بمب خنده

۲۱اردیبهشت۹۲ به نقل از منبع ذکر شده، در پرتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است

طوری زندگی کن که وقتی توی اعلامیه‌ات نوشتن جوان ناکام،

رفیقات نتونن پوزخند بزنن

.

.

.

.

انقد به جای درس خوندن اومدم اینجا که وقتی دارم درس می خونم

به آخر پاراگراف که می رسم انتظار دارم به چیز خنده داری ختم شه!

بعضی وقتا هم اولشو می خونم میبینم چرتو پرته

میرم پاراگراف بعدی

.

.

.

.

امروز سرعت نتم درحد قدم زدن مورچه زیر بارون بود!

در این حد ینی

.

.

.

.

بـا رفیقم داشـتیم مـیرفتیم جـلو درشون کـار داشـت،

بـعد،رسـیدیم جـلو در گـفت حـرکـتو نـگا! مـرگه مـن نـگا کـن ایـنجارو …

بعد زنـگه خونشونو زد بـعد داداش کوچیکش آیفونو بـرداشـت

قـبل از ایـنکه داداشش چـیزی بـگه سـریع گُفت: کـیه؟

داداششم هـُول کـرد گـُفت :مـَنم!!

بـعد سـریع درو بـاز کـرد

خـدا وکـیلی نـیم سـاعـت دراز کـشیده بـودیم تـو پـیاده رو داشـتیم قـهقهه مـیزدیـما ..!

.

.

.

.

عاشق اینم که وقتی استاد می پرسه تا کجا درس دادم؟

همه مثه بـُــز همدیگرو نگاه می کنن و هیچ کس جوابی نمی ده

عاشق این اتحاد و هماهنگیم توو باز نکردن لای جزوه !

.

.

.

.

فک کنم ﺗﻮ کره ﺳﺮﻋﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﮎ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ

.

.

.

.

دقت کردین بعضی وقتا پشه ها یه جایی از بدنمونو نیش میزنن

که خودمون هم نمیدونستیم همچین جایی داریم؟!

.

.

.

.

یه بارم تو بچگی شیطون گولم زد رفتم از جیب بابام هزار تومــن ورداشــتم

رفتم پفک اینا خریــدم ، عصرش عذاب وجــدان گرفتــم

رفتم از کیف مامانم ۳ هزارتومــن ورداشتم گذاشتم تو جیب بابام

عذاب وجدانه ما داریم؟ :دی

.

.

.

.

یادتونه نقش معلم پرورشی تو مدرسه مثه نقش مداد سفید تو مداد رنگیا بود


نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *