سنگها و جواهرات موافق و مخالف بروج مختلف


۱ . برج حمل / فروردین
سنگهای موافق = مرجان – حجرالدم – الماس – عقیق – زبرجد – سنگ یشم
سنگهای مخالف = مروارید – اوپل – سنگ موسی

۲ . برج ثور / اردیبهشت
سنگهای موافق = الماس – مروارید – یاقوت کبود
سنگهای مخالف = یاقوت اصغر ( پکهراج ) – زبرجد – الماس زرد

۳ . برج جوزا / خرداد
سنگهای موافق = زمرد – سنگ یشم
سنگهای مخالف = یاقوت کبود – فیروزه – اکوامرائن

۴ . برج سرطان / تیر
سنگهای موافق = عقیق – حجرالقمر – مروارید – زبرجد – زمرد
سنگهای مخالف = سنگ موسی – لاجورد – روبی

۵ . برج اسد / مرداد
سنگهای موافق = یاقوت – یاقوت کبود – الماس – عقیق
سنگهای مخالف = یاقوت اصغر – زمرد

۶ . برج سنبله / شهریور
سنگهای موافق = زمرد – لاجورد – سنگ یشم – عقیق – الماس – زرقون
سنگهای مخالف = فیروزه – ایمی تهست – اکوامرائن

۷ . برج میزان / مهر
سنگهای موافق = الماس – یاقوت کبود – سنگ یشم – زبرجد – یاقوت اصغر
سنگهای مخالف = مروارید – سنگ موسی – روبی

۸ . برج عقرب / آبان
سنگهای موافق = یاقوت اصغر – الماس – عقیق سرخ – اوپل
سنگهای مخالف = زمرد – زرقون

۹ . برج قوس / آذر
سنگهای موافق = یاقوت اصغر – فیروزه – لهسنیا – حجرالقمر
سنگهای مخالف = عقیق – یاقوت کبود – اکوامرائن

۱۰ . برج جدی / دی
سنگهای موافق = یاقوت کبود – فیروزه – عقیق
سنگهای مخالف = حجرالقمر – روبی – اوپل

۱۱ . برج دلو / بهمن
سنگهای موافق = یاقوت کبود – عقیق – فیروزه
سنگهای مخالف = یاقوت اصغر – لاجورد – الماس زرد

۱۲ . برج حوت / اسفند
سنگهای موافق = زبرجد – لاجورد – حجرالقمر – سنگ یشم
سنگهای مخالف = عقیق – فیروزه – یاقوت کبود

geoaria.blogfa

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ