سه انتصاب جدید در دانشگاه صنعتی اصفهان

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان طی احکام جداگانه ای معاون پژوهش و فناوری، رئیس دانشکده مهندسی مواد و قائم مقام پژوهشگاه این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش مهر، دکتر همدانی گلشن- رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر منوچهر حیدرپور را به سمت معاون پژوهش و فناوری، دکترمرتضی شمعانیان را به سمت رئیس دانشکده مهندسی مواد و دکتر محسن دوازده امامی را به عنوان قائم مقام رئیس پژوهشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب کرد.

دکترمنوچهرحیدرپوراستاد دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده و سوابق مدیریتی چون ریاست دانشکده مهندسی کشاورزی و ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان را در کارنامه خود دارد.

همچنین دکتر مرتضی شمعانیان مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان را درسوابق خود داشته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد این دانشگاه است.

دکتر محسن دوازده امامی هم اینک عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان است.


MIGNA

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ