بزرگ‌ترین پرچم معلق

حادثه > خارجی– ایلنوی: چترباز عراقی با برافراشتن پرچمی به مساحت ۴هزار و ۲۳مترمربع رکورد حمل بزرگ‌ترین پرچم در آسمان را در کتاب‌ گینس به‌خود اختصاص داد.

فرید لفته هنگام چتربازی این پرچم بزرگ را حمل کرد، هر چند بخشی از پرچم یاد‌شده به وسیله بالن‌های پرشده از گاز هلیوم سبک شده بود. همین مورد باعث شد تا این چترباز بتواند با مشکلات کمتری آن را در آسمان برافراشته کند. گفتنی است پیش از این رکورد پرچم برافراشته در آسمان، متعلق به یک فرد ترکیه‌ای به نام پلتک بود که پرچمی به ابعاد ۵۳۱متر را حمل کرده بود.


RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *