استخدام آقا بازنشسته – اصفهان

به آقا بازنشسته جهت مدیریت مالی با سابقه محدوده امام خمینی نیازمندیم.

استخدام آقا بازنشسته - اصفهان

استخدام آقا بازنشسته – اصفهان

تلفن : ۰۹۱۳۱۱۴۰۴۵۱

تا این لحظه ۳نظر ثبت شده
  1. علی صادقی:

    اگهی بازنشستگان ب توجه به تجربه وتخصص انهاوعدم پرداخت بیمه از طرف کارفرمایان توجه خاصی نمیشود.

  2. علی صادقی:

    اگهی بازنشستگان ب توجه به تجربه وتخصص انهاوعدم پرداخت بیمه از طرف کارفرما یسیار محدود میباشد.

  3. حسین:

    اگهی بازنشستگان کم است

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.