بازدید مشاور رسانه ای رییس جمهوری و مدیرعامل ایرنا از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

بازدید مشاور رسانه ای رییس جمهوری و مدیرعامل ایرنا از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

ˈعلی اکبر جوانفکرˈ مشاور رسانه ای رییس جمهوری و مدیرعامل ایرنا از مناطق زلزله زده آذربایجان بازدید کرد. عکس از سید کاظم یوسفی

عکس:مدیریت سایت

کد خبر:۸۰۳۲۱۳۸۴

تاریخ خبر:۱۶:۵۳ ۲۳/۰۶/

دیدگاه ها و نظرات

: * 
:
: