قیمت روز مسکن در تهران (آبان ۹۹) + قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران

طبق آخرین بررسی های میدانی برای تخمین قیمت روز مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت آپارتمان نوساز در مناطق ۲۲ گانه تهران را در آبان ۹۹ به شرح جدول زیر اعلام کردند.

قیمت روز مسکن در تهران

قیمت روز مسکن در تهران

علی‌رغم افزایش قیمت روز مسکن در تهران و ثبت معاملات، از میزان عرضه در آبان ۹۹ به شدت کاسته شده است. زیرا در شرایط تلاطم بازار مسکن، فروشندگانی که صاحب یک واحد مسکونی هستند ترجیح می‌دهند که اصلا معامله‌ای انجام ندهند، زیرا از آینده پیش‌رویشان هیچ خبری ندارند.

توجه نمایید که قیمت های جدول زیر مربوط به قیمت آپارتمان نوساز در مناطق ۲۲ گانه تهران بر حسب متر مربع و به تومان بوده و تقریبی میباشد زیرا قیمت روز مسکن در مناطق مختلف تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا عجله مالک در فروش تغییر میکند.

قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در تجریش محله میدان قدسنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله طباطبایی پورنو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله واعظینو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله سعد آبادنوساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله فناخسرونوساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله جعفرآبادنو ساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله شریفی منشنوساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله گلنارنوساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله خزر شمالینوساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله کوهیارنو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله کیهاننو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله مردانینوساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله مقدس اردبیلینوساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله کوه سفیدنو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله انتهای آصفنوساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله پسیاننو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله فیروز کوه غربینوساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله سالارنو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله ملکینو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله اردیبهشتنوساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله صفای اصفهانینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله پارک وینوساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک صدفنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله ساساننو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله بلوار دانشجونو ساز۳۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله خیابان نهمنوساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله گلستاننو ساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله میدان دانشگاهنوساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک شهید محلاتی۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک دانشگاهنوساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک گلهانوساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در درکه محله کوهسارنوساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله بلوار قائمنوساز۳۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله گلچین جنوبینو ساز۳۰,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله خیابان درختینوساز۳۲,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله بلوار صدرنژادنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله میدان میوه و تره بارنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در رستم آبادنوساز
قیمت مسکن در دار آباد محله بلوار هاشمی۱۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله محدوده موزه دارآبادنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله ۲۰ متری آفرینشنو ساز۳۰,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله میدان دارآبادنو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاشانک محله خیابان امیرنوساز۳۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاشانک محله خیابان امیرصبورینوساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله محدوده کمیته امدادنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله شهید احمد ازگلینو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله سوهانینو ساز۲۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله بیدستاننو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله بشارتنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در منظریهنوساز۳۳,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله بلوار کاوهنوساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله محدوده پارک قیطریهنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله صاحبینوساز۳۱,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله بهار جنوبینو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله چیذرنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله سه راه قیطریهنوساز۳۴,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله دستور شمالینوساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک کوثرنو ساز۳۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک ابوذرنو ساز۳۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله اوشاننو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک لالهنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تجریش محله مقصود بیگنوساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تجریش محله میدان قدسنوساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه شمالی نرسیده به نیاوراننوساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک ابوذرنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه جنوبی محدوه برج کوه نورنوساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه شمالی محله خیابان ثروتینوساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله کوهستاننوساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله سلیمینوساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله فروردیننو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله اندرزگونوساز۴۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینانوساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در صاحبقرانیهنوساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله رمضانینوساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله محدوه آتش نشانینوساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله بوعلینو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جماران محله حسن پورنوساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – مژدهنوساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – امیدوارنوساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – همایوننوساز۳۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – شمال کاخنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – پارک مهرنو ساز۳۸,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – اسدالهینو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – محدوده کلانترینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – بعد از کاخ سعدآبادنو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – گلابدرهنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله گلستان جنوبینوساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله گلستان شمالینو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله خیابان گلزارنوساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله خیابان سپندنوساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله بلوار مجدینوساز۳۷,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله محدوده باشگاه بانک ملینوساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله کوچه ۲ شرقینوساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله خیابان صومعه زادهنوساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله پورابتهاجنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله خیابان آذرمینوساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله بهزادنو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله محدوده پارک شطرنجنوساز۳۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله محدوده مترو قیطریهنو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله گلستاننو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله محدوده پمپ بنزیننو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله ناصرینو ساز۳۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله بوسنی هرزگویننو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله آقا بزرگینو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله تختینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله چهارراه کامرانیهنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله شیبانینو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله کلهرینو ساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله دژم جونو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله پرستونو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی شمالینو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک صدفنو ساز۳۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک نفتنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک قائمنوساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله کوهسارنو ساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله درکهنوساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله کچوئینوساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آراجنو ساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۲ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فاز ۲ نوساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فاز ۵ نوساز ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فاز ۶ نوساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۲۷نوساز۲۶,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۳۳نوساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۳۶نوساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۴۰نوساز۲۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز محله نیلوفرنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز محله مینانو ساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز محله شهرک بوعلینو ساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد بلوار فرحزادنو ساز۲۱,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد محله بلوار ۲۴ مترینو ساز۲۶,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد محله بلوار پاک نژادنو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فلامکنوساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله بلوار دریانوساز۲۶,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله سپهرنوساز۲۶,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان پیروزینوساز۲۴,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله جلال آل احمدنوساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله ایثارنوساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله ابراهیمینوساز۲۳,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله سپهرنوساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله اطاعتی جنوبینوساز۲۳,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله خرم رودینوساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله البرزنوساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله ناهیدنوساز۲۳,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جلال آل احمد محله پل آزمایش۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جلال آل احمد محله پل گیشانوساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا محله جواد حسینینوساز۲۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا محله امام منتظرنوساز۲۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا محله رحیم زادهنوساز۲۳,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله کاشانی پورنوساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله بهبودینوساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله همایونشهر جنوبینوساز۲۱,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله بلوارگلابنوساز۲۲,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله رحیمی اصلنوساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۳ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله غفورینو ساز۲۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله محدوده مسجد صاحب الزمان۴۲۱,۴۵۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله دوقوز۱۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله میدان اختیاریهنوساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه محله مسعودنوساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله برادران جوزینوساز۲۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله منظریهنوساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله عین آبادینوساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله گرکانینوساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله سورینوساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله یارمحمدینوساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله راستواننوساز۲۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله احتشامیهنوساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله وارستهنوساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک محله یخچالنوساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک محله پورمشکاتینوساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک محله محدوده مترو قلهکنوساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زرگنده محله خاقانینوساز۲۵,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زرگنده محله عمرانی۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان مینا محله داراب نیانوساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ضرابخانه۱۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان ونک محله برزیل شرقینوساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول محله شهرک سئولنوساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول محله شهرک فجر۲۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول محله محدوده مجموعه ورزشی انقلاب۲۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله روبروی جام جمنوساز۲۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله خیابان جام جمنوساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله محدوه پارک وینوساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله ۴ راه پارک وینوساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله خاکزادنوساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آفریقا محله چهارراه جهان کودکنوساز۳۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۴ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در شهرک حکیمیه محله مجتمع ولیعصر۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک حکیمیه محله پگاهنوساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در حکیمیه محله شهرک والفجر۱۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله زهدینو ساز۱۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله درختینو ساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله اسفندانینو ساز۱۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله ۱۵ متری مطهرینو ساز۱۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله امیننو ساز۱۷,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله شهید نقدینو ساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله ۴ راه خاورنو ساز۱۹,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله تقاطع فرجام و سراجنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله عبادی جنوبینو ساز۱۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله حیدرخانینو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران پارس محله شهرک پارسنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک امید۲۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران محله والاییان شمالینو ساز۱۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران محله تکاوران شمالینو ساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران محله آزادگان شمالینو ساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در هنگام محله چهارراه استقلالنو ساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فلکه سوم تهرانپارس۴۱۷,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهید عراقی محله کشورینو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهید عراقی محله پایدار فردنو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان هروی محله ظابطینو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان هروی محله مکران جنوبینو ساز۲۰,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در لویزان محله شیان ۳نو ساز۱۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در لویزان محله شاه رضایینو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله لاهیجانینو ساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله کرمان شمالینو ساز۱۹,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله ۱۶ متری دومنو ساز۱۹,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله استاد حسن بنا شمالینو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله میدان ملتنو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه جنوبی محله کرمان جنوبینو ساز۱۷,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه جنوبی محله ۳ راه ارامنهنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله شهید ساسانینو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله بلوار بعثتنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله بهارستاننو ساز۱۷,۶۵۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله اقاقیانو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله گلزار شرقینو ساز۱۹,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله شهرک مبعثنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله ۲۲ متری شقایقنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله حصارکنو ساز۲,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آبشناساننو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله وسکنو ساز۲۰,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله کوهسارنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله محدوده پاسگاهنو ساز۱۷,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله فلکه اولنو ساز۱۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله میدان پونکنو ساز۲۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله سردار جنگلنو ساز۲۰,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله بلوار کمالینو ساز۲۰,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله بلوار همیلانو ساز۲۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی محله بلوار آلالهنو ساز۱۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی محله بهنامنو ساز۲۱,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی محله بلوار اباذرنو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فیض محله طالقانینو ساز۱۷,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فیض محله ۲۲ بهمننو ساز۱۹,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا محله شربیانی غربینو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا محله مرادینو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا محله قدسنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اندیشه شمالینو ساز۱۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک امید۲۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۶ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در یوسف آباد محله خیابان ۱۱نو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد محله باباطاهرنو ساز۲۱,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد محله کارگر شمالینو ساز۲۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد محله محدوده پارک لالهنو ساز۲۰,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قائم مقام فراهانی محله مشاهیرنو ساز۲۰,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جمشیدیه محله جبلینو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان فلسطین۲۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محدوده پارک ساعینو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله جهان آرانو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله بوعلی سینانو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله جهان مهرنو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله بیستوننو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۷ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در خواجه نظام محله مانگار۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی شمالی محله ابن یمیننو ساز۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان جنوبی محله ۱۰ متری بانکنو ساز۱۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله ابراهیم حسنینو ساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی محله نوبختنو ساز۱۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان سپاهنو ساز۱۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله حقیقت پسندنو ساز۱۴,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی محله ملک۶۱۸,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آپادانا محله نوبختنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ صبانو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله شهید علیپورنو ساز۱۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی محله زنده دلان۱۴۱۷,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آپادانا محله مرغابنو ساز۱۹,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ترکمنستاننو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله داوودآبادینو ساز۱۵,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در خواجه نظام محله اجاره دار۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی شمالی محله اندیشهنو ساز۱۹,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله محسن آزادینو ساز۱۵,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله پایین تراز بهار شیرازنو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله محدوه پل صدرنو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله ماهرو زادهنو ساز۲۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله سهیلنو ساز۲۳,۹۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۸ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله امیر نیانو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله حسینینو ساز۱۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله استاد حسن بنانو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله کرمان شمالی۱۰۱۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جانبازان غربینو ساز۱۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله ۴۶ متری غربینو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان ۱۶نو ساز۱۹,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله مرجاننو ساز۲۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله سمنگاننو ساز۱۹,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله دمیرچینو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله مهرنو ساز۲۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان هلال احمرنو ساز۲۰,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان ۹۷نو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان ۴۶نو ساز۱۹,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله مدائن شمالینو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله چهارراه تلفنخانهنو ساز۱۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله دردشتنو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در وحیدیه محله تسلیحاتنو ساز۱۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله اردیبهشتنو ساز۱۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله اردیبهشت ۱۵۴نو ساز۲۱,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله رشید جنوبینو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محلهخیابان ۲۲۰نو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله فلکه ۴نو ساز۱۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله دماوندنو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله بلوار پرویننو ساز۱۷,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله بلوار شاهدنو ساز۱۷,۷۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۹ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در فتحنو ساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آذرینو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آزادی محله بلوار استاد معیننوساز۱۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بوتاننوساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۱۰ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در سبحانینو ساز۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بلوار زنجاننو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سی متری جینو ساز۱۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جیحوننو ساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بریانکنو ساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان هاشمینو ساز۱۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در رودکی جنوبینو ساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان شهید عظیمینو ساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاروننو ساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آذربایجاننو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کمیلنو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قصرالدشتنو ساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۱۱ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان گمرکنو ساز
قیمت مسکن در کاشاننو ساز
قیمت مسکن در مولوینو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان منیریهنو ساز
قیمت مسکن در میدان راه آهننو ساز
قیمت مسکن در معیرینو ساز
قیمت مسکن در میدان حق شناسنو ساز
قیمت مسکن در امیریهنو ساز
قیمت مسکن در کارگر جنوبینوساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در وحدت اسلامینو ساز
قیمت مسکن در میدان حرنو ساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۱۲ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان ابن سینانو ساز
قیمت مسکن در میدان شاهپورنو ساز
قیمت مسکن در پامنارنو ساز
قیمت مسکن در میدان دربندنو ساز
قیمت مسکن در سبزه میداننو ساز
قیمت مسکن در چهارراه سیروسنو ساز
قیمت مسکن در لاله زار نونو ساز
قیمت مسکن در رینو ساز
قیمت مسکن در میدان اعدام / محمدیهنو ساز
قیمت مسکن در میدان فردوسینو ساز۱۱,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان قیامنو ساز
قیمت مسکن در میدان بهارستاننو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مازندراننو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در خراساننو ساز
قیمت مسکن در چهار راه سرچشمهنو ساز۱۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در چهارراه کوکاکولانو ساز
قیمت مسکن در تهران نونو ساز۱۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فلکه روز مادرنو ساز
قیمت مسکن در میدان آشتیانینو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیروی هوایینو ساز
قیمت مسکن در کوی زینبیهنو ساز
قیمت مسکن در میدان لوزینو ساز
قیمت مسکن در شهبازینو ساز
قیمت مسکن در تهران نو – غدیرنو ساز
قیمت مسکن در افروزنو ساز
قیمت مسکن در تهران نو – هاشمینو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۴ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در درودیاننو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – نبرد شمالینو ساز
قیمت مسکن در ده حقی / آهنگنو ساز
قیمت مسکن در پاسدار گمنامنو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – مقدادنو ساز
قیمت مسکن در اصفهانکنو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – شکوفهنو ساز
قیمت مسکن در خاوراننو ساز
قیمت مسکن در صد دستگاهنو ساز
قیمت مسکن در فرح آبادنو ساز
قیمت مسکن در محلاتینو ساز
قیمت مسکن در پرستارنو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – پرستار شمالینو ساز
قیمت مسکن در افسریهنو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۵ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در کیان شهرنو ساز
قیمت مسکن در فلکه اول مشیریهنو ساز
قیمت مسکن در افسریهنو ساز
قیمت مسکن در بزرگراه آزادگاننو ساز
قیمت مسکن در خاوران / جاده خراساننو ساز
قیمت مسکن در ذوالفقارینو ساز
قیمت مسکن در شهرک سجادیهنو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۶ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان بهمننو ساز
قیمت مسکن در نازی آبادنو ساز
قیمت مسکن در هزار دستگاهنو ساز
قیمت مسکن در خانی آبادنو ساز
قیمت مسکن در میدان ابریشمنو ساز
قیمت مسکن در پارک بعثتنو ساز
قیمت مسکن در شهرک طالقانینو ساز
قیمت مسکن در بزرگراه بعثتنو ساز
قیمت مسکن در خیابان جوادیهنو ساز
قیمت مسکن در میدان باربرینو ساز
قیمت مسکن در ترمینال جنوبنو ساز
قیمت مسکن در میدان رباط کریمنو ساز
قیمت مسکن در میدان وصالنو ساز
قیمت مسکن در خزانهنو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۷ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در خزانه فلاحنو ساز
قیمت مسکن در زهتابینو ساز
قیمت مسکن در امین الملکنو ساز
قیمت مسکن در وصفناردنو ساز
قیمت مسکن در قلعه مرغینو ساز
قیمت مسکن در یافت آبادنو ساز
قیمت مسکن در ابوذرنو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۸ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان جانبازاننو ساز
قیمت مسکن در ابراهیم آبادنو ساز
قیمت مسکن در میدان الغدیرنو ساز
قیمت مسکن در کوی مهرزادنو ساز
قیمت مسکن در نوروز آبادنو ساز
قیمت مسکن در اسماعیل آبادنو ساز
قیمت مسکن در شهرک طالقانینو ساز
قیمت مسکن در میدان معلمنو ساز
قیمت مسکن در سعید آبادنو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۹ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در عبدل آبادنو ساز
قیمت مسکن در صالح آباد غربینو ساز
قیمت مسکن در نعمت آبادنو ساز
قیمت مسکن در شهرک بستاننو ساز
قیمت مسکن در شهرک ابوذرنو ساز
قیمت مسکن در دولت خواهنو ساز
قیمت مسکن در میدان جهادنو ساز
قیمت مسکن در شهرک شریعتینو ساز
قیمت مسکن در صالح آباد شرقینو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲۰ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در دیلمان جنوبینو ساز
قیمت مسکن در حمزه آبادنو ساز
قیمت مسکن در اقدسیهنو ساز
قیمت مسکن در مالک آبادنو ساز
قیمت مسکن در شهررینو ساز
قیمت مسکن در شهرک شهردارینو ساز
قیمت مسکن در دیلمان شمالینو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲۱ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در تهرانسرنو ساز
قیمت مسکن در شهرک استقلالنو ساز
قیمت مسکن در شهرک دانشگاه تهراننو ساز
قیمت مسکن در افسریهنو ساز 

قیمت مسکن در منطقه ۲۲ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در زیبادشت پاییننو ساز
قیمت مسکن در زیبادشت بالانو ساز
قیمت مسکن در شهرک چشمهنو ساز
قیمت مسکن در شهرک صدرانو ساز

تا این لحظه ۱۱۶نظر ثبت شده
 1. پیتم زرگر گفت:

  بخدا اگه این قیمت گیر بیاد.نو ستز که سحله ده ساله هم منطقه یک نیست زیر متری ۴۰. تازه بعضی محله هاش که بافت قدیمی دالن هنوز.وگرنه نیاوران و آژدانیه و… بالای متری ۹۰ هست

 2. امین گفت:

  واقعا کاش قیمت همینی که شما زدید باشه و یا خودتو ن ملکی با همین قیمتا داشته باشید تا بتونم ازتون بخرم

 3. لاریسا گفت:

  یعنی حتی لونه سگم نمیشه خرید دنبال ی خونه ۳۰ متری کلنگی سمت اهنگ و ابوذر میگردم قیمتا وحشتناکه میخوام زندگیمو شروع کنم نمیتونم خدا لعنتشون کنه جوونیمون رفت😔

 4. امیرمحمدصدری گفت:

  با سلام،نمیدونم کسی که سایت رو بارگزاری میکنند یک نگاه اجمالی به قیمت ها میندازند یا خیر.قیمت در دروس متری ۳۰؟ در زعفرانیه ۳۵؟ قیمت هاتون کم کم پونزده میلیون کمتر از قیمت واقعی هست،البته شاید این پونزده تومن حق دلالی هست اما به هر حال قیمت مسکن اصلا اینی نیست که شما میگید،الهیه حداقل متری ۴۵/۵۰ تومن هست،شاید بشه خونه ۳۵ تومنم پیدا کرد اما نوساز؟!!!!!!دقت بفرمایید لطفا

 5. ارام گفت:

  اشتباه نوشته شده الان قیمت اپارتمان در بریانک حدودا یازده میلیون است چطور شما نوشته اید نه ملیون و نهصد لططفا قبل از اعلام قیمت مطمئن باشید

 6. سحر گفت:

  ببخشید الان ۴ ماهه دارم تو منطقه ولنجک دنبال خونه میگردم و میدونم زیر متری ۴۰ تومن خوه نوساز یا ۵ الی ۶ ساله پیدا نمیشه بقیه مناطق رو نمی دونم و لی در مورد این منطقه اشتباه قیمت دادید

 7. ن.س گفت:

  حداقل بروزش کن الان قیمتا این نیست

 8. علی گفت:

  به هیچ عنوان اقتصاد ایران و توزیع نقدینگی توان رونق در ساختمان را با این وضعیت ندارد مصزف کننده واقعی که نهایتا باید خریدار باشد از میدان خرید بیرون می رود و در صورت نیاز ضروری به حاشیه شهر کشیده میشود تا مدتی افرادی که میخواهند ارزش پول خود را حفظ کنند رونق نسبی به مسکن میدهند ولی نهایتا با رکود چند ساله و تا حدی کاهش قیمت بخش زیادی از سرمایه کسانی که هیجانی وارد بازار شده اند از دست خواهد رفت

 9. مازیار گفت:

  به هیچ عنوان اقتصاد ایران و توزیع نقدینگی توان رونق در ساختمان را با این وضعیت ندارد مصزف کننده واقعی که نهایتا باید خریدار باشد از میدان خرید بیرون می رود و در صورت نیاز ضروری به حاشیه شهر کشیده میشود تا مدتی افرادی که میخواهند ارزش پول خود را حفظ کنند رونق نسبی به مسکن میدهند ولی نهایتا با رکود چند ساله و تا حدی کاهش قیمت بخش زیادی از سرمایه کسانی که هیجانی وارد بازار شده اند از دست خواهد رفت

 10. زهرا شجاعی گفت:

  فکر نمی کنید با این قیمت ها سر مردم را کلاه می گذارید ملک در خیابان مهر نارمک خریدم نوساز آن متری ۲۵ میلیون تومان بوده لااقل منبعتان موثق باشد

 11. زارعی گفت:

  الان قیمت آپارتمان نوساز لاله از ۲۰ ملیون هست …بستگی به متریال و …. تو این قیمت ها میچرخه …الان ۲۰سال ساختشم متری ۱۵ تومن کمتر نمیدن …

 12. عليرضا گفت:

  ممنون از اینکه قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را قرار دادید فقط خواهشا قیمت منطقه ۲۲ را هم قرار دهید

 13. امید گفت:

  سلام به شما ایرانی با غیرت که لقمه حرام نمیخوری به خاطر بچه هات چنین کاری کردی ومن به تمام با غیرتهای تهران که همشهری خودم هستند خواهش میکنم که به این شماره کارت کمک کنند مردانه احتیاج داره بخاطر بچه هاش کمک کنید خودتون بودید چه حالی داشتید کمک کردید پیام بزارین …..دختر وپسرهای با حال تهران جون این بچه ها رو نجات بدید ما خیلی با حالیم……….

 14. مینا خانم گفت:

  یوسف آباد جزو مناطقی هست که قیمت خونه تقریبا بالاست…آخرین آماری که ازش دارم نوساز متری یازده دوازده میلیونه…در ضمن بهترین خیابون یوسف آباد که مستوفی باشه رو قیمتشو نزدین…به سیزده میلیون هم میرسه تو مستوفی…

 15. محمدی گفت:

  من قیمت ابن یمین رو دارم نوساز
  حداقل متری ۲۲ و حداکثر ۲۶-۲۷میلیون اعلام میشه:
  ولی خریدار نیست

 16. پوریاعبدلی گفت:

  من میخوام یه آپارتمان صدمتری توی شهرک غرب بخرم.خودم تو شهرمون ۲۰۰متری دارم اما تهران قیمتهاش تخته گاز میره مال شهرای دیگه خر شله

 17. امیر گفت:

  گرانی مسکن با توجه به گرانی سر سام آور ارز و سکه

 18. ابراهیم گفت:

  سلام والا من ۲ ماهه دنبال خونه تو منطقه ۵ هستم نوساز متری ۲۵۰۰۰۰۰۰ کمتر نبوده پونک ۳۲۰۰۰۰۰۰ تا ۲۹۰۰۰۰۰۰ اینا چون نظارت روشون نیست هر قیمتی میخان میدن لطفاً پیگیری کنن مسئولین

  • محمدنام شما... گفت:

   دقیقاً، منم زیر ۱۹ میلیون گیر نیاوردم

 19. عباس گفت:

  قیمت ها رو بردن بالا بخاطر زلزله، همیشه ایران کاراش برعکسه، واسه همین ۲۱ قرن عقبیم

  • فریبا گفت:

   خخخخخخ وای خیلی خنده داره ۲۱ قرن عقب

 20. عباس گفت:

  خدا خیرتون بده، آگه زحمتی نیست قیمت جداگانه آشپزخانه، پذیرایی، سرویس بهداشتی، اتاق خواب و.. رو اعلام کنید شاید توان خرید داشته باشیم

 21. سودابه امیری گفت:

  قیمت آپارتمان نوساز ۱۰۰ متری – انتهای صیاد خیابان گلزار سابق

 22. سودابه امیری گفت:

  انتهای صیاد خیابان گلزار سابق

 23. مانیا گفت:

  سلام ما مرداد ماه یه آپارتمان تو خیابان پاتریس خریدیم ۱۱ ساله متری ۵و سیصد الان با قیمت های شما نمیخونه اصلا متریال خاصی نداره

 24. مریم گفت:

  سلام ما مرداد ماه یه آپارتمان تو خیابان پاتریس خریدیم ۱۱ ساله متری ۵و سیصد الان با قیمت های شما نمیخونه اصلا متریال خاصی نداره خیلی خیلی معمولی هست.

 25. ملی گفت:

  چرا از منطقه ۱۱ به بعد قیمتها نزده؟!

 26. صادق گفت:

  قیمت زمین و املاک در آینده ای نزدیک به شدت کاهش پیدا می کنه

  • امیر گفت:

   با توجه به این روند کاهش ارزش پول ؛ فکر نکنم ..

 27. farzin گفت:

  قیمت آپارتمان نوساز در شهرآرا ۱۰ میلیون میباشد لطفا قیمت ها رو از مینیمم تا ماکسیمم بنویسید
  آپارتمان ها بسته به موقعیت – متریال – امکانات و غیره متفاوت میباشد

 28. yousef mohammadi گفت:

  میخواستم ببینم در منطقه نوزده قیمت اپارتمان چنده؟؟؟

 29. املاک بزرگ مزدا گفت:

  ممنون از زحمتی که کشیدید… این قیمت ها حدودی هست و بسته به نوع ساختمان و خیابان ویا عجله فروشنده تغییر میکند

 30. MasoumehRabiei گفت:

  تجاری توی میردامادمتری چنده؟۱۰سال ساز.

 31. اسعدی گفت:

  دردشت قیمتش از مرجان ومدائن پایین تر می باشد..قیمت هر متری آپارتمان قدیمی بالای ۱۰سال ساخته ۱۹ الی ۱۹ ونیم در مرجان می باشد..اما آپارتمان نوساز به ۲۲ونیم الی۲۴هم رسیده.

 32. Amin گفت:

  سلام بیایین آبادی ما متری صد هزار تومن زمین و بنای دو سال ساخت متری چهار صد تومن
  شمال. اکازیون. همراه با باغ و….

 33. بانک اطلاعات املاک بزرگ ایران گفت:

  با توجه به شروع تابستان و فصل خرید و فروش مسکن انتظار رونق بازار خرید و فروش بدون افزایش قیمت محسوس مسرود

 34. مهران گفت:

  به نظر من باید سایتهایی ایجاد بشه که خریدار و فروشندهمواردشان را در آن سایت ها بگذارند و از این طریق با هم آشنا شده و معامله کنند.بدین ترتیب پس از مدت کوتاهی دست آژانسها کوتاه شده و آنها مجبور خواهند شد تا بکارهای دیگری بپردازند و از این مفت خوری دست بردارند.

 35. اردلان گفت:

  من بعنوان یک فروشنده در منطقه سهروردی در هنگام فروش با بنگاهی اینطور قرارداد میبندم که کمیسیون مربوطه را باید از خریدار بگیرد و من هیچ پولی بابت کمیسیون به آژانس نمیدهم.

 36. همشهری گفت:

  کار خوبیه..اما چرا فقط قیمت مناطق بالای شهررا نوشتید..مناطقی را که ما میخواستیم نبود…مناطق مرکزی وغرب تهران نبود

 37. م.ص گفت:

  لطفا قیمت یک ساختمان ۴طبقه با متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر را در منطقه یوسف آباد و خیابان پرستار و نبرد شمالی بذارید.

 38. سعيد محمدي گفت:

  چند تا نکته به نظرم میرسه
  تقریبا تمام خیابان ها به بنگاهی و بانک تبدیل شده
  جهان سوم جایی است که برای آباد کردن خانه خود حتما باید دیوار همسایه راخراب کنی
  در کل در جیب مردم چیزی نمونده که معاملات با این سطح قیمت اتفاق بیفتد
  این قیمتها را به این دلیل زدید که
  ۱-سواره از پیاده خبر نداره
  ۲- قبول ندارید روزی رسون خداست
  انشاالله خدا ما و شما رو به راه راست هدایت کنه

 39. عسیی گفت:

  قیمت منطقه ۲۲چیتگر

 40. محسن امیری گفت:

  سلام. آخه با این حقوق کم چه جوری میشه خونه خرید . لعنت به این مسعولین که همه دزدن آدمها قیمتارو می بینه افسردگی میگیره . جوونا نمیتونن ازدواج کنن چه برسه که خونه بخرن . من که حلالشون نمیکنم .

 41. محسن گفت:

  معلوم نیس شما شیادان از کجا این قیمت ها رو در آورید. همش دروغ محضه. معلوم نیس که از کجا باج گرفتید که این همه دروق و دونگ و اینجا ثبت کردید. لعنت به همه شماها. همین شماها هستین که گند زدین به این ملت. برید و گرتون و از این جامعه بردارید تا ملت یه نفس راحت بکشند.

  • رها گفت:

   آره واقعا یه مشت دزد و شیاد مثل اینا جامعه رو به گند کشیدن .

 42. فرهاد گفت:

  ارزو می کنم قیمت خونه به پایین ترین رقم برسه تا همه بتونند صاحب خانه شوند

  • امین گفت:

   عاقلاتش اینه که شما آرزو کنی قدرت خرید مردم بره بالا تا همه بتونن خونه دارشن .

 43. فرهاد گفت:

  به نظر من باید قیمتها نصف این رقمها باشد من الان یه اپارتمان تو منطقه ۵ به نصف قیمت گذاشته کسی نمیاد

 44. محمد رضا رفیع پور گفت:

  این قیمت ها درست هستش
  من همین الان در آصف میشینم برج کوهستان البته اشمش دقیق نیست پدر و مادرم میدونن همونجا متری ۳۶ میلیون

 45. نام شما... گفت:

  لطفا قیمت همه مناطق رو بزارید

 46. میثم گفت:

  ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم

 47. صدرا علایی گفت:

  همه قیمتهای بالا نسبت به قیمت واقعی ۲۰درسدبیشتر است اینها کار یک تعداد افرادفرصت طلب می باشد.طبق آمار نفوس مسکن در۱۰سال اخیر آنقدر آپارتمانسازی انجام شده که تا ۱۱ سال دیگر حتی اگر یک خانه هم ساخته نشود ،خونه های مازاد وخالی کفاف می کند.

 48. مهسا گفت:

  قیمت ها رو بالا زدید مگه میشه قیمت شهرزیبا گرانتر از جنت اباد باشه؟!مگه میشه؟مگه داریم؟!شهر زیبا قیمتش باید خیلی پایینتر از جنت اباد باشه،واقعا تعجب کردم

 49. حجت ا لله گفت:

  قیمتها خیلی گران هست

 50. مصی گفت:

  سلام
  منبع و ماخذ قانونی قیمتها تون معلوم نیست خوب قبول کنین که اعتماد مردم به واقعی بودنش کم میشه ضمنا شما قیمت کل مناطق تهران را ننوشته اید مثلا قیمت منطقه ۲۲ وبعضی از مناطق هم که نوشته اید قیمت نداده اید پس بنویسید قیمت بعضی از مناطق دلخواه ما

 51. سياوش گفت:

  روستا جا به اون خوبی چرا اومدن تهران که حالا این همه سختی بکشن،مشالا همه هم بچه تهرانن هیچکی حاضر نیست به سرزمین مادریش برگرده…از بس این تهران باحاله،،،هر کی منکر بشه نا شکره،،از تهران هر جا بهتر بود اونجا شلوغ میشد پس تهران همه رقمه برتره و هم چنین بهترباید هم گرون باشه.

 52. بهروز گفت:

  قیمت یوسف آباد جهان آرا زیر متری ۴۰ میلیون نیست

 53. ماهتیسا گفت:

  من که چشمم به بودن اینا آب نمی خوره..

 54. فرنیان گفت:

  با تشکر خواهشمند است قیمت را تکمیل نمایید مثلاً در منطقه ۱۲ آپارتمان کلید نخورده متری چند میباشد. باتشکر

 55. بهمن بدری گفت:

  قیمت مسکن درتهران خیلی پایینه متری ۵۰ میلیون که چیزی نیست.متری ۱۵۰ میلیون هم همین طور.

 56. اشکان گفت:

  به نظر من به غیر از مناطق ۲و۲۲ بقیه جاها مفت هم گرونه چون هم شلوغه هم خیابوناش باریکه

 57. مجید گفت:

  این قیمتا شرووره یوسف آباد و نارمک انگاری هم قیمتن اخه همش واقعا چرته

 58. محمد گفت:

  منطقه ۲۲ یکی از بهترین منطقه های تهرانه
  تو جدول شما کجاست؟

 59. سمیر گفت:

  اقا سر کلاس کامپیوتر بودیم استاد داشت سخت افزارارو نشون میداد … یکی از دخترای کلاس سوال کرد
  استاد ؟؟ ویندوزش کجاااس..
  بچه ها میگن استاد رفته بالای درخت قایم شده نمیاد پایین .با سنگم بهش زدن نمیاد پایین .. میگه من کلاغم بال دارم …غار غر میکنه …. دختره ۲ ترم دیگه میخواد بشه استاد ورودی جدیداش.

 60. سمیر گفت:

  مسئولین لطفا رسیدگی کنن الان یک هفتس که آب نداریم .. گاز نداریم برق نداریم . با الکل خونمونو گرم میکنیم.

 61. zkh گفت:

  واقعا این چه طرز نوشتنه آخه؟؟منطقه اندیشه الان برای خودش یه سایت از قیمت ها و مسکن ها داره که همه چیز رو توش دقیق ذکر کرده و هر روز هم بروزرسانی میشه اونوقت تهران با این عظمتش ی همچین سایتی برای اطلاع کاربرا نداره،مسئولین واقعا باید رسیدگی کنن،از احتیاجات مردمه برای خرید مسکن،واقعا نمیدونم چرا کم کاری میکنین ،لطفا سریعا برای کمک به مردم رسیدگی بشه،باتشکر

 62. سمیرا گفت:

  چرا قیمت منطقه۱۱ به بعد رانمگید

 63. بهناز گفت:

  قیمت هارو بالا زدین یه قد کافی خودشون بالان شما هم پیاز داغشو زیاد کردین

 64. مهسا گفت:

  به نظر من جوونابرن بمیرن چون نه خونه داریم نه انگیزه نه خانواده با این قیمت ها زندگی ها داره منفک میشه از جمله زندگیه خودم

 65. رها الماسی گفت:

  باسلام وخسته نباشید

  م من پشنهادی دارم که شمامجریان محترم بیاییدقیمتهاراانقدرپایین منعکس کنید که قیمتها ی
  واقعابیادپایین چون مگن که آژانسهاباعث گرونی ملک شدن

 66. جعفر گفت:

  سلام.همین الان که رکود هستش نوساز تکاوران شمالی رو زیر۸تومن نمیدن

 67. اکبر گفت:

  قیمت مسکن در جنوب تهران را بنویسید

 68. محمد گفت:

  ب نظر شما تهران ۱۸ تا منطقه داره

 69. رها گفت:

  شما خیلی قیمتها را بیشتر از قیمت روز تهران نوشتید. با این کار شما هم دارید به گرونی مسکن تهران دامن میزنید.
  لطفا با تحقیق بیشتر قیمت ها را ثبت کنید.
  با تشکر

 70. امیر گفت:

  حالا هرکی میاد قیمت محله شو دوبله سوبله میگه . بنده خدا نصف همین قیمتها که این سایت پیشگوئی کرده معاملع نمیشه .

 71. سیروان گفت:

  با سلام بنده یه ملک تجاری واداری در میدان شمیران نو کنار اتوبان همت دارم قیمت دقیقشو میخواستم بدونم با تشکر

 72. بهاره شرفی گفت:

  قیمت اپارتمان سپاه در تهران سر . نوساز

 73. رفعتی گفت:

  محدوده معلم اول مرو دشت نرخ آپارتمان مشخص نیست لطفا بفرمایید ممنونم

 74. حسین گفت:

  قیمت آپارتمان تک واحدی و حداکثر پیلوت بعلاوه چهار طبقه واقع در سبلان شمالی و جنوبی با مترای حدود ۷۵ الی ۸۰ متر مربع را می خواستم. با تشکر

 75. ali گفت:

  شریعتی . محدوه پل صدر در منطقه ۷ نیست بین منطقه ۱و ۳ میباشد

 76. آذر گفت:

  بنگاهیها با بالا بردنهای کاذب قیمت مسکن اینقدر تو جامعه گند زدند که حالا خودشون توش ماندند بیچاره کسی که میخواهد خانه اش را بفروشد باید چوب حراج به مالش بزند ولی کو خریدار؟

 77. fihv گفت:

  کلا شما بنگاهی ها ملق های مشتی میزنید اینایی که گزاشتین متری ۲ میلیون سود واسه خودتون در نظر میگیرید وواقعا یکی از عوامل حباب شدن قیمت مسکن شما بنگاهی های شیاد هستید

  • نام شما... گفت:

   داعش ایران بنگاهی ها هستند اکثرم از ترکیه میان و اسپانسراش اونجا و امارات هستند.

 78. نیما گفت:

  قیمت را باتوجه به منطقه ۲۲ گانه تهران درج کنید بر حسب متر مربع و نقشه با تشکر از زحمات فراوان شما

 79. احمدپور گفت:

  قیمت متراژ مسکن در خیابان بهمن پور ناحیه ۹ ، اطراف استاد معین چند است.

 80. نام شما... گفت:

  من خودم یکی از مشاورین املاک هستم و ۵ ساله فعالیت دارم واقعا دیگه ار این بدتر نمیشه انگار همه بخیاله هستن نسبت به کشورشون حتی مسعولین چندین ماه هست که پولی کاسب نشده ام و فعالیت کردن در این زمینه واقعا فایده ندارد دیگر خریداری توی بازار نمانده همه این چند تا مشتری ماهان که خرجو دخل مسکن رو جواب نمیده با این کرایه های سنگین من خودم شاهد این بودم که چندین همکاران ذوبده مسکن از این کار خارج شدهاند لطفا به فکر باشید این قیمتها خای ذوقی ندارد واقعا افتزاح هست چون امنیتی توی بازار مسکن وجود ندارد امنییت باید ثابت باشد نه هفته ای.

  • هومن گفت:

   بخیاله ، ذوبده افتزاح – کاملا مشخصه مشاور املاک هستید

  • titaنام شما... گفت:

   شما لطفا کلاس زبان فارسی ثبت نام کن!

 81. شهروند تهران گفت:

  ممنون از شما
  خواهشا قیمت هاى منطقه هاى بعدى تهران هم ثبت کنید.تمام قیمت هاى منطقه ١٠ به بعد شما جایى خالى گذاشتید..
  باتشکر

 82. ارمین گفت:

  خواهان خرید اپارتمان در خیابان ازبایجان می با شم

  • حمید رضا گفت:

   اسکندری جنوبی ۱۶سال ساخت ۴۸متری دارم میفروشم…مالک هستم متری۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰

 83. محمد رضا فرهادی گفت:

  قیمت مسکن در منطقه ۲۲٫آپارتمانهای نگین غرب

 84. رضا احسانی گفت:

  ممنون از این قیمتهایی که گذاشتین حالا شیان متری ۹/۵۰۰ اما تهرانپارس متری ۱۱ میلیون قیمت آپارتمانه

 85. علی گفت:

  لطفا در خصوص روند تغییرات قیمت در آینده و پیش بینی علمی قیمت مسکن را بنویسید.

 86. محمد گفت:

  نمی دونم این قیمتها رو شما از کجا آورده ا ید می دونم پایین تر از اینهاست فکر کنم شریک دزد و رفیق قافله هستید

 87. محمدرضا جمشیدی گفت:

  باسلام خدمت دوستان محترم بنده به عنوان مشاور املاک در نارمک عرض می کنم قیمت های شما به صورت سوری است .قیمت هر اپارتمان بسته به موقعیت و متریال ساخت وبسیاری مسائل مختلف متغیر است.

 88. نرگس گفت:

  قیمت آپارتمان در خیابانهای مختلف پیروزی

 89. sanaz گفت:

  ,سلام ممنونم از سایتتون …قیمتا طرفای شاهین شمالی منطقه۵ رو هم لطف کنین…مرسی

 90. دنیا گفت:

  منطقه ۱۸ به بعد را بحساب نیاورده اید بخصوص منطقه ۲۲ که بدلیل خوش اب وهوائی وتراکم کم شرایط بهتری دارد

 91. راحله گفت:

  چه خبره سرسام گرفتم

 92. mina گفت:

  yyyyyyyy khoda ma chekar konim ba en gerooni !!! ey kash ma poole rahn dashtim,,,kharide khoone ke joze arezoohaye mahale mast.man doost daram ye aparteman tooye marzdaran dashte basham amaaaaaa!!!!!!!ey khoda

  • سینا گفت:

   سلام، خدا خیلی بزرگه، وقتش که برسه میخرید، اصلا نمیفهمید که پولش چطوری و از کجا جور میشه، نگران نباشید.

 93. بهروز گفت:

  سلام
  قیمت آپارتمان در چیتگر؟
  قیمت آپارتمان نوساز در پروژه آفتاب ۲۲ در غرب تهران(چیتگر)متری چند تومان است؟

 94. مریم گفت:

  باسلام اززحمتی که می کشید متشکریم خواهشمند است قیمت منطقه تهرانپارس توحید (پارک پلیس )هم بنویسید و اینکه آیا این قیمت ها واقعی ومستند است با تشکر

 95. koorosh گفت:

  vaghean che khonehaye khobiii

 96. ممد گفت:

  باید از تهران گریخت و در ده بزیست

 97. کیمیا گفت:

  به نظر من قیمتها خیلی کمتر ازاین که شما نوشته اید داره خرید و فروش میشه

 98. milad گفت:

  سلام خواهشا قیمتهای منطقه ۲۱ و ۲۲ تهران مثل منطقه تهرانسر و شهرک گلستان رو هم بزارید

 99. رضا گفت:

  ار اظلاعات شما ممنون همواره موفقو پایدار باشید

 100. سیروس گفت:

  الان توی نارمک خیابون مدائن چهار سال ساخت متری ۲۵۰۰۰۰۰۰ نوساز متری ۳۲۰۰۰۰۰۰ در حال فروشه برو بقیه جاها رو هم ببین.

 101. احمد گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  لطفا در صورت امکان قیمت مسکن در بندرعباس و قشم را درج نمایید.
  با تشکر

 102. مهسا گفت:

  ممنون

  • مینا گفت:

   مثلا میدان شهدا متری ۲۲ هست . نمیدونم این قیمت ها رو از کجا در میارین.
   اینکه یه عده به این قیمت میدن ممکنه درست باشه ولی این دلیل نمیشه شما همون قیمت ها رو بزنین.
   معامله کمتر انجام میشه چون رکود در بازار حاکم است.

   • پژمان گفت:

    شهدا از چهارده داره تا ۱۸ تومن شما ناراحت نباشید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ