۱۹ ایده برای ایجاد جاذبه در زندگی زناشویی

۱) همسرت را عوض نکن، خودت را عوض کن.

۲) همیشه درون خود را بازبینی کن و در این بازنگریها منصف باش.

۳) کنترل زندگی خود را به دست بگیر و هیچگاه نسخه های درمانی دیگران را در زندگی پیاده نکن.

۴) هم به خوبیهایش فکر کن هم به بدیهایش و هنگام بحث هر دو را مد نظر داشته باش.

۵) خود روانپزشک خویشتن باش، با جملات نیرو بخش و درمان گر بعد از هر دلخوری به خود نیرویی تازه ببخش و بدان که این نیز بگذرد.

۶) کمتر صحبت کن و بیشتر عمل. هنگام ناراحتی زیاد سخن نگو، عمل کن (عمل شما سکوت و آرامش در چهره ی شماست) چرا که به هنگام ناراحتی تعادل روحی بر هم می خورد و مسائلی گفته میشود که گاه مشکل را پیچیده تر میکند.

۷) عیب های همسرت را دوست داشته باش.

۸) مردها همه یکسانند این یک روال جهانی است.

۹) مسائل کوچک را نادیده بگیر.

۱۰) مقایسه نکن. هیچ گاه همسرت را با دیگری مقایسه نکن چرا که مردها در عین یکسان بودن هرکدام دنیایی خاص دارند.

۱۱) سعی کن اختلاف سلیقه هایتان به نزاع نیانجامد. این را بدان که تفاوت ها شکاف بوجود نمی آورد عدم تفاهم است که شکاف ها را بیشتر می کند. تفاوت در اصل بسیار سازنده است اگر از آن برای تعالی استفاده کنید.

۱۲) وقت آزاد خود را تنظیم کنید. این کار را برای همه اعضاء خانواده انجام دهید و وقتی را هم به پدر بزرگها و مادربزرگها اختصاص دهید با این کار برای خود و والدینتان ارزش قائل می شوید.

۱۳) سعی نکن برای همه رفتارهای همسرت دلیل بیابی. چرا که خواستگاه و پرورش گاه هر کدام از ما برایمان رفتارهایی را نهادینه میکند. با تلاش و صبر آن دسته از رفتار های نادرست را که نهادینه شده از وجود هم محو کنید.

۱۴) عشق پایدار نیازمند احترام و بازگشت بعد از هر دلخوری است.

۱۵) قرارهای دو نفره را فراموش نکنید. مانند اوائل ازدواج برای او نامه های عاشقانه و کوتاه بنویسید و یا با او در یک جای خاطره انگیز قرار بگذارید.

۱۶) با همسرت مثل یک دوست باش و مشکلات خود را همانند یک دوست با او حل کن.

۱۷) با عشق همسرت را رام خود کن.

۱۸) جذابیت خود را همیشه حفظ کنید حتی اگر چندین سال از ازدواجتان می گذرد.

۱۹) بعضی مواقع با قواعد همسرت در زندگی بازی کن. این نوعی احترام به افکار و منش اوست و این را بدان که او قدر این کار را خواهد دانست.


جدیدترین مقاله های دانستنیهای زندگی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ