تاکید سجادی بر اهداف نم در مشارکت سازنده با اعضای شورای حقوق بشر

محمد رضا سجادی، سفیر  و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر اروپایی سازمان مللل متحد در ژنو در مقام رئیس جنبش عدم تعهد در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به بیانیه نهایی شانزدهمین نشست سران عضو عدم تعهد، بر اهداف نم در  مشارکت سازنده با کلیه اعضای شورای حقوق بشر به منظور تقویت اعتبار و توازن بیشتر آن جهت نیل به جهانشمولی و تقویت حقوق بشر در جهان تاکید کرد. 

وی که در خصوص گزارش خانم ناوی بیلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر سخنرانی می کرد، ضمن استقبال از اقدامات و تلاش های انجام شده توسط کمیسر عالی در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر  بر حمایت کامل  گروه نم در دوران جدید تصدی ماموریت و  بهبود دستاوردهای دفتر کمیسر عالی تاکید کرد.

سفیر کشورمان در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت الهام  از چارچوب استراتژیک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه های  شورا از تمایل خانم کمیسر در خصوص انجام مذاکرات  در خصوص اولویت های استراتژیک دفتر کمیسر در ژنو ونیویورک تقدیر کرد و در عین حال، موضوع عدم توزیع  برابر و منصفانه جغرافیایی ترکیب کارکنان دفتر کمیسر عالی را از جمله چالش های باقی مانده در این حوزه عنوان داشت.

 سجادی در ادامه افزایش بودجه منظم سازمان ملل به دفتر کمیسر عالی را در تقویت استقلال بیش از بیش دفتر کمیسر عالی  ضروری دانست.

رئیس گروه عدم تعهد در ژنو در ادامه  در خصوص اجلاس رویو بعلاوه بیست نسبت به عدم مشارکت موثر کشورهای توسعه یافته در زمینه توسعه پایدار و توفق برای ریشه کنی فقر انتقاد کرد. 

سجادی ضمن تاکید مجدد بر اهمیت حق توسعه، خواستار حمایت کامل دفتر کمیسر عالی از فعالیت های گروه کاری حق توسعه توسط دفتر کمیسر عالی بعنوان مرتبط ترین رکن سازمان ملل در زمینه تحقق حق توسعه شد.  

محمد رضا سجادی هم چنین مواضع عدم تعهد مبنی بر ضرورت تقویت مکانیسم گفتگوهای سازنده و همکاری دفتر کمیسر عالی با کشورهای ذیربط از جمله ارائه بیشتر کمک های فنی و ظرفیت سازی کشورها را خاطرنشان کرد.

با توجه به نشست بیست روزه بیست و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر که از امروز در ژنو آغاز و سه هفته ادامه خواهد داشت، کشورمان به عنوان رئیس عدم تعهد، مواضع جنبش را در خصوص مواد مختلف موجود در دستور کار شورا تنظیم و پس از کسب موافقت اجماعی کلیه اعضای جنبش آنها را ایراد خواهد کرد. علاوه بر این، قطعنامه هایی را نیز از طرف گروه عدم تعهد جهت تصویب به نشست شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *