آگهی نهمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان { آخرین مهلت : ۲۰ دی }

نهمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان از میان واجدین شرایط به شرح جدول زیر عضو هیات علمی تمام وقت می پذیرد.

تذکر مهم: متقاضیان می بایست جهت ثبت نام به سایت الکترونیکی http://jazb.iau.ir مراجعه نمایند.

تاریخ ثبت نام: ۲۰ آذرماه تا ۲۰ دی آذرماه

ردیف

نام واحد یا مرکز

نام مقطع

نام رشته

تعداد

جنسیت

توضیح

۱

شاهرود

دانشجوی دکترا و دکترا

پرستاری – کد رشته ۱۰۴

۵

خانم و آقا

۳نفر دکتری – 1 نفر دانشجوی دکتری (کلیه گرایش ها)

۲

شاهرود

دانشجوی دکترا و دکترا

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

۳

خانم و آقا

۲ نفر دکتری تخصصی – 1 نفر دانشجوی دکتری

۳

شاهرود

دانشجوی دکترا و دکترا

علوم تشریح – کد رشته ۱۲۱

۳

خانم و آقا

۲ نفر دکتری تخصصی – 1 نفر دانشجوی دکتری

۴

شاهرود

دکترا

فیزیولوژی – کد رشته ۷۳۶

۱

خانم و آقا

۵

شاهرود

دکترا

متخصص بیهوشی – کد رشته ۷۰۴

۱

خانم و آقا

۶

شاهرود

دکترا

معماری – کد رشته ۶۰۱

۲

خانم و آقا

کلیه گرایش ها

۷

شاهرود

دکترا

مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹

۱

خانم و آقا

گرایش نرم افزار

۸

شاهرود

دکترا

مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱

۲

خانم و آقا

۱نفر دکتری محیط زیست– 1 نفر صنایع غذایی

۹

سمنان

دانشجوی دکترا و دکترا

پرستاری – کد رشته ۱۰۴

۲

خانم و آقا

۱نفر دکتری تخصصی – 1 نفر دانشجوی دکتری

۱۰

سمنان

دکترا

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

۱

خانم و آقا

۱۱

دامغان

دکترا

حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷

۱

خانم و آقا

۱۲

دامغان

دانشجوی دکترا و دکترا

معماری – کد رشته ۶۰۱

۳

خانم و آقا

۲ نفر دکتری تخصصی – 1 نفر دانشجوی دکتری

۱۳

گرمسار

دکترا

برق – کد رشته ۴۰۰

۱

خانم و آقا

گرایش قدرت

۱۴

گرمسار

دکترا

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

۱

خانم و آقا

۱۵

گرمسار

دکترا

مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹

۱

خانم و آقا

گرایش نرم افزار – IT

۱۶

مهدی شهر

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

۱

خانم و آقا

گرایش حقوق

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *