ارز تک نرخی اولویت اول دولت است

جام جم آنلاین: سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز اولویت اول و بهینه دولت است، گفت: به دلایل گفته و ناگفته، امروز شاهد تشکیل بازار موازی ارز هستیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در قانون برنامه پنجم نیز نظام ارزی کشور، نظام شناور مدیریت شده است، اظهار داشت: این نظام تلویحا دربردارنده این است که نظام ارزی کشور باید تک نرخی باشد تا بتوان دامنه نوسان آن را مدیریت کرد.

سید شمس الدین حسینی در خصوص طرح جدید نمایندگان مجلس برای چند نرخی شدن ارز و اینکه دولت در سال گذشته برای تک نرخی کردن ارز تلاش کرد، گفت: اولویت اول و بهینه ما در دولت تک نرخی کردن ارز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در قانون برنامه پنجم نیز نظام ارزی کشور، نظام شناور مدیریت شده است، اظهار داشت: این نظام تلویحا دربردارنده این است که نظام ارزی کشور باید تک نرخی باشد تا بتوان دامنه نوسان آن را مدیریت کرد.

وی ادامه داد: چند نرخی شدن ارز به هیچ وجه مدنظر دولت نیست و ما از تک نرخی بودن آن صحبت می کنیم که البته آن نیز نرخ‌های امروز بازار موازی را قرار نمی دهد.

حسینی تاکید کرد: نگاه این است طرحی ارائه شود که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا بتوانیم نرخ‌های حباب دار برآمده از نوسانات ارزی را نیز تعدیل کنیم.(مهر)


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.