مهارت های ارتباطی سرپرستار تنها فاکتور موثر در میزان رضایت شغلی پرستاران نیست

آبان ۱۴۰۰
ممتاز نیوز : نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری نشان داد که مهارت های ارتباطی سرپرستار تنها فاکتور موثر در میزان رضایت شغلی پرستاران نیست بنابراین برای افزایش رضایت شغلی باید اقدامات دیگری با برنامه های آموزشی مهارتهای ارتباطی همراه کرد.

به گزارش ممتاز نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت ؛ رضایت شغلی سرپرستاران و پرستاران به عنوان یکی از اجزای موثر سیستم بهداشت و درمان ارائه خدمات به بیماران اهمیت ویژه ای دارد.

 ارتباطات نقش حیاتی در زندگی انسان ها به خصوص زندگی شغلی و حرفه ای آنها دارد از این رو در این پژوهش میزان تاثیر اجرای برنامه بهسازی مهارتهای ارتباطی سرپرستاران بر رضایت شغلی آنان و پرستاران شاغل تعیین شد.

 پژوهش کارآزمایی غیرتصادفی دو گروهی در عرصه است، ۲۴۷ سرپرستار و پرستار از دو بیمارستان دانشگاهی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۸۹ وارد مطالعه شدند تقسیم کردن بیمارستان ها در دو گروه مداخله و مقایسه به طور تصادفی انجام شد. گروه سرپرستاران هر دو بیمارستان فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه های رضایت شغلی هرزبرگ و مهارت های ارتباطی را در دو مرحله (پیش و ۶ هفته پس از مداخله) تکمیل کردند. گروه پرستاران دو بیمارستان تنها فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ را تکمیل کردند.

 آموزش مهارتهای ارتباطی به شکل کارگه و براساس تئوری آموزش بزرگسالان در دو روز و به مدت ۸ ساعت برای سرپرستاران گروه مداخله ارائه شد.

 یافته ها نشان داد پس از مداخله در سطح رضایت شغلی سرپرستاران و پرستاران گروه مداخله نسبت به گروه مقایسه تفاوت معنی دار آماری ملاحظه نشد. 

health Rss :salamatnews.com
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ