ترور ۳۵ ایرانی بی گناه در ۱۷ مهرماه

به گزارش خبرنگار سیاست خارجیممتازنیوز، ۳۵ نفر از مردم بی گناه ایران در روز ۱۷ مهر  ماه طی سال‌های ۱۳۵۹ تا  ۱۳۸۰ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.

اسامی شهدا به شرح زیر است:

عبدالله مولودی،تاریخ شهادت:۱۳۸۰/۰۷/۱۷، گروه ترورکننده : اشرار

رضا خوش نیت سرخ آبادی،تاریخ تولد:۱۳۵۶/۰۶/۰۱، تاریخ شهادت:۱۳۷۹/۰۷/۱۷، گروه ترورکننده: عناصر تروریست

جوانمرد داوطلب،تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۷/۱۷، محل ترور: نقده، گروه ترورکننده: گروهک دموکرات

عبدالعظیم شجاعی پور،تاریخ تولد:۱۳۴۲/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت:۱۳۵۹/۰۷/۱۷، محل ترور: دزفول، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

جمشید موذن،تاریخ تولد:۱۳۱۶/۱۱/۰۱،تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۷/۱۷، محل ترور: بوکان، گروه ترورکننده: گروهک دموکرات

ماشااله رجبیان،تاریخ تولد:۱۳۳۱/۰۲/۰۲، تاریخ شهادت:۱۳۷۳/۰۷/۱۷، محل ترور: تربت جام،گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

سید ابراهیم فقیهی، تاریخ تولد:۱۳۲۶/۱۰/۰۳، تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۰۷/۱۷، محل ترور: شیراز، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

اسد میر بلوچ،تاریخ تولد:۱۳۴۴/۰۷/۰۶،  تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۰۷/۱۷، محل ترور: خیابان شهید بهشتی شهرستان خاش،گروه ترورکننده: اشرار

عمر رنجبری،تاریخ تولد:۱۳۳۹/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت:۱۳۷۲/۰۷/۱۷، محل ترور : شهرستان بانه،گروه ترورکننده: گروهک کوموله

علی محمد سعدونی‌نژاد، تاریخ تولد:۱۳۲۱/۰۱/۰۸، تاریخ شهادت:۱۳۵۹/۰۷/۱۷، محل ترور : اهواز، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

حبیب الله سلطان محمدی،تاریخ تولد:۱۳۲۶/۱۱/۰۴، تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۰۷/۱۷، محل ترور : تهران،گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

مهراب اژدری، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۰/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

محمدرضا جباری، تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۱۱/۱۲ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

علی جلیلی، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۵/۰۴، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

عادل آفتابی، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۱/۲۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

حسین فتح اله تیموری، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۵/۱۰ ، تاریخ شهادت: ۱۳۷۲/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

حسین پوریوسف، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۱/۰۱ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

حاجی مراد پولکی، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۳/۱۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

محمود پیراسته خمامی، تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۱۱/۰۱ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

عرب پیشرو، تاریخ تولد: ۱۳۲۴، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

عباس بذرکار، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۶/۲۸، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

محمد انگورانی، تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۱۱/۰۱ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

هاشم ایازی، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۱/۱۰ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

رمضان ایدایی، تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۹/۰۱ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

حیدر باژدان، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۱۱/۰۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

سیدعلی آقایی، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

اسماعیل ابراهیم نیا، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۴/۰۱ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

ظهرالدین ابراهیمی، تاریخ تولد:۱۳۴۵/۱۲/۲۹، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

عیسی ابراهیمی، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۱/۱۹، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

 رزاق احمدی، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۱۰/۰۳، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

مسلم امانی، تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۰۱/۰۱ ، تاریخ شهادت: ۱۳۷۴/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

مصطفی اسماعیلی، تاریخ تولد: ۱۳۲۸/۰۷/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

میراسماعیل حسن زاده، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۸/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

علی جهانی جرفی، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۶/۰۳، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

حسین جهانی، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۳/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۷/۱۷، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *