وام مسکن ۳۰ میلیون تومان شد

گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:

بانک های عامل مسکن، ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی اقدام کنند. مجموع دوران مشــارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می گردد…

به گزارش پایگاه اطلاع رســانی دولت، وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند؛ بانک های عامل
مسکن، ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت
راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون ریال برای
هر واحد مسکونی اقدام کنند. مجموع دوران مشــارکت و فروش اقساطی این تسهیلات
بیست سال تعیین می گردد.
بر این اســاس، وزارت راه و شهرسازی مجاز است حســاب های بانکی خود و شرکت ها و
سازمان های تابع را به بانک مسکن منتقل کند.
بانک مسکن موظف است در پایگاه اینترنتی های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی برای
ایجاد شعبه تازه برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، اقدام کند.
دولت وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده اســت؛ در پایگاه اینترنتی های مسکن مهر برای ارائه
خدمات روبنایی، آماده سازی و محوطه سازی و زیر ساخت های مورد نیاز از محل واگذاری
اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام کند.
بر اســاس این مصوبه، در صورتی که خریدار در پروژه های مسکن مهر احداثی در اراضی
دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال، ده درصد بدهی بانک
را تســویه کند و قرارداد اجاره عرصه تازه به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال
با خریدار تازه منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال های
بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل
وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می یابد.
بنابراین گزارش، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در کلان شهرها برای تامین مسکن اشخاص
واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز هســتند برای احداث واحدهای مسکونی

اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناســی و به صورت نقد و اقساط (حداکثر پانزده
ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت کند.


khabareghtesadi.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ