استخدام درمانگاه تامین اجتماعی لردگان – در خراسان جنوبی

۲۹خردادماه،

 

درمانگاه تامین اجتماعی لردگان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

خراسان جنوبی

سرایان

سرایان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۲-

۸۲۲۲۸۰۰

سه قلعه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آیسک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

درمیان

طبس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۲-

۳۲۲۴۷۹۰

خوان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

تخته جان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

نهبندان

چهار فرسخ

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۲-

۶۲۲۵۳۶۶

بیرجند

گازار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۱-

۴۴۴۵۶۷۱

شاخن

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سربیشه

سربیشه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۲-

۳۶۲۳۷۲۶

لانو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

درح

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

قاین

گرغند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۵۶۲-

۵۲۲۶۳۱۵

چاهک موسویه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

محمد آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

اسلام آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

حاجی آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

زهان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

آبیز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اسفندن

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

خشک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تلفن معاونت بهداشتی دانشگاه بیرجند – مسئول پزشک خانواده: ۴۴۳۶۵۸۵- ۴۴۴۵۵۰۱


سایت کاریاب

مهلت تماس : ۱۵ تیر

 

آگهی استخدام ممتازنیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *