سفر به قلب آتشفشان / عکس

تصاویر زیر ما را به یاد رمان معروف ژول ورن، بیست هزار فرسنگ زیر دریا می اندازند با این تفاوت که اگر این دانشمند به سفر خود به مرکز زمین ادامه بدهد با دریاچه ای از مواد مذاب بسیار داغ مواجه خواهد شد.

سفر به قلب آتشفشان

سفر به قلب آتشفشان

گیوف مکلی دانشمندی است که به دهانه یک آتشفشان سفر کرده و تا فاصله ۳۰ متری مواد مذاب پیش رفته است. او اولین کسی است که تا این حد به مواد آتشفشانی نزدیک شده است. لباس ضدگرمای آقای مکلی به او اجازه داد تا نزدیک به ۴۵ دقیقه در نزدیکی گدازه ها بایستد.

سفر به قلب آتشفشان

سفر به قلب آتشفشان

آقای مکلی می گوید ” ۱۵ سال بود که می خواستم این کار ا انجام دهم اما هر بار با شکست مواجه می شدم. اما این شکست ها در واقع مقدمه پیروزی بودند. قصد دارم تا آنجا که می توانم به این تحقیقات ادامه دهم. غیر ممکنی در جهان وجود ندارد.”

سفر به قلب آتشفشان

سفر به قلب آتشفشان

سفر به قلب آتشفشان

سفر به قلب آتشفشان

سفر به قلب آتشفشان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *