پذیره نویسی صکوک مپنا به شنبه آینده موکول شد

خبرگزای آریا- ادامه پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا( به روز شنبه هفته آینده موکول شد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا،  در سه روز نخست پذیره نویسی این شرکت تعداد یک میلیون و ۶۷۹ هزار برگه اوراق اجاره به فروش رفت تا تعداد ۳۲۱ هزار برگه برای معاملات روز شنبه آینده باقی بماند.
این اوراق متعلق به شرکت واسط مالی مهر به منظور تامین مالی مپنا است که در بازار سوم فرابورس انجام و پس از پایان پذیره نویسی معاملات ثانویه آن در بازار ابزار‌های نوین مالی انجام می‌شود.

بر این اساس، نرخ سود اوراق صکوک اجاره ۲۰ درصد است و با توجه به چهار ساله بودن مدت اجاره این اوراق، سود آن به صورت فصلی پرداخت خواهد شد.
ارزش هر ورقه اوراق اجاره مپنا ۱۰۰ هزار تومان و اصل و فرع سود این اوراق ۳۶۰ میلیارد تومان است.

۵۸۵ میلیارد ریال ارزش امروز معاملات فرابورس
ارزش معاملات روز چهارشنبه بازارهای فرابورس ایران، با جابجایی ۵۱ میلیون اوراق بهادار، به ۵۸۵ میلیارد ریال رسید.
بیشترین حجم معاملات را در بازارهای اول و دوم فرابورس، بانک ایران زمین در بازار دوم فرابورس با جابجایی ۲۱ میلیون و ۱۹۵ هزار سهم با نرخ هزار و ۶۰۲ ریال داشت.
 کمترین حجم معاملات را همکاران سیستم در بازار اول فرابورس با جابجایی ۵۰۰ سهم و قیمت پایانی ۶ هزار و ۸۵۷ ریال داشت. بیشترین افزایش قیمت را قند شیروان و قوچان در بازار دوم با افزایش قیمت ۴٫۹ درصد و با قیمت پایانی ۵ هزار و ۷۹۷ ریال از آن خود کرد.
بیشترین کاهش صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در بازار دوم فرابورس با کاهش قیمت ۴٫۹ درصد و قیمت پایانی ۲ هزار و ۴۶۴ ریال در سیستم معاملاتی امروز ثبت کرد.

حجم معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی
در بازار ابزارهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات را اوراق مشارکت نارنجستان با جابجایی ۱۳ هزار و ۴۹۰ برگه داشت. حجم اوراق دیگر به ترتیب ۵ هزار و ۴۲۰ برگه اجاره امید، ۵ هزار و ۲۶۰ برگه اجاره ماهان، ۳ هزار و ۲۲۰ برگه اجاره ماهان۲، ۲ هزار و ۳۳۵ برگه مشارکت مسکن مهر، هزار و ۶۹۰ برگه مشارکت نفت فصلی، ۳۴۰ اجاره سامان، ۱۵۰ برگه مشارکت بوتان و ۱۰۰ برگه اجاره جوپار به قیمت هر برگه یک میلیون ریال جابجا شد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن تغییر قابل توجهی نداشت و همچنان در مرز۶۶ تا ۶۷ هزار تومان مبادله شد.


خبرگزاری آریا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *