پخش آسفالت ) ۱۴۰۰ R25 ارتفاع یا بلندی یا قطر لاستیک یکمتر و سی و پنج سانتیمتر

 13. حقیقت :

  سلام، یک تلفن تماس و آدرس اگر لطف کنید میخواستم

 14. علی :

  جچوری میشه با پشتیبانی سایت تماس گرفت یکی کمک کنه

 15. علی :

  سلام خدمت دوستان یه سوال داشتم این قیمت پهار حلقه لاستیکه یا یه جفت یا یه دونه ؟
  چون قیمت ها تو جایی که ما هستیم بسیار متفاوته

 16. Raouf :

  سلام،من ماشین جیلی دارم،ماشینم خشکه،چه لاستیکی زیرش بندازم که مقداری از خشکی ماشین گرفته بشه؟؟
  سایز فابریکی:۱۶/۵۵/۲۱۵

  • محمّد :

   دوست عزیز بهترین برندی که علاوه از نرمی و انعطاف پذیری ؛ استحکام خوبی هم داشته باشه سومیتومو ژاپن و رودستون یا نکسن کره(که در یک کارخانه تولید واز هر نظر مشابهند) میباشد . موفق باشید

 17. شاهرخ :

  سلام به نظر شما کدوم مارک رو برای ۲۰۶ بخرم بهتر جواب میده برای گرمسیر و سردسیر

  • Raouf :

   میشلن بهترین مارک موجود تو بازاره ،البته مقداری هم گرونه

   • نام شما...علی :

    سلام برادر
    یا میشلن آلمان بنداز اگه میبینی گرونه هانکوک کره

 18. اسی :

  من یه جفت ۱۸۵ پژویی خریدم ۱۳۰۰۰۰تومن با یک سال گارانتی ۸ماهه رو ماشینه خوب جواب داده نصف قیمت نو

 19. اسی :

  نظرتون در مورد لاستیک روکش چیه

 20. اسی :

  نظرتون در مورد لاستیکهای روکش چیه چون هم گارانتی داره هم نصف لاستیک نو هستش من خودم ۱۸۵ اسپورتی رو یک جفتشو ۱۳۰۰۰۰تومن خریدم ماله ۴۰۵

 21. شهاب :

  ممنون از ازلاعات خوبتون. پیشنهاد میکنم از لاستیک های اروپایی و بعد اسیای شرقی مثل میشلن و سومیتومو و هانکوک و… استفاده کنید و در مرحله اخر ایرانی. دوستانی که تجربه استفاده از میشلن و لاستیک های اروپایی داشتن میدونن من چی میگم.

 22. شهاب :

  سلام. ممنون از این که قیمت ها رو در سایتتون قرار دادید. برای دوستانی که دنبال خرید هستن عرض کنم بنده مدتی پیش از سایت خرید کردم ۴ حلقه لاستیک میشلن قیمتش هم خوب بود

 23. احمد :

  فقط لاستیک خودرو هست

 24. امیر :

  لاستیک فقط dunlop دانلوپ ژاپن – بهترین در چهار فصله

 25. شکیبا :

  سلام اگه کسی تو مشهد لاستیک پیکان به قیمتی که درج شده اگه داره من یه جفت خریدارم ۰۹۳۸۸۳۷۵۵۶۴

 26. امین :

  سلام چجوری میتونیم از لیست بالا خرید کنیم نه شماره تلفنی داره نه ادرسی!؟!

 27. لاستیک پاترول آفروود :

  لاستیک پاترول آفروود میخوام

 28. رضا :

  سلام
  میشه لطفا آدرس هم بدید برای خرید تو تهران

 29. حمید نورزاده :

  سلام من خریدارم چگونه میتونم تماس داشته باشم با شما

 30. محمد :

  سلام.۲ جفت لاستیک ۲۰۵ سمند میخوام ؟
  قیمت و کجا میتونم تهیه کنم.آیا در اصفهان هم نمایندگی دارید؟
  متشکرم

 31. سامان :

  ممنون از قیمت های بروز تان

 32. سعید ساغری :

  با سلام فروش عمده لاستیکهای کارکرده تیوبلس سواری بسیار عالی با قیمت مناسب از سایز۱۳تا۱۸ ارسال به تمام نقاط کشور

 33. سعید ساغری :

  با سلام انواع لاستیکهای کارکرده تیوبلس سواری بسیار عالی به صورت عمده ارسال به تمام نقاط کشور در کمترین زمان

  • حمزهنام شما... :

   سلام اقای ساغری شماره تماستون رو میشه بدین

   • سعید ساغری :

    با سلام ۰۹۱۳۳۰۲۵۰۲۳ در خدمتم

 34. مصطفی :

  به نظرم میشلن ساخت ۴فرانسه باشه نه المان

 35. یاسر :

  ۱۶×۷۰۰دنا.ایران تایر…..یزدتایر…گلدستون
  ۱۴×۶۵۰دنا..ایران تایر…یزدتایر….گلدستون
  ۱۶×۷۵۰ایران تایر…..
  سلام لطفا قیمت های لاستیک های فوق رو اعلام کنید

 36. mohammad :

  سلام من لاستیک سایز ۲۵۵٫۶۰٫۱۸ نکسن لازم دارم لطفا قیمت را اعلام بفرمایید تا در صورت موافقت ۴ حلقه خریداری کنم

 37. شرکت تایر سومیتومو :

  تنھا نمایندہ مرگزی فروش تایر سومیتومو ژاپن در ایران
  توزیع تایرھای سومیتومو ژاپن با گارانتی رسمی شرکت بدون واسطہ جہت ھمکاران سراسر کشور
  ۱۸۵/۶۵/۱۴…..۳۶۴۰۰۰۰][۱۸۵/۶۵/۱۵…۳۶۰۰۰۰۰]۲۰۵/۶۰/۱۴…۴۰۵۰۰۰۰][۲۰۵/۶۰/۱۵….۴۵۹۰۰۰۰]
  جھت اطلاعات بیشتر وشرایط فروش با شمارہ ھای … تماس بگیرید
  ارسا
  ل جہت ھمکاران عزیز در سراسر کشور انجام میگردد…. sumitoomo tires of japon 2016

 38. Hamid :

  فروش تکی ھم دارید۔۲جفت ۱۸۵/۶۵/۱۴کویرنیازدارم۔

 39. Fariborz :

  قیمتہاتون عالیہه میڅواستم بدونم چک ھم قبول میکنید
  از ھمہ سائز ھا ۱۰ جفت سفارش بدم در گرج لاستیک فروشی دارم

 40. Amir :

  Namayandegi lastik sumitomo Japon
  ۱۸۵/۶۵/۱۴…۳۶۵۰۰۰۰
  ۱۸۵/۶۵/۱۵….۳۹۵۰۰۰۰
  ۱۹۵/۶۰/۱۴…۳۹۵۰۰۰۰
  ۲۰۵/۶۰/۱۴…۴۱۵۰۰۰۰
  ۲۰۵/۷۵/۱۴…۴۸۹۰۰۰۰
  ۱۹۵/۶۰/۱۵….۴۲۰۰۰۰۰
  ۲۱۵/۵۵/۱۶….۵۵۵۰۰۰۰
  ۲۰۵/۶۰/۱۵…۴۶۵۰۰۰۰
  ۲۳۵/۵۵/۱۷…۷۴۰۰۰۰۰
  ۲۱۵/۴۵/۱۷….۶۳۹۰۰۰۰

  • Masoud :

   kheily Khobe …man.. 185/65/14..sumitomo japon ro
   ۴۷۰۰۰۰۰ az tehranpars kharidam …

  • احمدی :

   سلام اگه نمایندگی فروش اصفهان دارید لطف کنید

  • هاشمی :

   سلام وقت شما بخیر.بزرگوار یه شماره تماس محبت میکنید.بنده عمده خرید دارم.
   ۰۹۳۳۵۱۰۳۷۷۲

 41. Amir :

  ۱۶۵/۶۵/۱۳٫٫irantire 1550000…
  ۱۶۵/۶۵/۱۳…kavirtire..1650000..
  ۱۸۵/۶۵/۱۴…kavirtire…2130000
  ..
  ۱۸۵/۶۵/۱۴….goldeston..1700000
  ۱۸۵/۶۵/۱۵٫٫goldeston…1750000
  ۱۸۵/۶۵/۱۴٫٫barez…2450000…
  ۱۸۵/۶۵/۱۵…bares…2390000
  ۱۷۵/۶۰/۱۳٫٫lkavir…1850000
  ۱۷۵/۶۰/۱۳…dena…1700000
  ۲۰۵/۶۰/۱۵٫kavir…2880000
  ..۲۰۵/۶۰/۱۴….sumitomo japon…4140000

 42. Rahim :

  سلام لطفا شماره تماس یا آدرس بدید برای خرید

 43. فرهاد :

  سلام… مممنون از زحمات شما

 44. دادور :

  خریدار ۴ حلقه لاستیک کمری GLX
  فروشنده لطفا با شماره تماس بگیرد.

 45. رضا :

  عزیزان :موقع خریدلاستیک ازنظرمارک وکشورسازنده کاملاحواستون باشه چون ازنظرظاهری همه شبیه همند اگه هم فروشنده دروغ بخوادبگه که دیگه حتماجنس بنجل نصیبمون میشه

 46. میرزایی :

  ۴عدد لاستیک۱۰۰% + رینگ اسپرت دوسایز برای خانوتده پژو سایز ۲۰۵R16-55 فروشی
  ضمنا این قیمتها برای چه تاریخی می باشد

 47. salim :

  سلام آیا قیمت های هر ۴ حلقه لاستیک هست یا ۲ تا؟

 48. موسی ابراهیمی (افق تایر) :

  با عرض سلام.
  بنده موسی ابراهیمی ساکن دبی و عمده فروش لاستیک در(تمامی سایزا و برندها) هستم.
  از دوستان اگر کسی برند خاص یا سایز خاصی مد نظرتونه میتونین از طریق واتساپ تلگرام یا لاین و یا برنامه های دیگر به من پیام بدین.
  ادرس ایمیل:mousa.7192@gmail.com
  شماره تماس موبایل :۰۰۹۷۱۵۵۲۸۸۹۵۹۷
  شماره تماس دفتر : ۰۰۹۷۱۶۵۵۵۰۸۳۱
  شماره فکس :۰۰۹۷۱۶۵۵۵۹۱۷۸
  کد پستی :۶۵۷۴۵

 49. سیوان :

  لطفا قیمت لاستیک سایز ۲۳۵/۸۵ R16 را برام ایمیل کنید

 50. محمد نصيري :

  با سلام من ٢جفت یعنی ۴ حلقه لاستیک نکسون کره برای خودروی سانتافه ٢٠٠٩ میخوام قیمت چند هستش ؟فوری باتشکر

 51. کاظمی :

  با سلام

  یک جفت لاستیک ۲۱۵-۵۵-۱۶ بریحستون در تهران برای ماکسیما نیاز دارم اگر دارید فیمت و سال تولید بفرمایید حتی کار کرد کم

 52. فرشید :

  TL30008000 مکسس میخوام

 53. طاهری :

  لاستیک مکسس کد tl30008000 میخوام

  رینگ ۱۵ پاترول برای افرود

 54. فرشید :

  سلام دوستان لاستیک فاق بلند برای رینگ پاترول ۱۵ میخوام افرود

  لطفا کسی داره خبر بده
  مثلا مکسس ۳۷_۱۲٫۵_۱۵
  ۴۰_۱۴٫۵_۱۵
  کد مکسس TL30008000

 55. ساسان :

  سلام لطف کنید هر کس که رینگ و لاستیک فروشی داره اسم شهرشو بنویسه با تشکر

 56. علیشاهی :

  لیست قیمت لاستیکهای یزد و بارز

 57. سپهر :

  سلام لطفا راهنمایی کنید چه لاستیکی برای پژو ۲۰۶مناسبتره ممنون

 58. بهروز :

  آقایون این قیمت ها مختص یک جفت لاستیک هست،
  یا یک دونه لاستیک؟؟؟
  آیا

 59. موسي ابراهيمي :

  با عرض سلام.
  بنده موسی ابراهیمی ساکن دبی و عمده فروش لاستیک در(تمامی سایزا و برندها) هستم.
  از دوستان اگر کسی برند خاص یا سایز خاصی مد نظرتونه میتونین از طریق واتساپ و یا برنامه های دیگر به من پیام بدین. ممنون
  شماره تماس و واتساپ بنده :۰۰۹۷۱۵۵۲۸۸۹۵۹۷ ممنون

 60. احمد :

  فروش استثنایی تعدادی لاستیک به قیمت عمده
  این یک حراج واقعی است.(هر سایز ۳۰ جفت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ نکسن کره(ت۲۶۰۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ نکسن کره(ت۲۴۵۰۰۰)
  ۳۱/۱۰.۵/۱۵ نکسن کره(۷۶۶۰۰۰ت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ کندا چین(ت۱۶۹۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ کندا چین(ت۱۷۰۰۰۰)

  ارسال برای بوکان رایگان است.بقیه شهرها هزینه به عهده خودتان میباشد.

  • سلام 31/10/50/15میخواهم09131118640 :

   نکسن لاستیکه خوبیه!

 61. سعید :

  با سلام-لطفأ قیمت لاستیک کره ای برای رونیز با سایز ۳۴۵-۷۰-۱۶ را به ایمیل اینجانب اعلام فرمائید

 62. محمد جهاندیده :

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت دوستان بنده جای طلبم لاستیک برداشتم هرکسی که مایل هست بخری تماس بگیرد(تعداد تقریبا ۹۰جفت) شماره تماس:جهاندیده

 63. هادی :

  من امروز کندا چین ۱۶۵ گرفتم به قیمت ۲۱۵ !!!!

  • احمد ملکاری :

   ما براتون میفرستیم هر جای ایران که باشید.قیمت خرده کمی بیشتره ولی بازم براتون به صرفه س.جهت اطلاع از اجناس تازه رسیده با این شماره تماس بگیرید.

  • احمد :

   ما براتون میفرستیم هر جای ایران که باشید.

 64. محمدباقر :

  سلام قیمتهای زده شده از بازار هست،من خودم لاستیک فروشم

 65. صادق جعفری :

  سلام،من امروز رادستون۱۵/۶۰/۲۰۵گرفتمبه قیمت۷۸۰۰۰۰هزار۴عدد حالا اینجا زده جفتی۵۱۰۰۰۰،البته من بندر گناوه گرفتم….

 66. کیوان رضایی :

  به نظرمن قیمتها نسبتا خوبه وپیشنهاددارم که قیمتها بروز وازطریق پیام یا بازاراینترنت واسه عاملان فروش لاستیک فرستاده میشد بهتر بود.باتشکرازشما

 67. صمدزاده :

  قیمت ها با بازار همخوانی دارد

 68. مجید طاهری :

  باسلام و خسته نباشی
  اگر برایتان مقدور است لیست قیمت خرید به روز انواع لاستیک ایرانی و خارجی با ارزش افزوده و کرایه بار را برایم به شماره نمایید با تشکر فراوان

 69. حامد :

  سلام
  مادر کل کشور لاستیک پخش می کنیم,تحویل درب مغازه شما, به قیمت وارداتی فقط هم لاستیک چینی (ولی چین درجه یک) اگر نیاز به خرید دارید به من ایمیل بزنید و مقایسه کنید قیمت های ما رو بابقیه.

 70. علی :

  قیمت ها کاهش یافته است

 71. مهرداد :

  سلام دوست عزیز. قیمت لاستیکها اومده پایین.

 72. علی حسام :

  سلام لطفا قیمت انواع لاستیک کامین را ایمیل کنید

 73. توفیق فتحی :

  سلام . در کرج میخواهم لاستیک فروشی (ماشین های سواری) باز کنم .لطفا راهنمایی کنید از کجا تهیه کنم؟ ممنون

  • alirezaنام شما... :

   هرسایزی میخوای ایمیل بده بفرستم برات

 74. سید نجیم :

  lbbdsr;p.
  ‘;l;jglvkjn

 75. هادی :

  ممنون از زحماتی که کشیدنی فقط میخواستم بگم چطوری میشه اینا رو خرید؟

  با تشکر

 76. قاسمى :

  سلام من آقاى قاسمى هستم مىخواستم بدونم خریدار لاستک از دلى هستین؟

  اکر خواستید یا زنگ یا از واتس اپ بهم خبر بدید ممنون

 77. هدایت :

  باسلام وعرض ادب واقعن ازاینکه قیمت زدین ممنونم.من خودم لاستیک فروشی دارم قیمت های منم همین هاست.من قسطی هم میدم چیزی روش نمیکشم البته باچک معتبروحداکثر۷۰روز…آدرس:خراسان رضوی تربت جام نیلشهر (رینگ ولاستیک کیان)

 78. حمید حاجی بابایی :

  سلام چرا قیمت لاستیک خودروهای سنگین را اعلام نمیکنیدبا تشکر

 79. مرتضی مخبری :

  ۴ عدد رینگ پراید نو به فروش می رسد (زیر قیمت)
  در منطقه ۷ در محل تحویل داده می شود.

 80. samadzadeh :

  مقدار سرمایه برای تاستیک فروشی معمولیچقدره؟
  ادرس عمدهفروشی درگیلان کجاست؟

  • حامد :

   سلام
   مادر کل کشور لاستیک پخش می کنیم به قیمت وارداتی فقط هم لاستیک چینی (ولی چین درجه یک) اگر نیاز به خرید دارید به من ایمیل بزنید و مقایسه کنید قیمت های ما رو

   • محبی :

    سلام شماره تماس بدید.من همکارهستم از اصفهان

 81. ghaheri.hamed :

  سلام دوستان زیر ماشین ۴تا میشلن هست لاستیکای جلوم خوب نیست میخوام لاستیک بگیرم ولی میشلن گرونه چی پیشنهاد میکنید که هم قیمت مناسبی داشته باشه هم کارای خوب گل شم زیاد متفاوت نباشه مرسی

 82. علی :

  برای هیوندای النترا بهترین لاستیک کدام هست. الان ماشین من لاستیک کومهو داره، اما احساس می کنم لاستیک ها صدا میده و می خوام عوضون کنم

 83. میلانی :

  سلام. من لاستیک فروش هستم تو تبریز- قیمت هام هم به روز هست-قیمت ها رو هم از سایت میتونین نگاه کنید.

 84. مرتضی جمشیدی :

  ماکه قیمت لاستیک موردنیازخودمان راندیدیم ۱۴-۶۵۰ ایرانی مزدا

 85. mahdi elyasi :

  سلام اگر بخواهم ۴ حلقه لاستیک کومهوی کره سفرش بدم در تبریز نماینگی دارید . ۲۵۵*۶۰
  لطفا راهنمایی نمائید . متشکرم

 86. تورج خاکی فیروز رئیس اتحادیه :

  سلام
  هشدار هشدار هشدار
  لاستیکهای چینی غیر استاندار می باشد خواهشمند است به کلیه مردم اطلاع رسانی گردد

  • حامد :

   این چه حرفیه؟؟؟ شوخی می کنی با مردم؟
   شرکت ما وارد کننده لاستیک سواری و سنگین هست ,از چین هم وارد می کنیم تمام محموله ها در گمرک نمونه برداری می شوند و در آزمایشگاه استاندارد تحت آزمایش قرار می گیرند,اتفاقا بسیار هم سخت گیر هستند در مورد لاستیک نسبت به سایر کالاهای وارداتی. اگر مطابق استاندارد نباشد اجازه ترخیص داده نمی شود,شما ۴ تا لاستیک چینی بدون کیفیت دیدی قابل تعمیم به همه نیست که عزیز من

  • محمد :

   با توجه باینکه بنده فروشنده عمده تایر در بازار (خیابان ملت) هستم قیمتهای درج شده تا حدودی نزدیک به قیمتهای بازار میباشد ….اما چیزی که بیشتر توجه بنده را جلب کرد یکی از معرفه های تایر بعنوان میزان کارکرد میباشد و برای هر برند تعیین شده است سوال اینجاست که ملاک و معیار برای مقدار کارکرد لاستیک بر مبنای کیلومتر چه چیزی بوده است مثلا سایزی در یک برند مرغوب ژاپنی ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعیین ودر برند چینی اتفاقا آنهم مرغوب ۷۰۰۰۰ کیلومتر تعیین شده است !!! درحالیکه کارکرد بیشتر هر تایر نسبت به دیگری به عوامل بسیاری وابسته است از جمله : طرح آج تایر و میزان چسبندگی به سطح جاده ؛وضعیت جادهها ؛ میزان باد تایرها ؛ وضعیت تعلیق خودرو یا همان جلوبندی و فرمان و … ؛ وضعیت آب و هوایی از نظر خشکی و رطوبت ؛ از همه مهمتر چگونه رانندگی کردن فرد در دفعات و شدت ترمز گیری و …… در صورتیکه مقایسه دو یا چند برند در شرایط یکسان و با رعایت موارد مذکور انجام گرفت نتیجه بدست آمده صحیح و قابل اعتماد میباشد .

 87. حمید :

  سلام بهتریت لاستیک خارجی برای براید البته ۱۷۵ در حاله حاضر چه برندی و قیمته بروز با تشکر بسیار .

 88. وحيد :

  لطفا آخرین قیمت های لاسیک خوروهارا بگذارید ممنون

 89. هادی :

  سلام من لاستیک ۱۸۵/۶۵/۱۴ تویو میتونم ت یزد گیر بیارم ممنون میشم راهنماییم کنید

 90. محسن ت :

  یه جفت لاستیک سمند ۱۵*۶۵*۱۸۶ خوب دارم برای فروش ۱۶۵۰۰۰هزارتومن

 91. hesam :

  سلام دوستان لظف کنید بگید لاستیک یوکوهاما یا کوموهو برای پاترول به سایز ۲۹۵/۵۰ (۱۵) از کجا می توانم پیدا کنم با قیمت مناسب

 92. رحمتي از تبريز :

  ببخشید لاستیک P235/60R18 102H برای کدام خودروست

 93. هومن :

  سلام من ۵ حلقه رینگ و لاستیک در حد نو bmw 750li دارم بازدید در ظفر

 94. امیر :

  ۴ حلقه لاستیک کارکرده مارشال اسپرت جهت انواع پژو سمند و… بفروش میرسد ۲۰۵/۱۶/۴۵

 95. اکبر آقاخانی :

  با سلام دو جفت رینگ و لاستیک با زاپاس پژو ۴۰۵ دست دوم به فروش می رسد

 96. shahab :

  تــــیــزروتـــــــایــــــر

  نماینده فروش تایرهای سواری و اسپرت رودستــون و کــومـهـو کره جنوبی

  فروش انواع لاستیک های ایرانی و خارجی

  پخش عمده لاستیک های سواری ، اسـپـرت و فابریک در سـراسـر کشـور

  تهیه و توزیع رینگ و لاستیک سواری فابریک و اسپرت اتومبیلهای وارداتی ۲۰۰۶ به بالا

  لاستیک فابریک و اسپرت انـواع پــورشــه :

  باکسـتـر ۹۱۱ _ کایمن S _ پـانـامـرا _ کاین S

  لاستیک فابریک و اسپرت انـواع مـرسـدس بـنـز :

  C CLASS – E CLASS COUPE CABRIOLET – SLK – SL – CLS CLASS – S CLASS – GLK – SLS CLASS – E CLASS

  لاستیک فابریک و اسپرت انواع بی ام دابلیو :

  ۳ SERIES SEDAN – ۵ SERIES – ۶ SERIES – ۷ SERIES – Z4 – X1 – X3 – X6 – ۶۵۰I GRAN CUOPE

  لاستیک فابریک و اسپرت تــویــوتــا :

  اریون – پرادو – کمری – کرولا – لندکروز – FJ کروز – FT 86 – RAV4 – یاریس

  لاستیک فابریک و اسپرت لکــسوس :

  ES250 -ES350 – RX350 – GS460 – S300 – IS300 – LX570 – LX580

  لاستیک فابریک و اسپرت کـیــــا :

  اپتیما – اپیروس – اسپورتیج – پیکانتـو – سراتـو – سراتـو کوپه – سورنتـو – کادنـزا – مـوهـاوی

  لاستیک فابریک و اسپرت هیونـــدا :

  آزرا – گرنجور – آوانـتــه – اکسنـت – النترا – توسانIX35 – – جنسیس – سانتافه IX45- سنتینـال – سونـاتـا YF- ورنا – ولــوستر – وراکروز I20 – I30 – IX55

  لاستیک فابریک و اسپرت هونــدا :

  آکـــورد ACCORD – سیـویک CIVIC

  لاستیک فابریک و اسپرت نیسـان :

  تـیـانـا – مـاکسـیـما – مـورانـو – رونیـز – قشـقایی – پاترول

  لاستیک فابریک و اسپرت مــزدا :

  مــزدا۲ – مــزدا۳ – مــزداNEW 3 – مــزدا ۶

  لاستیک فابریک و اسپرت سـوزوکـی :

  ویتارا – کیزاشی

  لاستیک فابریک و اسپرت سانگ یانگ :

  REXTON W – ACTYON – KYRON – RODIUS

  لاستیک فابریک و اسپرت آلـفـــا رومـو :

  MITO – GIULIETTA

  لاستیک فابریک و اسپرت ولــوو :

  C30 – C70

  لاستیک فابریک و اسپرت رنـــو :

  SCALA – SCALA COUPE – MEGANE – LATITUDE – KOLEOS – DUSTER – SAFRANE – TRAFIC – LAGUNA

  پخش عمده لاستیک های فابریک به نــازلتــرین قیمت در ســراســر کشـــور

  برای کسب اطلاعـات بیشتر در خصوص قیمت انواع لاستیک های فابریک و اسپرت خارجی

  تـمـــاس بگیـریــد.

  ( رودستون و کومهو ) MADE IN KOREA

  • محسن :

   با سلام خدمت دوستان عزیز می خواهم در زاهدان لاستیک فروشی باز کنم لطفا کسانی که میتونن لاستیک ها ی ایرانی وخارجی ر
   روباقیمت مناسب به من بفروشند بااین شماره تماس یا در واتساپ پیام بدید ۰۹۳۳۵۴۶۴۴۸۸ باتشکر

 97. fyjdtyk :

  این قیمت ها مال یک حلقه لاستیک یا ۴ تا؟

 98. احمد كيايي :

  با سلام

  من نیاز به لاستیک ساز زیر دارم لطفا راهنمایی بفرمایید از کجا تهیه کنم و اگر پیدا نکردم از چه سایزی می توانم به عنوان جایگزین استفاده کنم

  ۲۱۵/۵۵ ۹۳V R17

  باتشکر
  کیایی

 99. lind :

  لطفا نام فرشنده ای که از آن استعلام شده را نیز درج نمائید. تا به هنگام مراجعه به بازار یا همان فروشنده بتوان لاستیک را با قیمت اعلام شده تهیه نمود.
  من دیروز در خیابان امیرکبیر قیمت لاستیک بارز را با ۱۰ درصد بیشتر از شما قیمت گرفتم

 100. حمید رضا :

  من نتونستم از شما خرید کنم

 101. kamiar :

  سلام دنبال لاستیک دور سفید ۲۲۵-۷۰-۱۵ هستم راهنمایی کنید

 102. امیرفرد :

  سلام من میخام مغازه لاستیک فروشی بزنم لطفا راهنمایی کنید باید از کجا به صورت عمده خرید کنم لاستیک ایرانی وخارجی

 103. masa :

  با سلام. من در کردستان عراقم.یه مشتری لاستیک میخاستم نه در حد خیلی بالا ….انواع لاستیک میشلن. ..برجستون و مارکهای دیگه.حتی جفتی میتونم براش بفرسم

  • نصیر :

   سلام برای خودروی سمند لاستیک پهن وتاریخ روز می خوام تحویل تهران قیمت ؟ ممنون

  • احسان :

   من تهران هستم عزیزم ۴ عدد ۲۱۵/۴۵/۱۷ میخوام ۰۹۳۹۸۱۴۲۲۲۱

 104. محمد :

  لیست قیمتها کامل نیست!
  هانکوک، سایز ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ میخوام. لطفا قیمت بدید.

 105. امید قم :

  سلام میشه بگید این قیمت ها عمده ای هست یا جزی؟

 106. بهزاد کهنپور :

  با سلام وخسته نباشید بنده حدود پنچ ماه است که لاستیک فروشی در شهرمرزی بیله سوار باز کرده ام واز شهرهای تبریز و اردبیل خر ید میکنم ولی بیشتر دوست دارم ازتهران خرید کنم لطفأ یک مرکز خوب برای من معرفی کنید با تشکر

 107. محمدرضا :

  سلام
  شماره یا ادرس بدین برای خرید

 108. لیست ارائه شده ناقص هست :

  لطفااعلام فرمایید قیمت انواع لاستیک سایز ۲۱۵/۷۵/۱۵

 109. رسول :

  سلام من تازه میخوام مغازه لاستیک فروشی بازکنم ی مرکز خرید خوب برام معرفی کنید مرسی

 110. alavi :

  متاسفانه قیمت بازار گران تر است چطور میتوان به این قیمت خرید کرد؟

 111. حسین :

  با سلام من امروز لاستیک یزد برای ۴۰۵ در بازار شیراز قیمت گرفتم ۲۷۵۰۰۰هزار تا۲۸۵۰۰۰ بود لطفا نظارت بیشتری بشه .شماره لاستیک ۱۸۵بود

 112. علیرضا :

  با سلام. ممنون اززحمات خوب شما.عالییییییی بود

 113. سیاوش :

  با سلام.من تازه میخوام مغازه لاستیک فروشی باز کنم ولی هنوز وارد نیستم میخواستم منو راهنمایی کنید و یک مرکز پخش خوب با قیمت فروش مناسب لاستیک رو تو ایمیلم بهم معرفی کنید مرسی

  • امیر :

   سلام.ما لاستیک چینی درجه یک ,کیفیت عالی وارد می کنیم, چکی هم می فروشیم عمده قیمت های ما واقعا استثنایی هست>
   سایز فابریک پراید ۱۶۵/۶۵R13 میفروشیم ۱۸۵,۰۰۰ تومان عمده

   • هاشم :

    سلام.وقت بخیر .بزرگوار لیست قیمت تایر هاتون رو میخواستم.واینکه بغیر از لاستیکهای چینی هم دارید؟
    سایزهای ۱۶۵/۶۵/۱۳و۱۸۵/۶۵/۱۴و۱۵…
    ادرس ما هم.شاداباد .خ۱۷سهریور .نرسیده به ۱۵ متری اول .پلاک ۸۹هاشمی
    اگر محبت کنید تگرام کنید
    ۰۹۳۳۵۱۰۳۷۷۲

   • سلام یه صورت لاستیک تا سایز ۱۶ احتیاج دارم چینی بلاک لاین یا سایلوننام شما... :

    لطفاً به شماره ۰۹۳۶۱۳۳۴۴۹۵ اگه موجود هست پیام بدید

  • alirezaنام شما... :

   هرسایزی میخوای ایمیل بده بفرستم برات

 114. كاظم :

  لطفا قیمت لاستیک پاترول رو برام ایمل کنید

 115. سهیل :

  قیمت ها عالی ممنون

 116. شهرام :

  سلام .کارتون خیلی عالیه. خسته نباشید.

 117. جواد :

  قیمتی که شما زدید واسه خودتون خوبه بازار این خبرا نیست

 118. محمد تاج ابادي :

  باسلام لطفالاستیکmvm x33 اعلام کنید.باتشکر

 119. مهدی :

  با سلام اطفا قیمت یک جفت لاستیک پراید را ایمیل بزنید

 120. رضا سعیدی :

  سلام من به دو حلقه لاستیک ۲۰۵/۶۰/۱۵ گل ۵۱۲ نیاز دارم لطفا اگر کسی داره یا جایی هست که میدونه داره باهام تماس بگیره

 121. حسین رهنما :

  چرا بعضی از قیمتهای شما با بازار متفاوت است .؟

 122. رضا :

  خیلی قیمتها بالا هستن.

 123. سعید :

  با سلام من لاستیک سایز۱۹۵*۴۵*۱۵ احتیاج دارم حتی شده دسته دوم لطفا راهنمایی کنید با تشکر

 124. رضا رفیعی :

  پس چرا این همه تفاوت قیمت هست توبازار چرا اصناف نظارت ندارن..این قیمتی که زده اینجا تا بازار خدا تومن فرق داره

 125. محمد رضا :

  با تشکر . لـطفا قیمت انواع تایر رو که به صورت عمده در بازار تهران به فروش میرسن رو بزارین .بازم ممنون

 126. محمد رضا :

  با تشکر . لطفا قیمت انواع تایر رو به صورت عمده در بازار تهران بفروش میرسه رو بزارین .بازم ممنون

 127. Farzad :

  با سلام چرا قیمت ها افزایش پیدا نمیکنه؟

  • admin :

   عادت کردین قیمتا هر روز بره بالا؟

 128. شهلا محمدی :

  ۳۸۵/۶۵R22.5
  ۳۱۵/۷۰R22.5
  ۲۹۵/۸۰R22.5
  سلام. لطفا قیمت تایر کامیون (بارز) در سایزهای فوق را اعلام فرمایید

  • طباطبایی :

   ______طباطبایی …..هر لاستیکی که لازم دارید در اسرع وقت با بهترین شرایط تهیه و به درب منزل یا محل مورد نظر فرستاده می شود..

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *