هنرهای آئینی هزاران راز نهفته دارد

هنرهای آئینی ما چون بسم الله خوانی، پرده خوانی،‌نقالی، مناجات خوانی و مانند آن هزاران راز نهفته در خود دارد.

محسن میرزا علی، نقال و پرده خوان و پژوهشگر هنرهای آئینی در خصوص اهمیت هنرهای نمایشی آئینی در مناسبتهای مختلف به خصوص شب های قدر به خبرنگار حوزه تئاتر باشگاه خبرنگاران گفت: هنرهای آئینی ما، هر کدام هزاران راز نهفته دارد هنرهای آئینی چون بسم الله خوان، صلوات خوانی، مناجات خوانی، دشتی خوانی، نقالی، پرده خوانی، تعزیه و همانند این ها، هر کدام مملو از راز است.

وی افزود: همه آئین های نمایش و هنرهای آئینی در مناسبت های خاصی اجرا می شده است به طور مثال پیشواز خوانی مراسمی است که قبل از شروع ماه رمضان اجرا می شده و وقتی وارد ماه رمضان می شدیم، هنرهای آئینی دیگر ارائه می شده است اما آئین های مربوط به شب های قدر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

میرزا علی تصریح کرد: شب زنده داری برای روزه داران ماه رمضان مصنوعی همیشگی است اما این شب زنده داری در شب های قدر کامل می شود.

وی ادامه داد: یکی از این مراسم مشهور ترنا بازی بوده است که از پس از افطار تا بیش از اذان اجرا می شده و به طور معمول در قهوه خانه ها اتفاق می افتاده است.

مرشد میرزا علی اظهار کرد: گاهی پیش می آمد که ترنا بازی تا پس از اذان صبح نیز ادامه پیدا می کرده و دلیل آن گردهمایی مردم و جمع شدن آنها بوده است.

وی بیان کرد: در تمامی این هنرهای آئینی صحبت در بحث اصلی خداوند بوده است. متاسفانه امروزه بسیاری از مردم واقعیت های مرگ و قیامت را فراموش کرده اند و فکر می کنند تا مدت ها زنده می مانند در صورتی که این حقیقتی فراموش نشدنی است و هیچ قدرتی مطلق تر از قدرت حق نبوده است.

وی با اشاره به این که تاکید بر این مسئله در شب های قدر مهم تر است، اظهار کرد: پند و اندرزهایی که از طریق اشعار و گفته های نقالان و اجرا کنندگان شنیده می شده و امروز نیز شنیده می شود از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مرشد میرزا علی خاطر نشان کرد: اگر می گوییم «علی» دردها را دوا می کند و بنده مطلق خداوند بوده و همه هستی اش را به خداوند سپرده است فضای حقیقی ای دارد که در رگه های بیان این هنرمند نیز شنیده می شود./ی۲


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *