دیار آفتاب؛ روایت تصویری یک دیدار

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی

 • از چشم دوربین

  رهبر معظم انقلاب در جمع پر شور ده‌ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی


 • RSS

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *