رابطه مالی پزشک و بیمار حذف شود

ممتاز نیوز: مهم‌ترین موضوعی که در جامعه پزشکی باید اصلاح و نهادینه شود، عدالت در ارائه خدمات است…

 از آنجایی که پزشکان زمانی که وارد بازار کار سلامت می‌شوند، خودشان باید جایگاه و موقعیت برای خود ایجاد کنند، رقابت ناسالمی در جامعه پزشکی ایجاد می‌شود.

سیاست‌گذاران باید بستری فراهم کنند تا اگر رقابتی بین اعضای جامعه پزشکی شکل می‌گیرد، سالم باشد و باید بدانیم بهترین بستر رقابت سالم نظام ارجاع و پزشک خانواده است. با اجرای نظام ارجاع توزیع متناسب بین ارائه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمت ایجاد خواهد شد. رابطه مالی پزشک و بیمار موضوع مهم دیگری است که باید به آن توجه داشته باشیم. این رابطه را باید به حداقل برسانیم و اثرگذاری مالی را تا حد امکان محو کنیم. برای دستیابی به این هدف، نیازمند اصلاح نظام پرداخت هستیم.

اگر نظام پرداخت براساس نظام جامع عملکردی انجام شود، شاخص‌های کیفی ارائه خدمت رشد می‌کند و پزشکان با آسودگی خیال به ارائه خدمت می‌پردازند و مردم نیز خدمات مطلوب دریافت خواهند کرد. همچنین نقایص و اشکالاتی که در عرضه خدمت پزشکان تحمیل هزینه‌های غیرضروری سلامت به مردم و… وجود دارد مرتفع خواهد شد.

منبع: هفته نامه سپید

منبع: ممتاز نیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *