تودیع و معارفه مدیرعامل سایپا در انتظار وزیر

تودیع و معارفه مدیرعامل سایپا در انتظار وزیر

بعد از تایید خبر برکناری پوستین دوز و جانشینی سعید مدنی، خبر می رسد برگزاری این مراسم به اعلام برنامه از سوی وزیر صنعت شده است.

 

بستن تبلیغ