حساسیت ها برای چند نرخی شدن ارز افزایش یافت

یک کارشناس اقتصادی گفت: وابستگی صادرات و واردات کشور به نرخ ارز حساسیت ها را برای چند نرخی شدن افزایش داده است.

عباس علی ابونوری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: وابستگی صادرات و واردات به نرخ ارز به خصوص دلار، حساسیت ها را نسبت به چند نرخی کردن ارز را به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات ارز باید از پایه و اساس بررسی شود تصریح کرد: بررسی کارشناسی در این زمینه می تواند تصمیمات مناسبی را برای یک نرخی یا چند نرخی اتخاذ کند.

ابونوری با بیان این مطلب که باید به جای متعادل ساختن نرخ ارز به صورت گذرا به اوضاع تولید ملی رسیدگی شود و ارزش پول ملی افزایش یابد گفت: به دلیل مداخله دولت در تعیین نرخ ارز، نتیجه ارز تک نرخی یا چند نرخی شدن قابل پیش بینی نیست.

این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: راه حل دیگری که وجود دارد خارج کردن سیاست گذاری های پولی از نرخ ارز است.

وی تصریح کرد: پایین بودن رشد اقتصاد و تولید ناخالص ملی موجب عدم رسیدگی به نرخ ارز از اساس می شود و به همین دلیل بحث تک نرخی یا  چند نرخی شدن ارز مطرح است.

ابونوری با تاکید بر اینکه چند نرخی شدن ارز تبعاتی را برای دولت ایجاد می کند گفت: با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان از نرخ دولتی برخوردارند و برعکس تعدادی هم از نرخ دولتی بی نصیب هستند موجب اجحاف در حق آنان می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قطعا دولت می تواند با ارز تک نرخی بدون مشکلات حاشیه ای و با کنترل بیشتر به تولیدکنندگان ارز ارایه دهد./عب


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.