دانشجویان «کارنامه پوشش» می‌گیرند

وی افزود: در واقع کارنامه پوشش برای شورای انضباطی به عنوان بازوی مشورتی است و در صورتی که دانشجویی بر اساس کارنامه پوشش وضعیت مناسبی نداشته باشد در مرحله اول دانشجو به دفتر مشاوره ارجاع داده می‌شود و اگر مجددا تکرار شود تصمیم انضباطی برای وی اتخاذ می‌شود.

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی از تدوین آیین‌نامه پوشش و رفتار حرفه‌ای برای دانشجویان علوم پزشکی خبر داد.

دکتر وحید صرامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تدوین آیین‌نامه پوشش و رفتار حرفه‌ای برای دانشجویان علوم پزشکی با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، گفت: امید است این آیین‌نامه در صورت نهایی شدن از مهر ماه با ابلاغ به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا شود.

وی با بیان اینکه با توجه به آیین‌نامه پوشش، کارنامه پوشش و رفتار حرفه‌ای برای دانشجویان صادر می‌شود، اظهارکرد: بر اساس این کارنامه، اساتید به دانشجویان خود نمره پوشش به صورت ضعیف، متوسط، خوب و عالی می‌دهد.

وی افزود: در واقع کارنامه پوشش برای شورای انضباطی به عنوان بازوی مشورتی است و در صورتی که دانشجویی بر اساس کارنامه پوشش وضعیت مناسبی نداشته باشد در مرحله اول دانشجو به دفتر مشاوره ارجاع داده می‌شود و اگر مجددا تکرار شود تصمیم انضباطی برای وی اتخاذ می‌شود.

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر اینکه با صدور کارنامه پوشش دانشجویان پایش می‌شوند، خاطرنشان کرد: در صدور کارنامه رفتار حرفه‌ای دانشجویان از جمله نحوه تعامل با بیمار نیز مورد توجه است.


عصر ایران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.