نام “پزشک خانواده” درست انتخاب نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباس زاده افزود: انتخاب و برگزیدن نامی مناسب برای هر طرح و برنامه ای می تواند حامل پیامهای روشن برای مردم، مجریان برنامه، مسئولان و متولیان سلامت باشد.

وی ادامه داد: گذاردن نام پزشک خانواده در برنامه ای که هدف اصلی آن تامین سلامت خانواده است ابهام ایجاد می کند و این فکر در افراد القاء می شود که هدف از اجرای این برنامه فقط اشتغالزایی پزشکان بوده است و بدین ترتیب هدف والای برنامه پزشک خانواده را به هدفی جزئی و ناچیز تبدیل کردند. در حالی که تیم وظیفه تأمین سلامت مردم را باید به عهده بگیرند که پزشک هم یکی از اعضای آن است.

 

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری افزود: در این برنامه قرار است خدماتی برای تامین رفاه و سلامت خانواده ها ارائه شود و متخصصان فراوانی نیاز است به طور مثال خانواده ای ممکن است برای تامین سلامت به مشاوره یک روانشناس نیاز داشته باشد پس آیا باید از این طرح به عنوان روانشناس خانواده یاد کرد؟ یا فردی برای ترمیم زخم نیازمند خدمات و مراقبتهای پرستاری است یا ممکن است برای  تأمین سلامت به به خدمات مددکار اجتماعی نیازمند باشد.

 

عباس زاده گفت: اگر چه این برنامه از برنامه های عالی و با اهداف والایی است اما نامگذاری این برنامه یا طرح به درستی انجام نشده است هر چند نباید در اجرای برنامه روی اسامی تمرکز و توقف کرد و چنانچه اهداف برنامه با این اسم محقق شود بسیار عالی است.

 

وی ادامه داد: اما با این وجود اسم برنامه پزشک خانواده این موضوع را به اذهان متبادر و به افراد القاء می کند که تیم سلامت فقط به خدمات پزشک محدود و منحصر شده است از این رو مراجعه کنندگان فقط می خواهند خدمات را از پزشک بگیرند حال آنکه حتی رویکرد مقامات وزارتی کاری تیمی است اما با این نام کسی برای دریافت خدمات به سراغ سایر اعضای تیم و گروه نمی رود چون موضوع در اذهان مردم مغایرت دارد.

 

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری افزود: با تغییر نام اهداف کار تیمی برجسته تر می شود چون نیاز خانواده ها به خدمات سلامت فقط به خدمات پزشکان محدود نمی شود و برای تامین سلامت خانواده ها به همه خدمات از جمله خدمات مشاوره ای، روانشناسی، تغذیه، خدمات پرستاری، مددکاری اجتماعی و… نیاز است.

 

عباس زاده یادآور شد: بنابراین برای تامین سلامت خانواده ها به بسته ای از خدمات در یک تیم سلامت نیاز است که به نظر می رسد با گذاردن نام پزشک خانواده برای این برنامه اهداف برنامه به بخشی از خدمات مورد نیاز خانواده ها تنزل می کند.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *