قیمت انواع خودرو در بازار روز چهارشنبه ۲۸ فروردین

۲۷فروردین۱۳،

قیمت خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو کارخانه تولید کننده
۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX سایپا
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE
۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX
۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰    گازسوز SL 132
۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL
۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX
۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ LE
۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX
۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SL
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX
۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL
۱۳۱ SL ایربگ دار
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL گازسوز
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL
۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX
۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE
۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول 
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / ای بی اس / آپشنال
ریو اتوماتیک
۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
توقف فروش ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹
۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق تازه
۷۵٫۸۴۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق تازه
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ تازه C5
۱۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ پارس خودرو
۱۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول
۱۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی
     MID نیسان قشقایی
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۰۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۵٫۲۳۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول
۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن تازه
مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول
۶۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2
۳۵٫۵۱۰٫۰۰۰ ۳۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2
۳۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق تازه
۳۷٫۳۳۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق تازه.تک ایربگ
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۳۲٫۱۱۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو کارخانه تولید کننده — — وانت باردو ایران خودرو ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر تازه ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه ۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر تازه.دوگانه سوز ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه.دوگانه سوز ۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ SE سمند ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ — SE سمند پایه گازسوز ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس / ایربگ راننده ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ — ELX سمند سورن ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 سمند مالتی پلکس ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ — سمند سریر ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو  ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ — GLX 405 . TU5 پژو ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ — GLX 405 . XUM پژو ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX پژو ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو ۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ — ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس معمولی ۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس سال / دوگانه سوز ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ — پژو پارس سال سفارشی ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن تازه ۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 پژو پارس سال / موتور ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ — EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ — V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ — V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ توقف فروش — V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ — رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ — — فوتون وانت دیزلی ۳۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ — E1 تندر اتوماتیک ۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ — E1 تندر دوگانه سوز / تیپ ۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ ۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ E2 تندر ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ ۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰ — E2 تندر اتوماتیک — ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول — ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک کرمان خودرو — ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی — — هیوندای ورنا اتوماتیک — — هیوندای ورنا معمولی — — لیفان ۵۲۰ — — لیفان ۵۲۰ آی — ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار ۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ — J5 جی ای سی ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ X60 — ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ لوبو — ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن — ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار — ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار — — مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک — — مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک — ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن تازه ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ — مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی توقف فروش ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول — ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین — ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز — ۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین — ۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز — به زودی  اتوماتیک /B50 ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ —  FAW ون ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ — ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ — ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ — ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ — مینی بوس ۲۰ نفره سحر ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ — FVR کامیون ۱۸ تن — —  BMC کشنده جفت محور — —   BMC شاسی کمپرسی و میکسر — — FAW 420 کشنده دو محور — ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین — ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل — ۶۳٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مدیران خودرو ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر — ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک — ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530 ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰  MVM 530 ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰ هاچ بک / MVM 315 — ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ صندوقدار / MVM 315 — — چری ویانا ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی راین — ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی — ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک — ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک — ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل — ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو — ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹ — — پروتون ویرا — ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ — ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی مرتب خودرو ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ — G5

منبع:عصرخودرو
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ