آگهی استخدام درمانگاه خیریه شهید صدر واقع در تهران { آخرین مهلت : ۲۵ مرداد }

درمانگاه خیریه شهید صدر

استان

َشهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختنی

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

شهید صدر

پرستار

کارشناس

۲

طبق قانون کار

از ساعت ۸ الی ۱۶

۵۵۸۰۹۷۸۵-

۵۵۵۷۰۳۰۶

بهیار

دیپلم

۲

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *