جدیدترین قیمت روز انواع لپ تاپ در بازار ایران

[ hana-code-insert ] 'price' is not found

Dell

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
Dell 3521 core i3 ۴ GB ۱۵ ۱,۶۱۰,۹۸۸
DELL XPS L502 X Core i7 ۸ ۷۵۰ NVIDIA 2G ۱۵٫۶ ۰
Dell 5537 Core i5 ۴ GB ۱۵ ۲,۰۴۸,۸۷۴
DELL XPS 13 Core i7 ۴ SSD 256 Inthel ۱۳٫۳ ۰
Dell 3521 core i3 ۲ GB ۱۵ ۱,۴۴۸,۸۰۸
DELL Latitude E6330 Core i5 ۴ ۵۰۰ Inthel ۱۳ ۰
Dell 3537 celeron GB 2 ۱۵ ۱,۱۹۴,۷۲۶
DELL Latitude E6230 Core i5 ۴ ۳۲۰ Inthel ۱۲ ۰
Dell 5537 core i5 ۴ GB ۱۵ ۲,۰۹۷,۵۲۸
Dell 3421 ۲۱۱۷u GB 2 ۱۴٫۱’ ۱,۲۳۲,۵۶۸
DELL Inspiron 2521 Core i3 ۲ ۳۲۰ Intel 3000 ۱۵٫۶ ۰
DELL Inspiron 5050 Core i3 ۲ ۳۲۰ Intel 3000 ۱۵٫۶ ۰
Dell 5521 Core i5 ۵۵۲۱ Core i5 ۴ GB ۷۵۰ GB ۱۵’ call
Dell 3521 Core i5 ۴ ۱TB ۲GB ۱۵ call
DELL INSPIRON 2521 Core i7 ۸ iT RADION 2G ۱۵٫۶ ۲,۷۹۰,۰۰۰
DELL INSPIRON 5520 Core i7 ۸ iT RADION 1G ۱۵٫۶ ۲۰,۶۰۵,۰۰۰
DELL INSPIRON 5521 Core i7 ۸ iT RADION 2G ۱۵٫۶ ۲,۵۵۰,۰۰۰
DELL Latitude E6430 Core i7 ۸ ۷۵۰ NVIDIA 3G ۱۴ ۷,۰۰۰,۰۰۰

Sony

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
DUO 11SVD1115CDB Core i5 ۸ ۱۲۸ SSD Inthel 4000 ۱۱ ۴,۵۷۹,۰۰۰
SVF 1521 ECXW Core i7 ۴ ۵۰۰ ۱G NVIDIA ۱۵٫۶ ۳,۰۹۹,۰۰۰
SVE 1413BCX Core i3 ۴ ۳۲۰ Inthel 4000 ۱۴ ۱,۱۹۹,۰۰۰
E 14A37CDH Core i7 ۱۶ ۱T RADION 7670 2048 ۱۴ ۴,۵۴۹,۰۰۰
S 1311DGX Core i7 ۱۲ ۶۴۰ NVIDIA 640 M 1024 ۱۳٫۳ ۴,۹۹۹,۰۰۰
SVF1521DCXW Core i5 ۴ ۵۰۰ NVIDIA 740 1024 ۱۵٫۶ ۲,۳۴۹,۰۰۰
SV14A390X Core i7 ۸ ۱T RADION 7670 2048 ۱۴ ۴,۶۷۹,۰۰۰
E15135CX Core i5 ۶ ۱T Inthel 4000 ۱۵٫۶ ۲,۴۹۹,۰۰۰
SVE14A390X-B Core i7 ۸ ۱T RADION 7670 2048 ۱۴ ۴,۲۲۹,۰۰۰

Asus

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
Asus X552 DUAL 2117 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۵۶۷,۷۴۰
Asus X550 LD core i3 ۴ GB ۱۵٫۶″ ۱,۹۳۳,۱۰۴
Asus X450 LD core i7 ۸ GB ۱۴٫۱’ ۲,۶۸۱,۳۷۶
Asus A450 Core i5 ۴ GB ۱۴٫۱’ ۲,۱۷۳,۲۱۲
Asus S300 Core i3 ۴ GB ۱۳ ۱,۹۶۷,۷۸۴
Asus X552 Core i5 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۸۸۱,۲۸۸
Asus X550 Core i3 ۴ GB ۱۴٫۱’ ۱,۹۳۳,۱۰۴
Asus X552 core i5 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۸۸۱,۲۸۸
Asus X200 Dual core ۲ GB ۱۲ ۱,۴۳۷,۹۹۶
Asus X551 b1007 ۲ GB ۱۵٫۶ ۱,۲۱۰,۹۴۴
Asus X451 core i3 ۴ GB ۱۴٫۱’ ۱,۵۴۶,۱۱۶
Asus X550 LD Core i7 ۶ GB ۱۵٫۶ ۲,۷۷۸,۶۸۴
Asus X452 core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۷۷۳,۱۶۸
Asus X451 b1007 ۲ GB ۱۴٫۱’ ۱,۱۵۰,۴۰۷
Asus X450 LD core i7 ۴ GB ۱۴٫۱’ ۲,۴۳۲,۷۰۰
Asus X550 LD Core i5 ۶ GB ۱۵٫۶ ۲,۶۵۹,۷۵۲
Asus X452 DUAL 2117 DUAL 2117 ۴ GB ۱۴٫۱’ ۱,۵۲۴,۴۹۲
Asus X450 Core i5 ۸ GB ۱۴٫۱’ ۲,۲۸۴,۸۰۰
Asus X450 LD core i5 ۴ GB ۱۴٫۱’ ۲,۰۸۶,۷۱۶
Asus X550 LD Core i5 ۴ GB ۱۵٫۶ ۲,۱۷۳,۲۱۲
AsusX550 Corei7 ۶GB ۱۵٫۶ ۲,۷۷۸,۶۸۴
Asus K551 Core i7 ۶ GB ۱۵٫۶ ۲,۸۶۵,۱۸۰
Asus X200 Dual core ۲ GB ۱۲ ۱,۴۳۷,۹۹۶
X550-B Core i7 ۶ ۱T NVIDIA 720 2048 ۱۵٫۶ ۲,۷۹۹,۰۰۰
N46VZ-B Core i7 ۸ ۱T NVIDIA 650 2048 ۱۴ ۳,۰۴۹,۰۰۰
X450CC-D Core i5 ۶ ۱T NVIDIA 720 2048 ۱۴ ۲,۱۷۹,۰۰۰
X550-A Pentium 1.8 ۴ ۷۵۰ NVIDIA 720 2048 ۱۵٫۶ ۱,۶۹۹,۰۰۰
X450CC-B Core i7 ۴ ۷۵۰ NVIDIA 720 2048 ۱۴ ۲,۲۹۹,۰۰۰
K46CB-B Core i7 ۶ ۱T NVIDIA 740 2048 ۱۴ ۲,۷۳۹,۰۰۰
X450CC-G Pentium 1.8 ۴ ۵۰۰ NVIDIA 720 2048 ۱۴ ۱,۴۹۹,۰۰۰
X450CC-C Pentium 1.8 ۴ ۷۵۰ NVIDIA 720 2048 ۱۴ ۱,۶۹۹,۰۰۰
VIVO BOOK S550-D Core i3 ۶ ۱T NVIDIA 740 2048 ۱۵٫۶ ۲,۴۹۹,۰۰۰
N43SM-C Core i5 ۴ ۶۴۰ NVIDIA 630 2048 ۱۴٫۱ ۲,۲۴۹,۰۰۰
VIVO BOOK S400CA Core i5 ۴ ۵۰۰ Inthel ۱۴ ۲,۱۹۹,۰۰۰

HP

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
Hp ENVY 15T Core i7 ۸ GB ۱۵٫۶ ۴,۱۷۵,۳۴۰
Hp ENVY 15T Hp ENVY 15T ۸ GB ۱۵٫۶ ۴,۱۷۵,۳۴۰
Hp D002 Core i5 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۹۰۲,۹۱۲
Hp G020 E1-2100 ۲ GB ۱۵٫۶ ۱,۱۲۴,۴۴۸
Hp 4540 Core i7 ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۵۰۸,۳۸۴
Hp D033 Core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۵۰۲,۸۶۸
Hp N245 Core i7 ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۵۲۱,۴۴۰
Hp 4540 Core i5 ۴ GB ۱۵٫۶ ۲,۰۰۰,۲۲۰
Hp N059 Core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۶۲۱,۸۰۰
Hp N240 core i5 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۹۵۶,۹۷۲
Hp 450 Core i5 ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۲۳۸,۰۸۴
Hp N055 core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۷۱۲,۴۷۸

Acer

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
Laptop Acer E1-570 Core i3 E1-570 Core i3 ۴ GB ۱۵٫۶’ ۱,۳۸۳,۹۳۶
Acer V5 Core i5 ۶ GB ۱۵٫۶ ۱,۹۸۹,۴۰۸
Laptop Acer E1-572 Core i5 Core i5 ۶ GB ۱۵٫۶ ۱,۸۹۲,۱۰۰
Acer V5 Core i5 ۶GB ۱۵٫۶ ۱,۹۸۹,۴۰۸
Laptop Acer E1-572 Core i7 Core i7 ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۲۱۶,۴۶۰
Laptop Acer E1-572 Core i5 E1-572 Core i5 ۶GB ۱۵٫۶ ۲,۲۹۲,۱۴۴
Acer V5 Core i7 ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۷۲۴,۶۲۴
Acer V3 Core i7 ۸ GB ۱۵٫۶ call
Laptop Acer E1-572 Core i5 E1-572 Core i5 ۶GB ۱۵٫۶ ۱,۸۹۲,۱۰۰
Laptop Acer E1-572 Core i5 Core i5 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۶۳۲,۶۱۲
Acer E1-530 Quad Core ۲ GB ۱۵٫۶ ۱,۱۷۸,۵۰۸
Laptop Acer E1-572 Core i5 E1-572 Core i5 ۴GB ۱۵٫۶ ۱,۷۹۴,۹۷۲
Laptop Acer E1-572 Core i3 Core i3 ۴GB ۱۵٫۶ ۱,۶۴۳,۴۲۴

Lenovo

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
Lenovo G510 Core i3 Haswell ۴ GB ۱۵٫۶ call
Lenovo G510 core i5-Haswell ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۶۹۷,۴۸۴
Lenovo G510 Core i7-Haswell ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۳۳۵,۳۹۲
Lenovo Z-510 Core i7-Haswell ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۷۲۴,۶۲۴
Lenovo G510 Core i7-Haswell ۸ GB ۱۵٫۶
LenovoG5070 Core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۴۳۷,۹۹۶
Lenovo Z510 Core i5-Haswell ۴GB ۱۵٫۶ call
lenovo G5070 Core i5 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۸۲۷,۲۲۸
Lenovo G500 Core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۵۱۳,۶۸۰
lenovo G510 Core i7-Haswell ۶ GB ۱۵٫۶ ۲,۲۴۸,۸۹۶
Lenovo Z-510 Core i5-Haswell ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۳۲۴,۵۸۰
Lenovo G500 Core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۳۵۱,۵۰۰
Lenovo z 410 core i7-Haswell ۸ GB ۱۴٫۱ ۲,۶۱۶,۵۰۴
Lenovo G5070 core i5-Haswell ۶ GB ۱۵٫۶ ۱,۹۶۷,۷۸۴
Lenovo B590 ۲۰۲۰ ۲ GB ۱۵٫۶ ۱,۱۴۶,۰۷۲
Lenovo G510 Core i7-Haswell ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۵۴۰,۸۲۰
Lenovo G500 B1000 ۲ GB ۱۵٫۶ ۱,۰۹۲,۰۱۲
Lenovo S510 core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۶۳۲,۶۱۲
Lenovo Z-510 Core i7-Haswell ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۷۲۴,۶۲۴
lenovo G5070 core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۴۰۵,۵۶۰
Lenovo B5400 core i5 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۶۹۷,۴۸۴
Lenovo G510 Core i5-Haswell ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۷۷۳,۱۶۸
lenovo G510 Core i7-Haswell ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۲۳۷,۷۷۸
Lenovo G500 core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۵۴۶,۱۱۶
Lenovo S-510 Core i5 ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۹۷۸,۵۹۶
Lenovo Z-510 Core i5-Haswell ۶ GB ۱۵٫۶ ۲,۲۲۷,۲۷۲
lenovo G5070 B1000 ۲ GB ۱۵٫۶ ۱,۰۹۲,۰۱۲
Lenovo Z510 Core i5-Haswell ۶ GB ۱۵٫۶ ۲,۲۴۸,۸۹۶
Lenovo G510 core i5-Haswell ۴ GB ۱۵٫۶ ۱,۶۹۱,۴۶۶
Lenovo E1-572 core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ call
Lenovo G510 core i3 ۴ GB ۱۵٫۶ call
Lenovo Z-510 Core i7-Haswell ۸ GB ۱۵٫۶ ۲,۷۲۴,۶۲۴
Lenovo S-510 Core i7 ۴GB ۱۵٫۶ ۲,۳۱۳,۷۶۸
LenovoG5070 Core i5 ۴ GB ۱۵٫۶ call
تا این لحظه ۱۹نظر ثبت شده
 1. عمار علی:

  سلام من راجب لپ تاپ و کارایی هایشون هیچ اطلاعی ندارم. میشه راجب کارایی لپ تاپ ها برام بگید. من واس دانشگاه میخوام برای رشته های برق و حقوق. میخوام دو تا لپ تاپ بگیرم میشه راهنمایی ام کنید. زیان گرون نباشن در حد یک و نیم تا دو تومن. ممنون میشم

 2. AMIR MOHAMMAD:

  قیمت ها خیلی زیاده باید شکسته بشه و مردم بتونن دستگاه مورد علاقه شونو خریداری کنن

 3. محسن:

  سلام میشه شماره شرکت بزارین میخام خرید کنم

 4. رضوان:

  سلام. من یه لب تاب ایسوس x555lj دارم اکبند هم هس.core i5,4GB,white. و قصد فروشش رو دارم.

 5. Faeze:

  من لب تاب ایسوس اکبند هدیه گرفتم قصد فروشش رو دارم x555LD,core i5,4GB,white

 6. نواب:

  من میخوام ایسوس بگیرم به شما هم توصیه میکنم حتمابخرید

 7. علیرضا:

  گرونه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

 8. مهدی دهاقین:

  قیمت های سام سونگ را هم بزنید

 9. سیدرضا بازیار:

  قیمت لپ تاپ اپل توی لیست نیست
  امیدوارم اضافه بشه

 10. بهروز:

  خداییش قیمت ها خیلی بالاست نه خبردی

 11. reza:

  لطفا قیمت تبلت توشیبا را ثبت می کنید. با تشکر

 12. سعدی:

  okay

 13. سلیمه:

  قیمت هنوزخیلی بالاست کمتربشه بهتراست.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.