تصاویر استقبال دختران از روحانی در دانشگاه

دکتر حسن روحانی در دانشگاه شهید بهشتی حضور یافت که با استقبال دانشجویان روبرو شد. در ادامه تصاویر دختران دانشجویی که به گرمی از رئیس جمهور استقبال کردند را مشاهده بفرمایید.

عکس استقبال دختران از حسن روحانی

عکس استقبال دختران از حسن روحانی

https://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2013/12/bc5aa71605fb2240e20f98b16977e232.jpg

https://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2013/12/9d6cc1cb7aa119d35117abb649bbec13.jpg

https://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2013/12/728c374e9b32232e4382ec29e60542aa.jpg

تصاویر استقبال دختران از روحانی در دانشگاه

https://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2013/12/bc821ea54207d685e57b2eb8cb87bbb5.jpg

The post تصاویر استقبال دختران از روحانی در دانشگاه appeared first on مجله ممتاز.

تا این لحظه ۸۱نظر ثبت شده
 1. نام شما... گفت:

  من نوندم چر این زنها اینقده عشق آزادی دارن,البته تعبیر اونها از آزادی فقط زیرکمرشونه

 2. محسن گفت:

  لعنت خدا بر افراد بی عفت و بی غیرت

  • علی73 گفت:

   انشا… که جمع مختلط نیست اگرم باشه پس بتبارک ا… احسن الخالقین

 3. جانم فدای رهبر گفت:

  ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ( ﮐﻪ ﺩﺭﻭﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺑﺎﺩ) ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ:ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﻨﺖ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺪﻋﺖ ﻭ ﺑﺪﻋﺖ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩﻡ، ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻭ ﻭﺯﯾﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮﻣﻦ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺣﻘﯿﺮ ﻭ ﺑﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺸﺎﻥ ﭘﻠﯿﺪ ﻭ ﮔﺴﺘﺎﺥ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﯽ ﺑﺎﮎ ﻭ ﺑﯽ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺣﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺫﻟﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﺩﻥ، ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺭﻭﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﭽﺎﺭﮔﯽ ﻭ ﻧﻨﮓ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ، ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ، ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺒﺎﺭﺩ .

  ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﯾﻨﺪ

  ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﺩﻣﯿﺎﻥ ﻭﻟﯽ ﺩﻝ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺴﺎﻥ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺩﺭﻧﺪﻩ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ ، ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺒﺮﯼ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﯿﺒﺘﺖ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺪ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻋﺬﺍﺏ ﻣﻌﺬﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻧﯿﮑﺎﻧﺸﺎﻥ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻧﺸﻮﺩ.

  ﺷﮑﻢ ﻫﺎﺷﺎﻥ ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ، ﻭ ﺯﻧﺎﻧﺸﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎﻫﺸﺎﻥ ﻭ ﭘﻮﻟﺸﺎﻥ ﺩﯾﻦ ﺷﺎﻥ

  ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﻫﺎﺷﺎﻥ ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺯﻧﺎﻧﺸﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎﻫﺸﺎﻥ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺷﺎﻥ ﺩﯾﻦ ﺷﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﻻ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﻮﯼ ﺭﺍ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﯾﺶ ﺩﺍﻧﻨﺪ .ﺍﺯ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺟﺰ ﻧﺎﻣﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺟﺰ ﺁﺛﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﺟﺰ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﻟﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺧﺪﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﺩ .

 4. نسل سوخته گفت:

  واقعا متاسفم که اینقد راحت به هموطنهاتون توهین میکنید شایدم بعضیهاتون چون دانشگاه نرفتید عقده کردید اینجا ایرانه ایران ما هم باید ولایت پذیر باشیم ریس جمهورمون هم بد نیست پس با توهیناتون شخصیت خانوادگیتون رو نشون ندید

 5. حبیب گفت:

  دانشجوی بی حیا حیا کن درسو رها کن خاک بر سرتون

  • sh گفت:

   ببندبابا.ادمای کوته فکره کوته بینه کوته فهمه نفهم.بریدگمشیییییییدفسیل شده ها.دیگه ازهیجان اینکاروکردن این چرندیات ک بعضیاتون میبافین بهم چیه؟متاسفم.حالاخوبه بدحجابم نیستن بدبختا

 6. MOSTAFA گفت:

  بیاییم همیشه تغیر را ازخود شروع کنیم…وبجای لعنت برای هدایت همه دعا کنیم زیرا دعا هرکس نشان ظرفیت اوست…

 7. اريا گفت:

  خدا را شکر که من جزو منتخبین تو آدم بد دین و فریبکار نبودم کاملا مشخص است تو را چه کسانی انتخاب کردند البته تعدادشان اندک است .
  آمدن تو،از غفلت ما بود .
  ما اکنون بیداریم و به امید پیروزی مجدد به میدان می آییم .
  ممتاز، نظرات اریا معمولا قابل انتشار نیست و لی لااقل تو بخون و به بقیه بگو .

 8. علی گفت:

  پس مامانت هم ناقص عقله

  • sh گفت:

   اگه مامانش ناقص العقل نبود که همچین لوده ی بی فهمی روپس نمینداخت

 9. حسنی گفت:

  زن ناقص عقل است

 10. mohadeseh گفت:

  حالا مگه چی شده طفلکیا رئیس جمهورشون رو دیدن ذوق زده شدن

 11. محمد گفت:

  متاسفانه همه واسه یه چیز الکی کلی هایو هویی میکنن….
  حالا دونفر یکم جیغ زدن مطمعنم بعدن از این کارشون پشیمون شدن…واسه چی….برید ازشون بپرسی…

 12. سینا گفت:

  حالا بد کردن روحانی رو تحویل گرفتن و براش جیغ و هورا کشیدن ؟ حالا خوب بود طرفش گوجه فرنگی پرت می کردن ؟! عجبا !!!

  • مهدی گفت:

   گوجه فرنگی؟؟؟؟
   میدونی کیلوچنده؟؟؟؟

 13. عارف گفت:

  عجب

 14. آناهیتا گفت:

  همه دانشجوها خیلی باهالند به همه فاز میدن

 15. ایرانی گفت:

  راستش نمی فهمم این همه مخالفت برای چی از همین دانشجویان در روزهای انتخابات مصاحبه می کنن خوبه ولی امروز چون از رییس جمهور استقبال می کنن بده دوستان نیمه پر لیوان را ببینید شادابی حق جوانان است

 16. ثذه گفت:

  یه مشت دانشجواند دارن تشویق می کنند همین اخه چقد چرت میگید
  چقد افراط و تفریط تو این مملکت هس

 17. ... گفت:

  الهـــــــــــی آمین!!حرف دلمو زدی لیلا

 18. لیلا گفت:

  اللهم اشف کل مریض

 19. Bahare گفت:

  چرا نظرامو ثبت نمیکنید

 20. hadi kamianfar گفت:

  دخترای خوشگلی بودن مگه نه اینا رو از کجا میارن

 21. احمد اشرفي نوشنق(اريانا) گفت:

  عکسای قشنگی بود

  • ζα گفت:

   نمیخوای دستشونو ببوسی….
   ینی یه چند جا دیگه کامنت گذاشتی که حالم از حرفاتو خودت به هم میخوره.

 22. گلاب گفت:

  اا اینجا که دانشگاه ماست خخخخ اون عکس اخریم دوستامن آقا شلوغ پلوغ بود اون روزا البته تا خود حیاط همه بیرون بودن و به حرفاش میگوشیدن

 23. ایرانی گفت:

  اونوقت این عشوه کردن ها واسه چیه ؟

 24. هانیه گفت:

  اینا با حجاب و با عفت هم می تونن از ریس جمهورشون استقبال کنن و سوژه دست فرصت طلبا نشن.

 25. raza گفت:

  خدایا عاقبت همه مارو ختم به خیر کن
  خروشیم بر هم چو شیر و پلنگ هم آشتی ها بدتر ز جنگ
  گدایی کن پادشاهی ببین رها کن تن خدایی ببین

 26. الهه گفت:

  دمشون گرم

 27. ramin گفت:

  درود به شرف و شعور این خانومای عزیز
  و درود به دکتر روحانی رییس جمهور محبوب و مردمی

 28. farhad گفت:

  اینا تصاویر واقعی از دختران ایران هستند دخترانی که از تقوای متوسط برخوردارند و بینانگر محبوبیت رییس جمهور در بین دانشجویان دختر هم میباشد

 29. اعتدال گفت:

  هر دو گروهی که نظر دادن فاقد بینش سیاسی هستن.
  چرا سریع جبهه گیری میکنید اینقدر افراط و تفریط نداشته باشید تا وقتی رهبری از ایشون حمایت می کنند ما هم مخلصشونیم.

  • محمد گفت:

   رهبری حمایت نکنه چیمار کنه

   • ramin گفت:

    درود به شرف و شعور این خانومای عزیز
    و درود به دکتر روحانی رییس جمهور محبوب ومردمی

 30. پسر ایران گفت:

  آقایون و خانوما تندرو میشه بگیر شما با چی موافقید هر کاری می میکنیم که بر علیه شماس دست بردارید از سرمون خستمون کردین اه

 31. محمد گفت:

  خیلی جالبه همه جا دختر های خیابانی و … طرفدار این اقا هستند این چه قولی بود که رئیس جمهور به جوونای ما داد ؟من به تمام اخوند های کشور شک کردم چون اونا …………………………

 32. مرتضی گفت:

  بیاییم به رئیس جمهور محبوب کشورمون فرصت بدیم و کمکش کنیم و تلاش کنیم تا بتونه موثرتر به مردم کمک کنه. همین جوری نشینیم منتظر کمک باشیم.

 33. مرتضی گفت:

  من حقیر یه مخترع هستم که خداروشکر همه چی رو با زحمت به دست آوردم و همیشه هم تو جامعه تحقیر شدم و حمایت نشدم. الآن خداروشکر ۳۰ مرکز نخبه پروری رو تو سازمان ملل متحد دارم. باورتون میشه؟ بیاییم به جای این جنگ و جدل ها به خودمون و مردم و مملکتمون فکر کنیم. من حقیر از سازمان ملل مجوز دارم مردم رو و دانشجویان رو در سازمان ملل تشویق کنم و براشون تشویقی بگیرم از سازمان ملل. من خودم تلاش کردم. یکی از مجوزهایی که گرفتم پارک علم و فناوری کوروش کبیره در سازمان ملل. شما هم می تونید به جای این همه جدل ها، مخترع شوید. مدال جهانی بگیرید من حقیر همه طوره کمکتون می کنم.

 34. علی تربتی گفت:

  واقعااینجاایرانه داش محمودکجایی که حسن ایرانوخراب کرد

  • دوست داداش محمود گفت:

   من ب فدای داداش محمود و دارو دسته مرد یعنی داداش محمود حالا بزارید اینم بگم فیلم حریم سلطانو دیدید دیگ طرف ب هرکی بارچه بنفش میداد کارشو میساخت شما ک بارچه بنفشو گرفتید شبا موقع خواب مراقب باشید

   • 5قف5ف گفت:

    تو عجب دوستی هستی که اونجور شبکه ها نگاه میکنی؟؟؟احمدی هم نگاه میکنه

 35. طرفدار اصلاحات گفت:

  دمتون گرممممممممممممممممممممممم بچه ها روحانی دوست داریم من فدای اون لبخندبا سیاستت برم الهی

 36. max گفت:

  همچین گفتن استقبال که فکرکردم حالا چی شده اینا که فقط شکلک درآوردن هه

 37. ناشناس گفت:

  وللگرد شما عقب افتاده های متعصب هستید نه ما دانشجویان 🙁

  • محسن گفت:

   یک مقدار جلف بازی در آوردن..از دخترهایی که من در دانشگاه می بینم خیلی بهترن ..حداقل از نطر حجاب بهترن اما حرکتاشون یک مقدار سبکه

 38. میه گفت:

  خوبه روحانی لباس پیغمبر تنشه……………

 39. çeza گفت:

  شما خیلی عقب مونده اید مثل ….ها حرف می زمنید یکم خودتونو اصلاح کنید

 40. هه لوی برزه فر گفت:

  از سرمجبوری هر کاری میکنن دانشجوهاچون فشار بهشون میارن

 41. سعید گفت:

  من فک میکنم ایناازسره مجبوری ازاین ادم استقبال میکنند ومجبورشون کردند وزمانی که وقتش برسه این یاروروبااردنگی شوتش میکنندازمملکت بیرون.

  • طرفدار اصلاحات گفت:

   هیچم مجبورشون نکردن عاشق روحانی اند تا کور شود انکه نتوان دید

 42. آنیتا گفت:

  بدبختا مگه چی کار کردن که هی میگین بی حیایی ؟؟؟
  چیه مگه خب رئیس جمهور رو دیدن خوشحالن …
  حالا سریع میبین چون دخترن شروع میکنین به چرند پرند گفتن ؟؟؟

  • morison گفت:

   اینجا ایرانه دیگه چی کنیم مردم کم دارن

   • طرفدار اصلاحات گفت:

    فعلا که تو کم اوردی بیچاره

   • اردشیر خان گفت:

    احمق چرا به بقیه توهین میکنی!!!!!خودت معلومه خیلی عقده خود کم بینی داری

 43. نیلوفر گفت:

  مثل اینکه همتون دل پری از دانشجو جماعت دارین!!میشه بگید قضیه چیه؟/دانشجویان ولگرد؟؟/اون موقع که شما دارین یه قول دوقول بازی میکنین اینا با دروس سخت فیزیک وریاضی دارن سرو کله میزنن!پیامبر هم میفرماید ارزش علم آموزی صدها برابره عبادت است..خواهشن انقد توهین نکیند..جووننن رییس جمهورشون رو دیدن هیجان زده شدن ..مگه مشغول شرابخواری یا گناهی هستند که میگین بی حیایی میکنن؟لطفا گناه ملت رو نشورید

  • نام شما... گفت:

   ابنا فقط یاد دارن فحش بدن شما خودتو ناراحت نکن .دانشجو وغیر دانشجو هم سرشون نمیشه. توی منزل هم با اهل خانه هم همین جورین

  • morison گفت:

   درود بر شرقت خوشمان آمد

  • طرفدار اصلاحات گفت:

   بزار بگن نیلوفر جان عزیزم عقدشون رو باید یه جوراییخالی کنن دیکه بدبختا روحانی دوست داریممممممممممممممممممممممممممممممممممم عاشقتیمممممممممممممممممممممممممممممممم

  • م گفت:

   ایول فهمیدن هنوزم چنتا مسلمون واقعی{عاقل} نه ظاهری{جاهل وتندرو} تو دنیا پیدا میشه.

  • الیاس گفت:

   من خودم هم دانشجوم این دخترابااین ولگردیاشون ج بلا هایی به سر خودشون میارند بابا….

 44. nhg گفت:

  وقتی همه دانشگاه قبول میشن اینه دیگه

 45. شرار گفت:

  این دانشجوها کل جامعه را به فساد کشوندند وخانواده های زیادی رو از هم پاشوندند خدا ازشون حق بگیره که حتما هم می گیره دست بالا دست بسیار است

 46. ناشناس گفت:

  ما به رییس جمهور عزیزمان احترام میگذاریم ولی این دانشجویان ولگرد نباید از این حالت سو استفاده و بی حیایی کنند

  • abi گفت:

   حتما .اینا هومن سران فتنه . منافقین کور دل خواص بی بصیرت. و اجنبی پرستان اند که باعث کل مشکلات کشورند و تو و بابات و خونوادت باعث رشد و ترقی کشور های اسلامی اید .

 47. sara گفت:

  اینها به بهانه رییس جمهور بی حیایی میکنند؟؟؟…

 48. kh گفت:

  این ولگردها به بهانه رییس جمهور بی حیایی میکنند

 49. ناشناس گفت:

  لعنت براین دانشجویان ولگرد وبی صاحب

  • سپیده گفت:

   وا مریض روانی. واسه چی توهین میکنی

  • علی گفت:

   دهاتی بی فرهنگ جهان سومی

   • یوسف گفت:

    علی بیسواد برو سوادت و ببر بالا ناقص عقل . بدحجابی بی فرهنگیه در کشوره ما .. افتاد ؟؟؟؟

   • یوسف گفت:

    این بدحجابهای عقب مونده ی بی فرهنگ غرب زده ابروی ما رو بردن خدا لعنتشون کنه

 50. لك گفت:

  من خیلی خوشحال شدم از این تصاویر کاش منم اونجا حضور داشتم از روحانی عزیز استقبال می کردم چون از صمیم قلب دوستش دارم دمش گرم این رئیس جمهور با حال ما

  • یوسف گفت:

   .تا میای از حجاب حرف بزنی دم از فتار و ..میزنن . خب احمق بحث اینجا سره حجابه . اون کسایی که تو میگی ماله بیت المال و میخورن و … هر کار میکنن اشکارا فسق و فجور و گناه نمیکنن این مهمه . این خرهای بی مخ حمال غرب زده ها دارن اشکارا گناه میکنن و گناه و بی عفتی رو ترویج میدن . با همین بدحجابیشون هزاران هزاران بار جنایت میکنن بیسواد عقب مونده برو سواد و اگاهیت و ببر بالا بعد بیا اینجا زر بزن . این دخترها مسخره ترین و خودنماترین و عقب مونده ترین بشرن . شیعه باید حجابش کامل باشه . اینهایی که با خدا مشکل دارن به نظرتون قضاوتی هم براشون باقی میمونه . ادمهای ساده لوح و سطحی نگر میگن آآآآآآآی دل باید پاک باشد آآآآآآآآی از رو ظاهر نباید ضصاوت کرد .. اتفاقا شیعه ها رو باید از رو ظاهر قضاوت کرد این نظریه ی دانشمندان هم هست و هم چنین مردمان باهوش .شیعه باید از روی ظاهرررررررررر قضاوت کرد. از طرز لباس پوشیدن . این احمق های بدحجاب جاهل و بیسواد و نااگاه و سطحی نگر و غرب زده و جنایت کار و عقب مونده و قرن بوقی اند .

   • نادر گفت:

    اگر اصالت ایرانی و جد اندر جد ایرانی رو مطاله کنیم میفهمیم که حجاب از زمان شکل گیری ایران بوده و فقط مختص زنان اشراف زاده بوده .. برای حجاب اشراف زادگان سخت گیری میشد و خودشون هم دوست داشتند از روبند استفاده میکردند وتنها کسانی که موهاشون یکم دیده میشد کنیزان اشراف زاده بودند .. پس حجاب اصالت و فرهنگ ایرانیه خیلی مطالعه کردم . و اولین قشری که حجاب رو به دیگر جوامع انتقال داد ایرانی ها بودند . مثل زمان حاضر که حجاب کامل رو اشراف زادگان ایرانی دارند صاحبان قدرت + ۵۰ در صد مردم … الان در کشور ما بدحجابی مال قشرهای عقده ای و فاحشه ها و غرب زده هاست .. وگرنه یک خانواده ی اصیل و بافرهنگ ایرانی بدحجاب نیست .

   • PEYMAN گفت:

    شما همون برو به داعش بپیوند ، بهتره برات !!
    اختلاس و دزدی و خیانت امثال شماها با این حرفا توجیه نمیشه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *