آخرین قیمت خودروهای تولید داخل

۲۱اردیبهشت،

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ — وانت باردو   ایران خودرو ۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر تازه   — — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه   ۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز   ۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر تازه.دوگانه سوز   — — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه.دوگانه سوز   — ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی   — ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی مشخصات خودرو ۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ SE سمند   — — SE سمند پایه گازسوز   ۲۴٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز با ایربگ LX سمند   ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ LX سمند   — — ELX سمند سورن   — ۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن مشخصات خودرو ۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند مشخصات خودرو — — EF7 سمند مالتی پلکس   ۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز   — — سمند سریر مشخصات خودرو ۲۲٫۱۸۰٫۰۰۰ ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو    — — GLX 405 . TU5 پژو   — — GLX 405 . XUM پژو   ۲۳٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز   — ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX پژو   ۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو مشخصات خودرو — — ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز   — — پژو پارس معمولی   ۲۸٫۲۸۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز   — — پژو پارس سال / دوگانه سوز   ۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال مشخصات خودرو — — پژو پارس سال سفارشی   — ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس   — ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس مشخصات خودرو — ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن تازه   — ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک مشخصات خودرو — — EF7 پژو پارس سال / موتور   — — EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور   — ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو — — ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ   — ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو — ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو — ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو — — V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   — ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو — ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو — — V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   — — V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   — ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو — — V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ   — ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشخصات خودرو — ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای مشخصات خودرو — ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا مشخصات خودرو — — رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴   — — فوتون وانت دیزلی   — ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر مشخصات خودرو — — E1 تندر اتوماتیک   — — E1 تندر دوگانه سوز / تیپ   — ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر مشخصات خودرو — ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ   — — E2 تندر اتوماتیک   — ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن مشخصات خودرو — ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ مشخصات خودرو — ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵   — ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ مشخصات خودرو — ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸   — ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول   — ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول مشخصات خودرو — ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول   — ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید مشخصات خودرو سایپا — ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید   ۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید   — ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰    گازسوز SL 132 .پراید   ۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید   — ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید مشخصات خودرو — — ۱۴۱ LE.پراید   ۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید   ۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ — ۱۴۱ SL.پراید   — ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید مشخصات خودرو — ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید   ۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید   ۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید   — — ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار   — ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز   — ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز   ۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید مشخصات خودرو ۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید   — ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید   — ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید   — — SL تیبا   — — EX تیبا   — — LX تیبا   ۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول  مشخصات خودرو — ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / آپشن دار   — — ریو اتوماتیک   — ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف   — ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف   — ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر   — ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا   — ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز   — ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ مشخصات خودرو — — پیکاپ تک کابین اتاق تازه   — ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق تازه   — ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ تازه C5 مشخصات خودرو — ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ مشخصات خودرو پارس خودرو — ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول مشخصات خودرو — ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا   — ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی مشخصات خودرو — —      MID نیسان قشقایی   — ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سرانزا   — — ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ   — ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی   — — ماکسیما معمولی . بهترین رنگ   — ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول مشخصات خودرو — ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن تازه   — — مگان ۲۰۰۰ دنده ای   — ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول مشخصات خودرو — ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول   — ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2   — ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 مشخصات خودرو — ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 مشخصات خودرو — ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2   — ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق تازه   — — پارس تندر . اتاق تازه.تک ایربگ   — — تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1   — ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 مشخصات خودرو — ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک مشخصات خودرو کرمان خودرو — ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی مشخصات خودرو — — هیوندای ورنا اتوماتیک   — — هیوندای ورنا معمولی   — — لیفان ۵۲۰   — — لیفان ۵۲۰ آی   — ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰ مشخصات خودرو — ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ مشخصات خودرو — ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک مشخصات خودرو — ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار مشخصات خودرو — — J5 جی ای سی مشخصات خودرو — ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ X60 مشخصات خودرو — ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ لوبو مشخصات خودرو — ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار   گروه بهمن — ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار   — ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار مشخصات خودرو — — مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک   — — مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک مشخصات خودرو — ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن تازه   — ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی   توقف فروش ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ مشخصات خودرو — ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول مشخصات خودرو — ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین   — ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز   — ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین   — ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز   — به زودی  اتوماتیک /B50 مشخصات خودرو — —  FAW ون   — — ایسوزو ۵ تن بدون کاربری   — — ایسوزو ۶ تن بدون کاربری   — — ایسوزو ۸ تن بدون کاربری   — — مینی بوس ۲۰ نفره سحر   — — FVR کامیون ۱۸ تن   — —  BMC کشنده جفت محور   — —   BMC شاسی کمپرسی و میکسر   — — FAW 420 کشنده دو محور   — ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین   — ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل   — ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل   — ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مشخصات خودرو مدیران خودرو — ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر مشخصات خودرو — ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک مشخصات خودرو — ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530   ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰  MVM 530 مشخصات خودرو — ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ هاچ بک / MVM 315 مشخصات خودرو — ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ صندوقدار / MVM 315   — — چری ویانا   ۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو مشخصات خودرو — ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو راین — — Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو — ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو — ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو — ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل   — ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹   زاگرس خودرو — ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹ مشخصات خودرو — — پروتون ویرا   — ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸   — ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸   — ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی   مرتب خودرو — ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی   — — G5

منبع: عصر خودرو
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *