دعای روز اول ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ٣ فروردین ١۴٠٢

دعای نخستین روز ماه مبارک رمضان مصادف با پنجشنبه ۳ فروردین به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می‌شود.

دعای روز اول ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ٣ فروردین ١۴٠٢

اوقات شرعی نخستین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با پنجشنبه ۳ فروردین ماه به افق تهران بدین شرح است:

اوقات شرعی تهران:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴٠:٢٩
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠۴:٢٧
 • اذان ظهر:    ١٢:١٠:۵٩
 • غروب آفتاب:    ١٨:١٨:٠٧
 • اذان مغرب:    ١٨:٣۶:١٣
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٨:٣٢

اوقات شرعی اصفهان:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴٣:٠٣
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠٣:۵٢
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٩:۵٩
 • غروب آفتاب:    ١٨:١۶:٣٨
 • اذان مغرب:    ١٨:٣۴:٠۵
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٩:٠٨

اوقات شرعی مشهد:

 • اذان صبح:    ٠۴:٠۶:۵٩
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:٣١:٣٨
 • اذان ظهر:    ١١:٣٨:١۴
 • غروب آفتاب:    ١٧:۴۵:٢۶
 • اذان مغرب:    ١٨:٠٣:۴١
 • نیمه شب شرعی:    ٢٢:۵۵:٢۶

اوقات شرعی کرج:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴١:۵٩
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠۶:٠۴
 • اذان ظهر:    ١٢:١٢:٣٨
 • غروب آفتاب:    ١٨:١٩:۴۶
 • اذان مغرب:    ١٨:٣٧:۵۴
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣٠:٠۶

اوقات شرعی تبریز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۵٧:۴۶
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٢۴:٣٣
 • اذان ظهر:    ١٢:٣١:٢٨
 • غروب آفتاب:    ١٨:٣٩:٠١
 • اذان مغرب:    ١٨:۵٧:۴٢
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴٧:٣۴

اوقات شرعی کرمان:

 • اذان صبح:    ٠۴:٢٣:۵٩
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۴٢:۴٠
 • اذان ظهر:    ١١:۴٨:٢٩
 • غروب آفتاب:    ١٧:۵۴:۴۶
 • اذان مغرب:    ١٨:١١:۴٧
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٠٨:۴٣

اوقات شرعی شیراز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴٢:٣٨
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠٠:۴۶
 • اذان ظهر:    ١٢:٠۶:٣١
 • غروب آفتاب:    ١٨:١٢:۴٣
 • اذان مغرب:    ١٨:٢٩:٣٧
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٧:٠٢

اوقات شرعی اهواز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۵۶:١٣
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١۵:۴٩
 • اذان ظهر:    ١٢:٢١:۴٧
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٨:١۵
 • اذان مغرب:    ١٨:۴۵:٢٧
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴١:٣۴

اوقات شرعی ارومیه:

 • اذان صبح:    ٠۵:٠٣:١٩
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٢٩:٣٠
 • اذان ظهر:    ١٢:٣۶:٢١
 • غروب آفتاب:    ١٨:۴٣:۴٩
 • اذان مغرب:    ١٩:٠٢:٢٢
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۵٢:۴۵

اوقات شرعی رشت:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴۵:۴۵
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١١:٣۴
 • اذان ظهر:    ١٢:١٨:٢١
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢۵:۴۵
 • اذان مغرب:    ١٨:۴۴:١۴
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣۴:۵٧

دعای روز اول

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمَ اجْعلْ صِیامی فیه صِیام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَهِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا عافیاً عنِ المجْرمینَ.

خدایا! روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرار ده، و اقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی و مرا از خواب غافلان بیدار ساز و گناهم را ببخش ای معبود جهانیان و در گذر از من ای بخشنده ی گنهکاران.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *