آگهی استخدام یک شرکت بازرگانی خدماتی { آخرین مهلت : ۱۷ مهر }

استخدام

یک شرکت بازرگانی خدماتی

جهت تصدی پست های سازمانی خود به افراد با سوابق ذیل نیاز دارد.

از متقاضیان خواهشمند است رزومه های خود را به آدرس sservises.info@gmail.com ایمیل نمایند.

۱- مدیر مالی : لیسانس حسابداری / فوق لیسانس حسابداری (آقا) حد اقل ۵ سال سابقه مرتبط با شرکت های خدماتی و تولیدی، آشنایی با نرم افزار های : OFFICE/ همکاران سیستم.

۲- کارشناس برنامه ریزی: مهندس صنایع / مدیریت صنعتی (خانم) حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با سیستم های اطلاعاتی / استانداردهای ISOو استراتژی ، آشنایی با نرم افزارهای MSP/VISIO/…

۳- حسابدار: فوق دیپلم حسابداری / لیسانس حسابداری (آقا / خانم) حداقل ۵ سال سابقه مرتبط با شرکت های خدماتی و تولیدی ، آشنایی با نرم افزار های OFFICE/ همکاران سیستم.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.