برچسب: بالینی

اجرای قوانین پرستاری نیاز اجرای حاکمیت بالینی است

اجرای قوانین پرستاری نیاز اجرای حاکمیت بالینی است

برای اجرای نظام حاکمیت بالینی اجرای قوانین پرستاری به عنوان یک اصل اساسی و پیش نیاز مطرح است. محمد درویش، نایب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمانممتازنیوز، افزود: حاکمیت …
طرح حاکمیت بالینی برای رعایت استاندارد هاست

طرح حاکمیت بالینی برای رعایت استاندارد هاست

طرح نظام حاکمیت بالینی طرحی برای رعایت استانداردهای خدمات بالینی است. شهربانو جعفری نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمانممتازنیوز، افزود: در صورتی که مسئولان برای نقش …
تصمیم گیری در حیطه بالینی کودکان در کار درمانی از اولویت هاست

تصمیم گیری در حیطه بالینی کودکان در کار درمانی از اولویت هاست

تصمیم گیری در حیطه بالینی کودکان به عنوان شاخصه ای از استانداردهای کار درمانی حائز اهمیت و از اولویت های درمان است. ابراهیم پیشیاره، عضو گروه آموزشی کار درمانی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و …
تبیین تئوری یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری

تبیین تئوری یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری

پژوهشگر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان نامه خود به بررسی تبیین تئوریک یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری پرداخت. سیده آمنه دادگران دانشجوی دکترای تخصصی آموزشی پرستاری در گفتگو با خبرنگار بهداشت …
حسنی مبارک دچار مرگ بالینی شد

حسنی مبارک دچار مرگ بالینی شد

العربیه که این مطلب را به نقل از خبرگزاری ‘الشرق الوسط’ مخابره کرد، اشاره بیشتری به جزئیات این موضوع نکرد. رسانه های خبری پیش از این از سکته مغزی و نارسایی قلبی حسنی مبارک خبرداده …
بستن تبلیغ