دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ۱۰ فروردین ١۴٠٢

دعای هشتمین روز ماه مبارک رمضان مصادف با پنج شنبه ۱۰ فروردین ماه به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می‌شود.

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان + اوقات شرعی ۱۰ فروردین ١۴٠٢

به گزارش ممتاز نیوز، اوقات شرعی هشتمین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با پنج‌شنبه ۱۰ فروردین ماه به افق شهرهای مختلف بدین شرح است:

اوقات شرعی تهران:

 • اذان صبح:    ٠۴:٢٩:٣۵
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵۴:٢۶
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٨:۵٣
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢٣:۵۶
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٢:٠٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۵:۵٨

اوقات شرعی اصفهان:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٣:٠٨
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵۴:۴٢
 • اذان ظهر:    ١٢:٠٧:۵٣
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢١:٣۶
 • اذان مغرب:    ١٨:٣٩:٠٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۶:٣٩

اوقات شرعی مشهد:

 • اذان صبح:    ٠٣:۵۵:۵٣
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:٢١:٢۶
 • اذان ظهر:    ١١:٣۶:٠٨
 • غروب آفتاب:    ١٧:۵١:٢۶
 • اذان مغرب:    ١٨:٠٩:۴۶
 • نیمه شب شرعی:    ٢٢:۵٢:۵١

اوقات شرعی کرج:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣١:٠٢
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵۶:٠١
 • اذان ظهر:    ١٢:١٠:٣٢
 • غروب آفتاب:    ١٨:٢۵:٣٧
 • اذان مغرب:    ١٨:۴٣:۵١
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢٧:٣٢

اوقات شرعی تبریز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴۶:٠٠
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١٣:۴٩
 • اذان ظهر:    ١٢:٢٩:٢٢
 • غروب آفتاب:    ١٨:۴۵:٣٣
 • اذان مغرب:    ١٩:٠۴:٢٠
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۴۴:۵۶

اوقات شرعی کرمان:

 • اذان صبح:    ٠۴:١۴:۴٧
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:٣۴:٠٨
 • اذان ظهر:    ١١:۴۶:٢٢
 • غروب آفتاب:    ١٧:۵٩:٠۶
 • اذان مغرب:    ١٨:١۶:١١
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٠۶:١٧

اوقات شرعی شیراز:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣٣:٣٨
 • طلوع آفتاب:    ٠۵:۵٢:٢۴
 • اذان ظهر:    ١٢:٠۴:٢۵
 • غروب آفتاب:    ١٨:١۶:۵٣
 • اذان مغرب:    ١٨:٣٣:۵١
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٢۴:٣٧

اوقات شرعی اهواز:

 • اذان صبح:    ٠۴:۴۶:۴٣
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠٧:٠١
 • اذان ظهر:    ١٢:١٩:۴١
 • غروب آفتاب:    ١٨:٣٢:۵١
 • اذان مغرب:    ١٨:۵٠:٠٨
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣٩:٠۶

اوقات شرعی ارومیه:

 • اذان صبح:    ٠۴:۵١:۴۵
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:١٨:۵۵
 • اذان ظهر:    ١٢:٣۴:١۵
 • غروب آفتاب:    ١٨:۵٠:١٢
 • اذان مغرب:    ١٩:٠٨:۵١
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:۵٠:٠٨

اوقات شرعی رشت:

 • اذان صبح:    ٠۴:٣۴:١٨
 • طلوع آفتاب:    ٠۶:٠١:٠۵
 • اذان ظهر:    ١٢:١۶:١۵
 • غروب آفتاب:    ١٨:٣٢:٠٢
 • اذان مغرب:    ١٨:۵٠:٣٧
 • نیمه شب شرعی:    ٢٣:٣٢:٢٠

دعای روز هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَهَ الأیتامِ و إطْعامِ الطّعامِ و إفْشاءِ السّلامِ و صُحْبَهِ الکِرامِ بِطَوْلِکَ یا ملجأ الآمِلین.

خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان و طعام کردن بر مردمان و افشای سلام و مصاحبت کریمان به فضل خودت اى پناه آرزومندان.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *