آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند { آخرین مهلت : ۲۸ اسفند }

مراکز بهداشتی و درمانی متقاضی پزشک خانواده

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی-ریال

توضیحات

تلفن

خراسان جنوبی

سرایان

سرایان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۳۰۰۰۰۰۰۰

۰۵۶۲۸۲۲۲۸۰۰

سه قلعه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰۰۰۰۰۰۰

آیسک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰۰۰۰۰۰۰

درمیان

طبس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۴۵۰۰۰۰۰۰

۰۵۶۲۳۲۲۴۷۹۰

درخش

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۳۷۰۰۰۰۰۰

خوان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲۰۰۰۰۰۰

تخته جان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۴۰۰۰۰۰۰

نهبندان

شوسف

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۴۰۰۰۰۰۰۰

۰۵۶۲۶۲۲۵۳۶۶

طبسین

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۴۰۰۰۰۰۰۰

چاه داشی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۶۰۰۰۰۰۰

بیرجند

ماژان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲۰۰۰۰۰۰

۰۵۶۱۴۴۴۵۶۷۱

گازار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۹۰۰۰۰۰۰

خور

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰۰۰۰۰۰۰

خنک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷۰۰۰۰۰۰

خوسف

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷۰۰۰۰۰۰

معدن

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۱۰۰۰۰۰۰

بشرویه

ارسک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲۰۰۰۰۰۰

۰۵۳۵۳۲۲۷۶۰۲

طبس

عشق آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۳۳۰۰۰۰۰۰

۰۳۵۳۴۲۲۳۴۹۹

فردوس

برون

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵۰۰۰۰۰۰

۰۵۳۴۲۲۳۰۵۹۱

سربیشه

سربیشه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰۰۰۰۰۰۰

۰۵۶۲۳۶۲۳۷۲۶

لانو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۴۰۰۰۰۰۰۰

درح

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۸۰۰۰۰۰۰

قاین

آرین شهر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۸۰۰۰۰۰۰

۰۵۶۲۵۲۲۶۳۱۵

اسلام آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۹۰۰۰۰۰۰

کره

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷۰۰۰۰۰۰

خشک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵۰۰۰۰۰۰

حاجی آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۴۰۰۰۰۰۰

زهان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲۰۰۰۰۰۰

تلفن معاونت بهداشتی دانشگاه بیرجند- مسئول پزشک خانواده:۴۴۳۶۵۸۵-۴۴۴۵۵۰۱

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *