جدیدترین قیمت انواع خودرو ایران خودرو

گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وانت باردو

۱۰,۸۱۰,۰۰۰

وانت باردو .سپر تازه (cop)

۱۱,۳۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۷۰,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه (cop)

۱۱,۸۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۱۰,۰۰۰

وانت باردو .سپر تازه.دوگانه سوز (cop)

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۸۲۰,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه.دوگانه سوز (cop)

۱۴,۳۲۰,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۵,۱۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۶,۸۰۰,۰۰۰

سمند SE

۲۴,۸۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۸,۶۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۶,۷۰۵,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 بدون مالتی پلکس

۲۷,۶۰۰,۰۰۰

۲۴,۲۸۰,۰۰۰

سمند EF7 مالتی پلکس

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۵۳۰,۰۰۰

سمند EF7 با داشبورد تازه یورو ۴

۲۷,۹۸۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۹,۳۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۹۵,۰۰۰

سمند سریر

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۲۸,۳۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس LX موتور TU5

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن تازه

۴۲,۱۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۳,۱۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۴,۹۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

رانا TU5

۳۰,۴۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۷۰,۰۰۰

تندر E1

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ

۴۴,۵۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۳۶,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.