قیمت روز میوه و تره بار در بازار تهران – شهریور ۹۷

بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران قیمت روز انواع میوه و تره بار در بازار تهران در تاریخ: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ به شرح زیر اعلام میگردد:

قیمت روز میوه و تره بار در بازار تهران

توجه داشته باشید که قیمت های ارائه شده مربوط به انواع میوه عرضه شده در بازار میوه و تره بار شهرداری تهران بوده و قطعا از قیمت فروش در میوه فروشی های سطح شهر پایین تر می باشد.

زمان بروز رسانی قیمت انواخ میوه در بازار تهران:

قیمت روز میوه شهریور ۹۷

عنوان قیمت عادی درجه۱ قیمت دستچین
قیمت آناناس جنگلی ۵۲,۰۰۰ ریال ۵۲,۰۰۰ ریال
قیمت آناناس طلایی ۱۰۸,۰۰۰ ریال ۱۰۸,۰۰۰ ریال
قیمت خیار گلخانه ای و درختی ۲۵,۰۰۰ ریال ۲۸,۰۰۰ ریال
قیمت سیب گالا ۷۲,۰۰۰ ریال ۸۲,۰۰۰ ریال
قیمت سیب سبز ۷۲,۰۰۰ ریال ۸۲,۰۰۰ ریال
قیمت سیب سایر انواع ( شفیع آبادی ، مشکینی و …) ۴۹,۰۰۰ ریال ۵۹,۰۰۰ ریال
قیمت لیمو ترش سنگی جنوب ۵۸,۰۰۰ ریال ۶۸,۰۰۰ ریال
قیمت هندوانه انواع ( چیتی ، محبوبی ، سفیدو… ) ۱۳,۸۰۰ ریال ۱۳,۸۰۰ ریال
قیمت خربزه آناناسی ، آتشی ، زرد ( دستنبو) ۲۴,۰۰۰ ریال ۲۴,۰۰۰ ریال
قیمت سیب گلاب ۷۲,۰۰۰ ریال ۸۲,۰۰۰ ریال
قیمت انبه ۱۳۹,۰۰۰ ریال ۱۴۹,۰۰۰ ریال
قیمت لیمو ترش مینابی ۹۹,۰۰۰ ریال ۱۰۹,۰۰۰ ریال
قیمت آلو زرد قطره طلا ۴۰,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال
قیمت گلابی سایرانواع ( سیبری ، دوشس،نظنز و …) ۶۵,۰۰۰ ریال ۷۵,۰۰۰ ریال
قیمت شاه توت ۲۷۰,۰۰۰ ریال ۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت انجیر سیاه ۶۱,۰۰۰ ریال ۶۸,۰۰۰ ریال
قیمت انگور عسگری ۵۳,۰۰۰ ریال ۵۸,۰۰۰ ریال
قیمت هلو هسته جدا ۶۴,۰۰۰ ریال ۶۹,۰۰۰ ریال
قیمت هلو کاردی ۵۷,۰۰۰ ریال ۶۴,۰۰۰ ریال
قیمت هلو انجیری ۵۴,۰۰۰ ریال ۶۴,۰۰۰ ریال
قیمت گردو تازه با پوست سبز ۵۹,۰۰۰ ریال ۶۹,۰۰۰ ریال
قیمت زغال اخته ۱۱۹,۰۰۰ ریال ۱۲۹,۰۰۰ ریال
قیمت سیب دورنگ تابستانه ۷۲,۰۰۰ ریال ۸۲,۰۰۰ ریال
قیمت فندق تازه با پوست سبز ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۱۲۵,۰۰۰ ریال
قیمت انجیر زرد ۸۹,۰۰۰ ریال ۹۹,۰۰۰ ریال
قیمت انگور کندری ۶۱,۰۰۰ ریال ۶۷,۰۰۰ ریال
قیمت گلابی شاه میوه ۸۸,۰۰۰ ریال ۹۸,۰۰۰ ریال
قیمت بادام تازه با پوست سبز ۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت انگور بی دانه انواع( سفید و قرمز ) ۶۸,۰۰۰ ریال ۷۸,۰۰۰ ریال
قیمت عناب تازه ۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت انگور مهری ۵۱,۰۰۰ ریال ۵۸,۰۰۰ ریال
قیمت هندوانه آناناسی توزرد ۱۴,۸۰۰ ریال ۱۴,۸۰۰ ریال
قیمت شلیل و شبرنگ انجیری ۵۸,۰۰۰ ریال ۶۸,۰۰۰ ریال
قیمت خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار ۲۴,۰۰۰ ریال ۲۷,۰۰۰ ریال
قیمت انگور سایر انواع( شانی ، مهدیخانی و …) ۴۰,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال
قیمت گلابی اسپادانا و بیروتی ۸۵,۰۰۰ ریال ۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت خربزه بذر مشهدی ، گرمساری و جباری ۲۵,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال
قیمت طالبی انواع وگرمک ۲۹,۰۰۰ ریال ۲۹,۰۰۰ ریال
قیمت موز انواع ۶۵,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰ ریال
قیمت آلو سایر انواع( شابلون ، سانتورزا و …) ۵۲,۰۰۰ ریال ۶۲,۰۰۰ ریال
قیمت شلیل و شبرنگ انواع ۵۸,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰ ریال
قیمت لیمو ترش پرشین لایم ( بدون هسته ) ۸۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت روز تره بار و فرنگی

عنوان قیمت عادی درجه ۱ قیمت دست چین
قیمت بادمجان دلمه ۱۶,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال
قیمت خیار سالادی ۱۵,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال
قیمت سبزی پاک کرده ۳۵,۰۰۰ ریال
قیمت سبزی جور انواع ۲۱,۵۰۰ ریال
قیمت سیب زمینی ۱۳,۰۰۰ ریال ۱۴,۵۰۰ ریال
قیمت فلفل دلمه سبز ۳۵,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال
قیمت فلفل دلمه رنگی ۴۵,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال
قیمت فلفل ریز و کبابی و سوزنی تند ۳۰,۰۰۰ ریال ۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت کاهو رسمی پاک کرده ۲۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۰۰۰ ریال
قیمت کاهو پیچ سالادی ۲۷,۵۰۰ ریال ۲۹,۵۰۰ ریال
قیمت کدوحلوایی ۱۵,۰۰۰ ریال ۱۷,۰۰۰ ریال
قیمت کدو مسمایی سبز و انواع کدو گلخانه ای رنگی (ستاره ای ، خمره ای و …) ۲۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۰۰۰ ریال
قیمت کرفس ۲۶,۰۰۰ ریال ۲۶,۰۰۰ ریال
قیمت کلم بروکلی ممتاز ۳۹,۰۰۰ ریال ۳۹,۰۰۰ ریال
قیمت کلم(کاهو )چینی ۱۲,۰۰۰ ریال ۱۳,۰۰۰ ریال
قیمت کلم سفید ۱۵,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال
قیمت کلم قرمز ۱۵,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال
قیمت کلم قمری ۱۶,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال
قیمت گل کلم ۲۰,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای دو و سه رج و خوشه ای درشت ۳۳,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال
قیمت لیمو ترش سنگی جنوب ۵۸,۰۰۰ ریال ۶۸,۰۰۰ ریال
قیمت هویج ۲۶,۰۰۰ ریال ۲۸,۰۰۰ ریال
قیمت خیار رسمی ۲۶,۰۰۰ ریال ۲۹,۰۰۰ ریال
قیمت ذرت معمولی (بلال ) ۱۸,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت لیمو ترش مینابی ۹۹,۰۰۰ ریال ۱۰۹,۰۰۰ ریال
قیمت سیب زمینی استانبولی ۲۲,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال
قیمت خیار چنبر ۲۱,۰۰۰ ریال ۲۴,۰۰۰ ریال
قیمت بامیه ۵۰,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال
قیمت پیاز سفید صدفی ۱۱,۵۰۰ ریال ۱۳,۰۰۰ ریال
قیمت گوجه فرنگی ۲۱,۰۰۰ ریال ۲۳,۰۰۰ ریال
قیمت ذرت شیرین ( بلال مکزیکی ) ۲۹,۰۰۰ ریال ۳۱,۰۰۰ ریال
قیمت سبزی دسته ای هر کیلوگرم ( دسته های حدود۴۰۰گرم) ۲۴,۰۰۰ ریال
قیمت پیاز زرد ۱۱,۵۰۰ ریال ۱۳,۰۰۰ ریال
قیمت کلم بروکسل ۳۰,۰۰۰ ریال ۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت کلم آندیو ۴۰,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت گوجه فرنگی زیتونی بسته بندی ۵۵,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال
قیمت پیاز قرمز ۱۵,۰۰۰ ریال ۱۶,۰۰۰ ریال
قیمت سبزی دسته ای کوچک جور حداقل ۵۰ گرم هردسته ۲,۸۰۰ ریال ۲,۸۰۰ ریال
قیمت خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار ۲۴,۰۰۰ ریال ۲۷,۰۰۰ ریال
قیمت فلفل کاپی وشمشیری(سبز و رنگی و مکزیکی ،بلغاری) ۴۳,۰۰۰ ریال ۴۳,۰۰۰ ریال
قیمت خیار گلخانه ای و درختی ۲۵,۰۰۰ ریال ۲۸,۰۰۰ ریال
قیمت لوبیا سبز قیطونی ممتاز ۳۸,۰۰۰ ریال ۳۸,۰۰۰ ریال
قیمت فلفل ریز کبابی و سوزنی شیرین ۵۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت گوجه فرنگی گیلاسی فله و بسته بندی و خوشه ای ریز ۳۷,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) ۴۳,۰۰۰ ریال ۴۳,۰۰۰ ریال
قیمت سیر ۵۲,۰۰۰ ریال ۵۷,۰۰۰ ریال
قیمت گوجه فرنگی ممتاز ۲۷,۰۰۰ ریال ۲۹,۰۰۰ ریال
قیمت بادمجان ممتاز ۲۶,۵۰۰ ریال ۲۹,۵۰۰ ریال
قیمت بادمجان رسمی ۱۷,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت لیمو ترش پرشین لایم ( بدون هسته ) ۸۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال

 با وجود برخوردهای متعدد اتاق اصناف و بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دلالان میوه همچنان فعال هستند و اختلاف چشمگیر قیمت در مناطق مختلف شهر تهران به چشم می خورد.

دلالان میوه مدت های زیادی است که در میدان مرکزی میوه و تره بار فعال بوده و تلاش دارند تا هر روز نرخ گذاری دلخواهی را بر قیمت روز میوه و تره بار داشته باشند.
این در شرایطی است که طی هفته های گذشته برخوردهای متعددی از سوی اتاق اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته و قرار بر این بود که بساط این واسطه ها برچیده شود.

لینک های مفید دیگر:

قیمت روز برنج ایرانی و هندی

قیمت گوشت امروز

قیمت لبنیات به روز

آخرین اخبار اقتصادی
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com

تا این لحظه ۱نظر ثبت شده
  1. محسن :

    میشه ادرس این مراکزی که میوه هارو با این قیمت میفروشن بزارید
    این عدد هایی که اعلام کردید بیشتر علمی تخیلی
    نکنه میوه فروشی نزدیک خونه مسئولینه عزیز هستش!!!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

X