کارنامه آزمون دکتری تخصصی پزشکی انتشار یافت

گردآوری توسط گروه آموزش ممتازنیوز

کارنامه آزمون دکتری تخصصی پزشکی منتشر شد

کارنامه نهایی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، تاریخ علوم پزشکی، مواد دندانی و سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ انتشار یافت.

به گزارش ممتاز به نقل از مهر، داوطلبان این آزمون می توانند با درج کد رهگیری در پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی کارنامه خود را ملاحظه کنند.

آزمون دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روز ۱۷ آبان ماه با حضور ۷ هزار و ۲ داوطلب برگزار شد.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ آزﻣﻮن دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی ﺳﺎﻋﺖ ۱۸ روز ۶ بهمن انتشار یافت و بر اساس اعلام مرکز سنجش  یک هزار و ۲۰۶ نفر در  ۵۸ رشته تخصصی پزشکی پذیرفته شدند.

/۱۱۱/


اخبار ممتاز / دانشگاه
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *