آگهی استخدام شرکت طرح بافت برسو { آخرین مهلت : ۱۵ مهر }

آگهی استخدام شرکت طرح بافت برسو
نوع استخدام:قراردادی
محدوده جغرافیایی:تهران
رشته تحصیلی: مهندس عمران آقا
مدت آگهی ۲هفته
ارسال رزومه به آدرس ذیل:
منبع خبر

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.