تا دگر مادر گیتى چو تو فرزند بزاید

درگذشت استاد بى بدیل تار ، جلیل شهناز ، که به حق در رشد و اعتلا هنر موسیقى ایران ، نقشى شگرف داشته اند ، به دوستداران هنر و فرهنگ تسلیت مى گویم.

 با اندوه و احترام

فرج نژاد»

+ دریافت تک نوازی تار توسط میدیا فرج نژاد