قیمت مسکن در تهران و مناطق مختلف تهران – تیر 97

طبق آخرین بررسی های میدانی برای تخمین قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را در تیر 97 به ترتیب جدول زیر اعلام کردند

قیمت مسکن تهران

توجه نمایید که قیمت ها بر حسب متر مربع و به تومان بوده و تقریبی میباشد زیرا قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان ویا عجله فروشنده تغییر میکند

جدول قیمت مسکن در تهران

قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در تجریش . میدان قدس نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش . فناخسرو نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش . طباطبایی پور نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش . جعفرآباد نو ساز ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش . واعظی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش . سعد آباد نوساز ۱۳,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه . شریفی منش نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه . گلنار نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه . کوهیار نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه . خزر شمالی نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه . کیهان نو ساز ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه . کوه سفید نو ساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه . انتهای آصف نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه . فیروز کوه غربی نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه . مردانی نوساز ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه . پسیان نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه . مقدس اردبیلی نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه . اردیبهشت نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه . صفای اصفهانی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه . پارک وی نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه . سالار نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه . ملکی نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک . خیابان نهم نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک . ساسان نو ساز ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک . بلوار دانشجو نو ساز ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک . میدان دانشگاه نوساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک . گلستان نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک صدف نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک شهید محلاتی ۵ ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک دانشگاه نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک گلها نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در درکه . کوهسار نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل . بلوار قائم نوساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل . گلچین جنوبی نو ساز ۷,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل . خیابان درختی نوساز ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل . بلوار صدرنژاد نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل . میدان میوه و تره بار نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در رستم آباد نوساز
قیمت مسکن در دارآباد . محدوده موزه دارآباد نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد . ۲۰ متری آفرینش نو ساز ۸,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد . میدان دارآباد نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دار آباد . بلوار هاشمی ۱۲ ۶,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاشانک . خیابان امیر نوساز ۸,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاشانک . خیابان امیرصبوری نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک . بشارت نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک . محدوده کمیته امداد نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک . شهید احمد ازگلی نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک . سوهانی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک . بیدستان نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در منظریه نوساز ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه . دستور شمالی نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه . بلوار کاوه نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه . محدوده پارک قیطریه نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه . صاحبی نوساز ۹,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه . بهار جنوبی نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه . چیذر نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه . سه راه قیطریه نوساز ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش . شهرک کوثر نو ساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش . شهرک لاله نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تجریش . مقصود بیگ نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تجریش . میدان قدس نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران نوساز ۱۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه جنوبی محدوه برج کوه نور نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک ابوذر نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه شمالی . خیابان ثروتی نوساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه . کوهستان نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه . سلیمی نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه . اندرزگو نوساز ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه . فروردین نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در صاحبقرانیه نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب . بوعلی نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب . رمضانی نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب . محدوه آتش نشانی نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جماران . حسن پور نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – مژده نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – امیدوار نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – همایون نوساز ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – شمال کاخ نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – پارک مهر نو ساز ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – بعد از کاخ سعدآباد نو ساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – گلابدره نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – اسدالهی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – محدوده کلانتری نو ساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه . گلستان شمالی نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه . گلستان جنوبی نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه . خیابان سپند نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه . بلوار مجدی نوساز ۷,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه . خیابان گلزار نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه . محدوده باشگاه بانک ملی نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه . کوچه ۲ شرقی نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه . خیابان صومعه زاده نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه . خیابان آذرمی نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه . محدوده پارک شطرنج نوساز ۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه . پورابتهاج نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه . بهزاد نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی . محدوده مترو قیطریه نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس . گلستان نو ساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس . محدوده پمپ بنزین نو ساز ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس . ناصری نو ساز ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته . بوسنی هرزگوین نو ساز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته . آقا بزرگی نو ساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته . تختی نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه . کلهری نو ساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه . دژم جو نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه . پرستو نو ساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه . چهارراه کامرانیه نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه . شیبانی نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی شمالی نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی . شهرک صدف نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی . شهرک قائم نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی . شهرک نفت نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین . درکه نوساز ۸,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین . کچوئی نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین . کوهسار نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آراج نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در شهرک غرب . فاز ۲ ۲۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب . فاز ۵ ۱۸ ۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب . فاز ۶ ۱۳ ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا . خیابان ۲۷ نوساز ۸,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا . خیابان ۳۳ نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا . خیابان ۳۶ نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا . خیابان ۴۰ نوساز ۸,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز . نیلوفر نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز . مینا نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز . شهرک بوعلی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد بلوار فرحزاد نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد . بلوار ۲۴ متری نو ساز ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد . بلوار پاک نژاد نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب . فلامک نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب . بلوار دریا نوساز ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب . سپهر نوساز ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا . خیابان پیروزی نوساز ۸,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا . جلال آل احمد نوساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران . ایثار نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران . ابراهیمی نوساز ۷,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران . سپهر نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران . اطاعتی جنوبی نوساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران . خرم رودی نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران . البرز نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران . ناهید نوساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جلال آل احمد . پل آزمایش ۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جلال آل احمد . پل گیشا نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا . جواد حسینی نوساز ۸,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا . امام منتظر نوساز ۸,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا . رحیم زاده نوساز ۷,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان . کاشانی پور نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان . بهبودی نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان . همایونشهر جنوبی نوساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان . بلوارگلاب نوساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان . رحیمی اصل نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۳ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی . غفوری نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان ۵ ۸,۴۵۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی . دوقوز ۱۴ ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه . مسعود نوساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی . برادران جوزی نوساز ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی . منظریه نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی . عین آبادی نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی . گرکانی نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس . سوری نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس . یارمحمدی نوساز ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس . راستوان نوساز ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس . احتشامیه نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس . وارسته نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک . یخچال نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک . پورمشکاتی نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک . محدوده مترو قلهک نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زرگنده . خاقانی نوساز ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زرگنده . عمرانی ۲ ۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان مینا . داراب نیا نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ضرابخانه ۱۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان ونک . برزیل شرقی نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول . شهرک سئول نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول . شهرک فجر ۲۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب ۲۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر . روبروی جام جم نوساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر . خیابان جام جم نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر . محدوه پارک وی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر . ۴ راه پارک وی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر . خاکزاد نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آفریقا . چهارراه جهان کودک نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۴ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در شهرک حکیمیه . مجتمع ولیعصر ۳ ۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک حکیمیه . پگاه نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در حکیمیه . شهرک والفجر ۱۸ ۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره . زهدی نو ساز ۴,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره . درختی نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره . اسفندانی نو ساز ۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره . ۱۵ متری مطهری نو ساز ۴,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره . امین نو ساز ۴,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره . شهید نقدی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی . ۴ راه خاور نو ساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی . عبادی جنوبی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی . حیدرخانی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران پارس . شهرک پارس نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک امید ۲۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران . والاییان شمالی نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران . تکاوران شمالی نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران . آزادگان شمالی نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در هنگام . چهارراه استقلال نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فلکه سوم تهرانپارس ۵ ۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهید عراقی . کشوری نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهید عراقی . پایدار فرد نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان هروی . ظابطی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان هروی . مکران جنوبی نو ساز ۷,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در لویزان . شیان ۳ نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در لویزان . شاه رضایی نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی . لاهیجانی نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی . کرمان شمالی نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی . ۱۶ متری دوم نو ساز ۶,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی . میدان ملت نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه جنوبی . کرمان جنوبی نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه جنوبی . ۳ راه ارامنه نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی . شهید ساسانی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی . بلوار بعثت نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی . بهارستان نو ساز ۵,۶۵۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی . اقاقیا نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی . گلزار شرقی نو ساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی . شهرک مبعث نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی . ۲۲ متری شقایق نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی . حصارک نو ساز ۳,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آبشناسان نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران . وسک نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران . کوهسار نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران . محدوده پاسگاه نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران . فلکه اول نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک . میدان پونک نو ساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک . سردار جنگل نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک . بلوار کمالی نو ساز ۷,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک . بلوار همیلا نو ساز ۷,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی . بلوار آلاله نو ساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی . بهنام نو ساز ۸,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی . بلوار اباذر نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فیض . طالقانی نو ساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فیض . ۲۲ بهمن نو ساز ۶,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا . شربیانی غربی نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا . مرادی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا . قدس نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اندیشه شمالی نو ساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک امید ۲۷ ۷,۵۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۶ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در یوسف آباد . خیابان ۱۱ نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد . باباطاهر نو ساز ۸,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد . کارگر شمالی نو ساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد . محدوده پارک لاله نو ساز ۷,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قائم مقام فراهانی . مشاهیر نو ساز ۷,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جمشیدیه . جبلی نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان فلسطین ۲۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محدوده پارک ساعی نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد . جهان آرا نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد . بوعلی سینا نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد . جهان مهر نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد . بیستون نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۷ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در باغ صبا نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آپادانا . مرغاب نو ساز ۹,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی . ابراهیم حسنی نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ترکمنستان نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی . حقیقت پسند نو ساز ۴,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی شمالی . اندیشه نو ساز ۹,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی . شهید علیپور نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی شمالی . ابن یمین نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی . نوبخت نو ساز ۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی . داوودآبادی نو ساز ۴,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی . ملک ۶ ۶,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی . محسن آزادی نو ساز ۴,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی . زنده دلان ۱۴ ۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان جنوبی . ۱۰ متری بانک نو ساز ۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در خواجه نظام . اجاره دار ۳ ۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان سپاه نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در خواجه نظام . مانگار ۳ ۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آپادانا . نوبخت نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی . ماهرو زاده نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی . سهیل نو ساز ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی . پایین تراز بهار شیراز نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی . محدوه پل صدر نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۸ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی . امیر نیا نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی . حسینی نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی . کرمان شمالی ۱۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جانبازان غربی نو ساز ۴,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . ۴۶ متری غربی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . میدان ۱۶ نو ساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . مرجان نو ساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . سمنگان نو ساز ۶,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . دمیرچی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . مهر نو ساز ۷,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . میدان هلال احمر نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . میدان ۹۷ نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . میدان ۴۶ نو ساز ۶,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . مدائن شمالی نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . چهارراه تلفنخانه نو ساز ۵,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک . دردشت نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در وحیدیه . تسلیحات نو ساز ۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس . اردیبهشت نو ساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس . اردیبهشت ۱۵۴ نو ساز ۸,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس . رشید جنوبی نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس .خیابان ۲۲۰ نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس . فلکه ۴ نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس . دماوند نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس . بلوار پروین نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس . بلوار شاهد نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۹ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در آزادی . بلوار استاد معین ۳۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بوتان ۳۰
قیمت مسکن در فتح نو ساز
قیمت مسکن در آذری نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۰ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در سبحانی نو ساز
قیمت مسکن در رودکی جنوبی ۱۷ ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سی متری جی نو ساز
قیمت مسکن در آذربایجان نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قصرالدشت نو ساز
قیمت مسکن در بریانک نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان شهید عظیمی نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بلوار زنجان نو ساز
قیمت مسکن در جیحون نو ساز
قیمت مسکن در میدان هاشمی نو ساز
قیمت مسکن در کارون نو ساز
قیمت مسکن در کمیل نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۱ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در معیری نو ساز
قیمت مسکن در امیریه نو ساز
قیمت مسکن در وحدت اسلامی نو ساز
قیمت مسکن در میدان گمرک نو ساز
قیمت مسکن در کارگر جنوبی ۹ ۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مولوی نو ساز
قیمت مسکن در میدان حر نو ساز
قیمت مسکن در میدان راه آهن نو ساز
قیمت مسکن در کاشان نو ساز
قیمت مسکن در میدان حق شناس نو ساز
قیمت مسکن در میدان منیریه نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۲ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان اعدام / محمدیه نو ساز
قیمت مسکن در میدان ابن سینا نو ساز
قیمت مسکن در میدان قیام نو ساز
قیمت مسکن در میدان دربند نو ساز
قیمت مسکن در لاله زار نو نو ساز
قیمت مسکن در خراسان نو ساز
قیمت مسکن در میدان شاهپور نو ساز
قیمت مسکن در میدان فردوسی نو ساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبزه میدان نو ساز
قیمت مسکن در میدان بهارستان نو ساز
قیمت مسکن در چهار راه سرچشمه نو ساز
قیمت مسکن در ری نو ساز
قیمت مسکن در پامنار نو ساز
قیمت مسکن در مازندران نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در چهارراه سیروس نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در کوی زینبیه نو ساز
قیمت مسکن در چهارراه کوکاکولا نو ساز
قیمت مسکن در فلکه روز مادر نو ساز
قیمت مسکن در نیروی هوایی نو ساز
قیمت مسکن در میدان لوزی نو ساز
قیمت مسکن در تهران نو – غدیر نو ساز
قیمت مسکن در تهران نو – هاشمی نو ساز
قیمت مسکن در شهبازی نو ساز
قیمت مسکن در تهران نو – بخشی فرد نو ساز
قیمت مسکن در میدان آشتیانی نو ساز
قیمت مسکن در افروز نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۴ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در درودیان نو ساز
قیمت مسکن در پاسدار گمنام نو ساز
قیمت مسکن در فرح آباد نو ساز
قیمت مسکن در اصفهانک نو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – پرستار شمالی نو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – نبرد شمالی نو ساز
قیمت مسکن در خاوران نو ساز
قیمت مسکن در محلاتی نو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – مقداد نو ساز
قیمت مسکن در افسریه نو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – شکوفه نو ساز
قیمت مسکن در صد دستگاه نو ساز
قیمت مسکن در ده حقی / آهنگ نو ساز
قیمت مسکن در پرستار نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۵ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در خاوران / جاده خراسان نو ساز
قیمت مسکن در ذوالفقاری نو ساز
قیمت مسکن در شهرک سجادیه نو ساز
قیمت مسکن در کیان شهر نو ساز
قیمت مسکن در فلکه اول مشیریه نو ساز
قیمت مسکن در بزرگراه آزادگان نو ساز
قیمت مسکن در افسریه نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۶ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان ابریشم نو ساز
قیمت مسکن در میدان بهمن نو ساز
قیمت مسکن در شهرک طالقانی نو ساز
قیمت مسکن در خانی آباد نو ساز
قیمت مسکن در میدان باربری نو ساز
قیمت مسکن در میدان وصال نو ساز
قیمت مسکن در پارک بعثت نو ساز
قیمت مسکن در بزرگراه بعثت نو ساز
قیمت مسکن در نازی آباد نو ساز
قیمت مسکن در ترمینال جنوب نو ساز
قیمت مسکن در خزانه نو ساز
قیمت مسکن در خیابان جوادیه نو ساز
قیمت مسکن در هزار دستگاه نو ساز
قیمت مسکن در میدان رباط کریم نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۷ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در ابوذر نو ساز
قیمت مسکن در خزانه فلاح نو ساز
قیمت مسکن در زهتابی نو ساز
قیمت مسکن در وصفنارد نو ساز
قیمت مسکن در امین الملک نو ساز
قیمت مسکن در قلعه مرغی نو ساز
قیمت مسکن در یافت آباد نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۸ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان الغدیر نو ساز
قیمت مسکن در کوی مهرزاد نو ساز
قیمت مسکن در اسماعیل آباد نو ساز
قیمت مسکن در میدان معلم نو ساز
قیمت مسکن در میدان جانبازان نو ساز
قیمت مسکن در نوروز آباد نو ساز
قیمت مسکن در شهرک طالقانی نو ساز
قیمت مسکن در سعید آباد نو ساز
قیمت مسکن در ابراهیم آباد نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۹ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در شهرک بستان نو ساز
قیمت مسکن در شهرک شریعتی نو ساز
قیمت مسکن در عبدل آباد نو ساز
قیمت مسکن در نعمت آباد نو ساز
قیمت مسکن در شهرک ابوذر نو ساز
قیمت مسکن در دولت خواه نو ساز
قیمت مسکن در میدان جهاد نو ساز
قیمت مسکن در صالح آباد شرقی نو ساز
قیمت مسکن در صالح آباد غربی نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲۰ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در مالک آباد نو ساز
قیمت مسکن در شهرک شهرداری نو ساز
قیمت مسکن در دیلمان شمالی نو ساز
قیمت مسکن در دیلمان جنوبی نو ساز
قیمت مسکن در حمزه آباد نو ساز
قیمت مسکن در اقدسیه نو ساز
قیمت مسکن در شهرری نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲۱ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در افسریه نو ساز
قیمت مسکن در تهرانسر نو ساز
قیمت مسکن در شهرک استقلال نو ساز
قیمت مسکن در شهرک دانشگاه تهران نو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲۲ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در زیبادشت بالا نو ساز
قیمت مسکن در شهرک چشمه نو ساز
قیمت مسکن در شهرک صدرا نو ساز
قیمت مسکن در زیبادشت پایین نو ساز

تا این لحظه ۱۱۶نظر ثبت شده
 1. ام م :

  سلام من مستاجر وبیکارم محتاج کمک شما هستم رهن خونه ندارم نمیخوام حرام بخورم گدایی حلالتره کمکم کنید بخدا تصمیم گرفتم خودم وبچه هامو بکشم چون آبروم در خطره دو پسر دارم دوستشون دارم کمک کنید این شماره کارتمه ۵۸۹۴۶۳۱۵۰۳۶۴۵۵۳۳ بنام ملثی منفرد شما ایرانیهای با غیرت شما که از نسل کوروش کبیر هستید

  • امید :

   سلام به شما ایرانی با غیرت که لقمه حرام نمیخوری به خاطر بچه هات چنین کاری کردی ومن به تمام با غیرتهای تهران که همشهری خودم هستند خواهش میکنم که به این شماره کارت کمک کنند مردانه احتیاج داره بخاطر بچه هاش کمک کنید خودتون بودید چه حالی داشتید کمک کردید پیام بزارین …..دختر وپسرهای با حال تهران جون این بچه ها رو نجات بدید ما خیلی با حالیم……….

 2. ام م :

  سلام به مومنین ایران زمین …..مستاجرم بیکارم بخون امام حسین ….برای عید فطر چیزی نداریم زن ووپسرم روزه هستن ۲روزه کار گیرم نیومده میترسم کار گیرم نیاد وعید شرمنده بچه هام بشم زن وپسرم خبر ندارن من درخواست کمک کردم شمارا به خدا کمکم کنید بخاطر رضایی آفریدگار مهربان که پدر مهربان است این شماره کارت خودمه ۵۸۹۴۶۳۱۵۰۳۶۴۵۵۳۳بنام ملثی منفرد …عید همه مومنان مبارک.

 3. سعید :

  این قیمت ها رو از کجا در آورید؟
  این قیمت ها مال سال ۹۵ هستش خدا خیرت بده

 4. مینا خانم :

  یوسف آباد جزو مناطقی هست که قیمت خونه تقریبا بالاست…آخرین آماری که ازش دارم نوساز متری یازده دوازده میلیونه…در ضمن بهترین خیابون یوسف آباد که مستوفی باشه رو قیمتشو نزدین…به سیزده میلیون هم میرسه تو مستوفی…

 5. یه جهان سومی :

  قیمتها مربوط به سال ۹۴ است یا ۹۷؟
  موفق باشید

 6. محمدی :

  :
  این قیمتا واقعی نیستن من قیمت ابن یمین رو دارم نوساز
  حداقل متری ۱۱ و حداکثر ۱۶-۱۷میلیون اعلام میشه:
  ولی خریدار نیست

 7. پوریاعبدلی :

  من میخوام یه آپارتمان صدمتری توی شهرک غرب بخرم.خودم تو شهرمون ۲۰۰متری دارم اما تهران قیمتهاش تخته گاز میره مال شهرای دیگه خر شله

 8. امیر :

  گرانی مسکن با توجه به گرانی سر سام آور ارز و سکه در اردیبهشت ۹۷ …

 9. ابراهیم :

  سلام والا من ۲ ماهه دنبال خونه تو منطقه ۵ هستم نوساز متری ۸۵۰۰۰۰۰ کمتر نبوده پونک ۱۲۰۰۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰۰ اینا چون نظارت روشون نیست هر قیمتی میخان میدن لطفاً پیگیری کنن مسئولین

  • محمدنام شما... :

   دقیقاً، منم زیر ۹ میلیون گیر نیاوردم

 10. عباس :

  خدا خیرتون بده، آگه زحمتی نیست قیمت جداگانه آشپزخانه، پذیرایی، سرویس بهداشتی، اتاق خواب و.. رو اعلام کنید شاید توان خرید داشته باشیم

 11. سودابه امیری :

  قیمت آپارتمان نوساز ۱۰۰ متری – انتهای صیاد خیابان گلزار سابق

 12. سودابه امیری :

  انتهای صیاد خیابان گلزار سابق

  • ام م :

   سودابه خانم برای عید فطر منتظر کمک شما هستم ۵۸۹۴۶۳۱۵۰۳۶۴۵۵۳۳بنام ملثی منفرد

 13. سارا :

  یکم که نخه وحشتنااااااک قیمت هاتون عجیبه ،ببخشید ولی انگار اصحاب کهف نرخ گذاشتن اینجا

  • عباس :

   قیمت ها رو بردن بالا بخاطر زلزله، همیشه ایران کاراش برعکسه، واسه همین ۲۱ قرن عقبیم

   • فریبا :

    خخخخخخ وای خیلی خنده داره ۲۱ قرن عقب

 14. مانیا :

  سلام ما مرداد ماه یه آپارتمان تو خیابان پاتریس خریدیم ۱۱ ساله متری ۵و سیصد الان با قیمت های شما نمیخونه اصلا متریال خاصی نداره

 15. مریم :

  سلام ما مرداد ماه یه آپارتمان تو خیابان پاتریس خریدیم ۱۱ ساله متری ۵و سیصد الان با قیمت های شما نمیخونه اصلا متریال خاصی نداره خیلی خیلی معمولی هست.

 16. ملی :

  چرا از منطقه ۱۱ به بعد قیمتها نزده؟!

 17. صادق :

  قیمت زمین و املاک در آینده ای نزدیک به شدت کاهش پیدا می کنه

  • امیر :

   با توجه به این روند کاهش ارزش پول ؛ فکر نکنم ..

 18. farzin :

  قیمت آپارتمان نوساز در شهرآرا از ۶ میلیون تا ۱۰ میلیون میباشد لطفا قیمت ها رو از مینیمم تا ماکسیمم بنویسید
  آپارتمان ها بسته به موقعیت – متریال – امکانات و غیره متفاوت میباشد

 19. yousef mohammadi :

  میخواستم ببینم در منطقه نوزده قیمت اپارتمان چنده؟؟؟

 20. املاک بزرگ مزدا :

  ممنون از زحمتی که کشیدید… این قیمت ها حدودی هست و بسته به نوع ساختمان و خیابان ویا عجله فروشنده تغییر میکند

 21. MasoumehRabiei :

  تجاری توی میردامادمتری چنده؟۱۰سال ساز.

 22. اسعدی :

  ببخشید اطلاعات دقیق نیست..دردشت قیمتش از مرجان ومدائن پایین تر می باشد..قیمت هر متری آپارتمان قدیمی بالای ۱۰سال ساخته ۶الی۶ونیم در مرجان می باشد..اما آپارتمان نوساز به ۸ونیم الی۹هم رسیده..وکلنگی ۱۱هم هست..اینو بزنی..این قیمت ها علکیه..دردشت؟؟؟این قیمیتی نیست؟

 23. Amin :

  سلام بیایین آبادی ما متری صد هزار تومن زمین و بنای دو سال ساخت متری چهار صد تومن
  شمال. اکازیون. همراه با باغ و….

 24. بانک اطلاعات املاک بزرگ ایران :

  با توجه به شروع تابستان و فصل خرید و فروش مسکن انتظار رونق بازار خرید و فروش بدون افزایش قیمت محسوس مسرود

 25. مهران :

  به نظر من باید سایتهایی ایجاد بشه که خریدار و فروشندهمواردشان را در آن سایت ها بگذارند و از این طریق با هم آشنا شده و معامله کنند.بدین ترتیب پس از مدت کوتاهی دست آژانسها کوتاه شده و آنها مجبور خواهند شد تا بکارهای دیگری بپردازند و از این مفت خوری دست بردارند.

 26. اردلان :

  من بعنوان یک فروشنده در منطقه سهروردی در هنگام فروش با بنگاهی اینطور قرارداد میبندم که کمیسیون مربوطه را باید از خریدار بگیرد و من هیچ پولی بابت کمیسیون به آژانس نمیدهم.

 27. همشهری :

  کار خوبیه..اما چرا فقط قیمت مناطق بالای شهررا نوشتید..مناطقی را که ما میخواستیم نبود…مناطق مرکزی وغرب تهران نبود

 28. م.ص :

  لطفا قیمت یک ساختمان ۴طبقه با متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر را در منطقه یوسف آباد و خیابان پرستار و نبرد شمالی بذارید.

 29. سعيد محمدي :

  چند تا نکته به نظرم میرسه
  تقریبا تمام خیابان ها به بنگاهی و بانک تبدیل شده
  جهان سوم جایی است که برای آباد کردن خانه خود حتما باید دیوار همسایه راخراب کنی
  در کل در جیب مردم چیزی نمونده که معاملات با این سطح قیمت اتفاق بیفتد
  این قیمتها را به این دلیل زدید که
  ۱-سواره از پیاده خبر نداره
  ۲- قبول ندارید روزی رسون خداست
  انشاالله خدا ما و شما رو به راه راست هدایت کنه

 30. عسیی :

  قیمت منطقه ۲۲چیتگر

 31. محسن امیری :

  سلام. آخه با این حقوق کم چه جوری میشه خونه خرید . لعنت به این مسعولین که همه دزدن آدمها قیمتارو می بینه افسردگی میگیره . جوونا نمیتونن ازدواج کنن چه برسه که خونه بخرن . من که حلالشون نمیکنم .

 32. محسن :

  معلوم نیس شما شیادان از کجا این قیمت ها رو در آورید. همش دروغ محضه. معلوم نیس که از کجا باج گرفتید که این همه دروق و دونگ و اینجا ثبت کردید. لعنت به همه شماها. همین شماها هستین که گند زدین به این ملت. برید و گرتون و از این جامعه بردارید تا ملت یه نفس راحت بکشند.

  • رها :

   آره واقعا یه مشت دزد و شیاد مثل اینا جامعه رو به گند کشیدن .

 33. فرهاد :

  ارزو می کنم قیمت خونه به پایین ترین رقم برسه تا همه بتونند صاحب خانه شوند

  • امین :

   عاقلاتش اینه که شما آرزو کنی قدرت خرید مردم بره بالا تا همه بتونن خونه دارشن .

 34. فرهاد :

  به نظر من باید قیمتها نصف این رقمها باشد من الان یه اپارتمان تو منطقه ۵ به نصف قیمت گذاشته کسی نمیاد

 35. محمد رضا رفیع پور :

  این قیمت ها غلط هستش
  من همین الان در آصف میشینم برج کوهستان البته اشمش دقیق نیست پدر و مادرم میدونن همونجا متری ۱۱ میلیون

 36. نام شما... :

  لطفا قیمت همه مناطق رو بزارید

 37. میثم :

  ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم

 38. صدرا علایی :

  همه قیمتهای بالا نسبت به قیمت واقعی ۲۰درسدبیشتر است اینها کار یک تعداد افرادفرصت طلب می باشد.طبق آمار نفوس مسکن در۱۰سال اخیر آنقدر آپارتمانسازی انجام شده که تا ۱۱ سال دیگر حتی اگر یک خانه هم ساخته نشود ،خونه های مازاد وخالی کفاف می کند.

 39. مهسا :

  قیمت ها رو هم بالا زدید هم اشتباه مگه میشه قیمت شهرزیبا گرانتر از جنت اباد باشه؟!مگه میشه؟مگه داریم؟!شهر زیبا قیمتش باید خیلی پایینتر از جنت اباد باشه،واقعا تعجب کردم

 40. حجت ا لله :

  قیمتها خیلی گران هست

 41. مصی :

  سلام
  منبع و ماخذ قانونی قیمتها تون معلوم نیست خوب قبول کنین که اعتماد مردم به واقعی بودنش کم میشه ضمنا شما قیمت کل مناطق تهران را ننوشته اید مثلا قیمت منطقه ۲۲ وبعضی از مناطق هم که نوشته اید قیمت نداده اید پس بنویسید قیمت بعضی از مناطق دلخواه ما

 42. سياوش :

  روستا جا به اون خوبی چرا اومدن تهران که حالا این همه سختی بکشن،مشالا همه هم بچه تهرانن هیچکی حاضر نیست به سرزمین مادریش برگرده…از بس این تهران باحاله،،،هر کی منکر بشه نا شکره،،از تهران هر جا بهتر بود اونجا شلوغ میشد پس تهران همه رقمه برتره و هم چنین بهترباید هم گرون باشه.

 43. بهروز :

  سلام این قیمتها اشتباه است مخصوصا قیمت یوسف آباد جهان آرا زیر متری ۹ میلیون نیست

 44. ماهتیسا :

  من که چشمم به بودن اینا آب نمی خوره..

 45. فرنیان :

  با تشکر خواهشمند است قیمت را تکمیل نمایید مثلاً در منطقه ۱۲ آپارتمان کلید نخورده متری چند میباشد. باتشکر

 46. بهمن بدری :

  قیمت مسکن درتهران خیلی پایینه متری ۱۵ میلیون که چیزی نیست.متری ۱۵۰ میلیون هم همین طور.

 47. اشکان :

  به نظر من به غیر از مناطق ۲و۲۲ بقیه جاها مفت هم گرونه چون هم شلوغه هم خیابوناش باریکه

 48. مجید :

  این قیمتا شرووره یوسف آباد و نارمک انگاری هم قیمتن اخه همش واقعا چرته

 49. محمد :

  منطقه ۲۲ یکی از بهترین منطقه های تهرانه
  تو جدول شما کجاست؟

 50. سمیر :

  اقا سر کلاس کامپیوتر بودیم استاد داشت سخت افزارارو نشون میداد … یکی از دخترای کلاس سوال کرد
  استاد ؟؟ ویندوزش کجاااس..
  بچه ها میگن استاد رفته بالای درخت قایم شده نمیاد پایین .با سنگم بهش زدن نمیاد پایین .. میگه من کلاغم بال دارم …غار غر میکنه …. دختره ۲ ترم دیگه میخواد بشه استاد ورودی جدیداش.

 51. سمیر :

  مسئولین لطفا رسیدگی کنن الان یک هفتس که آب نداریم .. گاز نداریم برق نداریم . با الکل خونمونو گرم میکنیم.

 52. zkh :

  واقعا این چه طرز نوشتنه آخه؟؟منطقه اندیشه الان برای خودش یه سایت از قیمت ها و مسکن ها داره که همه چیز رو توش دقیق ذکر کرده و هر روز هم بروزرسانی میشه اونوقت تهران با این عظمتش ی همچین سایتی برای اطلاع کاربرا نداره،مسئولین واقعا باید رسیدگی کنن،از احتیاجات مردمه برای خرید مسکن،واقعا نمیدونم چرا کم کاری میکنین ،لطفا سریعا برای کمک به مردم رسیدگی بشه،باتشکر

 53. سمیرا :

  چرا قیمت منطقه۱۱ به بعد رانمگید

 54. بهناز :

  قیمت هارو بالا زدین یه قد کافی خودشون بالان شما هم پیاز داغشو زیاد کردین

 55. مهسا :

  به نظر من جوونابرن بمیرن چون نه خونه داریم نه انگیزه نه خانواده با این قیمت ها زندگی ها داره منفک میشه از جمله زندگیه خودم

 56. رها الماسی :

  باسلام وخسته نباشید

  م من پشنهادی دارم که شمامجریان محترم بیاییدقیمتهاراانقدرپایین منعکس کنید که قیمتها ی
  واقعابیادپایین چون مگن که آژانسهاباعث گرونی ملک شدن

 57. جعفر :

  سلام.همین الان که رکود هستش نوساز تکاوران شمالی رو زیر۴تومن نمیدن.اونوقت چطوری زدید۳۵۰۰؟؟؟؟؟؟؟

 58. اکبر :

  قیمت مسکن در جنوب تهران را بنویسید

 59. محمد :

  ب نظر شما تهران ۱۸ تا منطقه داره

 60. رها :

  شما خیلی قیمتها را بیشتر از قیمت روز تهران نوشتید. با این کار شما هم دارید به گرونی مسکن تهران دامن میزنید.
  لطفا با تحقیق بیشتر قیمت ها را ثبت کنید.
  با تشکر

 61. امیر :

  حالا هرکی میاد قیمت محله شو دوبله سوبله میگه . بنده خدا نصف همین قیمتها که این سایت پیشگوئی کرده معاملع نمیشه .

 62. سیروان :

  با سلام بنده یه ملک تجاری واداری در میدان شمیران نو کنار اتوبان همت دارم قیمت دقیقشو میخواستم بدونم با تشکر

 63. بهاره شرفی :

  قیمت اپارتمان سپاه در تهران سر . نوساز

 64. رفعتی :

  محدوده معلم اول مرو دشت نرخ آپارتمان مشخص نیست لطفا بفرمایید ممنونم

 65. حسین :

  قیمت آپارتمان تک واحدی و حداکثر پیلوت بعلاوه چهار طبقه واقع در سبلان شمالی و جنوبی با مترای حدود ۷۵ الی ۸۰ متر مربع را می خواستم. با تشکر

 66. ali :

  شریعتی . محدوه پل صدر در منطقه ۷ نیست بین منطقه ۱و ۳ میباشد

 67. آذر :

  بنگاهیها با بالا بردنهای کاذب قیمت مسکن اینقدر تو جامعه گند زدند که حالا خودشون توش ماندند بیچاره کسی که میخواهد خانه اش را بفروشد باید چوب حراج به مالش بزند ولی کو خریدار؟

 68. fihv :

  کلا شما بنگاهی ها ملق های مشتی میزنید اینایی که گزاشتین متری ۲ میلیون سود واسه خودتون در نظر میگیرید وواقعا یکی از عوامل حباب شدن قیمت مسکن شما بنگاهی های شیاد هستید

  • نام شما... :

   داعش ایران بنگاهی ها هستند اکثرم از ترکیه میان و اسپانسراش اونجا و امارات هستند.

 69. نیما :

  قیمت را باتوجه به منطقه ۲۲ گانه تهران درج کنید بر حسب متر مربع و نقشه با تشکر از زحمات فراوان شما

 70. احمدپور :

  قیمت متراژ مسکن در خیابان بهمن پور ناحیه ۹ ، اطراف استاد معین چند است.

 71. نام شما... :

  من خودم یکی از مشاورین املاک هستم و ۵ ساله فعالیت دارم واقعا دیگه ار این بدتر نمیشه انگار همه بخیاله هستن نسبت به کشورشون حتی مسعولین چندین ماه هست که پولی کاسب نشده ام و فعالیت کردن در این زمینه واقعا فایده ندارد دیگر خریداری توی بازار نمانده همه این چند تا مشتری ماهان که خرجو دخل مسکن رو جواب نمیده با این کرایه های سنگین من خودم شاهد این بودم که چندین همکاران ذوبده مسکن از این کار خارج شدهاند لطفا به فکر باشید این قیمتها خای ذوقی ندارد واقعا افتزاح هست چون امنیتی توی بازار مسکن وجود ندارد امنییت باید ثابت باشد نه هفته ای.

  • هومن :

   بخیاله ، ذوبده افتزاح – کاملا مشخصه مشاور املاک هستید

 72. شهروند تهران :

  ممنون از شما
  خواهشا قیمت هاى منطقه هاى بعدى تهران هم ثبت کنید.تمام قیمت هاى منطقه ١٠ به بعد شما جایى خالى گذاشتید..
  باتشکر

 73. ارمین :

  خواهان خرید اپارتمان در خیابان ازبایجان می با شم

  • حمید رضا :

   اسکندری جنوبی ۱۶سال ساخت ۴۸متری دارم میفروشم…مالک هستم متری۲۴۰۰٫۰۰۰

  • حمید رضا :

   ۰۹۲۱۶۳۲۶۰۳۲

 74. محمد رضا فرهادی :

  قیمت مسکن در منطقه ۲۲٫آپارتمانهای نگین غرب

 75. رضا احسانی :

  شما تر زدین با این قیمتهایی که گذاشتین حالا شیان متری ۶/۵۰۰ اما تهرانپارس کجا متری ۶ میلیون قیمت آپارتمانه؟

 76. علی :

  لطفا در خصوص روند تغییرات قیمت در آینده و پیش بینی علمی قیمت مسکن را بنویسید.

 77. محمد :

  نمی دونم این قیمتها رو شما از کجا آورده ا ید می دونم پایین تر از اینهاست فکر کنم شریک دزد و رفیق قافله هستید

 78. محمدرضا جمشیدی :

  باسلام خدمت دوستان محترم بنده به عنوان مشاور املاک در نارمک عرض می کنم قیمت های شما به صورت سوری است .قیمت هر اپارتمان بسته به موقعیت و متریال ساخت وبسیاری مسائل مختلف متغیر است.

 79. نرگس :

  قیمت آپارتمان در خیابانهای مختلف پیروزی

  • ام م :

   سلام نرگس خانم دوست داشتم درد دلم رو برایت بنویسم شاید کمکم کنی یا شماره کارتمو به کسی یا خیری بدهی تا بخاطر بچه هام کمکمون کنن . مستاجر وبیکارم دو پسر دارم با نون حلال بزرگشون کردم رهن خونه ندارم داره آبروم میره چون رهن ندارم یه روز کارگری نکنم شام نداریم تصمیم خطرناکی گرفتم خودم و بچهامو بکشم ولی خیلی دوستشون دارم میترسم درد بکشن ولی بهتر از درد فقر است بهتر از نداشتن سقف بالای سر است حداقل سقف قبری بالای سرشون هست مردانه کمکم کنید ازین فکر منصرف بشم این تلفنم ۰۹۹۰۰۶۰۷۳۰۲واین شماره کارتم ۵۸۹۴۶۳۱۵۰۳۶۴۵۵۳۳ بنام ملثی منفرد

 80. sanaz :

  ,سلام ممنونم از سایتتون …قیمتا طرفای شاهین شمالی منطقه۵ رو هم لطف کنین…مرسی

 81. دنیا :

  منطقه ۱۸ به بعد را بحساب نیاورده اید بخصوص منطقه ۲۲ که بدلیل خوش اب وهوائی وتراکم کم شرایط بهتری دارد

 82. راحله :

  چه خبره سرسام گرفتم

 83. mina :

  yyyyyyyy khoda ma chekar konim ba en gerooni !!! ey kash ma poole rahn dashtim,,,kharide khoone ke joze arezoohaye mahale mast.man doost daram ye aparteman tooye marzdaran dashte basham amaaaaaa!!!!!!!ey khoda

  • سینا :

   سلام، خدا خیلی بزرگه، وقتش که برسه میخرید، اصلا نمیفهمید که پولش چطوری و از کجا جور میشه، نگران نباشید.

 84. rezaei :

  استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE
  استاندارد کمیته بین‏المللی الکترونیک IEC
  استاندارد مهندسان روشنایی IESNA
  استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS
  استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCITS
  استاندارد اتصالات الکترونیک IPS
  استاندارد صنعت نفت ایران IPS
  استاندارد ابزارآلات و سیستمهای اندازه‏گیری ISA
  استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد ISO
  استاندارد بین المللی ارتباطات رادیویی ITU-R
  استاندارد بین المللی ارتباطات مخابراتی ITU-T
  استانداردهای صنعتی ژاپنی JIS
  استاندارد فنی اتصالات JTS1
  استانداردهای نظامی MIL , DOD
  استانداردهای دفاعی بریتانیا MOD
  استاندارد شیرآلات و اتصالات MSS
  استاندارد انجمن خوردگی NACE
  استاندارد تکنولوژی اطلاعات NCITS
  استاندارد تولیدکنندگان لوازم برقی NEMA
  انجمن ملی ایمنی از آتش NFPA
  استاندارد مربوط به هیدرولیک و سیالات NFPA
  استاندارد بین المللی صنایع غذایی NSF
  استاندارد ارتباطات حمل و نقل NTCIP
  استاندارد لوله و اتصالات PFI
  استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI
  استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA
  استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی SAE
  استاندارد روکش کاری و محافظت سطوح امریکا SSPC
  استاندارد کاغذ و کارتن امریکا TAPPI
  استانداردهای آزمایشگاههای شیمی UL

  ۰۹۱۲۱۷۱۳۴۳۲===۴۴۶۵۹۷۹۱ استاندارد ۲۹۱۳ standardhay 2013

  پاسخ دادن

 85. بهروز :

  سلام
  قیمت آپارتمان در چیتگر؟
  قیمت آپارتمان نوساز در پروژه آفتاب ۲۲ در غرب تهران(چیتگر)متری چند تومان است؟

 86. مریم :

  باسلام اززحمتی که می کشید متشکریم خواهشمند است قیمت منطقه تهرانپارس توحید (پارک پلیس )هم بنویسید و اینکه آیا این قیمت ها واقعی ومستند است با تشکر

 87. koorosh :

  vaghean che khonehaye khobiii

  • ام م :

   سلام مستاجرم بیکارم رهن خونه ندارم بخدا بخون گلوی امام حسین تصمیم گرفتم خودم ودوپسرم را بکشم تو که غیرت داری کمکم کن منو از این مستاجری نجات بده این شماره کات منه ۵۸۹۴۶۳۱۵۰۳۶۴۵۵۳۳ بنام ملثی منفرد وتلفنم ۰۹۹۰۰۶۰۷۳۰۲تحقیق کن

 88. ممد :

  باید از تهران گریخت و در ده بزیست

 89. کیمیا :

  به نظر من قیمتها خیلی کمتر ازاین که شما نوشته اید داره خرید و فروش میشه

 90. milad :

  سلام خواهشا قیمتهای منطقه ۲۱ و ۲۲ تهران مثل منطقه تهرانسر و شهرک گلستان رو هم بزارید

 91. رضا :

  ار اظلاعات شما ممنون همواره موفقو پایدار باشید

 92. سیروس :

  الان توی نارمک خیابون مدائن چهار سال ساخت متری ۶۲۰۰۰۰۰ نوساز متری ۸۰۰۰۰۰۰ در حال فروشه برو بقیه جاها رو هم ببین.

  • اسعدی :

   افرین دقیقا شما راست میگی..من در نارمک زندگی می کنم..خنده داره..قیمت دردشت بیشتر از مرجان..اشتباه است..دردشت از مهر ومدان ومرجان کمتره..الان مرجان آپارتمان۲۰ساله متری۶تومن که دارم زندگی می کنم..یک خونه دیگه دارم ۱۰ساله ودر مرجان بالای متری۶ونیم..اما آپارتمان نوش به ۹هم رسیده..خانه های کلنگی خالم در مرجان به ۱۱رسیده..اگر بیشتر نشده..اطلاعات سایت اشتباه وقدیمی می باشد..

   • رستمی :

    تو گه میخوری

   • علی :

    بدجور ذوق کردی, امثال شماها هستین که به هم نوع خودتون رحم نمیکنین

 93. احمد :

  با سلام و خسته نباشید
  لطفا در صورت امکان قیمت مسکن در بندرعباس و قشم را درج نمایید.
  با تشکر

 94. مهسا :

  ممنون

  • مینا :

   این قیمت هایی که زدین درست نیست.

   مثلا میدان شهدا متری ۴۱۰۰ هست . نمیدونم این قیمت ها رو از کجا در میارین.
   اینکه یه عده به این قیمت میدن ممکنه درست باشه ولی این دلیل نمیشه شما همون قیمت ها رو بزنین.
   معامله کمتر انجام میشه چون رکود در بازار حاکم است.

   • پژمان :

    شهدا از دو هشتصد داره تا چهار تومن شما ناراحت نباشید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

X