عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

هرساله در یک زمان خاص صدها هزار خرچنگ در جزیره کوچک سنت جان در ایالت متحده آمریکا برای تولید مثل گرد هم می آیند.

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

عکس های تجمع صدها هزار خرچنگ برای تولید مثل

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *