آموزش در صنایع بخش مهمی از خدمات فنی و حرفه ای تهران است

مدیر کل اداره فنی وحرفه ای استان تهران گفت: بخشی ازآموزش های این اداره کل درقالب آموزش درصنایع ویژه شاغلان بازار کارودرراستای صیانت ازنیروی کاروارتقای سطح ممارست همگام با فناوری های روز ارایه می شود.

عبادی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: بخش مهمی از آموزشهایی که از سوی اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران ارایه می شود مربوط به بخش صنایع ویژه شاغلان و بازار کار است.
وی افزود: این آموزش ها به منظور ارتقای سطح مهارت افراد همگام با فناوری های روز دنیا در قالب آموزش های مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی  و آموزش ضمن کار ارایه می شود.
عباسی در خصوص آموزش در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی تصریح کرد: این مراکز به منظور گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و تامین انسانی هر مورد نیاز صنایع است.
مدیر کل فنی و حرفه ای  استان تهران خاطر نشان کرد: آموزش های ضمن کار نیز به منظور افزایش  مهارت شاغله در صنعت که محل در هنگام انجام کار واقعی بدون جدا کردن مشاغل از کار صورت میگیرد.
گفتنی است بیش از ۷۵۰ هزار نفر ساعت در سال آموزش های فنی و حرفه ای را در مراکز جوار و ضمن کار و آموزش در صنایع شامل می شد./ف


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *