نشست مسکو دستاورد حداکثری نخواهدداشت/ غرب درپی خرید زمان است

رضا طلایی نیک، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مذاکرات ایران و ۱+۵ در مسکو که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود، با اشاره به اینکه غرب با چالش انسجام و برآورد در ادامه مذاکرات با ایران مواجه است، گفت: متغیرهای گوناگون در انسجام و اراده غرب برای تعامل با ایران وجود دارد .

وی ادامه داد: تنوع متغیرها و ابهام در برآوردهای توافق نهایی و تعامل با ایران از یک سو و برآیند راهبرد فشار از سوی دیگر به انسجام و اراده غرب در ادامه گفتگوها با ایران اثرگذار بوده است.

به گفته طلایی نیک ، با تداوم تحولات منطقه ای و معضلات درونی غرب از یک سو و فشار رژیم صهیونیستی از سوی دیگر، غرب در پایبندی به توافقات با ایران متزلزل شده است. در حقیقت سوریه و مصر در تحولات منطقه ای و فشار بی امان صهیونیست ها، گفتگو با ایران را از اولویت های غرب تنزل داده است.

وی با اشاره به اینکه غرب برای فائق آمدن به چالش انسجام و برآوردهای دقیق تر از پیامدهای راهبردی فشار و گفتگو با ایران به دنبال خرید زمان است، تلاش برای حفظ مسیر گفتگوها با ایران به رغم مهیا نبودن شرایط برای پیشرفت در رفتار غربی ها آشکار است.

طلایی نیک خاطرنشان کرد: چون به موازات تداوم تحریم و فشار سیاسی به ایران غرب از مسدود شدن راه مذاکره نگرانی راهبردی دارد، به همین دلیل برای مذاکرات مسکو با وجود رفتارها و مواضع نوسانی غرب دستاوردهای حداکثری پیش بینی نمی شود.

وی ادامه داد: پایبند نبودن طرف غربی به توافقات اولیه نشست استانبول ۲ و بغداد به منزله مهیا نبودن برای پیشرفت مذاکرات در مسکو است .

این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: غرب تحت فشار صهیونیست ها در ارزیابی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حل موضوع هسته ای و همکاری با ایران با ابهام مواجه شده است و ریشه آن در تعارض و فاصله بین منافع غرب با رژِیم صهیونیستی در برخی از موضوعات است.

وی خاطرنشان کرد: غرب برای عبور از نابسامانی اقتصادی در داخل و تنزل سیاسی در خاورمیانه و کنترل آسیب های ناشی از بیداری اسلامی و مراقبت از هژمونی در حال سقوط بین المللی تعامل با ایران را مثبت ارزیابی می کند، اما در برخی از ارزیابی های دیگر با لابی صهیونیست ها از کنار گذاشتن راهبرد فشار بر علیه ایران و محدود شدن منافع و مداخله ها در منطقه و نیز تزلزل موقعیت رژیم صهیونیتی در پیامدهای تعامل با ایران نگرانی راهبردی دارد.

طلایی نیک افزود:غرب در برآورد نتایج و پیامدهای مذاکره و همکاری جامع با ایران سردرگم است، هر چند که چین و به ویژه روسیه برای پیشبرد مذاکرات در استانبول تلاش مضاعف خواهند داشت و ایران نیز به اتکا به توافقات استانبول و بغداد با اراده و ابتکار در مذاکرات مسکو حضور می یابد اما اراده و آمادگی غرب برای پیشرفت در مذاکرات مسکو ابهام جدی دارد.

وی ادامه داد: سرعت وقایع در سوریه و ناکامی غرب در مصر اولویت های ارادی برای پیشبرد گفتگوها با ایران را در طرف غربی مختل کرده است و باید نسبت به استفاده ابزاری غرب از مذاکرات با ایران برای کنترل موقعیت غرب در سوریه و مصر مراقبت راهبردی شود.

به گفته طلایی نیک، غرب علاوه بر فشار صهیونیست ها و نابسامانی اقتصادی از ناکامی ها در سوریه و مصر و تداوم بیداری اسلامی به موزارات حفظ گفتگوها با ایران هراس استراتژیک دارد.

وی تأکید کرد: ایران برای خنثی سازی راهبرد فشار و صیانت از حقوق هسته ای در راهبرد مذاکره از ظرفیت های بالاتر نسبت به گذشته برخوردار است و به همین دلیل نیز ناکامی ها و هزینه های بیشتر برای غرب در ادامه راهبرد فشار علیه ایران و فرار از مذاکرات عادلانه و سازنده پیش بینی می شود.

طلایی نیک خاطرنشان کرد: با ناکارآمدی دیپلماسی ۱۰ ساله غرب در حل موضوع هسته ای ایران هژمونی داخلی و خارجی این اردوگاه متزلزل تر خواهد شد. روسیه وچین با درک اهداف انحرافی غرب در بهانه جویی از موضوع هسته ای ایران برای همراهی با گروه ۱+۵ محتاط تر شده اند.

به گفته این کارشناس بین الملل، غرب برای استفاده ابزاری از گروه ۱+۵ با چالش چین و روسیه مواجه است. همکاری هسته ای و غیر هسته ای ایران مانند توافق برای پروتکل الحاقی و بازدیدهای بیش از تعهدات قانونی از قبیل پارچین بدون اعتمادسازی عملی و رفتارهای سازنده در مذاکرات میسر نیست.

وی خاطرنشان کرد: غرب برای توافق برد- برد و عادلانه با ایران باید به معاهدات بین المللی و به ویژه NPT و عمل متقابل و گام به گام برای اعتمادسازی اتکا کند.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *